Program - PowerPoint PPT Presentation

Program
Download
1 / 10

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Påmindelser Pivottabeller og pivotgrafer Omkodning af data (sortering, søg-erstat) Bevar de originale data og lav kontroller Hvem er målgruppen (brugerne)? Test of Independence ( chi -i-anden) Teori Regning af opgave. Program. Sandsynlighed for krone ved kast med 12 mønter.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Program

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program

Påmindelser

Pivottabeller og pivotgrafer

Omkodning af data (sortering, søg-erstat)

Bevar de originale data og lav kontroller

Hvem er målgruppen (brugerne)?

Test of Independence (chi-i-anden)

Teori

Regning af opgave

Program


Program

Sandsynlighed for krone ved kast med 12 mønter


Test of independence

Test of Independence

Afhænger ”graden af fan” af ”medieforbruget”? Mao. påvirker ”medieforbruget” ”graden af fan”?

 • Tabelopstilling

 • Responsvariablen (den afhængige) sættes i kolonnerne.

 • Den forklarende variabel (den uafhængige) sættes i rækkerne.

 • Beregn betingede procentfordelinger.

 • Vis antallet som procenterne er beregnet på.

3


Test of independence1

Test of Independence

Afhænger fangraden af medieforbruget?

Definition

To variable er uafhængige, hvis de betingede fordelinger er ens (statistisk set) i populationen.

To variable er afhængige, hvis de betingede fordelinger afviger betydeligt fra hinanden (statistisk set) i populationen.

Tabellen viser resultater fra en stikprøve og de afviger mere eller mindre fra populationens.

4


Test of independence2

Test of Independence

 • Forudsætninger

  • Simpel tilfældig udvælgelse.

  • Mindst fem forventede observationer i cellerne.

 • Hypoteser

  • H0: De to variable er uafhængige

  • Ha: De to variable er afhængige

 • Beregning af teststørrelse

  • Vi kender det observerede antal observationer i hver celle

  • Vi beregner det forventede antal observationer i hver celle for det tilfælde, at de to variable er uafhængige.

 • 5


  Det forventede antal observationer

  Det forventede antal observationer

  • Sandsynligheder

   • P(Mange medier) = 131/180, P(Få medier) = 49/180

   • P(Lille fan) = 89/180, P(Middel) = 73/180, P(Stor fan) = 18/180

 • Forventede antal observationer

  • P(Mange) x P(Lille) x 180 = (131/180) x (89/180) x 180 =(131 x 89) / 180 = 64,77

  • Hvis de to variable er uafhængige, forventer vi at finde 64,77 ≈ 65 observationer i celle 1 (hvor vi faktisk observerer 60).

  • Generel skivemåde:

 • 6


  Program

  3. Beregning af Chi-i-anden teststørrelsen

  Chi-i-anden beregnes for hver celle. Chi-i-anden teststørrelsen er summen heraf. Den sammenfatter, hvor langt de faktiske antal ligger fra de forventede antal (nul-hypotesens ”forventning”).

  Test of Independence

  • χ2 for den første celle:

  • (60 – 64,8) = -4,8

  • (-4,8)2 = 23,04

  • 23,04 / 64,8 = 0,35

  • Sum (0,35 +...+ 0,74) = 2,87


  Program

  4. Omregning af teststørrelsen til en P-værdi kræver at vi kender antallet af frihedsgrader, df, (degrees of freedom), i tabellen. Antallet beregnes efter formlen: df = (rækker-1) x (kolonner-1)=(2-1) x (3-1) = 2. P findes ved opslag i Excel. På dansk hedder funktionen CHI2.FORD.RT. Denne returnerer sandsynligheden i den højre hale (RT=right tail). Dvs. P(X2>obs.værdi), ssh. for den observerede værdi af teststørrelse eller større.

  Test of Independence

  8


  Program

  Konklusion: Med P værdi på 24% opretholdes H0. Det vil sige, at fangraden ikke kan formodes at afhænge af medieforbruget. Forskellene i fordelingerne kan skyldes tilfældigheder som følge af stikprøven. Store værdier af χ2 giver små P-værdier. Små P-værdier er beviser mod nul-hypotesen H0. Med en χ2 på 2,87 og 2 frihedsgrader bliver P-værdien 24%. Vi afviser H0, når P er mindre end 5%. I dette tilfælde opretholder vi derfor H0.

  Test of Independence

  9


  Opgave i test of independence

  Opgave i Test of Independence

  Afhænger fan-graden af medietypen? Eller med andre ord, påvirker medietype graden af fan?

  • Opgaver

  • Beregn de betingede fordelinger og beskriv i ord, hvad du ser.

  • Undersøg om der er en afhængighed.

  • Skriv en konklusion

  • Kilde: http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/crosstabs-exercises.htm (opgave 10.11, løsning i bunden af siden)

  10


 • Login