badania atmosferyczne w programie globe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Badania atmosferyczne w programie GLOBE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Badania atmosferyczne w programie GLOBE - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Krajowy Koordynator Programu, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Badania atmosferyczne w programie GLOBE. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki Uniwersytet Warszawski [email protected] www.igf.fuw.edu.pl /meteo/stacja. Atmosfera.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Badania atmosferyczne w programie GLOBE' - oren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
badania atmosferyczne w programie globe

Krajowy Koordynator Programu, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa

Badania atmosferyczne w programie GLOBE

Krzysztof Markowicz

Instytut Geofizyki

Uniwersytet Warszawski

[email protected]

www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja

dlaczego badamy atmosfer w programie globe
Dlaczego badamy atmosferę w programie GLOBE?
 • potrzeba unowocześnienia oferty programowej z zakresu meteorologii i klimatologii
 • zainteresowanie społeczne pogodą jej zmiennością
 • coraz większe zmiany klimatyczne i anomalie pogodowe wpływające na życie milionów ludzi na Ziemi
 • potrzeba zagęszczenie sieci obserwacyjnych
 • walidacja danych satelitarnych
slide5
Średnie odchylenie temperatury marca od normy 1961-1990 w Polsce – 11-letnia średnia ruchoma + poszczególne miesiące
zmiany klimatu ziemi raport mi dzyrz dowego panelu do spraw zmian klimatu maj 2007
Zmiany klimatu Ziemi - Raport Międzyrządowego Panelu do spraw zmian klimatu, maj 2007

Stwierdzono, z prawdopodobieństwem 90%, że obserwowane zmiany klimatu są skutkiem działalności człowieka!

pomiary atmosferyczne w globe
Pomiary atmosferyczne w GLOBE

1) Temperatura powietrza

 • Temperatura max i min

2) Obserwacje stopnia zachmurzenia i rodzajów chmur

3) Wilgotność powietrza

4) Ciśnienie atmosferyczne

5) Opady

 • Wysokość opadu
 • PH opadu

6 ) Pokrywa śnieżna

 • Całkowita pokrywa śnieżna
 • Śnieg nowy
 • Ekwiwalenty wodne śniegu
okre lenie miejsca dla obserwacji atmosferycznych
Określenie miejsca dla obserwacji atmosferycznych
 • Możliwie najbardziej otwarty obszar blisko szkoły
 • Dogodny do obserwacji chmur na niebie (możliwe szeroko widoczny horyzont)
 • Odległość od przeszkód terenowych powinna być większa niż 4-krotna ich wysokość

Kiedy wykonujemy pomiary atmosferyczne?

 • Większość pomiarów wykonujemy w czasie południa lokalnego około godziny 12:30 czasu letniego oraz 11:30 czasu zimowego
 • Pomiary raportowane są w czasie uniwersalnym UTC (-2h latem, -1h zima w stosunku do czasu urzędowego)
slide16

Usytuowanie klatki meteorologicznej:

 • drzwiczki do klatki powinny otwierać się w kierunku północnym
 • Termometry w klatce powinny znajdować się na wysokości oczu uczniów (1.5m)
pomiary temperatury powietrza
Pomiary temperatury powietrza

Co mierzy termometr?

Temperaturę własną!!!

Temperatura aktualna

Temperatura maksymalna

Temperatura minimalna

Ustawienie termometru do pomiaru

przy pomocy magnesu (codziennie podczas pomiarów w południe)

chmury
Chmury
 • Chmury są to zawiesiny mikroskopijnych cząstek cieczy (głównie wody) lub ciał stałych (lodu) w atmosferze. Powstają w wyniku kondensacji pary wodnej.
 • Są one wizualnym efektem procesów zachodzących w atmosferze
 • Podział mikrofizyczny chmur
 • Chmury lodowe
 • Chmury wodne
 • Chmury mieszane
slide26

Chmury wysokie  6000m - 13000m

 • Cirrus (Ci) - pierzaste 7km - 13km

Cirrostratus (Cs) –

pierzasto-warstwowe 7km - 13km

 • Cirrocumulus (Cc) –
 • pierzasto-kłębiaste 6km - 13km
slide27

Chmury średnie  2500m - 6000m

Altocumulus (Ac) –

średnie kłębiaste 2,5km - 6km

Altostratus (As) –

średnie warstwowe 2,5km - 5km

slide28

Chmury niskie  0m - 2500m

Stratus (St) - warstwowe niskie 50m - 2km

Stratocumulus (Sc) –

warstwowo-kłębiaste niskie 200m - 3km

Nimbostratus (Ns) - deszczowo-warstwowa 100m - 8km

slide29

Chmury o budowie pionowej

Cumulus (Cu) - kłębiaste 600m - 12km

Cumulonimbus (Cb) –

kłębiasto-deszczowa 300m - 6,5km

slide31

Smugi kondensacyjne: niewielkie sztuczne powstające chmury kłębiasto-pierzaste, tworzące się za samolotem lecącym na wysokości 7-12 km, wskutek kondensacji pary wodnej zawartej spalinach samolotowych

Dlaczego badamy smugi kondensacyjne?

Ze względu na fakt, że ich obecność prowadzi do ocieplania klimatu Ziemi.

obserwacje stopnia zachmurzenia
Obserwacje stopnia zachmurzenia
 • Pokrycie nieboskłonu chmurami
 • Gra symulacyjna stopnia zachmurzenia przy użyciu niebieskiej i białej karki papieru.
slide33

Zachmurzenie

0% <10% 10-25% 25-50% 50-90% >90%

Niebo niewidoczne

Zamieć śnieg deszcz mgła

Sól morska pył wulkaniczny pożary kurz piasek aerozol

slide36

Opady

-Wysokość opadu

-PH opadu

Pokrywa śnieżna

-Całkowita pokrywa śnieżna

-Śnieg nowy

-Ekwiwalenty wodne śniegu

wilgotno powietrza
Wilgotność powietrza
 • Wilgotność względna – określa stopień nasycenia powietrza para wodna. Mówimy ze powietrze jest nasycone parą wodną gdy wilgotność względna wynosi 100%.
 • Wilgotność bezwzględna – określa zawartość pary wodnej w powietrzu.
 • Temperatura punktu rosy – temperatura przy której powietrze nasyca się para wodna a ta zaczyna kondensować.
pomiary wilgotno wzgl dnej powietrza
Pomiary wilgotność względnej powietrza

Psychrometr- zbudowany z termometru suchego oraz zwilżonego

Higrometr cyfrowy

wyznaczenie wilgotno ci na podstawie pomiar w psychrometrem
Wyznaczenie wilgotności na podstawie pomiarów psychrometrem
 • Korzystanie z specjalnej skali na psychrometrze.
 • Tablice psychrometryczne
 • Korzystanie z programu komputerowego
ci nienie powietrza
Ciśnienie powietrza

Zdefiniowane poprzez sile nacisku jednostkowego słupa powietrza. W układzie Si jednostka ciśnienia jest Pa. W meteorologii najczęściej używa się jednostek: hPa, mbr, mmHG.

1mmHG=3/4 hPa

Ciśnienie powietrza jest dobrym wskaźnikiem zmian zachodzących w atmosferze

pomiary ci nienia przy u yciu aneroidu przyrz d instalujemy w klasie
Pomiary ciśnienia przy użyciu aneroiduprzyrząd instalujemy w klasie!

Kalibracja barometru

Ciśnienie lokalne- prawdziwe ciśnienie mierzone przez barometr (barometr rtęciowy)

Ciśnienie zredukowane do poziomu morza- ciśnienie jakie panowałoby na danej stacji gdyby znajdowała się ona na poziomie morza.

ciśnienie lokalne= ciśnienie zredukowane- (wysokość /C)

C=0.0298*(273+temperatura)

nowe techniki pomiarowe
Nowe techniki pomiarowe
 • Automatyczne stacje pogody:
  • AWS
  • DAVIS 500-1000$
  • RainWise 700-900 $
  • WeatherHawk 2tyś $

Automatyczne stacje meteorologiczne z rejestracją warunków atmosferycznych co 1-15 minut wyposażone w:

 • elektroniczny termometr powietrza i gruntu.
 • elektroniczny higrometr, wiatromierz, deszczomierz itd.
kompaktowa stacja wxt520 vaisala
Kompaktowa stacja WXT520- Vaisala
 • Dokładność pomiaru na poziomie badań naukowych
 • Czujniki: temperatury, ciśnienia, wilgotności, opadu i prędkości i kierunku wiatru
 • Cena 1950 euro +VAT
 • W USA 2300 $
slide53
WMT52
 • Cena ok. 1000$
 • Pomiar wiatru
 • Stacje meteo:

http://www.scientificsales.com/

ad