D sr tm ler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 100

DİSRİTMİLER PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DİSRİTMİLER. Dr. Edip GÖNÜLLÜ DEÜTF Anestezi ve Reanimasyon AD 2009. Kaynaklar. Kalbin İleti Sistemi. Sinoatrial Node. Atrioventriküler Node. R. T. P. Q. S. Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG. EKG Yorumlanması. Hız Ritim P Dalgası P-R Aralığı QRS Kompleksi. EKG Yorumlanması.

Download Presentation

DİSRİTMİLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DİSRİTMİLER

Dr. Edip GÖNÜLLÜ

DEÜTF Anestezi ve Reanimasyon AD

2009


Kaynaklar


Kalbin İleti Sistemi

Sinoatrial Node

Atrioventriküler Node


R

T

P

Q

S


Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG


EKG Yorumlanması

Hız

Ritim

P Dalgası

P-R Aralığı

QRS Kompleksi


EKG Yorumlanması

En sık kullanılan yöntem

R-Rmesafesine göre

300 / büyük kare sayısı

1500 / küçük kare sayısı

Ritm düzensiz ise

15 tane büyük kare içindeki QRS’ler toplanarak 20 ile çarpılır

HIZ


Triplicate metodu

(Düzenli ritimlerde

kullanılır)


R-R mesafesinin düzenli olup olmadığına bak.

EKG Yorumlanması

RİTM


P dalgası var mı?

P dalgaları birbirine benziyor mu?

R-R aralıkları düzenli mi?

Her P dalgasını QRS takip ediyor mu?

P dalgası +/- mi?

EKG Yorumlanması

P Dalgası


Atrial depolarizasyon + uyarının AV noda ulaşması arasında geçen süredir

0,12-0,20 sn’dir (3-5 küçük kare)

EKG Yorumlanması

P-R İntervali Analizi


Bütün QRS kompleksleri benzer mi?

QRS’in süresi nedir?

0.12’nin altında mı? (3 k.kare)

Geniş QRS kompleksi mi var?

EKG Yorumlanması

QRS Kompleksi


Normal Erişkin 12 Derivasyonlu EKG

Normal sinüs ritmi

Hız: 60-100 /dk

Ritim: düzenli

P dalgası: normal yapıdadır.

P-R mesafesi: 0.12-0.20 sn (3-5 k.kare)

QRS kompleksi: benzer ve < 0.12 sn


RİTM BOZUKLUKLARI


Ritim Bozuklukları

DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalar

ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır


EKG disritmiler

 • SUPRAVENTRİKÜLER DİSRİTMİ

QRS < 0.12 sn

QRS > 0.12 sn

(%90)

 • VENTRİKÜLER DİSRİTMİ


Supraventiküler Disritmiler

Sinüs aritmisi

Sinus bradikardisi

Sinus taşikardisi

PAC

MFAT

Atrial flutter

Atrial fibrilasyon

PSVT


Sinus Aritmisi


Sinüs Aritmisi

Sinüs nodundan çıkan uyarılar düzensizdir.

EKG;

Hız: Genellikle normal (60-100/dakika)

Ritm: R-R intervalleri ≥ 0.12 sn, düzensiz

P dalgası: Büyüklük ve şekli normal

P-R aralığı: Normal

QRS: Normal


Sinüs Aritmisi

 • Ekspirasyon kalp hızı azalır

 • İnspirasyon kalp hızı artar

 • Klinik; Çocuklar, gençler ve ileri yaşta normal İnspiryum ve ekspiryuma bağlı görülmekte

 • Tedavi; gerek yok


SinusBradikardisi


Sinüs Bradikardisi

Sinüs nodundan çıkan uyarı sayısı dakikada 60'ın altındadır.

EKG

Hız : 40-60/dakika

Ritim : Düzenli

P dalgası : Büyüklük ve şekli normal

P-R aralığı : Normal

QRS : Normal


Sinüs Bradikardisi

 • Klinik

  • Fizyolojik (atletler, uyku, vagal uyarı)

  • Farmakolojik (digoksin, opiadlar, Ca kanal blokerleri, Beta blokerler, vb)

  • Patolojik (AMI, ICP ↑, hipotroidi, carotid sinus hiperaktivitesi)

 • Tedavi

  • <50/dk ve hipoperfüzyon yok ise gerek yok

  • Atropin, isoproterenol, TCP


Sinus Taşikardisi


Sinüs Taşikardisi

Sinüs nodundan çıkan uyarı sayısı dakikada 100'den fazladır.

EKG

Hız : 100-160/dakika

Ritim : Düzenli

P dalgası : Büyüklük ve şekli normal

P-R Aralığı : Normal

QRS : Normal


Sinüs Taşikardisi

 • Klinik

  • Fizyolojik (infant ve çocuklar, egzersiz, anksiyete)

  • İlaçlara bağlı (atropin, epinefrin, alkol, nikotin, kafein, sempatomimetikler)

  • Patolojik (ateş, anemi, hipovolemi, hipoksi, pulmoner emboli…)


Sinüs Taşikardisi

Tedavi - Altta yatan nedeni bul

Altta yatan neden bulunamaz ise esmolol (Breviblok) (25-200 µg/kg/dk) gibi çok kısa etkili beta blokerler denenebilir.


PAC


Premature Atrial Kontraksiyon(PAC)

Normal sinus ritmi varlığında, ektopik bir atrial odaktan kaynaklanır.

QRS kompleksine eşlik eden erken, anormal P dalgası ve bunu takip eden bir duraklama bulunur.

EKG

Hız: Genellikle normal (60-100/dakika)

Ritim: Düzensiz;

P dalgası: Prematürdür ve sinüs P dalgasından farklıdır.

P-R aralığı: Normal, uzun yada kısa olabilir.

QRS: Genellikle normal; eğer impuls aberran bir yoldan iletilmişse geniştir.


Premature Atrial Kontraksiyon

 • Klinik

  • Tüm yaşlarda yaygın.

  • Stres, yorgunluk, alkol, tütün, kahve

  • Kr. AC hastalığı, iskemik kalp hastalığı, digoksin intoks

 • Tedavi

  • Altta yatan nedeni tedavi et

  • İlaç kaynaklı ise ilacı kes

  • Ca kanal blokeri


 • MFAT


  Multifokal Atrial Taşikardi

  • “kaotik atrial ritim”

  • EKG özellikleri

   Hız: 100-180 /dk atrial hız

   Ritim: Düzensiz

   P dalgası : 3/ ↑ P dalgası

   P-R aralığı: değişken

   QRS kompleksi: normal


  Multifokal Atrial Taşikardi

  • Klinik

   • Dekompanse AC hastalığı olan yaşlı hastalarda çok sık.

   • KKY, sepsis veya metilksantin toksisitesinde


  Multifokal Atrial Taşikardi(MFAT)

  • Tedavi:

   • Altta yatan nedeni tedavi et.

   • Spesifik antiaritmik tedavi nadiren gerekir

   • MgSO4 2 g ıv, takiben 1-2 g/h infuzyon

   • Verapamil ıv 5-10 mg

   • Esmolol, metoprolol, vb önerilmez

   • Kardiyoversiyon etkili değil.


  AtrialFlutter


  Atrial Flutter

  Hızlı, düzenli bir atrial odaktan kaynaklanır, İzoelektirik hat kaybolmuştur.

  EKG özellikleri;

  Hız: Atrial hız 250-350, ventriküler hız 125-175.

  Ritim: Düzenli düzensizlik

  P dalgası : F dalgaları bulunur.

  P-R aralığı : Ölçülmesi gerekli değildir.

  QRS : Normal


  Atrial Flutter

  • Klinik :

   • En sık iskemik kalp hastalığı ve AMI

    KKY,Pulmoner emboli Myokardit

    KMP, Künt toraks travması, Ateroskleroz, HT,Digoksin intoks,Tirotoksikoz, Mitral stenoz

   • Geçiş ritmidir. Sinus ritmine veya AF’ye döner


  Atrial Flutter

  • Tedavi:

   • Hemodinamik unstabil ise 25-50j kardiyoversiyon

   • Mutlaka heparinize edilmeli

   • Hız kontrolu için Ca kanal bl, Beta bl, amiodaron


  A. Fibrilasyon


  Atrial Fibrilasyon

  Ektopik bir atrial odaktan hızlı, düzensiz, kaotik bir atım olduğu zaman meydana gelir.

  EKG

  Hız: Atrial hız ≥400, ventriküler hız değişir

  Ritim: Düzensiz

  P dalgası: Fibrilasyon dalgaları

  P-R aralığı: Ölçülemez

  QRS: Normal (0.10 saniye veya daha az)


  Atrial Fibrilasyon

  • Klinik :

   • En sık 4 lü:

    • romatizmal kalp hastalığı, HT, iskemik kalp hastalığı, tirotoksikoz

   • Nadiren:

    • Kr. Ac hst, perikardit, akut alkol intoks., PE, ASD

   • Pulmoner ve sistemik arteriyel emboli riskini unutma


  Atrial Fibrilasyon

  • Tedavi:

   • Hemodinami unstabil ise acil KV

   • Hemodinami stabil ise hız kontrolu öncelikli

    • Diltiazem

     • 20 mg (0,25 mg/kg) IV, 5 mg/h infuzyon, 15 dk.da hız kontrolu sağlanamaz ise 25 mg (0,35 mg/kg) IV ikinci doz,

    • Verapamil 5-10 mg IV,

    • Beta blokerler (esmolol, propranolol)

    • Digitaller, tercih edilmezler


  Atrial Fibrilasyon

  • Tedavi

   • Hız kontrolü sağlandığında KV olasılığı değerlendirilir

    • < 48 saat’lik A.Fib ise kimyasal / elektriksel KV

     • Verapamil, amiodaron

    • > 48 saat’lik A. Fib ise

     • Önce 1 – 3 hafta antikoagulasyon

      • TEE yapılabiliyorsa ve trombus görülmüyorsa Yükleme dozunda Heparin ardından 1 hafta warfarin ile antikoagulasyon tamamlanabilir

     • Sonrasında kimyasal / elektriksel KV


  PSVT


  Paroksismal Supraventriküler Taşikardi

  • His bandı bifurkasyonu yukarısındaki ektopik pacemaker veya reentry odaktan kaynaklanır.

  • EKG

   Hız: 150-250 /dk

   Ritim: Düzenli

   P dalgası: T dalgasında kaybolur

   P-R aralığı: Ölçülemez

   QRS kompleksi: Genellikle normal


  Paroksismal Supraventriküler Taşikardi

  • Klinik :

   AMI, Kr. AC. Hst, Pnömoni, MVP, Alkol intoks,Digoksin intoks,Normal kalp,Romatizmal kalp hst, Akut perikardit, Preeksitasyon send

   • İskemik kalp hastalığı varlığında göğüs ağrısı ve dispneye yol açar.

   • Akut AC ödemine neden olabilir.


  Paroksismal Supraventriküler Taşikardi

  • Tedavi :

   • Carotid sinus masajı*** (en az 10 sn)

   • Yüze soğuk su uygulama (diving refleks)

   • Valsalva (en az 10 sn)


  Paroksismal Supraventriküler Taşikardi

  • Tedavi:

   • Verapamil (İsoptin ampül)

    • 0.075-0.15 mg/kg (3-10 mg) ıv, 30 dk içinde doz tekrarı.

   • Hipotansiyon durumunda ıv Ca etkili.

   • Diltiazem 20 mg (0,25 mg/kg) ıv

   • Esmolol, propranolol

   • Digoksin etki başlangıcı uzun.

   • Unstabil hastada KV, 50j


  JUNCTIONAL RİTİMLER ve AV BLOKLAR

  Kavşak (junction) ritmi

  AV Bloklar

  Birinci derece AV blok

  İkinci derece AV blok

  Mobitz Tip 1(Wenkebach)

  Mobitz Tip 2

  Üçüncü derece AV blok


  Junctional Ritim


  Kavşak (Junctional) Ritim

  SA nodun baskılanması nedeniyle AV nodda bir odak pacemaker olarak SA nodun yerini alır.

  P dalgaları QRS kompleksinden hemen önce ya da ondan sonra gelir veya içinde gizlidir.

  EKG özellikleri;

  Hız: 40-60/dakika

  Ritim: Düzenli

  P dalgası: P dalgası görülmez.

  P-R aralığı: Kısa (0.10 saniye veya daha az)

  QRS: Normal (0.10 saniye veya daha az)


  Kavşak (Junctional) Ritim

  • Klinik :

   Myokardit, Hipokalemi, KKY, Digoksin intoksikasyonu, Akut romatizmal hst, İnferior MI.

  • Tedavi:

   • İsole nadir junctional kaçış ritm tedaviye gerek yok.

   • Semptomatik ve devam eden junctional ritimde altta yatan nedeni tedavi et.


  Birinci derece AV blok


  • İskemi

  • Nodal Baskılanma

  • Nodal İnflamasyon

  • Diğer Uyarılar

  Atrioventriküler Blok


  Birinci Derece AV Blok

  Elektriksel uyarı SA noddan köken alır ve AV noda normalden daha yavaş iletilir.

  EKG

  Hız: Normal (60-100/dakika)

  Ritim: Düzenli

  P dalgası: Normal sinüs P dalgaları

  P-R aralığı: 0.20 saniyenin üzerindedir

  QRS: Normal


  Birinci Derece AV Blok

  • Klinik :

   Vagal tonus artışı,Digoksin intoks.

   İnf AMI, Myokardit

  • Tedavi:

   • Tedavi gerekmez

   • AMI’da proflaktik pacing gerekmez


  2. Derece AV blok, Tip I

  (Wenkebach)


  İkinci Derece AV Blok-Mobitz Tip 1(Wenkebach)

  AV nod yoluyla geçiş giderek uzar, uyarılardan biri ventriküllere iletilemez.

  EKG özellikleri;

  Hız: Genelde yavaş , fakat normalde olabilir.

  Ritim: Düzensizdir.

  P dalgası: Sinüs P dalgaları vardır ve düzenlidir. QRS komplekslerinden daha fazla P dalgası vardır.

  P-R aralığı: Progresif olarak uzar ve birine cevap QRS oluşmaz.

  QRS: Genellikle normal


  İkinci Derece AV Blok-Mobitz Tip 1 (Wenkebach)

  • Klinik :

   • Sıklıkla geçici ve genellikle inf AMI, digoksin intoks, myokardit veya kardiyak cerrahi sonrası ile ilişkili

  • Tedavi:

   • Hipoperfuzyon yoksa tedavi gerekmez

   • Atropin 0.5 mg ıv, her 5dk tekrar, total 3 mg

   • TCP veya TVP


  2. Derece AV blok, Tip II


  İkinci Derece AV Blok-Mobitz Tip 2

  İmpulslar ara sıra veya daha sık görülen tipi ile düzenli olarak bloke olabilir, P-R aralığı sabittir.

  EKG özellikleri;

  Hız: Genelde yavaş

  Ritim: Genellikle düzenli fakat iletim oranı değişiyorsa düzensiz olabilir.

  P dalgası: Her P dalgasını QRS takip etmez.

  P-R aralığı: İletilen atımın P-R aralığı değişmez.

  QRS: Blok yeri AV nodda ise normal, AV nodun altında ise geniştir.


  İkinci Derece AV Blok-Mobitz Tip 2

  • Klinik önemi:

   • Genellikle kalıcıdır ve total AV bloğa ilerleyebilir

  • Tedavi:

   • Hipoperfuzyon varsa acil tedavi atropin

   • TCP


  3. Derece AV blok


  Üçüncü Derece AV Blok

  SA noddan çıkan uyarı AV noda iletilemez, uyarılar hiçbiri ventriküllere iletilemez.

  Ritim QRS kompleksleriyle ilişkisi olmayan (AV dissosiyasyon) düzenli olarak oluşan P dalgaları ile karakterizedir.

  Yavaş ve düzenli oluşan QRS kompleksleri vardır.


  Üçüncü Derece AV Blok

  EKG özellikleri;

  Hız: Atrial hız 60-100 atım/dk, ventrikül hızı ≤40 atım/dk

  Ritim: Düzenli

  P dalgası: Sinüs P dalgaları vardır. QRS kompleksleri ile ilişkisi yoktur. P dalgaları QRS kompleksinin içinde görülebilir.

  P-R aralığı: Değişkendir.

  QRS: Ventriküller AV noda yakın olarak yerleşmiş ektopik bir pacemaker tarafından aktive oluyorsa normal genişliktedir. ventriküler bir ektopik pacemaker tarafından aktive oluyorsa geniştir.


  Üçüncü Derece AV Blok

  • Klinik :

   • Sıklıkla İnf AMI

 • Tedavi:

  • Atropin 0,5 mg ıv ve Transkutanöz pace veya transvenöz pace


 • VENTRİKÜLER ARİTİMLER

  Prematür ventriküler kontraksiyon

  Akselere ventriküler ritim

  Ventriküler taşikardi

  Ventriküler fibrilasyon

  Torsades de pointes


  PVC


  Erken Ventriküler Vuru (PVC)

  Ventriküllerdeki, irritabıl bir odaktan kaynaklanır.

  Ventriküler aritmilerin en sık görülenidir.

  Sıklıkla iskemiye sekonder.

  P dalgası ile ilişkisi olmayan prematür, geniş veya çentikli QRS ile karakterizedir.

  T dalgası esas QRS defleksiyonunun tam tersi yönündedir ve atımı kompansatuar pause takip eder.


  Erken Ventriküler Vuru (PVC)

  EKG özellikleri;

  Hız: Değişkendir

  Ritim: Düzensiz

  P dalgası: PVC ile ilişkili P dalgası yoktur.

  P-R aralığı: Ölçülemez

  QRS: Geniş veya çentikli (T dalgası QRS’ in tam tersi yönündedir)


  • Kahve

  • Sigara

  • Uyku eksikliği

  • Patolojik

  Erken Ventriküler Vuru (PVC)


  Erken Ventriküler Vuru (PVC)

  • Klinik

   • Normal insanlar, AMI, digoksin intoks, KKY, hipokalemi, alkoloz, hipoksi, sempatomimetik ilaçlar

  • Tedavi:

   • Proflaksinin mortaliteyi azalttığına dair bulgu yok.

   • Çoğu hasta lidokaine cevap verir


  Akselereİdioventriküler Ritim


  Akselere idioventriküler ritim

  • Ventriküler orijinli ektopik ritim.

  • EKG özellikleri

   Hız: 40-100/dk

   Ritim: Düzenli

   P dalgası: yok veya ilişkisiz

   P-R aralığı: normal/anormal

   QRS kompleksi: 0.12 sn den geniş


  Akselere idioventriküler ritim

  • Klinik :

   • Sıklıkla AMI’da, reperfuzyon aritmisi,

  • Tedavi:

   • Gerekmez.

   • Pacemaker görevi görürken lidokainle supresyon asistole neden olabilir

   • Semptomlar oluşursa atrial pacing gerekir


  VT


  Ventriküler Taşikardi (VT)

  Ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar mevcuttur.

  Ciddi miyokardiyal irritabiliteyi gösterir

  Erken ventriküler vuru ile tetiklenir.

  Seri olarak birbirini takip eden 3 veya daha fazla geniş QRS kompleksleri tarafından oluşturulan hızlı ve düzenli bir ritimdir.


  Ventriküler Taşikardi (VT)

  EKG

  Hız: 140-220 atım/dakika

  Ritim: Genel olarak düzenli

  P dalgası: İlişkili P dalgası yoktur

  P-R aralığı: Hesaplanamaz; P dalgası yoktur

  QRS: Geniş, çentikli


  Ventriküler Taşikardi (VT)

  • Klinik :

   • En sık neden iskemik kalp hst, AMI

   • Hipertrofik KMP, mitral valv prolapsusu, toksisite (digoksin, kinidin, sempatomimetikler)

   • Hipoksi, alkoloz, elektrolit anormallikleri

   • VT aberran iletili SVT’den ayırt edilemeyebilir


  Ventriküler Taşikardi (VT)

  • Tedavi:

   • Unstabil ise 100 j ile senkronize KV

   • Nabızsız ise defibrilasyon 200 j bifazik

  • Klinik stabil

   • Lidokain 1-1.5 mg/kg ıv

   • Amiodaron 150 mg 10 dk’da ıv, 10 dk’da bir tekrar, total 2 g veya 0.5 mg/dk 18h infuzyon


  Torsades de pointes (Dalgaların dansı)


  Torsades de pointes

  • QRS kompleksi ardışık sırada değişebilir.

  • Acil servise arrest olarak gelebilir.

  • Genellikle uzun QT ile ilişkilidir.

  • Tedavide Mg 1-2 gr. IV verilir ve cevap alınırsa 0.5-2 gr/st infüzyona geçilir. Cevap alınamayan olgularda 5-10 dk içinde 5 gr verilebilir.

  • ACLS (Advance cardiac life support)


  Normal EKG

  VentrikülerFibrilasyon (VF)


  • İskemi

  • Elektriksel Şok

  VENTRİKÜLER FİBRİLASYON


  Ventriküler Fibrilasyon (VF)

  Ventrikül myokardı kasılamaz, organize olmayan kaotik bir biçimde titreşir

  Ritm genelde PVC veya VT tarafından tetiklenir.

  EKG özellikleri;

  Hız, ritim ve PQRST parametreleri ölçülemez (ölçülebilir dalga şekillerinin yokluğundan dolayı)


  Ventriküler Fibrilasyon (VF)

  • Klinik önemi:

   • Ciddi iskemik kalp hst, digoksin intoks, kinidin intoks, hipotermi, künt göğüs travması, ciddi elektrolit bozukluğu, vb

  • Tedavi:

   • ACLS uygulanır

   • Defibrilasyon ve CPR


  Preterminal ritimler

  • Düşük başarılı resusitasyon oranı

   • Nabızsız elektriksel aktivite (PEA)

   • Kardiyak asistoli

   • Agonal ventrikuler ritim


  Nabızsız Elektriksel Aktivite


  Nabızsız elektriksel aktivite

  • Elektriksel kompleksler mevcuttur ancak mekanik kasılma yoktur.

  • 6H, 5T(Geri döndürülebilir nedenleri düşün)

   • Hipovolemi, hipoksi, hipoglisemi, hipo/hiperkalemi, hipotermi, H + (asidoz)

   • Tamponad kardiyak, tansiyon pnx, tromboemboli (pulmoner/kardiyak), toksinler, travma

  • Tedavi: ACLS(İleri kardiyak yaşam desteği)


  Asistoli

  Miyokardiumun elektriksel aktivitesi yoktur.

  EKG özellikleri;

  Dalga defleksiyonları yoktur

  EKG'de düz bir çizgi görülür.

  Tedavi:

  ACLS kılavuzu uygulanır

  CPR


  Bradikardi Algoritm

  • ABC sağla ve destekle

  • Oksijen ver

  • Monitör ve EKG

  • Damar yolu aç

  Bradikardinin neden olduğu perfüzyon bozuklu bulgu ve semptomları var mı?

  (Bilinç durumu değişikliği, devam eden göğüs ağrısı, şokun diğer bulguları gibi)

  • Yeterli perfüzyon var

  • Monütöre bağla ve izle

  • Yeterli perfüzyon yok

  • TCP hazırlığı yap: özellikle yüksek derece bloklarda gecikmeden kullan. Ör. 2. derece tip II veya atropini pace gelene kadar düşün 3mg’ı geçme

  • Epinefrin (2-10mikgr/dk) ya da dopamini(2-10 mik/kg/dk) kullanmayı düşün pace gelene kadar ya da pace etkisiz kalırsa

  • Monütöre bağla ve izle.

  • Kalıcı pace hazırlığı

  • Eşlik eden duumların tedavisi

  • İleri uzman görüşü


  Taşikardi Algoritm

  • ABC sağla ve destekle

  • Oksijen ver

  • Monitör ve EKG

  • Geri döndürülebilir sebepleri ayırt et

  • Hasta Stabil mi?

  • Bilinç durumu değişikliği

  • Devam eden göğüs ağrısı

  • Hipotansiyon ve diğer şok bulguları (150/dk altında hıza bağlı semptomlar nadirdir)

  • Stabil

  • Damar yolu

  • 12 lead EKG?

  • QRS geniş mi?

  • Unstabil

  • Acil senkronize kardiyoversiyon uygula

  • Sedasyon ver ama bunun için gecikme

  • Konsültasyon iste

  • Nabiz kaybolursa PEA algoritmini uygula


  • Geniş QRS (≥0.12sn)

  • Ritim düzenli mi düzensiz mi?

  • (Uzman konsültasyon önerilir)

  • Dar QRS

  • Ritim düzenli mi düzensiz mi?

  • Düzenli

  • Vagal manevra

  • Ca kanal blokeri

  • Düzensiz

  • Muhtemelen Atrial fibrilasyon, atriyal flatter ya da MFAT

  • Hız kontrol

  • Sinüse çevirme

  • Uzman konsültasyon önerilir

  • Düzenli

  • VT ya da belirsiz ritim

  • Amiodaron 150 mg IV, 10 dakikada max 2.2 mg/kg/gün

  • Elektif kardiyoversiyon için hazırlan

  • Düzensiz

  • Aberan iletili AF

  • AF + preeksitasyon send (WPW)

  • Ca kan blokerlerinden kaçın, amiodaron düşünülebilir

  • Mutlaka uzman görüşü al

  • Polimorfik VT ve Torades des point için de Uzman kons

  • Ritim düzeldi ise muhtemel SVT, uzun dönem tedaviyi düzenle

  • Düzelmediyse atriyal flatter, ektopik atriyal ya da junctional taşikardi?


  ???? Katkı?


 • Login