การฆ่าตัวตาย - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 46

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การฆ่าตัวตาย. วิทยากร พ.ญ.กมลเนตร วรรณเสวก 26 ธ.ค.2549. การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น จากสถิติผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จรวมกัน ที่มารับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสุขช่วงปีพ.ศ.2540-2544 เพิ่มจาก 27.4 เป็น 36.4 ต่อประชากรแสนคน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การฆ่าตัวตาย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5854016

..

26 ..2549


5854016

 • ..2540-2544 27.4 36.4


5854016


5854016


5854016

  • 20-40 ,


5854016

 • 6 (WHO 2000)


5854016


5854016

5


4 100 5 200

4,100-5,200

?


5854016

 • 2549 7.7


5854016

()

 • .

 • .

 • ,


5854016

()


5854016


Risk factors for suicide

Risk factors for suicide

 • ,

 • ,

 • /


Risk factors for suicide1

Risk factors for suicide


Common suicide risk factors across diagnosis

Common suicide risk factors across diagnosis

 • Depression: present in all diagnoses

 • Anxiety/agitation/panic attacks : respond rapidly to targeted treatment

 • Alcohol/substance abuse

 • Hopelessness : severity is important


Management

Management

 • Pre-suicidal attempt

  • warning sign

  • Management in suicidal crisis

 • Post-suicidal attempt


Suicide warning signs

Suicide Warning Signs

 • , ,


Suicide warning signs1

()Suicide Warning Signs

 • /


Suicidal crisis

(suicidal crisis)

 • Recognize the clues to suicide

 • Trust your own judgement

 • Tell others

 • Stay with a suicidal person

 • Listen

 • Urge professional help

 • Be supportive


Suicidal crisis1

(suicidal crisis)


5854016

 • acute risk of suicide


5854016

 • Rule of Thumb:

  , admit

 • ,


Sad persons scale

SAD PERSONSscale

 • Sex

 • Age

 • Depression

 • Previous attempt

 • Ethanol attempt

 • Rational thinking loss

 • Social support deficit

 • Organized plan

 • No spouse

 • Sickness


Scores

Scores

 • 0-2 Low risk

 • 3-4

 • 5-6

 • 7-10 High risk


5854016

  • Risk-rescue ratio ..

  • Level of planning ..


5854016

 • social support


7 seven steps for helping

7 Seven Steps for Helping

 • /


7 seven steps for helping1

7 Seven Steps for Helping

5.

6.

7.


5854016

 • Stabilization of medical conditions.

 • Protection from self-harm

  • Complete evaluation before disposition

  • Potential means for self-harm must be removed


5854016

Protection from self-harm

 • Appropriate supervision and restraint must be provided.

  • Frequent supervision

  • Constant one-to-one supervision

  • Physical restraint


5854016

  • Crisis intervention


5854016

 • Choice of disposition : suicidal risk ,

  • Admission to a medical floor with psychiatric consultation

  • Voluntary admission to a psychiatric unit

  • Involuntary commitment to a psychiatric unit


5854016


5854016

 • social supports


5854016

 • Poor social network

 • Active substance abuse

 • ,


5854016

 • 40% attempter attempt

 • F/U 13-35% attempter 2


5854016

 • attempter

  • alcohol,

  • sociopathy,

  • ,

  • ,

  • attempt


Prevention

Prevention

 • primary prevention secondary prevention

 • primary prevention attempt

  • Samaritan attempter 2% attempt


Prevention1

Prevention

 • attempt suicide Samaritan

 • attempter emergency service attempt


Prevention2

Prevention

 • attempt suicide impulsive

 • . education

  . suicide


Prevention3

Prevention

.

.

. coping skill


Prevention4

Prevention

 • secondary prevention re-attempt suicide rate


Suicide prevention a study of patients views

Suicide prevention: a study of patients views.

Helpful Factors

 • Psychiatric services

 • Social networks

 • Religious beliefs and activites


Suicide prevention a study of patients views1

Suicide prevention: a study of patients views.

Unhelpful factors

 • Stigmatisation of people with mental illness is common

 • Employment was not protective against suicidal ideation


Suicide prevention a study of patients views2

Suicide prevention: a study of patients views

 • Efforts to improve contact with psychiatric services are more likely to be helpful than changes to those services

 • Patients social and religious support networks are highly valued and should be fostered.

 • Efforts to decrease the stigma attached to mental illnesses should continue.


 • Login