Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning - PowerPoint PPT Presentation

Transporter persontransporter och trafikens energianv ndning
Download
1 / 9

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning. Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson. Varför forska om transporter och energianvändning?. 25% växer snabbast komplexitet framtida trender och åtgärder i samhället

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Transporter persontransporter och trafikens energianv ndning

Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning

Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se

Eva Ericsson

Energiportalen 15 februari 2006


Varf r forska om transporter och energianv ndning

Varför forska om transporter och energianvändning?

25%

växer snabbast

komplexitet

framtida trender och åtgärder i samhället

säkrare förutsägelser och effektivare åtgärder kräver förståelse av sambanden

Energiportalen 15 februari 2006


Transporter persontransporter och trafikens energianv ndning

Trafikalstring och bränsle-

förbrukning

Områdestyp

Gatuutformning

Trafik reglering

-

Vägens kondition

Socio

ekonomiska faktorer

Transport efterfrågan

trafikalstring

Förare

Fysisk

planering,

lokalisering

Fördelning på

transportmedel

Fordon

Trafikarbete

Trafik-

planering

fkm

fördelat

Körmönster

på gatunätet

Vägval

Gatu- och

vägnät

Emissionsfaktorer

Bränsleförbrukning/km

Totalt avgasutsläpp

och bränsleförbrukning

Energiportalen 15 februari 2006


Tg rder f r att p verka transportsektorns energianv ndning olika niv er

Åtgärder för att påverka transportsektorns energianvändning – olika nivåer

 • Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter

 • Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval

 • Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda resor/fordon

Energiportalen 15 februari 2006


Vergripande niv p verka omfattningen av motoriserade transporter exempel p forskning

Övergripande nivåPåverka omfattningen av motoriserade transporter – exempel på forskning

 • 26 % av alla bilresor är kortare än 3 km – överförning av korta resor till gång eller cykel

 • Planeringens betydelse – Exempel externa affärsetableringars påverkan på bränsleförbrukning och utsläpp

Energiportalen 15 februari 2006


Mellanniv energieffektivitet i f rdmedelsval exempel p forskning

MellannivåEnergieffektivitet i färdmedelsval – exempel på forskning

Energieffektivaste färdsätt – i många fall att åka tillsammans

 • Forskning om kollektivtrafikens förutsättningar

 • Resenärernas värdering av olika aspekter i kollektivtrafiken

Energiportalen 15 februari 2006


Detaljerad niv p verka energianv ndningen f r enskilda resor fordon exempel p forskning

Detaljerad nivåpåverka energianvändningen för enskilda resor/fordon – exempel på forskning

 • Bränslen

 • Motorer, drivlina och avgasrening

  Hur fordonen används

 • Fordons körmönster – påverkan på energiförbrukning

 • Fordons körmönster samband med gatutyp/utformning, trafik, förare och bil

 • Förarstöd för energieffektiv navigering

 • Förarstöd för energieffektiv körstil

Andra inom

Energiportalen

Energiportalen 15 februari 2006


V r po ng se p systemet utifr n de olika niv erna

Vår poäng – se på systemet utifrån de olika nivåerna

 • Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter

 • Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval

 • Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda resor/fordon

Energiportalen 15 februari 2006


Postrar

Postrar

 • IMPACT - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om implementering av hållbara transporter

 • Förarstöd för lägre bränsleförbrukning

 • Non-local Effects of External Environment on Driving Patterns

 • Sustainable transports in the City of Malmö - a part of the EU-project CIVITAS, SMILE

 • Broschyr: WALCYNG How to replace short car trips with walking and cycling

Energiportalen 15 februari 2006


 • Login