De plaats van cultuur en erfgoededucatie in de school
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 23

De plaats van cultuur- en erfgoededucatie in de school. PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De plaats van cultuur- en erfgoededucatie in de school. Anne Apostel Inspecteur S.O . 5 oktober 2006. Vanwaar komen we? Wie zijn wij? Waar gaan we heen?. Victoriaans vooruitgangsideaal Technologische vooruitgang Rol voor erfgoededucatie.

Download Presentation

De plaats van cultuur- en erfgoededucatie in de school.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De plaats van cultuur en erfgoededucatie in de school

De plaats van cultuur- en erfgoededucatie in de school.

Anne Apostel

Inspecteur S.O.

5 oktober 2006


Vanwaar komen we wie zijn wij waar gaan we heen

Vanwaar komen we? Wie zijn wij? Waar gaan we heen?


Westerse culturele traditie of mythe van de vooruitgang

Victoriaans vooruitgangsideaal

Technologische vooruitgang

Rol voor erfgoededucatie

Westerse culturele traditie of mythe van de vooruitgang?


Leren relativeren

Leren relativeren …

 • De overschatting van de technologische vooruitgang ten opzichte van cultuur en het idee van een positieve evolutie van de mens dankzij een uitsluitende technologische vooruitgang heerst gelukkig nog niet in onze scholen.

 • Waardering leren opbrengen voor …


Definitie van cultureel erfgoed

Omvat alle sporen van het verleden die zichtbaar en tastbaar zijn in het heden en die een samenleving de moeite van het bewaren vindt: een oude kerk, de divan in de vorm van de lippen van Mae West van Dali, een handgeschreven brief uit 1850, de dorpslijst van overleden jongens in 14-18 …

Definitie van cultureel erfgoed


Erfgoededucatie

directe omgeving wordt leeromgeving

stimuleert en activeert de ll

wordt door ll zeer gewaardeerd

draagt bij aan historisch besef

leidt tot een onderzoekende houding

leidt tot betrokkenheid

leent zich bij uitstek voor samenwerkend leren

is lesstofvervangend

is op termijn taakverlichtend

Erfgoededucatie


Motor van onderwijs

Cultuureducatie en erfgoededucatie in de brede betekenis van drager van waarden, smaken, gewoonten en de manier waarop die kwaliteiten worden en werden overgedragen is een fundamentele motor van onderwijs. En dit in alle vakken.

Motor van onderwijs


Beleidsnota van de minister blik en horizonverruiming

Beleidsnota van de minister: blik- en horizonverruiming

Levensbeschouwing,ethiek, aardijkskunde, mavo, wereldoriëntatie, pav, taal …

Democratische basis versterken

Culturele diversiteit leren en verbinden met vorming tot burgerschap


De waarde van verbeelding

De waarde van verbeelding?

 • “Een spin verricht handelingen die lijken op die van een wever, en een bij stelt menig architect in de schaduw met de constructie van haar cellen. Maar wat de slechtste architect van de beste bij onderscheidt is dit – de architect laat zijn bouwwerk eerst in zijn verbeelding verrijzen voordat hij het in werkelijkheid bouwt”.

  K.Marx


Verbeelding

Verbeelding …

 • “Volgens mij is het sterke punt van de West-Europese beschaving niet het christendom of het monotheisme, maar een kritische of zelfkritische houding, waarin de creativiteit en de verbeelding een belangrijke factor is.”

  Prof. R.Pinxten


Sociaal maatschappelijke context

School heeft maatschappelijke opdracht

School is ingebed in een bepaalde context

Participatie als motor voor kennisverwerving

Sociaal-maatschappelijke context


Beleidsnota pleidooi voor integratie in verschillende vakken

Beleidsnota: pleidooi voor integratie in verschillende vakken

 • Sociaal-maatschappelijke context en democratische basis.

 • Cultuur- en schoolprestaties.

 • De “brede school”en participatie.

 • Sport.

 • Canon cultuurcel is middel.


Harmonische vorming

Is een integratie van:

Het dynamisch-affectieve

Het psycho-motorische

Het cognitieve

Het nut van cultuur- en erfgoededucatie en de mogelijke inbreng in voet/vood is nog onvoldoende doorgedrongen in de klaspraktijk en in de scholen.

Harmonische vorming


Schoolprestaties

Aandacht voor cultuur en erfgoededucatie kan positief werken op schoolse prestaties.

Cultuur en erfgoededucatie kan een hefboom zijn voor GOK.

Erfgoededucatie, als drager van identiteit, bevordert integratie.

Schoolprestaties???


Canon cultuurcel ondersteuning

Dynamo

Inkt-aap

KunStof

Canon cultuurcel is niet meer weg te denken uit het onderwijslandschap (cfr publicaties, onderzoek, steun en samenwerking…)

Canon cultuurcel : ondersteuning


Het schoolcurriculum

Het schoolcurriculum

 • De vakgebonden eindtermen en onderwijsdoelen waaronder een aantal appelleren aan culturele en “erfgoededucatieve” doelen.

 • De brede harmonische vorming en de vakoverschrijdende eindtermen en onderwijsdoelen, die indien goed ingevuld, een grote meerwaarde voor het gegeven onderwijs kunnen bieden.


Brede vorming beslaat vele terreinen vakgebonden vakoverschrijdend

Het muzisch-creatieve

Het exact- wetenschappelijke

Het verbaal-literaire

De menswetenschappelijke

Het technisch-technologische

De ethisch-religieuze

Brede vorming beslaat vele terreinen: vakgebonden/vakoverschrijdend


Europa ondersteuning van scholen

Comenius

Socrates

Europa: ondersteuning van scholen


Beperkingen

Te “schools” werken ontneemt de waarde van “beleving”.

Excursies en uitstappen, het aanbieden van visueel materiaal… is nog niet in alle scholen even goed mogelijk.

Beperkingen


Rol van externen

Rol van externen

 • Deskundigheid van externen in het onderwijs is niet altijd evident.

 • Onderwijsstructuren en regelgeving niet altijd transparant.

 • Externen bieden een meerwaarde aan op vlak van:

  - het opwekken van interesse (andere stijl,werkvorm, …)

  - andere invalshoeken

  - levensechtheid


Kritische bedenkingen

Welke is de invloed van scholen op de totale persoonlijkheidsvorming van jongeren?

De organisatie van het curriculum kan beperkingen inhouden.

Taalgebruik om over kunst en cultuur te praten ontbreekt soms.

Dieptestructuur van de vorming?

Kritische bedenkingen:


Creativiteit

Gebruik lestijd?

Opbouw lessen?

Vakdoorbrekende initiatieven?

Activerende werkvormen?

Appelleren aan diverse leerstijlen?

Creativiteit ?


Daarom sloop de muren

Daarom: sloop de muren!


 • Login