1 gaia enpresa eta bere ingurua
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

1. Gaia Enpresa eta bere ingurua PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1. Gaia Enpresa eta bere ingurua. Uxue Itoiz IES Zubiri-Manteo BHI. Zer ikasiko dugu ?. Enpresaren barne eta kanpo informazio fluxu informazioak desberdintzen. Enpresaren irudia eta kultura identifikatzen. Enpresa ezberdinak bereizten eta haien ezaugarriak ezagutzen.

Download Presentation

1. Gaia Enpresa eta bere ingurua

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 gaia enpresa eta bere ingurua

1. GaiaEnpresa eta bereingurua

Uxue Itoiz

IES Zubiri-Manteo BHI


Zer ikasiko dugu

Zerikasikodugu?

 • Enpresaren barne eta kanpo informazio fluxu informazioak desberdintzen.

 • Enpresaren irudia eta kultura identifikatzen.

 • Enpresa ezberdinak bereizten eta haien ezaugarriak ezagutzen.

 • Enpresa baten antolaketa zein den.


A enpresaburua

A. ENPRESABURUA

 • Knight-en enpresaburu-arriskua.

 • Enpresaburuak egin beharreko aurreikuspenak dira:

  • Kontsumitzaileen beharrak ezagutu eta bere produktuek izan dezaketen eskariaren estimazioa egin.

  • Mugatu (ezarri) bere produktuen salmenta prezioak, edota, kostuak egokitu saldu beharreko unean bere produktuak aurreikuspenez izango duten salmenta prezioetara.


A enpresaburua1

A. ENPRESABURUA

 • Produktuen zihurgabetasuna.Produktu akatsdunak.

 • Mozkinak

  • Arrunta

  • Ez ohizkoa


B enpresaren kontzeptua

B. Enpresaren kontzeptua

 • Enpresaren helburuak.

  • Etekin handiena ateratzeari lotu izan ohi zaizkio tradizioz.

  • Ekonomokiak ez ditutzten enpresak.

  • Bigarren mailako helburuak:

   • Barnekoak: erabilgarria den zerbituz edo produktu bat eskaini, lana mantendu gizarteak oreka mantendu ahal izateko eta justuak diren soldatak eskaini langilegoari.

   • Kanpokoak: Prezio onak lortu, bere produktua erabilgarria eta kalitatezkoa izatea, garantia bat eskaini…


B enpresaren kontzeptua1

B. Enpresaren kontzeptua

 • Enpresa sistema bezala eta azpisistemen funtzioak

  • Sistemen Teoria berrogeita hamarreko hamarkadan sortu

  • Enpresa sistematzat hartzen da

  • Azpizistemetan deskonposatzeko aukera da

  • Elkarrekiko mendekotasun eta hierarkia harremanak dituzte.

  • Enpresa sistematzat hartuta, hiru azpisistema nagusi bereizten dira: azpisistema fisikoa, azpisistema finantzarioa eta zuzendaritza azpisistema.


B enpresaren kontzeptua2

B. Enpresaren kontzeptua

Ariketa

Binaka edo hirunaka:

Irakurri eta gero adierazi beste taldeei.

 • Azpisistema fisikoa.

 • Azpisistema finantzieroa.

 • Zuzendaritza azpisistema.

  Bilatu interneten organigrama bat eta azpisistemak aztertu koloretan jarriz.


B enpresaren kontzeptua3

B. Enpresaren kontzeptua

 • Enpresaren elementuak

  • Barne elementuak

   • Baliabide ukigarriak

    • Lurrak, eraikinak eta instalazio teknikoa.

    • Makinaria eta barne garraio elementuak.

    • Izakinak.

    • Dirua.

    • Bezeroak eta zordunak.

   • Baliabideak edo baliabide ukiezinak

    • Jabetza indusriala.( Patenteak)

    • Izen komertziala edo firma.

    • Enpresaren logotipoa.

    • Markak. Produktu edo zerbitzu bat beste batetik merkatuan bereizteko erabiltzen den izena edo sinua.

   • Giza taldea

    • Bezeroak. Erabiltzaileak eta potentzialak.

    • Giza baliabide taldea. Enpresan lan egiten duena.


B enpresaren kontzeptua4

B. Enpresaren kontzeptua

 • Kanpo elementuak

  • Teknologikoak.Ekoizpen formula ez berdinak,

  • Sozialak.Gustu ezberdinak, ohitura berriak…

  • Laboralak.Krisia…

  • Ekonomikoak.Interes tipoaren aldaketa…

  • Politikoak. Arau berriak, zergak, diru laguntzak…

  • Ingurugiroa.


C enpresa motak

C. ENPRESA MOTAK

 • Neurriaren arabera.

  • Mikroenpresak dira 10 langile baino gutxiagokoak, txikiak 50 langile baino gutxiagokoak, ertainak 50 eta 250 artekoak, eta handiak, 250 baino gehiagokoak.

  • ETE baten ezaugarriak 9.orrialdean

  • Abantail eta desabantailak. 11.orrialdea


C enpresa motak1

C. ENPRESA MOTAK

 • Jarduera sektorearen arabera

  • Lehengo sektorea

  • Bigarren sektorea

  • Hirugarren sektorea

 • Kapitalaren jabetzaren arabera

  • Pribatuak

  • Publikoak

  • Mixtoak


C enpresa motak2

C. ENPRESA MOTAK

 • Forma juridikoaren arabera.

  • Banakako enpresaburua

  • Enpresaburu soziala edo juridikoa

   • Merkatal soziedadeak

   • Sozietate kolektiboa

   • Erantzukizun mugatuko sozietatea

   • Sozietate anonimoa

   • Sozietate kooperatinoak

   • Lan sozietatea (Baserriko lanak)

   • Etxe bizitza kooperatiboak

    Ariketa egin 12. orrialdean


2 antolatze funtzioa

2. ANTOLATZE FUNTZIOA

 • Mikrozereginak

 • Egituratzea+koordinatzea

 • Egituraren diseinua eta antolatze printzipioak

  • Agintze eta erantzukizun printzipioa

  • Hierarkia printzipioa

  • Aginte unitate printzipioa

  • Lanaren banaketa printzipioa

  • Espezializazio printzipioa


2 antolatze funtzioa1

2. ANTOLATZE FUNTZIOA

 • Organigrama linealaedohierarkikoa

  • Henri Fayol

  • 16. orrialdea

  • Organigrama funtzionala

   • Frederik Taylor

   • 19. orrialdea

  • Organigrama mixtoa ( Staff and Line)

   • 19. orrialdea


2 antolatze funtzioa2

2. ANTOLATZE FUNTZIOA

 • ORGANIGRAMA

  • Definizioa

  • Ariketak 20. orrialdean


3 departamentu eta haien funtzioak

3. DEPARTAMENTU ETA HAIEN FUNTZIOAK

 • Departamentuen funtzioak

  • 21. orrialdea

 • Departamentuen arteko harremanak

  • Ariketak


 • Glosategia

  GLOSATEGIA

  • Enpresaburua

  • Enpresaren kontzeptua

  • Ez ohizko mozkinak

  • ETE

  • Organigrama lineala

  • Organigrama funtzionala edo horizontala

  • Organigrama mixtoa


  1 gaia enpresa eta bere ingurua

  • FIN


 • Login