ODNOSI S JAVNO CU

ODNOSI S JAVNO CU PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

www.zorantomic.net. . PR = publicitetPR = ogla

Download Presentation

ODNOSI S JAVNO CU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. www.zorantomic.net ODNOSI S JAVNOŠCU -Recenzirano predavanje- NEPRAVILNA TUMACENJA ODNOSA S JAVNOŠCU Prof. dr. Zoran Tomic

2. www.zorantomic.net PR = publicitet PR = oglašavanje PR = marketing PR = lobiranje PR = odnosi s medijima PR = glasnogovorništvo PR = propaganda PR = “šampanjac”/“gin & tonic” profesija

3. www.zorantomic.net UPOREĐIVANJE ODNOSA S JAVNOŠCU, PROPAGANDE, OGLAŠAVANJA i MARKETINGA...

4. www.zorantomic.net Odnosi s javnošcu, propaganda, oglašavanje i marketing svi imaju slican cilj:

5. www.zorantomic.net da promjene ukorijenjena mišljenja, da uticu na javno ili pojedinacno mišljenje i da poticu kupovinu robe ili usluga. Pojedinacno….

6. www.zorantomic.net Cilj oglašavanja je da poveca prodaju robe ili usluga - ono predstavlja strategiju želje,

7. www.zorantomic.net Cilj propagande je stvaranje kolektivne snage i njene tvrdnje nisu zasnovane na pouzdanim cinjenicama. Propaganda predstavlja strategiju pogodbe.

8. www.zorantomic.net Strategija odnosa s javnošcu je zasnovana na istini i medusobnom razumijevanju.

9. www.zorantomic.net MARKETING I ODNOSI S JAVNOŠCU

10. www.zorantomic.net U praksi se cesto nepravilno definira odnos nadredenosti i podredenosti izmedu poslovnih funkcija marketinga i PR.

11. www.zorantomic.net Postoji težnja da se odnosi s javnošcu podvedu pod marketing. Usprkos želji nekih menadžera da sve drže pod svojom kontrolom, ne postoji skoro nikakvo opravdanje za takav stav.

12. www.zorantomic.net Poredenjem službenih definicija trebalo bi da razjasniti sve nedoumice. Institut za marketing ovako definira svoju djelatnost:

13. www.zorantomic.net Marketing je upravni proces kojim se utvrduju, predvidaju i zadovoljavaju zahtjevi potrošaca na rentabilan nacin.

14. www.zorantomic.net Institut za PR /UK/ ovako opisuje svoju djelatnost: PR je planiran i trajan napor da se uspostavi i održi naklonost i razumijevanje izmedu jedne organizacije i ciljne javnosti.

15. www.zorantomic.net Usporedivanjem ovih dviju definicija vidjet cemo da, iako izmedu njih neosporno ima slicnosti, odnosi s javnošcu imaju mnogo šire polje rada nego marketing.

16. www.zorantomic.net Dakle, PR obuhvaca: sve oblike odnosa organizacije/poduzeca s citavim okruženjem, a marketing je, prije svega usmjeren na prodaju proizvoda i usluga poduzeca i na odnose s potrošacima koji predstavljaju središnju ciljanu skupinu u okruženju.

17. www.zorantomic.net Zagovaraci marketinga zahtijevaju vrlo široka dopuštenja, ali još ne tvrde da pokrivaju: parlamentarne veze, odnosi s vladinim institucijama, podnošenje ostavki, negativan publicitet, svade "na vrhu", interne odnose medu zaposlenima, društvene odnose, kriznu upravu, ekološku zaštitu itd.

18. www.zorantomic.net ‘Nacinio sam grešku, zbog cega žalim', naveo je Paul Wolfowitz Izvršni direktor Svetske banke u priopcenju na web stranici banke, dodajuci kako je trebao slijediti svoj prvotni instikt i ostati po strani od pregovora o poslu za spornu namještenicu (ljubavnicu) Shaha Ali Rizu. Wolfowitz (63) u priopcenju objašnjava kako je prije dvije godine, kada je došao na celo WB-a, zatražio od Etickog odbora banke da riješi njegov moguci sukob interesa, jer propisi banke prijece da je namještenik nadreden nekome s kim je u osobnoj vezi. Savjet odbora bio je premještaj Rize. 'U dobroj vjeri sam nastojao primijeniti taj savjet', naveo je Wolfowitz. Transfer Rize iz Svjetske banke u State Department, na godišnju placu od 193.500 dolara, 10.000 dolara više od državne tajnice Condoleezze Rice, izazvao je ogorcenost medu zaposlenicima banke, i to u nezgodno vrijeme (Hina, 13. 4. 2007.)

19. www.zorantomic.net «Cinilo se da kampanja ide prema planu sve do 4. veljace kada su mediji u Little Rocku primili obavijest o prici koja ce 4. veljace izaci u tabloidu Star, u kojem Geniffer Flowers tvrdi da je imala dvanaestgodišnju ljubavnu vezu sa mnom. Njezino je ime bilo na popisu pet žena za koje je Larry Nichols tijekom utrke za guvernera 1990. tvrdio da su imele vezu sa mnom» (Bill Clinton: Moj život, 2004.).

20. www.zorantomic.net Što radi PR a što ne bi trebao raditi marketing? Kada neko poduzece lansira na tržište novi proizvod to mora biti popraceno jakim aktivnostima PR. Vode press konferenciju u vezi s ponudom…? Analiziraju i reagiraju na tekstove u tisku ? Uvode prvi publicitet zbog izvidanja eventualnog otpora u društvenom i politickom okruženju…

21. www.zorantomic.net Spomenute aktivnosti ulaze u domenu rada odnosa s javnošcu, ako bi im se dopustilo da pruže svoj maksimalni doprinos uspjehu i produktivnosti.

22. www.zorantomic.net Ipak u suvremenoj poslovnoj praksi PR i marketing najcešce se smatraju podjednako važnim funkcijama koje daju najbolje rezultate putem medusobne suradnje. Tada nastaje i termin "Marketing PR".

23. www.zorantomic.net Pojam MPR opisuje odnose s javnošcu kao dio promocije unutar marketinškog miksa. Taj pojam ukazuje da se u suvremenoj poslovnoj praksi odnosi s javnošcu i marketing najcešce smatraju važnim funkcijama koje daju najbolje rezultate medusobnom suradnjom.

24. www.zorantomic.net Takva nas suradnja vodi do termina “Marketing odnosa s javnošcu (MPR)” ili kako istice Van der Meiden «Produkt PR».

25. www.zorantomic.net Philip Kotler u knjizi Kotler o marketingu (2006.) smatra da oglašavanje gubi svoju moc stvaranja jake marke i da unapredenja prodaje pada ispod optimalne razine, kompanije traže sve veci potencijal u svojim MPR odjelima.

26. www.zorantomic.net Prema Kotleru, MPR se sastoji od niza alata koji možemo klasificirati pod akronimom PENCILS, odnosno:

27. www.zorantomic.net P (publiction) – publikacije (casopis kompanije, godišnja izvješca, brošure za kupce itd.) E (ewents) – dogadanja (sponzoriranje sportskih dogadanja ili umjetnosti ili predstava u trgovini) N (news) – vijesti (dobre price o kompaniji, njezinim ljudima i proizvodima)

28. www.zorantomic.net C (community involvement aktivites) – ukljucivanje zajednice (vrijeme i novac prilagodeni potrebama lokalne zajednice) I (identity media) – identitet (pisaci pribor, poslovne kartice, kod odijevanja u poduzecu)

29. www.zorantomic.net L (lobbyng activity) – lobiranje (nastojanje da se utjece na pozitivne odluke i smanji negativan utjecaj nepovoljnih odluka u zakonodavstvu) S (social responsibility activities) – društveno odgovorne aktivnosti (stvaranje dobre reputracije društveno odgovornog poduzeca).

30. www.zorantomic.net I A. Davis u knjizi Everything You Should Know About Public Relations, (2003) navodi nekoliko nacina koje MPR može pružiti marketingu: edukacija tržišta prije pocetka marketinških aktivnosti, održavanje i jacanje lojalnosti prema robnoj marki, identificiranje i procjena potencijalnih tržišta, motiviranje prodavaca i usavršavanje distributivnih lanaca, poticanje brendiranih proizvoda i oživljavanje proizvoda cija potražnja opada.

31. www.zorantomic.net ODNOSI S JAVNOŠCU I PROPAGANDA?

32. www.zorantomic.net Jedno od najcešcih nepravilnih shvacanja je ono po kojem se PR izjednacava s propagandom.

33. www.zorantomic.net Jednostavno receno, cilj propagande je stvaranje pokreta ili sljedbenika i postoje razlicite razine identifikacije izvora.

34. www.zorantomic.net S druge strane cilj odnosa s javnošcu je da kroz dijalog postignu medusobno razumijevanje i odobravanje, pri cemu uvijek postoji jasna identifikacija izvora poruke ili aktivnosti.

35. www.zorantomic.net Još jedna razlika nam pomaže da razgranicimo ove dvije aktivnosti, a ona leži u cinjenici da: je propaganda u osnovi JEDNOSMJERNA, odnosa s javnošcu su DVOSMJERNA komunikacija.

36. www.zorantomic.net propaganda S O odnosi s javnošcu S S

  • Login