Dejavnosti in dosežki skupine za sodelovalno delo Justina Erčulj Olimia, marec 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Dejavnosti in dose ki skupine za sodelovalno delo justina er ulj olimia marec 2012
Download
1 / 10

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dejavnosti in dosežki skupine za sodelovalno delo Justina Erčulj Olimia, marec 2012. Štirje vzvodi sistemskih reform – na poti k odličnim šolam. Personalizirano učenje Profesionalno poučevanje Inteligentna odgovornost Mreženje (Hopkins 2007). Mreženje in sodelovanje kot podpora inovacijam.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dejavnosti in dosežki skupine za sodelovalno delo Justina Erčulj Olimia, marec 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dejavnosti in dose ki skupine za sodelovalno delo justina er ulj olimia marec 2012

Dejavnosti in dosežki skupine za sodelovalno delo

Justina Erčulj

Olimia, marec 2012


Tirje vzvodi sistemskih reform na poti k odli nim olam

Štirje vzvodi sistemskih reform – na poti k odličnim šolam

 • Personalizirano učenje

 • Profesionalno poučevanje

 • Inteligentna odgovornost

 • Mreženje

  (Hopkins 2007)


Mre enje in sodelovanje kot podpora inovacijam

Mreženje in sodelovanje kot podpora inovacijam

MREŽE

 • Ohranjajo temeljni namen šolanja.

 • Izboljšujejo usposobljenost učiteljev in vodij za vnašanje sprememb v prakso.

 • Predstavljajo stično točko za širjenje dobrih praks in uporabo pridobljenega znanja.

 • Zagotavljajo “nevidni” pritisk in podporo.

 • Delujejo kot vez med centralizacijo in decentralizacijo.

  (Hopkins 2007)


Mre enje med ravnatelji

Mreženje med ravnatelji

 • Je podpora za uvajanje nenehnih izboljšav

 • Spodbuja nastanek skupnosti učečih se strokovnjakov

 • Omogoča širjenje dobre prakse

 • Omogoča sistemsko vodenje


Skupina za sodelovalno delo

Skupina za sodelovalno delo

 • Samo Juvan

 • Meta Kamšek

 • Lojze Likar

 • Rihard Režek

 • Vodja: Justina Erčulj

 • Dušan Vodeb, Darja Vidovič – spodbuda in podpora delu


Dejavnosti skupine za sodelovalno delo

Dejavnosti skupine za sodelovalno delo

 • Vloga: spodbujati in promovirati pomen sodelovanja in mreženja

 • Dejavnosti: predstavitve na posvetih in usposabljanju Konzorcija in aktivnosti Izvedbeni kurikul

 • Priprava priročnika Vzvodi vodenja


Vzvodi vodenja irjenje dobre prakse

Vzvodi vodenja – širjenje dobre prakse

 • Namen priročnika je prikazati različne oblike sodelovanja na ravni šole (in med šolami), ki so se razvile pri delu v konzorciju.

 • Avtorji predstavljajo primere prakse in smernice za delo ravnateljev.

 • Prepletata se teorija in praksa.


Vzvodi vodenja irjenje dobre prakse1

Vzvodi vodenja – širjenje dobre prakse

 • Uvod predstavitev projekta, zasnova priročnika

 • Timsko poučevanje

 • Spremljanje in opazovanje pouka (sodelovanje med ravnateljem in učitelji)

 • Letni pogovor

 • OIN

 • Medvrstniško partnerstvo

 • Sodelovanje s starši

 • Sodelovanje z delodajalci

  Priročnik bo izšel pred zaključnim dogodkom jeseni.


Moje izku nje z delom v skupini

Moje izkušnje z delom v skupini

 • Zelo pozitivne – konstruktivna in proaktivna skupina

 • Premalo znamo povedati, kaj vse delamo v naših šolah.

 • Več časa bi morali nameniti medsebojnim strokovnim razpravam.


Dejavnosti in dose ki skupine za sodelovalno delo justina er ulj olimia marec 2012

Hvala, da sem lahko sodelovala v tej skupini in zahvala vsem, ki ste podpirali naše delo.


 • Login