Eliza Malek - PowerPoint PPT Presentation

Eliza Maek
Download
1 / 40

 • 171 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Eliza Malek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eliza malek

Eliza Maek


Eliza malek

Eliza Maek


Eliza malek

 • Proces rozdrobnienia by nieodwracalny. Co najmniej kilkanacie wielkich ju miast i znaczna te liczba oddzielnych ksistw - tworzyy now rzeczywisto, poddajca si nowym prawom ekonomicznym. [...] Na pocztku XIII w. liczba ksistw udzielnych wzrosa z kilkunastu do prawie pidziesiciu i proces wcale si na tym nie skoczy (Bazylow, 103-4)

 • Mniejsze ksistwa nie dysponoway ju takimi bogactwami, jak wielcy ksita kijowscy, tote rozmiary wity i ich formy architektoniczne ulegaj zmniejszeniu i uproszczeniu.

 • Cerkwie kubiczeskij z masywn kopu (jedn)

 • Nowogrd

 • Fundatorami takich cerkwi mogli by mieszkacy jednej ulicy.

Eliza Maek


Xii xiv w

XII-XIV w.

1097 . . . , , , , , .

Ju w 1097 r. na zjedzie w Lubczu ksita ruscy formalnie usankcjonowali rozpad pastwa staroruskiego na coraz drobniejsze ksistwa. Postanowienie, eby kady wada swoj ziemi prawnie sankcjonuje prawo kadego z udzielnych ksit na utrzymanie swoich rodowych posiadoci. W wyniku tego powstaj coraz mniejsze, wzajemnie si zwalczajce polityczne, ekonomiczne i kulturalne orodki, a kady z nich stara si udowodni innym, ze nie jest gorszy od Kijowa.

Eliza Maek


Eliza malek

W budownictwie sakralnym nadal obowizuje model wityni krzyowo-kopuowej, ale ulega on znaczcym modyfikacjom. W Nowogrodzie, gdzie do budowy uywano miejscowego twardego biaego kamienia wapiennego, wznoszono cerkwie o prostszych i bardziej surowych formach, bez rzebionych dekorw i ozdb. Nierwna powierzchnia cian nadaje

- - , , , . , , , , / , , . .

Jednym z najlepszych przykadw kamiennych nowogrodzkich wity jest sobr pw. w. Jerzego z Jurjewskiego monasteru.

, (1119 .)

Eliza Maek


Eliza malek

, .Sobr wzniesiono nad rzek Wochow, na wzgrzu, dobrze widoczny jest z rnych miejsc, nawet z jeziora Ilme.

Eliza Maek


Cerkiew zbawiciela w neredicy k nowogrodu 1198

Cerkiew Zbawiciela w Neredicy k. Nowogrodu (1198)

XII . - (1198 .). - , .

Arcydzieo nowogrodzkiego budownictwa sakralnego jednokopuowa cerkiew z bogatym wystrojem wntrza (freski) niestety nie zachowane do naszych czasw. Znamy je tylko z przedwojennych fotografii.

Eliza Maek


Eliza malek

Eliza Maek


Eliza malek

Wypracowany przez nowogrodzkich architektw styl odznaczaa si niezwykym lakonizmem form architektonicznych i elementw zdobniczych, dziki czemu cerkiew mona byo zbudowa w cigu jednego sezonu.

, .

Eliza Maek


Ru w odzimiersko suzdalska

Ru Wodzimiersko-Suzdalska

Eliza Maek


Ru w odzimiersko suzdalska1

Ru Wodzimiersko-Suzdalska

Rywalizujcy z Kijowem Andriej Bogolubski (ok. 1111-1174) przenis stolic swego ksistwa z bogatego Rostowa do niewielkiego miasteczka Wodzimierza nad Klam i zbudowa tam ogromy sobr Zanicia NMP (1158-1160), Uspienskij, wikszy od soboru w. Sofii w Kijowie,

A take biaokamienn zamiejsk rezydencj w Bogolubowie (6 km za Wodzimierzem).

W ten sposb ksi stara si pokaza, e ma prawo do tytuu wielkoksicego.

Do pomocy w budowie soboru ksi wykorzysta niemieckich budowniczych, przysanych przez samego imperatora Fryderyka Barbaross, ktrzy przenieli na ruski grunt pewne elementy stylu romaskiego.

.

Eliza Maek


Eliza malek

- . , (. 1111-1174) (1158-1160 .), . . , , .

Eliza Maek


Eliza malek

(1165 .), - .

Eliza Maek


W odzimierz sob r za ni cia nmp po przebudowie

. ./Wodzimierz. Sobr Zanicia NMP (po przebudowie)

Eliza Maek


Eliza malek

Wodzimierz. Sobr Uspienski przed i po przebudowiewicej o architekturze Wodzimierza zob. na stronie www.vidania.ru/vladimir.html

Jednokopuowy sobr z arkadami i basztami wysokimi na 32,3 m.

Biae ciany soboru byy ozdobione malowidami, zoconymi rzebami prorokw naturalnej wielkoci .

Niestety, w formie pierwotnej si nie zachowa .

Eliza Maek


1165 cerkiew pokrowska nad rz nerl

(1165 .) / .Cerkiew Pokrowska nad rz. Nerl

Eliza Maek


Eliza malek

. , . . . . . , , . 1,6 , . . , . . 4 . , , . , .

, : 10 , 30 , 14 .

Eliza Maek


Eliza malek

- . , . : , . . , . , . , , - .

, - . . . 33 . 14 . , . [. . , XXVII .]

Eliza Maek


Eliza malek

Nastpcy Andrieja Bogolubskiego rwnie zostawili swj lad w historii architektury. Za panowania Wsiewooda Wielkie Gniazdo powstaa jeszcze jedna niezwykle pikna witynia biaokamienny sobr pw. w. Dymitra (1194-1197). Zbudowany w odlegoci zaledwie 200 m od soboru Uspienskiego, uzupenia kompozycj ksicego dietinca we Wodzimierzu.

Bya to, podobnie jak cerkiew Pokrowska znad rz. Nerli, jednokopuowa witynia pokryta przepiknymi rzebami kamiennymi, ornament rolinny ssiaduje z figurami prorokw i fantastycznych skrzydlatych zwierzt (gryfw).

. (11941197 .). 200 , . , , . ().

Eliza Maek


Eliza malek

Sobr Dmitrijewski (1193-1197 .), pierwotnie by centraln budowl zespou paacowego ksicia Wsiewooda Wielkie Gniazdo. Nie zachoway si galerie opasujce sobr i boczne przybudwki w postaci baszt ze schodami prowadzcymi na galeri oraz czce sobr z paacem.

Eliza Maek


Eliza malek

W podobnym stylu by utrzymany sobr w. Jerzego w Jurjewie Polskim (1134) od fundamentw do kopuy pokryty rzeb z biaego kamienia, ktrej symboliki nie udao si badaczom do koca rozszyfrowa.

(1134 .), , .

Eliza Maek


Eliza malek

Fasada poudniowa

Eliza Maek


Cerkwie s upowe

Cerkwie supowe ( )

 • W zachodnich regionach Dawnej Rusi (w Poocku, Smolesku, Czernihowie) pojawia si jeszcze jedna odmiana wityni tzw. cerkiew supowa, ktrej cech wyrniajc byo wykorzystanie skomplikowanego systemu arkad i dekoracyjnych zakomarw. , Nagromadzenie tych elementw pozwalao uzyska efekt smukoci

 • . , . [1] . , .

 • - (1159) (. XII .).[1] [, ] 1. supowaty / przypominajcy sup 2. ( ) basztopodobny

Eliza Maek


Eliza malek

Poock widok oglny (rekonstrukcja) i sobr Spaso-Prieobraenskij (Przemienienia Paskiego) w klasztorze w. Eufrozyny w Poocku (wygld dzisiejszy)

Eliza Maek


Eliza malek

Nawaa mongolsko-tatarska i wielowiekowa niewola odcisna si bolenie na wszystkich dziedzinach ycia pozostawia zniszczone miasta i wsie, zrujnowane budowle (domy mieszkalne, drewniane i kamienne budowle, cerkwie, paace ksice), najlepsi rzemielnicy zginli albo zostali uprowadzeni do niewoli. Nie mia kto (i za co) budowa nowych kamiennych cerkwi i paacw.

- . , , ( , , ), , .... .

Eliza Maek


Cerkwie namiotowe wp yw architektury drewnianej

Cerkwie namiotowe / wpyw architektury drewnianej

Nowe rozwizania architektoniczne w budownictwie sakralnym pojawienie si cerkwi namiotowych zostay wymuszone przez materia budowlany. Z drewna, z prostoktnych desek i bali trudno byo budowa owalne kopuy, tote w cerkwiach drewnianych zaczy si pojawia zwieczenia przypominajce namioty.

Form namiotow nadawano te caym cerkwiom, i to nie tylko drewnianym, ale rwnie kamiennym.

, . , . .

Eliza Maek


Georgijewska cerkiew we wsi juksowicze xvi

Georgijewska cerkiew we wsi Juksowicze . XVI.

Eliza Maek


Eliza malek

Po zrzuceniu jarzma tatarskiego i umocnieniu si Moskwy, nowa stolica zaczyna nadawa ton architekturze rosyjskiej. Za panowania Iwana III (oenionego z bizantyjsk ksiniczk Zofi) zacza si przebudowa moskiewskiego Kremla. Iwan zaprosi do udziau w przebudowie swojej stolicy woskich mistrzw, ktrzy wznieli na Kremlu wspaniae witynie.

- . III, , : (. ). III . , , (.. ) (14751479) .

Eliza Maek


Eliza malek

Na Placu Soborowym K. znajduj si 3 wspaniae sobory i wiele mniejszych cerkwi.

Zbudowany w 1475-79 przez Arystotelesa Fiorovanti sobr Uspienski (Zanicia NMP) by miejscem koronacji carw.

Sobr Bagowieszczeski (Zwiastowania NMP) budowany na przeomie XIV i XV w., wygld dzisiejszy uzyska w 1562-64. Jego wntrze zostao ozdobione freskami, w ikonostasie zachoway si ikony namalowane w 1405 przez Andrieja Rublowa, Fieofana Greka i Prochora z Gorodca.

Sobr Archangielski, zbudowany w 1505-09 pod nadzorem kolejnego Wocha Alewiza Nowego, sta si miejscem spoczynku wadcw i patriarchw rosyjskich. W soborze tym zachowao si mnstwo wspaniaych ikon.

Wane miejsce w uksztatowaniu przestrzeni Placu Soborowego odgrywa dzwonnica Iwan Wielki zbudowana w 1505-08, w 1600 podwyszona o 2 pitra, ktra (jako najwysza) penia jednoczenie funkcj gwnej wiey straniczej Moskwy.

Eliza Maek


Eliza malek

Planujc budow Uspienskiego soboru (trjnawowy, krzyowo-kopuowy, 6-kopuowy) Fiorovanti uwzgldni tradycj architektury wodzimiersko-suzdalskiej, ale zastosowa w trakcie budowy osignicia architektury europejskiej (krzyowe sklepienia, elazne podpory), dziki czemu mg znaczco zwikszy wntrze wityni.

S. Uspienski sta si miejscem koronacji carw rosyjskich.

-, , , - , , (, , ), . ().

Eliza Maek


Eliza malek

.

Eliza Maek


1484 1489

(14841489)

Eliza Maek


Sob r archangielski 1505 1509

Sobr Archangielski (1505-1509)

 • Zbudowany pod nadzorem Aleviza Nowego z zachowaniem cech architektury staroruskiej (kwadratowe supy, podpierajce sklepienia, zajmuj duo miejsca), dlatego wntrze cerkwi jest ciasne.

 • Cechy renesansu woskiego.

Eliza Maek


1505 1509

(1505-1509)

Eliza Maek


Dzwonnica iwana wielkiego

Dzwonnica Iwana Wielkiego

 • Pierwotnie cerkiew pw. Jana Klimakusa (Lestwicznika), nad ktr dobudowano dzwonnica (82m), 122 m nad poziomem rz. Moskwy. Przez stulecia bya najwysz budowl w Moskwie.

 • Technicznie skomplikowana budowla z biaego kamienia. Grubo cian do 5 m.

Eliza Maek


Moskwa plac soborowy w xvi w

Moskwa. Plac soborowy w XVI w.

Eliza Maek


Kamienna cerkiew namiotowa

Kamienna cerkiew namiotowa

1532 . - III , . , , , , . ( 8,5 x 8,5 ) 60 . , [...] , , ". , , . - . .

Eliza Maek


1532 murowana cerkiew namiotowa wniebowst pienia ko omienskoje k moskwy

1532 . ( )Murowana cerkiew namiotowa Wniebowstpienia (Koomienskoje k. Moskwy)

Eliza Maek


Sob r wasyla b ogos awionego pokrowski 1555 1560

Sobr Wasyla Bogosawionego (Pokrowski) 1555-1560

Eliza Maek


Ikonostas 1 2 3 4

Ikonostas : 1 () , 2 , 3 , 4 -

Eliza Maek


 • Login