Ssadm
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

SSADM PowerPoint PPT Presentation


  • 194 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SSADM. metodologie SSADM. metodologie SSADM. m etodologie SSADM. Metodologie používaná pro strukturovanou analýzu Vznik na přelomu 70. a 80. let Vyvinuto pro britské vládní projekty Structured Systems Analysis and Design Method. ž ivotní cyklus a etapy SSADM. m etodologie SSADM.

Download Presentation

SSADM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SSADM

metodologie SSADM


metodologie SSADM

metodologie SSADM

Metodologie používaná pro strukturovanou analýzu

Vznik na přelomu 70. a 80. let

Vyvinuto pro britské vládní projekty

StructuredSystemsAnalysisand Design Method


životní cyklus a etapy SSADM

metodologie SSADM

0. etapaPlánování informačního systému

1. etapaIniciace projektu

2. etapaAnalýza systému

3.,4.,5. etapa Návrh systému

6. etapaFyzický návrh systému

mezi 1. a 2. etapou je doporučená studie proveditelnosti

po těchto etapách následuje konstrukce, údržba,… to již ale není součástí SSADM


1. etapa - analýza stávajícího systému

metodologie SSADM

studium stávajícího systému (ERD,DFD,…)

studium fyzické organizace práce

brainstorming, interview, …

součástí je stanovení rozsahu systému


2. a 3. etapa

metodologie SSADM

2. etapou je specifikace požadavků (sestavujeme za pomocí informací z 1. etapy)

počátek tvorby DFD

3. etapou je výběr z technických možností

řešení technického zabezpečení systému

výběr nejvýhodnější varianty


4. etapa – návrh logických dat

metodologie SSADM

tvorba datového modelu LDS

datový model je tvořen nezávisle na funkčním modelu!

vytvořený LDS se porovnává s DFD a doplňují se tak nepřesnosti

LDS slouží jako základ pro ELH


5. etapa – návrh logických procesů

metodologie SSADM

LDO a jeho kostra

vytváří se za pomocí informací z 2. etapy, poté se porovnává s datovým modelem

LEPO, LUPO


6. etapa – fyzický návrh

metodologie SSADM

konečné technické řešení projektu

počátek tvorby dokumentace

technické řešení závisí na výsledcích předchozích etap


struktury používané při SSADM

metodologie SSADM

DFD (Data Flow Diagram)

LDS (Logical Data Structure)

ELH (Entity LifeHistory)

LDO (Logical Dialog Outline)

LEPO (LogicalEnquiryProcessOutline)

LUPO (Logical Update ProcessOutline)


DFD – notace

metodologie SSADM

terminátor

proces

paměť

datový tok


6. LDS – notace

metodologie SSADM

LDS (Logical Data Structure) datový model při SSADM

stejné zásady jako ERD, jen jiná notace

entita a v ní atributy

příklad relace


ELH (Entity LifeHistory)

metodologie SSADM

životní cyklus entity (od vzniku, po její zánik)

podměty (události) ovlivňující entitu

podněty, na které musí systém reagovat:

- výskyt externí události

- absence očekávané externí události

- změna vnitřního stavu systému

- časové události

- požadavky na výstup informace


ELH (Entity LifeHistory) - CRUD

metodologie SSADM

při tvorbě se vychází z CRUD matice

sloupce – entity, které jsou ovlivněny uvedenými událostmi

řádky – události ovlivňující entity

obsah buněk : I – insert

M – modify

D - delete


ELH (Entity LifeHistory) – CRUD příklad

metodologie SSADM

příklad CRUD matice:


ELH (Entity LifeHistory) - notace

metodologie SSADM

entita

interace

selekce

paralelní běh

quitandresume


ELH (Entity LifeHistory) – příklad ELH

metodologie SSADM

příklad ELH


LDO (Logical Data Structure)

metodologie SSADM

struktura logických dialogů

zpracování „on-line“ událostí

nejprve vytváříme diagram, poté kostru

obrazovky, které se objevují, a rozhodnutí, které může uživatel udělat


LDO – notace diagramu

metodologie SSADM

ovál – začátek a konec dialogu

obdélník – logické obrazovky

zkosený obdelník – přechod

do jiného dialogu

trojúhelník – složitější uživ.

rozhodnutí


LDO (Logical Data Structure)

metodologie SSADM

příklad


LDO – kostra logického dialogu

metodologie SSADM

rozšířený diagram logického dialogu

forma formuláře (sloupce uživatel. rozhodnutí, údaje, obrazovky, komentář)


Vlastnosti SSADM

metodologie SSADM

co do obsahu, rozsahu a záběru srovnatelná s ostatními metodikami strukt. analýzy

SSADM vychází z dat. modelu, ten je poté srovnáván s procesními požadavky a to pak tvoří základ

pomocí ELH zachytíme chyby již v počátcích

DFD, ERD a ELH jsou modelovány nezávisle na sobě a poté srovnávány


  • Login