Download
1 / 22

P ATOFIZJOLOGIA N IEDOKRWISTOŚCI I S KAZ K RWOTOCZNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

P ATOFIZJOLOGIA N IEDOKRWISTOŚCI I S KAZ K RWOTOCZNYCH. dr n. med. Krzysztof Książek. Definicja niedokrwistości.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P ATOFIZJOLOGIA N IEDOKRWISTOŚCI I S KAZ K RWOTOCZNYCH' - orde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PATOFIZJOLOGIA NIEDOKRWISTOŚCI I SKAZ KRWOTOCZNYCH

dr n. med. Krzysztof Książek


Definicja niedokrwisto ci
Definicja niedokrwistości

Jest to stan (nie choroba) charakteryzujący się obniżeniem stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i hematokrytu poniżej wartości prawidłowych dla płci i wieku osoby badanej.

Konsekwencją niedokrwistości jest niedotlenienie tkanek, czyli hipoksja.


Mechanizmy wyr wnawcze hipoksji
Mechanizmy wyrównawcze hipoksji

 • CENTRALNE

 • przyspieszenie akcji serca

 • przyspieszenie czynności oddechowej

 • OBWODOWE

 • wzrost produkcji erytropoetyny (stymulacja erytropoezy w szpiku)

 • centralizacja krążenia (obniżenie ukrwienia skóry, mięśni, nerek)

 • wzrost lepkości krwi

 • obniżenie oporu naczyń

 • TKANKOWE I KOMÓRKOWE

 • nasilenie przemian beztlenowych (ryzyko zakwaszenia ustroju)

 • zwiększenie zasobów mioglobiny w mięśniach

 • zwiększenie syntezy 2-3-difosfoglicerynianu (2-3-DPG)


G wne objawy niedokrwisto ci
Główne objawy niedokrwistości

 • SERCOWO-NACZYNIOWE(wspólne dla wszystkich typów anemii)

 • bladość powłok skórnych

 • kołatanie serca (tachykardia=częstoskurcz)

 • bóle wieńcowe

 • osłabienie

 • duszność, omdlenia

 • TROFICZNE(charakterystyczne dla anemii syderopenicznych)

 • sucha, łuszcząca się skóra

 • łamliwe włosy i paznokcie, łyżeczkowate paznokcie

 • przedwczesne siwienie i wypadanie włosów

 • zapalenia błony śluzowej jamy ustnej

 • NEUROLOGICZNE(charakterystyczne dla anemii megaloblastycznych)

 • zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego (na skutek demielinizacji wlókien nerwowych)

 • zaburzenia równowagi (dodatni objaw Romberga)

 • GASTRYCZNE(charakterystyczne dla anemii megaloblastycznych)

 • niedokwaśność soku żołądkowego

 • zanik nabłonka wydzielniczego żoładka


Podzia przyczynowy niedokrwisto ci
Podział przyczynowy niedokrwistości

 • ZABURZENIE TWORZENIA KRWINEK W SZPIKU

 • niewydolność szpiku

 • aplazja

 • nacieczenie komórkami nowotworowymi

 • zwłóknienie

 • zaburzenie syntezy DNA

 • niedobór witaminy B12

 • niedobór kwasu foliowego

 • zaburzenie syntezy hemoglobiny

 • niedobór żelaza

 • nieprawidłowe wykorzystanie żelaza

  SKRÓCONY CZAS ŻYCIA KRWINEK

 • anomalie wewnątrzkrwinkowe

 • anomalie pozakrwinkowe


Podzia morfologiczny niedokrwisto ci
Podział morfologiczny niedokrwistości

 • Istotą tego podziału jest ocena wielkości MCV (średniej objętości krwinki czerwonej) lub średnicy krwinek (norma około 7 m).

 • Normocytarne

 • pokrwotoczna

 • aplastyczna

 • hemolityczna (wtórnie jest makrocytarna!!!)

  Mikrocytarne

 • syderopeniczna (z niedoboru żelaza)

  Makrocytarne

 • z niedoboru kwasu foliowego i witaminy B12


Niedokrwisto aplastyczna
Niedokrwistość aplastyczna

 • Istotą niedokrwistości aplastycznej jest upośledzenie różnicowania się komórki macierzystej szpiku w kierunku komórek układu czerwonokrwinkowego.

 • PRZYCZYNY

 • aplazja wrodzona (zespół Fanconiego)

 • działanie leków,

 • mechanizm zależny od dawki

 • mechanizm idiosynkratyczny (nadwrażliwość)

 • promieniowania jonizującego, związków chemicznych (rozpuszczalniki organiczne)

 • choroby autoimmunologiczne (np. grasiczak)

 • choroby infekcyjne (WZW, salmonelloza)

 • aplazja samoistna (np. mutacja komórki macierzystej, niedobór czynników humoralnych pobudzających erytropoezę)


Elazo
Żelazo

 • wchłanianie: dwunastnica, jelito czcze i żołądek

 • pokarmy

 • zwierzęce – żelazo dobrze przyswajalne (hemowe=Fe2+)

 • roślinne – żelazo słabo przyswajalne (niehemowe=Fe3+)

 • białko transportujące – transferyna

  Jego stężenie rośnie w niedoborze żelaza.

 • białko magazynujące – ferrytyna

  Jej stężenie obniża się w niedoborze żelaza.

  W stanach związanych z upośledzoną dystrybucją żelaza (infekcje, choroby nowotworowe), zmiany stężeń transferyny i ferrytyny są odwrotne do tych, spotykanych w rzeczywistym niedoborze żelaza.


Przyczyny niedoboru elaza
Przyczyny niedoboru żelaza

 • KRWOTOKI

 • ostre i przewlekłe

 • nadmierne krwawienia miesięczne

 • pęknięcie wrzodu żołądka lub dwunastnicy

 • pęknięcie żylaka przełyku lub odbytu

 • krwawienia utajone

 • CHOROBY PRZEWODU POKARMOEGO

 • zespoły złego wchłaniania

 • usunięcie części jelit lub żołądka

 • zmiany pH żołądka

 • ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE NA ŻELAZO

 • okres ciąży i karmienia

 • okres dojrzewania

 • ZŁE WARUNKI ŻYCIA

 • bieda

 • dieta jarska


Niedokrwisto ci megaloblastyczne
Niedokrwistości megaloblastyczne

Istotą niedokrwistości megaloblastycznych jest upośledzenie syntezy DNA, czego skutkiem jest dysproporcja w rozwoju jądra komórkowego i cytoplazmy. Jądro komórkowe dojrzewa znacznie wolniej niż cytoplazma, w wyniku czego powstają tzw. komórki olbrzymie (megaloblasty).


Witamina b12
Witamina B12

 • występuje wyłącznie w pokarmach zwierzęcych

 • wchłanianie w jelicie krętym dzięki aktywności czynnika wewnętrznego Castle`a

 • wpływa na syntezę DNA oraz osłonki mielinowej nerwów

 • magazynowana w wątrobie i mięśniach

 • zapasy ustrojowe wystarczają na 3 lata

 • PRZYCZYNY NIEDOBORU

 • brak czynnika Castle`a

 • wrodzony

 • spododowany obecnością przeciwciał przeciw komórkom okładzinowym (niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera)

 • choroby jelita cienkiego (uchyłkowatość jelit, zespół ślepej pętli)

 • obecność bruzdogłowca szerokiego

 • niedobór białka nośnikowego (transkobalaminy)

 • leki (PAS, neomycyna, kolchicyna)

 • karmienie dzieci mlekiem kozim


Kwas foliowy
Kwas foliowy

 • obecny w pokarmach roślinnych oraz wytwarzany przez florę jelitową

 • wchłaniany w dwunastnicy

 • magazynowany w wątrobie i skórze

 • zapasy ustrojowe wystarczają na 3 miesiące

 • działanie podobne do witaminy B12

 • PRZYCZYNY NIEDOBORU

 • nadmierne gotowanie potraw

 • choroby skóry (łuszczyca)

 • nadmierne zapotrzebowanie (ciąża)

 • leki antagoniści kwasu foliowego (metotreksat)

 • leki przyspieszające metabolizm folianów (przeciwpadaczkowe)


Niedokrwisto ci hemolityczne
Niedokrwistości hemolityczne

O niedokrwistości hemolitycznej mówimy wówczas, gdy czas życia krwinek czerwonych jest krótszy niż 15 dni.


Przyczyny hemolizy krwinek
Przyczyny hemolizy krwinek

 • WRODZONE (wewnątrzkrwinkowe)

 • enzymopatie (niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej) – niszczenie krwinek na skutek stresu oksydacyjnego

 • wrodzona sferocytoza

 • hemoglobinopatie i talasemie

 • nocna napadowa hemoglobinuria – niszczenie krwinek w nocy, na skutek wzrostu wrażliwości błony komórkowej na dopełniacz

 • NABYTE (pozakrwinkowe)

 • mechaniczne

 • hemoliza marszowa

 • hemoliza sercowopochodna (sztuczne zastawki)

 • hemoliza mikroangiopatyczna (miażdżyca)

 • choroby autoimmunologiczne

 • infekcje (malaria)

 • oparzenia


Hemostaza
Hemostaza

 • Hemostaza to zdolność utrzymywania krwi w postaci płynnej w łożysku naczyniowym oraz zapobieganie jej wynaczynieniu i wewnątrznaczyniowemu wykrzepianiu.

 • Czynniki regulujące hemostazę:

 • naczynia

 • zdolność obkurczania

 • struktura ściany

 • czynniki produkowane przez śródbłonek (np. czynnik von Willebranda, endotelina-1, NO)

 • płytki

 • czynniki płytkowe

 • adhezja i agregacja

 • osocze

 • układ wewnątrzpochodny

 • układ zewnątrzpochodny


Skazy krwotoczne
Skazy krwotoczne

 • Skazami krwotocznymi określa się zaburzenia krzepnięcia krwi, objawiające się nadmiernym lub przedłużonym krwawieniem po doznanym urazie albo samoistnym krwawieniem z błon śluzowych do tkanki podskórnej, przestrzeni stawowych i jam ciała.

 • PODZIAŁ:

 • skazy naczyniowe

 • skazy osoczowe

 • skazy płytkowe


Skazy naczyniowe
Skazy naczyniowe

 • Przyczyną skaz naczyniowych są wrodzone lub nabyte, strukturalno - czynnościowe nieprawidłowości naczyń, które z powodu ułatwionej przepuszczalności, zwiększonej łamliwości oraz zaburzeń kurczliwości, prowadzą do krwawień lub zakrzepów.

 • SKAZY NACZYNIOWE WRODZONE:

 • zespół Marfana (wrodzony brak syntezy kolagenu) – ryzyko tętniaków aorty

 • zespół Rendu-Oslera

 • SKAZY NACZYNIOWE NABYTE:

 • zespół Schönleina – Henocha

 • szkorbut (niedobór witaminy C biorącej udział w syntezie kolagenu)


Skazy osoczowe
Skazy osoczowe

 • SKAZY OSOCZOWE WRODZONE

 • hemofilia typu A

 • hemofilia typu B

 • hemofilia typu C

 • choroba von Willebranda

 • SKAZY OSOCZOWE NABYTE

 • niedobór osoczowych czynników krzepnięcia

 • choroby wątroby

 • niedobór witaminy K

 • leki antagoniści witaminy K (dikumarol)

 • zespół wykrzepiania wewnątrzkomórkowego (DIC)


Hemofilia typu a
Hemofilia typu A

 • Przyczyną jest niedobór lub nieprawidłowe działanie podjednostki prokoagulacyjnej czynnika VIII (podjednostki VIII:C).

 • POSTAĆ CIEŻKA (0-1% prawidłowego czynnika VIII)

 • wylewy samoistne

 • krwiaki podskórne

  POSTAĆ UMIARKOWANA (2-5% prawidłowego czynnika VIII)

 • krwawienia po urazach

 • rzadko wylewy samoistne

  POSTAĆ ŁAGODNA (6-25% prawidłowego czynnika VIII)

 • nadmierne krwawienia po zabiegach lub ekstrakcji zęba


Choroba von willebranda
Choroba von Willebranda

Przyczyną jest niedobór czynnika vW, którego zadaniem jest transport i ochrona czynnika VIII:C. Jest to najczęstsza osoczowa skaza wrodzona.

Objawami przypomina hemofilię typu A, przy czym do rzadkości należą wylewy dostawowe (tzw. artropatia hemofilowa).


Zesp r dnaczyniowego wykrzepiania dic
Zespół śródnaczyniowego wykrzepiania (DIC)

 • Rozsiane uszkodzenie śródbłonka naczyń

 • posocznice

 • rozległe oparzenia

 • Wtargnięcie do krwioobiegu tromboplastyny tkankowej

 • zabiegi chirurgiczne

 • wypadki komunikacyjne

 • przedwczesne odklejenie łożyska

 • obumarcie wewnątrzmaciczne płodu

 • Wtargnięcie do krwioobiegu substancji tromboplastycznych z erytrocytów i płytek.

 • choroby autoimmunologiczne

 • Działanie enzymów proteolitycznych

 • jady

 • ostre zapalenie trzustki


Skazy p ytkowe
Skazy płytkowe

 • TROMBOCYTOPENIE (małopłytkowości) – zaburzenia liczby płytek.

 • małopłytkowość samoistna – przyczyny identyczne jak niedokrwistości aplastycznej

 • zaburzenie czynności megakariocytów

 • wyparcie megakariocytów przez komórki nowotworowe

 • TROMBOCYTOPATIE – zaburzenia czynności płytek

 • trombastenia Glanzmanna (brak wiązania fibrynogenu i jonów Ca z błona płytek krwi)


ad