SSADM - PowerPoint PPT Presentation

Ssadm
Download
1 / 21

  • 232 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SSADM. metodologie SSADM. metodologie SSADM. m etodologie SSADM. Metodologie používaná pro strukturovanou analýzu Vznik na přelomu 70. a 80. let Vyvinuto pro britské vládní projekty Structured Systems Analysis and Design Method. ž ivotní cyklus a etapy SSADM. m etodologie SSADM.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SSADM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ssadm

SSADM

metodologie SSADM


M etodologie ssadm

metodologie SSADM

metodologie SSADM

Metodologie používaná pro strukturovanou analýzu

Vznik na přelomu 70. a 80. let

Vyvinuto pro britské vládní projekty

StructuredSystemsAnalysisand Design Method


M etodologie ssadm1

životní cyklus a etapy SSADM

metodologie SSADM

0. etapaPlánování informačního systému

1. etapaIniciace projektu

2. etapaAnalýza systému

3.,4.,5. etapa Návrh systému

6. etapaFyzický návrh systému

mezi 1. a 2. etapou je doporučená studie proveditelnosti

po těchto etapách následuje konstrukce, údržba,… to již ale není součástí SSADM


M etodologie ssadm2

1. etapa - analýza stávajícího systému

metodologie SSADM

studium stávajícího systému (ERD,DFD,…)

studium fyzické organizace práce

brainstorming, interview, …

součástí je stanovení rozsahu systému


M etodologie ssadm3

2. a 3. etapa

metodologie SSADM

2. etapou je specifikace požadavků (sestavujeme za pomocí informací z 1. etapy)

počátek tvorby DFD

3. etapou je výběr z technických možností

řešení technického zabezpečení systému

výběr nejvýhodnější varianty


M etodologie ssadm4

4. etapa – návrh logických dat

metodologie SSADM

tvorba datového modelu LDS

datový model je tvořen nezávisle na funkčním modelu!

vytvořený LDS se porovnává s DFD a doplňují se tak nepřesnosti

LDS slouží jako základ pro ELH


M etodologie ssadm5

5. etapa – návrh logických procesů

metodologie SSADM

LDO a jeho kostra

vytváří se za pomocí informací z 2. etapy, poté se porovnává s datovým modelem

LEPO, LUPO


M etodologie ssadm6

6. etapa – fyzický návrh

metodologie SSADM

konečné technické řešení projektu

počátek tvorby dokumentace

technické řešení závisí na výsledcích předchozích etap


M etodologie ssadm7

struktury používané při SSADM

metodologie SSADM

DFD (Data Flow Diagram)

LDS (Logical Data Structure)

ELH (Entity LifeHistory)

LDO (Logical Dialog Outline)

LEPO (LogicalEnquiryProcessOutline)

LUPO (Logical Update ProcessOutline)


M etodologie ssadm8

DFD – notace

metodologie SSADM

terminátor

proces

paměť

datový tok


M etodologie ssadm9

6. LDS – notace

metodologie SSADM

LDS (Logical Data Structure) datový model při SSADM

stejné zásady jako ERD, jen jiná notace

entita a v ní atributy

příklad relace


M etodologie ssadm10

ELH (Entity LifeHistory)

metodologie SSADM

životní cyklus entity (od vzniku, po její zánik)

podměty (události) ovlivňující entitu

podněty, na které musí systém reagovat:

- výskyt externí události

- absence očekávané externí události

- změna vnitřního stavu systému

- časové události

- požadavky na výstup informace


M etodologie ssadm11

ELH (Entity LifeHistory) - CRUD

metodologie SSADM

při tvorbě se vychází z CRUD matice

sloupce – entity, které jsou ovlivněny uvedenými událostmi

řádky – události ovlivňující entity

obsah buněk : I – insert

M – modify

D - delete


M etodologie ssadm12

ELH (Entity LifeHistory) – CRUD příklad

metodologie SSADM

příklad CRUD matice:


M etodologie ssadm13

ELH (Entity LifeHistory) - notace

metodologie SSADM

entita

interace

selekce

paralelní běh

quitandresume


M etodologie ssadm14

ELH (Entity LifeHistory) – příklad ELH

metodologie SSADM

příklad ELH


M etodologie ssadm15

LDO (Logical Data Structure)

metodologie SSADM

struktura logických dialogů

zpracování „on-line“ událostí

nejprve vytváříme diagram, poté kostru

obrazovky, které se objevují, a rozhodnutí, které může uživatel udělat


M etodologie ssadm16

LDO – notace diagramu

metodologie SSADM

ovál – začátek a konec dialogu

obdélník – logické obrazovky

zkosený obdelník – přechod

do jiného dialogu

trojúhelník – složitější uživ.

rozhodnutí


M etodologie ssadm17

LDO (Logical Data Structure)

metodologie SSADM

příklad


M etodologie ssadm18

LDO – kostra logického dialogu

metodologie SSADM

rozšířený diagram logického dialogu

forma formuláře (sloupce uživatel. rozhodnutí, údaje, obrazovky, komentář)


M etodologie ssadm19

Vlastnosti SSADM

metodologie SSADM

co do obsahu, rozsahu a záběru srovnatelná s ostatními metodikami strukt. analýzy

SSADM vychází z dat. modelu, ten je poté srovnáván s procesními požadavky a to pak tvoří základ

pomocí ELH zachytíme chyby již v počátcích

DFD, ERD a ELH jsou modelovány nezávisle na sobě a poté srovnávány


  • Login