Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych
Download
1 / 22

Ilse Vossen University of Maastricht - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych w Virga Jesse Hospital (Belgi a ) (szpital im. Różdżki Jessego). Ilse Vossen University of Maastricht. Lista zagadnień. Projekt DELTAH Virga Jesse Hospital (VGJ) Program rozwoju przywództwa klinicznego (CLP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ilse Vossen University of Maastricht' - ora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczychw Virga Jesse Hospital (Belgia)(szpital im. Różdżki Jessego)

Ilse Vossen

University of Maastricht


Lista zagadnie
Lista zagadnień przywódczych

 • Projekt DELTAH

 • Virga Jesse Hospital (VGJ)

 • Program rozwoju przywództwa klinicznego (CLP)

 • Uczenie się przez działanie (action learning)

 • CLP i DELTAH


Projekt deltah
Projekt przywódczychDELTAH

 • DELTAH = Delivering European Leadership Through Action Learning in Healthcare (Kształtowanie Przywództwa w Europie poprzez Action Learning)

 • Trzyletni projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej

 • Cel: opracowanie programu rozwoju przywództwa dla organizacji zajmującej się ochroną zdrowia w Europie


Uczestnicy projektu deltah
Uczestnicy projektu przywódczych DELTAH

 • Wielka Brytania

  • University of Sheffield

  • Primary Care Trust South-East Sheffield (grupa zakładów podstawowej opieki zdrowotnej w regionie Sheffield)

 • Polska

  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  • Szpital Powiatowy w Suchej Beskidzkiej

 • Holandia / Belgia

  • University of Maastricht (Holandia)

  • Virga Jesse Hospital (Belgia)Virga jesse hospital
Virga Jesse Hospital przywódczych

 • szpital ogólny niekomercyjny (non-profit)

 • oferuje pełny zakres ogólnych usług medycznych

 • liczne stojące na najwyższym poziomie usługi kliniczne, np. klinika kardiologii, neurochirurgii i onkologii


S tru ktura organizacyjna vgj
S przywódczychtruktura organizacyjna VGJ


Virga jesse hospital1
Virga Jesse Hospital przywódczych

 • Dane statystyczne (2005):

  • Liczba łóżek: 567

  • Obrót: € 153.437.332

  • Personel: 1.657 (1.285 etatów, bez etatów lekarskich)

  • Lekarze:

   • 134 stałych lekarzy (= 122 etatów)

   • 45 stażystówi 30 lekarzy pomocniczych(40 etatów)


Virga jesse hospital2
Virga Jesse Hospital przywódczych

 • Dane statystyczne (2005):

  • Przyjęcia: 22.672

   • Łącznie: 164.301

   • Średnia długość hospitalizacji: 7,49 dni

  • Usługi ambulatoryjne: 18.969

  • Porody domowe: 1.401


Program rozwoju przyw dztwa w vgj
Program rozwoju przywództwa przywódczychw VGJ

 • Dyrektorzy: CIGO (program studiów magisterskich w zakresie rozwoju organizacyjnego i zarządzania zmianami)

 • Średni szczebel administracyjny i osoby koordynujące terapię poszczególnych chorych (case managers): DELTAH

 • Liderzy wśród personelu pielęgniarskiego: CLP

 • Potencjalni przywódcy wśród personelu pielęgniarskiego: program rozwoju potencjału„orientacja w zakresie przywództwa”


Program przyw dztwa klinicznego clp
Program przywódczych przywództwa klinicznego (CLP)

 • Opracowany w 1995 r. przez Royal College of Nursing (RCN) w Londynie (Clinical Leadership Programme)

 • Badanie pilotażowe na temat zastosowania CLP w szitalach belgijskich (2000 r.) przeprowadzone przez Szpital Uniwersyteckiw Leuven (Belgia)

 • Wyniki: wzrost skuteczności przywództwa i poprawa wyników pracy zespołów

 • Wdrożenie w 20 szpitalach w Belgii przy wsparciu funduszy rządowych (2003 r.)


Program przyw dztwa klinicznego
Program przywódczych przywództwa klinicznego

 • Cel programu: rozwijanie technik przywództwa transformacyjnego wśród przywódców personelu pielęgniarskiego

 • Szczególnie:

  • rozwój osobisty

  • poprawa współpracy w zespołach

  • pacjent w centrum uwagi

  • rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów i świadomości politycznej


Program przyw dztwa klinicznego1
Program przywódczych przywództwa klinicznego

 • Elementyprogramu:

  • plan rozwoju osobistego;informacjazwrotna „360 stopni”

  • zestawy do uczenia się poprzez działanie

  • warsztaty

  • szkolenie indywidualne

  • mentoring

  • obserwacja opieki

  • wywiady z pacjentami


Program przyw dztwa klinicznego2
Program przywódczych przywództwa klinicznego

 • Efekty programu:

  • podwyższenie poziomu samowiedzy i samoświadomości

  • poprawa umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji międzyludzkich

  • poprawa wyników pracy i zaangażowania zespołów

  • wdrożenie projektów poprawy jakości


Metod y wykorzystywane do rozwoju umiej tno ci przyw dczych
Metod przywódczychy wykorzystywane do rozwoju umiejętności przywódczych


Uczenie si poprzez dzia anie
Uczenie się poprzez działanie przywódczych

 • Zasada: proces uczenia się przebiega najskuteczniejwkontekście, w którym pracują ludzie

 • Polega na wspieraniu i stawianiu przed ludźmi wyzwań, aby sami rozwiązywali własne problemy, zamiast udzielania rad

 • Grupa ludzi (zespół) zajmuje się zagadnieniem związanym z pracą poprzez refleksję orazposzukiwanie rozwiązań


Cykl uczenia si
Cykl uczenia się przywódczych

Etap 1: Doświadczenie

Etap 2:

Analizadoświadczenia

Etap 4:

Planowanie kolejnych kroków

Etap 3: Wyciąganie wniosków z doświadczenia

Kolb 1984


Uczenie si poprzez dzia anie a ction learning
Uczenie się poprzez działanie ( przywódczychaction learning)

Pięć głównych elementów:

 • uczestnik

 • zagadnienie (związane z pracą zawodową)

 • grupa lub zespół

 • prowadzący

 • działanie i uczenie się


Uczenie si poprzez dzia anie od popychania do ci gni cia
Uczenie się poprzez działanie: przywódczychod popychania do ciągnięcia

nienakazowy

Słuchanie, aby

zrozumieć

Refleksja

Parafraza

Popychanie:

rozwiązanie

czyjegoś

problemu

Podsumowanie

Zadawanie pytań w celu uświadomienia

Przekazywanie sugestii

Ciągnięcie:

pomoc

w rozwiązaniu

problemu

Informacja zwrotna(feedback)

Propozycja nadzoru / treningu

Dawanie rad

Wydawanie poleceń

Gotowe rozwiązania

nakazowy


Clp i deltah
CLP przywódczychi DELTAH

 • zarówno CLP jak i DELTAH opierają się na terorii przwództwa transformacyjnego

 • uczenie się poprzez działanie jako podstawowa metodologia rozwoju umiejętności w zakresie przywództwa transformacyjnego

 • programy rozwoju przywództwa w opiece zdrowotnej


Clp i deltah1
CLP przywódczychi DELTAH

 • CLP

  • adresowany do przywódców w dziedzinie pielęgniarstwa

  • prowadzony w szpitalach

  • cel: poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez rozwój umiejętności przywódczych wśród personelu pielęgniarskiego

 • DELTAH

  • brak określonej grupy docelowej (zależy od potrzeb organizacji)

  • realizowany w organizacjach opieki zdrowotnej

  • Cel: rozwój zdolności przywódczychoraz umiejętności pracowników sektora opieki zdrowotnej w celu sprawnego osiągnięcia zmian organizacyjnych


ad