Program
Download
1 / 10

Program - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Påmindelser Pivottabeller og pivotgrafer Omkodning af data (sortering, søg-erstat) Bevar de originale data og lav kontroller Hvem er målgruppen (brugerne)? Test of Independence ( chi -i-anden) Teori Regning af opgave. Program. Sandsynlighed for krone ved kast med 12 mønter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program' - oria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program

Påmindelser

Pivottabeller og pivotgrafer

Omkodning af data (sortering, søg-erstat)

Bevar de originale data og lav kontroller

Hvem er målgruppen (brugerne)?

Test of Independence (chi-i-anden)

Teori

Regning af opgave

ProgramTest of independence
Test of Independence

Afhænger ”graden af fan” af ”medieforbruget”? Mao. påvirker ”medieforbruget” ”graden af fan”?

 • Tabelopstilling

 • Responsvariablen (den afhængige) sættes i kolonnerne.

 • Den forklarende variabel (den uafhængige) sættes i rækkerne.

 • Beregn betingede procentfordelinger.

 • Vis antallet som procenterne er beregnet på.

3


Test of independence1
Test of Independence

Afhænger fangraden af medieforbruget?

Definition

To variable er uafhængige, hvis de betingede fordelinger er ens (statistisk set) i populationen.

To variable er afhængige, hvis de betingede fordelinger afviger betydeligt fra hinanden (statistisk set) i populationen.

Tabellen viser resultater fra en stikprøve og de afviger mere eller mindre fra populationens.

4


Test of independence2
Test of Independence

 • Forudsætninger

  • Simpel tilfældig udvælgelse.

  • Mindst fem forventede observationer i cellerne.

 • Hypoteser

  • H0: De to variable er uafhængige

  • Ha: De to variable er afhængige

 • Beregning af teststørrelse

  • Vi kender det observerede antal observationer i hver celle

  • Vi beregner det forventede antal observationer i hver celle for det tilfælde, at de to variable er uafhængige.

 • 5


  Det forventede antal observationer
  Det forventede antal observationer

  • Sandsynligheder

   • P(Mange medier) = 131/180, P(Få medier) = 49/180

   • P(Lille fan) = 89/180, P(Middel) = 73/180, P(Stor fan) = 18/180

 • Forventede antal observationer

  • P(Mange) x P(Lille) x 180 = (131/180) x (89/180) x 180 =(131 x 89) / 180 = 64,77

  • Hvis de to variable er uafhængige, forventer vi at finde 64,77 ≈ 65 observationer i celle 1 (hvor vi faktisk observerer 60).

  • Generel skivemåde:

 • 6


  3. Beregning af Chi-i-anden teststørrelsen

  Chi-i-anden beregnes for hver celle. Chi-i-anden teststørrelsen er summen heraf. Den sammenfatter, hvor langt de faktiske antal ligger fra de forventede antal (nul-hypotesens ”forventning”).

  Test of Independence

  • χ2 for den første celle:

  • (60 – 64,8) = -4,8

  • (-4,8)2 = 23,04

  • 23,04 / 64,8 = 0,35

  • Sum (0,35 +...+ 0,74) = 2,87


  4. Omregning af teststørrelsen til en P-værdi kræver at vi kender antallet af frihedsgrader, df, (degrees of freedom), i tabellen. Antallet beregnes efter formlen: df = (rækker-1) x (kolonner-1)=(2-1) x (3-1) = 2. P findes ved opslag i Excel. På dansk hedder funktionen CHI2.FORD.RT. Denne returnerer sandsynligheden i den højre hale (RT=right tail). Dvs. P(X2>obs.værdi), ssh. for den observerede værdi af teststørrelse eller større.

  Test of Independence

  8


  Konklusion: Med P værdi på 24% opretholdes H vi kender antallet af frihedsgrader, df, (degrees of freedom), i tabellen. Antallet beregnes efter formlen: df = (rækker-1) x (kolonner-1)=(2-1) x (3-1) = 2. 0. Det vil sige, at fangraden ikke kan formodes at afhænge af medieforbruget. Forskellene i fordelingerne kan skyldes tilfældigheder som følge af stikprøven. Store værdier af χ2 giver små P-værdier. Små P-værdier er beviser mod nul-hypotesen H0. Med en χ2 på 2,87 og 2 frihedsgrader bliver P-værdien 24%. Vi afviser H0, når P er mindre end 5%. I dette tilfælde opretholder vi derfor H0.

  Test of Independence

  9


  Opgave i test of independence
  Opgave i Test of Independence vi kender antallet af frihedsgrader, df, (degrees of freedom), i tabellen. Antallet beregnes efter formlen: df = (rækker-1) x (kolonner-1)=(2-1) x (3-1) = 2.

  Afhænger fan-graden af medietypen? Eller med andre ord, påvirker medietype graden af fan?

  • Opgaver

  • Beregn de betingede fordelinger og beskriv i ord, hvad du ser.

  • Undersøg om der er en afhængighed.

  • Skriv en konklusion

  • Kilde: http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/crosstabs-exercises.htm (opgave 10.11, løsning i bunden af siden)

  10


  ad