Anotace
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

ANOTACE: PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANOTACE:. prezentace slouží k procvičování již probrané látky v předmětu český jazyk a literatura ve 3. ročníku ZŠ žáci si procvičují slovní druhy formou hry RISKUJ hra je připravena pro skupinovou práci skupiny si volí úkoly dle barvy a hodnoty otázky

Download Presentation

ANOTACE:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ANOTACE:

 • prezentace slouží k procvičování již probrané látky v předmětu český jazyk a literatura ve

  3. ročníku ZŠ

 • žáci si procvičují slovní druhy formou hry RISKUJ

 • hra je připravena pro skupinovou práci

 • skupiny si volí úkoly dle barvy a hodnoty otázky

 • při správné odpovědi si přičítají body


 • Datum vytvoření: 9. dubna 2012

 • Klíčová slova: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

 • Metodické pokyny:

 • listy 1 – 3 jsou úvodní

 • list 4 obsahuje základní tabulku hry „riskuj“

 • otázky za 100 bodů jsou na listech 5, 9, 13, 17, 21

 • otázky za 200 bodů jsou na listech 6, 10, 14, 18, 22

 • otázky za 300 bodů jsou na listech 7, 11, 15, 19, 23

 • otázky za 500 bodů jsou na listech 8, 12, 16, 20, 24

 • list 25 obsahuje použité zdroje


100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500


OTÁZKA ZA 100

PŘÍSLOVCE

PŘÍDAVNÉ JMENO

PODSTATNÉ JMÉNO

SLOVESO

URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - ZELENÝ


OTÁZKA ZA 200

rod muž., neživotný, číslo množné, pád 6.

rod muž., neživotný, číslo jed., pád 6.

rod muž., neživotný, číslo množné, pád 4.

rod muž., neživotný, číslo množné, pád 4.

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO

NA KOLOTOČI


OTÁZKA ZA 300

3.os., číslo jed., čas budoucí

1.os., číslo množné, čas budoucí

1.os., číslo jed., čas budoucí

1.os., číslo jed., čas přítomný

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO

BUDU LYŽOVAT


OTÁZKA ZA 500

plavání – není podstatné jméno

psaní – je sloveso

koupat se – je sloveso

běhání – není podstatné jméno

KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ?

běhání, plavání, koupat se, psaní, čtení


OTÁZKA ZA 100

PODSTATNÉ JMÉNO

PŘÍSLOVCE

PŘÍDAVNÉ JMÉNO

ZÁJMENO

URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - ZELENĚ


OTÁZKA ZA 200

rod muž., neživotný, číslo množné, pád 6.

rod muž., životný, číslo jed., pád 7.

rod muž., neživotný, číslo množné, pád 7.

rod muž., neživotný, číslo jed., pád 7.

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO

NAD STOLEM


OTÁZKA ZA 300

2.os., číslo jed., čas minulý

2.os., číslo množné, čas přítomný

2.os., číslo jed., čas přítomný

1.os., číslo množné, čas přítomný

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO

HRAJETE SI


OTÁZKA ZA 500

krásný – není přídavné jméno

červená – není příslovce

zeleně – není přídavné jméno

modrá – není podstatné jméno

KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ?

červená, zeleně, veselá, modrá, krásný


OTÁZKA ZA 100

PŘÍSLOVCE

SLOVESO

PŘÍDAVNÉ JMÉNO

PODSTATMÉ JMÉNO

URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - ZELENÁNÍ


OTÁZKA ZA 200

rod žen., číslo množné, pád 1.

rod žen., číslo jed., pád 4.

rod žen., číslo množné, pád 4.

rod žen., číslo jed., pád 1

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO

PRO KOČKY


OTÁZKA ZA 300

3.os., číslo jed., čas minulý

2.os., číslo množné, čas minulý

2.os., číslo jed., čas přítomný

2.os., číslo jed., čas minulý

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO

OPRAVOVAL JSI


OTÁZKA ZA 500

okolo – je spojka

a – je spojka

nad – není předložka

na – je zájmeno

KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ?

pro, na, mezi, a, okolo, nad, před, za

do


OTÁZKA ZA 100

SLOVESO

PŘÍDAVNÉ JMÉNO

PODSTATNÉ JMÉNO

PŘÍSLOVCE

URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - PLAVÁNÍ


OTÁZKA ZA 200

rod stř., číslo množné, pád 6.

rod stř., číslo jed., pád 7.

rod stř., číslo jed., pád 3.

rod žen., číslo množné, pád 3.

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO

PROTI OKNU


OTÁZKA ZA 300

1.os., číslo jed., čas přítomný

1.os., číslo množné, čas minulý

1.os., číslo množné., čas přítomný

2.os., číslo množné, čas přítomný

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO

KOUPEME SE


OTÁZKA ZA 500

červená – není příslovce

modře – je přídavné jméno

zeleně – je příslovce

vesele – není příslovce

KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ?

zeleně, dobře, červená, modře, vesele


OTÁZKA ZA 100

PODSTATNÉ JMÉNO

SLOVESO

ZÁJMENO

PŘÍDAVNÉ JMÉNO

URČI SLOVNÍ DRUH U SLOVA - PLAVAT


OTÁZKA ZA 200

rod žen., číslo množné, pád 6.

rod žen., číslo jed., pád 7.

rod žen., číslo množné, pád 4.

rod žen., číslo množné, pád 7.

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ PODSTATNÉ JMÉNO

S JAHODAMI


OTÁZKA ZA 300

3.os., číslo jed., čas minulý

3.os., číslo množné, čas minulý

3.os., číslo jed., čas přítomný

2.os., číslo jed., čas minulý

VYBER SPRÁVNĚ URČENÉ SLOVESO

VYBÍHALA


OTÁZKA ZA 500

psát – není sloveso

spát – je sloveso

utíkat – je podstatné jméno

čtení – není sloveso

KTERÉ SLOVO DO ŘADY NEPATŘÍ A PROČ?

skákat, psát, spát, utíkat, prát, čtení


http://office.microsoft.com/


 • Login