Struktura prezentacji

Struktura prezentacji PowerPoint PPT Presentation


  • 193 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Struktura prezentacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


22. Aneta Ptak-Chmielewska

26. Urszula Gach-Ciepiela

28. Kamil Sienkiewicz

30. PROJEKT PZU

34. RECWOWE

38. Badanie Generation and Gender Survey (GGS) – badanie Rodziny i Generacje – badanie co 3 lata , od 3 do 5 paneli na próbie 15-20 tys. mieszkanców w wieku 18-79 lat. 2. Contextual Data Base (CDB) – Kontekstowa baza danych , utworzenie i utrzymywanie KBD

39. SRUKTURA GGS KWESTIONARIUSZA GGS - 11 dzialów 1. Gospodarstwo domowe Struktura gospodarstwa domowego Warunki mieszkaniowe Wyksztalcenie

40. 2. Dzieci Opieka nad dzieckiem Dzieci nie wpólzamieszkujace Pasierbowie Wnuki

41. 3. Zwiazki malzenskie/partnerskie i ich historia Aktualnie zamieszkujacy wspólnie wspólmalzonek/partner Aktualnie nie zamieszkujacy wspólnie wspólmalzonek/partner Zamiar tworzenia zwiazku Historia zwiazków malzenskich/partnerskich Alimenty na dzieci, utrzymanie dzieci Alimenty na partnera

42. 4. Organizacja gospodarstwa domowego i jakosc zwiazku Zorganizowanie gospodarstwa domowego Podejmowanie decyzji Jakosc zwiazku

43. 5. Rodzice i dom rodzinny Wspólzamieszkiwanie z rodzicami biologicznymi Pytania do osób, które mieszkaja z biologicznym ojcem bez matki Pytania do osób, które mieszkaja z biologiczna matka bez ojca Pytania do osób, które nie mieszkaja z zadnym z biologicznych rodziców Podstawowe dane na temat obojga rodziców Ustalenie sciezki wywiadu Wspólzamieszkiwanie rodziców Ojciec, jesli rodzice nie mieszkaja razem lub gdy matka nie zyje Matka, jesli rodzice nie mieszkaja razem lub gdy ojciec nie zyje Obydwoje rodzice, jesli mieszkaja razem Pytania do osób, które mieszkaja z obydwojgiem biologicznych rodziców Bracia, Siostry, Dziadkowie Dom rodzinny w dziecinstwie Zamiary opuszczenia domu rodzinnego

44. 6. Plodnosc Aktualna ciaza Plodnosc naturalna Zamiar posiadania dzieci

45. 7. Zdrowie i samopoczucie Ogólny stan zdrowia Higiena osobista Jednostkowe transfery pomocy Transfery pomocy emocjonalnej Kontrola nad sytuacja Samopoczucie

46. 8. Praca i dochody respondenta Pytania do osób bedacych na urlopie macierzynskim, wychowawczym Pytania do osób bezrobotnych Pytania do studentów Pytania do emerytów Pytania do chorych lub trwale niepelnosprawnych Pytania do osób niepracujacych , zajmujacych sie domem Pytania do osób bedacych w wojsku lub w sluzbach zastepczych Poprzednie zatrudnienie Pytania do osób odbywajacych sluzbe wojskowa lub zastepcza sluzbe wojskowa Poprzednie zatrudnienie Pytania dla osób niepracujacych Pytania do osób pracujacych Dodatkowa praca lub dzialalnosc gospodarcza

47. 9. Dzialalnosc i dochody wspólmalzonaka/ partnera 10. Stan posiadania, dochody i transfery gospodarstwa domowego Stan posiadania gospodarstwa domowego Dochód ze zródel innych niz zatrudnienie Calkowity dochód gospodarstwa Transfery pieniezne i spadki 11.Wartosci i postawy

48. 12. Obserwacje ankietera 13. Raport ankietera

49. Moduly dodatkowe: 1. Narodowosc i pochodzenie etniczne 2. Uprzedni partnerzy 3. Zamiar zerwania zwiazku 4. Mieszkanie

50. Glówne zmienne objasniane: Posiadanie dzieci Formowanie i rozpad rodzin Przejscie do doroslosci Warunki zyciowe

54. Polski pilotaz: czerwiec 2006 5 województw, w kazdym po 20 respondentów Rozklad respondentów wedlug wieku i plci

55. Sredni czas wypelniania ankiety 1,5 do 2 godzin Przyklady zrealizowanych wywiadów i odmów Wynik pilotazu: redukcja formularza o 25%.

59. Kontekstowa Baza Danych

  • Login