Going global n unani tamalaani niueqatigiinnermi piorsarsimassutsikkut assigiinngissutaasut
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

Going Global N unani tamalaani niueqatigiinnermi piorsarsimassutsikkut assigiinngissutaasut PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Going Global N unani tamalaani niueqatigiinnermi piorsarsimassutsikkut assigiinngissutaasut. Tikilluaritsi !. Tikilluaritsi / Sammisassat. Ualikkut 13:00-16:00: Attaveqaqatigiinneq Attaveqaqatigiinneq aamma tuniniaanissamik nittarsaassineq Kaffisorluni unillatsiarneq

Download Presentation

Going Global N unani tamalaani niueqatigiinnermi piorsarsimassutsikkut assigiinngissutaasut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Going GlobalNunanitamalaaniniueqatigiinnermipiorsarsimassutsikkutassigiinngissutaasut

Tikilluaritsi!


Tikilluaritsi/ Sammisassat

Ualikkut 13:00-16:00:

 • Attaveqaqatigiinneq

 • Attaveqaqatigiinneqaammatuniniaanissamiknittarsaassineq

  • Kaffisorluniunillatsiarneq

 • Isumaqatiginninniarnerit

 • Nunanitamalaaniattaveqarnerit

 • Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluarnerit

  • Sungiusarneq

 • Pikkorissaanerupnaliliivigineqarnera

Ullaakkut 9:00-12:00:

 • Piorsarsimassuseqsunaava

 • Piorsarsimassutsimitaaguutit

 • Pisorsarsimassutsimisakkortussutsit

  • Kaffisorluniunillatsiarneq

 • Piorsarsimassutsimiajutoorfiusinnaasut

  • Sungiusarneq

  • 12:00 – 13:00 Ulloqeqqasiorneq


Peqataasut

 • Ateqaammasuliffeqarfiupaqqa

 • Piorsarsimassutsinikassigiingitsunikmisilittagaqarneq

 • Pikkorissaanermutisumalluarnerit


TuniniaanissamiknittarsaassinermiOqaasinnaatiluatsinngitsut…


Pikkorissaasut


SULINIUMMI ANGUNIAKKAT

 • Suliniummimatumanisiunertaavoqsuliffeqarfiitkalaallinitpigineqartutaatsitassarsiornermutsuliassaqarfimmiakitigutpitsaassutsitigulluunammillersinnaassuseqartumikpilersuisuunissamutpiginnaaneqarnerulersinnissaatperiarfissaqarnerulersinnissaallu.

 • Greenland Petroleum Services-imi siunnersuinermikikiuunneritKalaallitNunaanniinuussutissarsiornermisuliaqartunuttunngatinneqassapput. Siunnersuineqpilersuutinutsullissinernulluallanutsuliffeqarfiitkalaallinitpigineqartutisumaqatigiissutinikpissarsinissamutnaammassinninnissamullupiginnaaneqarnerisainerisarneqarnissaannutiluaqutaasinnaasunutpiumasaqaatinutperiarfissanullutunngassuteqassaaq.


Piorsarsimassuseqsunaava?

 • naleqartitanutileqqunulluataatsimoorussanutperiaaseq

 • suutqanoqissanersutnaatsorsuutigisaqarnerit

 • ileqqut, inooqataanermimaleruagassataammamalittarisassatnaleqquttumikpissusilersortarnermikmaligassiisut

 • piorsarsimassutsikkutkukkuneritannertuutniueqatigiinnermipissutsinutsunniuteqarnerlussinnaapput


Piorsarsimassutsimitaaguutitpingaarutillit

 • Piorsarsimassutsitannertuumikataqatigiiffiusut

  • oqaloqatigiinneritpilerneriniqanoqataqatigiittoqarnersoqoqaatsitutoqaatigineqartutullipingaaruteqartigisarpoq

  • naleqartitatannertuneritpissusiviusuniniuernermi pisunit inuit ataqatigiinneranniinnerusarpoq

 • Piorsarsimassutsitannikitsumikataqatigiiffiusut

  • oqaatsitatorlugiterseqqilluinnartumiktusarnaartumutoqariartuuteqarneqpisarpoq

  • ataqatigiinnernikinerisaanissaqaammaoqaatsinikatuinanitakutitsisarneqapeqqutaannginnerusarpoq


Piorsarsimassutsimisakkortussutsit

 • Filterit:

 • Sunniuteqarneq

 • Ukioqqortussuseq

 • Pissusilersorneq

 • Timiatorluguoqariartuuteqarneq

 • Inuiaqatigiinniinissisimaneq

 • Ilinniagaqarsimaneq

 • Oqariartaaseq

 • Naalakkersuisunutsunniuteqarneq

 • Upperisaq

 • Inooqatigiinnermiinissisimaneq

 • Inuuniarnerupqaffasissusaa

Naleqartitat/ Isummertaatsit

Attaveqaqatigiinneq

Piorsarsimas-sutsimisakkortus-sutsit

Oqaatsit

Upperisaq

Inooqatigiinnerupilusiligaaneri


Kaffisorluniunillatsiarneq!


Ajutoorfiusinnaasut: Timiatorluguoqariartuuteqarneq

 • Attaveqaqatigiinnerupingerlaneranipingaaruteqartunutilaavoq, pingaartumikoqaatsitigutakimmiffeqarnermi

 • Tamannnatakuneqarsinnaavoq, kisiannitusaaneqarsinnaanani

 • Nunanitallamiumikniueqatigisartagarnikiliortaatsikkutassigiissuseqarneritpaasinissaatpingaaruteqarpoq


Ajutoorfiusinnaasut: Suiaassuseq

 • Angutitarnalluimminnutataqatigiittarnerisapiorsarsimassutsikkutnaleqquttumikpisarneranunarsuarmitamarmiassigiinngissuteqarpoq

 • Niuertunutnunanutallamiunutajornartorsiutaasinnaavoq, pingaartumikavatangiisiniaalajangersimasuniarnanut

 • Immaqapiorsarsimassutsikkutnaleqquttumikimminnutilasseqatigiittarnerupqanoqpisarneramianerisariaqassaaq

 • Ataatsimiiffimminerrivimmiangutitarnalluqanoqinissinneqassanersut


Ajutoorfiusinnaasut: Tunissutit

 • Unammilligassaqtassaavoqinuit siunnerfigisavitileqqutpiorsarsimassutsiminnieqqortuusorisaasailisimanissaat

 • Piffissaanngitsumikukkusuniktunissuteqarneqilungersunartumikkinguneqarsinnaavoq

 • Tunissutiniksaqqummiussinissamuttigusisinnaanissamullumalittarisassatassigiinngillat


Ajutoorfiusinnaasut: Quiasaarneq & Piffissaq

Quiasaarneq

 • Nalinginnaasumikmaleruagassatutquiasaariaaseqpiorsarsimassutsitakornanniingerlateqqikkuminaattarpoq

 • Quiasaarnerupnuannarinissaanutpiorsarsimassutsimikquiasaarutaasuppilerfigisaanikpaasinnissinnaanissaqtusarnaartuppisariaqartittarpaa

  Piffissaq

 • Piffissaqtaassumaluatorneqartarneranunarsuarmitamarmiassigiinngitsumikisigineqarpoq

 • Ilaasapiffissaqeqartututisigisarpaat – ataatsimiinneritpiffissaqeqqorluguaallartissapputnaassallutillu, taamaanngippatnuannaarunnaassapput

 • Piorsarsimassutsiniallanipiffissaqeqannerusumikatorneqartarpoq


Ajutoorfiusinnaasut: Oqaluttuarisaaneqaammavisitkort

Oqaluttuarisaaneq

 • Oqaluttuarisaaneqamerlanertigutpiorsarsimassutsinipaasinnittaatsimutsunniisarpoq

 • Nunapimmikkoortuinipiorsarsimassutsikkutassigusuniluunniitpiorsarsimassutsimipisutinunnitassigiinngitsunitassigiinngitsumikisigineqartarput

 • Nunapimmikkoortuataoqaluttuarisaaneramisissoruk, kisianniqulequttatmianernartutoqallisiginaveersaakkit

  Visitkort

 • Visitkort-imiktunniussisarneqtigusisarnerlununatilaanniimminerminiileqqulersuutaasarpoq

 • Kina-mi inuppassuitassersuutigalugu visitkort piginnittumutilisarititsisututisigineqarpoq – assersuutigalugu visitkort-imi allattuineqataqqinninnginnertutisigineqarpoq


Sungiusarneq

Oqaaseqatigiitukuaoqaatsitatornagit, ilisarnaatitimaluunniittitartakkatatorlugit, oqaasertalersorniarsarikkit:

 • Akiusoqisumaqatiginninniutigineqarsinnaanngilaq

 • Moms neqeroorummiilaatinneqanngilaq

 • Neqeroorut 31. december tikilluguatuuppoq


Akiusoqisumaqatiginninniutigineqarsinnaanngilaq:

____________________________________________________________________________________________________________


Moms neqeroorummiilaatinneqanngilaq:

__________________________________________________________________________________________________________


Neqeroorut 31. december tikilluguatuuppoq:

_______________________________________________________________________________________________


Sungiusarneq

 • Oqaaseqatigiitpingasuttaakkuatimiatorluguoqariartuuteqarlutit, oqaatsitatornagit, nassuiarniarsarikkit.

 • Oqaatsinuttaarsiullugutitartakkatilisarnaatilluatorlugitoqaasertalersuinermipaatsooqatigiinneritsuutpilersinnaappat?

 • Sungiusarnermitassanisunanalunarnerpaava?


Attaveqaqatigiinneq: Oqaatsitoqaatigineqartut

 • Piorsarsimassutsiniassigiinngitsunioqaatsitassigiinngitsumikatorneqarput

 • Canadami/ USA-,imi qanoqisumaqarnerlunioqartarput

 • Nunaniallanisoorlu Japan-imi "naamik" qaqutiguinnaqatorneqartarpoq – ittuulersitsinissaqpinngitsoorniarlugu

 • ”Takussavarput" imaluunniit ”immaqa" isumaqarsinnaavoq"naamik"

 • Nipangersimaneqimaluunniitoqaaseqanngitsoorneqassigiinngitsunikisumaqarsinnaavoq


Oqaatsiniarlalinniallaganngorluguattaveqaqatigiinneqimmikkutunamilligassaqartitsisarpoq:

oqaasilianik / oqaasinnaanikatuineq

nutserineritpikkunaatsut

allaganngorluguisumaqatigiissutiniknassuiaanerit

Utimutoqaatsipaappaanutnutserisarneqoqariartuutaasupsiunertarineqartututtiguneqarsimanissaanikqulakkeerinissamutsakkussaavoqiluaqutaasoq

Nutsernerapitsaasoqtamatigutisornartorsiuinermutpingaaruteqartarpoq, pingaartumikisumaqatigiissutiniatsiorneqartuni

Attaveqaqatigiinneq: Allaganngorlugu


Attaveqaqatigiinneq: Utimutoqaatsipaappaanutnutserisarneq

Allakkiaaq-qaartoqkalaallisooq

Tuluttuun-ngorlugunutserne-qarpoq

Oqaatsinitatorneqaqqaartunitoqaatsinutallanututeqqilluguluoqaatsinutatorneqaqqaartunutnutserineq

Iluarsiinerusimasinnaasut, allannguutaasimasinnaasut, kukkunerusimasinnaasutiluarsineqarput

Kalaallisuun-ngorlugunutserneqar-poq


Attaveqaqatigiinneq: Oqaatsitatornagit

 • Attaveqaqatigiinnerupilarujussuaoqaatsinikatuiffiusanngilaq, siunertaralugu:

  • Piorsarsimassutsiniallaniavatangiisinioqariartuutigisattaqanoqtiguneqarneratapaasinissaa

  • Timiatorlugutakutitsineqpissutigalugupaatsooqatigiinneritpinngitsoornissaat

  • Piorsarsimassutsikkutassigiinngissutaasutpissutigalugitiluaalliorlunimisiginnginnissaq, soorluoqaloqatigiinnerninipaanneqimaluunniitinuttutinissaqartitaannginneq


Attaveqaqatigiinneq: Imminnuttikilluni

 • ”Kiinaq" pingaarnertigutilinniktakutitsisarpoq – avatangiiserniillitqanoqpaasineqarnersutit, suleqaternitaammalununanitallaneersuniksuleqatigisarnit

 • Immaqatamannapingaarnersaavoqaammaluilaannikkutpiorsarsimassutsikkutsakkussanipaatsoorneqarnerpaasartoq

 • Piorsarsimassutsiniileqqunikpingaartitsiviusuni ”nikagisaalinnginnissaq" pingaaruteqartorujussuuvoq


Attaveqaqatigiinneq: Niueqatigiilluniataatsimiinnerit

 • Piorsarsimassutitigutassigiinngitsumiktunuliaqutaqartuniataatsimiinnermikaqutsinermipilersaarusiornissaqpisariaqartarpoq

 • Ataatsimiinnermikpilersaarusiornermiapeqqutiteqqarsaatigineqarsinnaasut:

  • Piorsarsimassutsiniqullersaqarluniallersaqarluniluaaqqissuussiviusartunipeqatasutissiavissaannutqanoqinnersuussisoqassanersoqeqqarsaatigeqqissaartariaqarpoq

  • Nerrivimmi/ataatsimeersuarnermi inissat isigeqqissaakkit; qanippallaaqpiorsarsimassutsinipeqatasutimminnutqanippallaarnissaanniknuannarinninngiffiusuninuanniilliornassooq

  • Issiavissanikaaqqissuussinermisuiaassutsimutapeqqutaammapingaaruteqarsinnaavoq


Attaveqaqatigiinneq: Niueqatigiilluniataatsimiinnerit

Peqatasuniktikilluaqusineruppiorsarsimassutsikkutnaleqquttuunissaaisumagiuk

 • Oqaluuserisassanikpilersaarusiornermikikkuttamarmiktakkunnissaannut, ilasseqatigiinnissaannut, imeruersarnissaannutaammalupiffissakillioratikinissaminnukarnissaannutpiffissaqartitsilluartoqartariaqarpoq

 • Imeruersaatitpiorsarsimassutsinutileqqunullunaleqqutissapput

 • Inipataatsimiiffiusupaaqqissuunnerataqalipaatinut, naasunutilaaluilanngullugittunngatillugunaleqquttuunissaaisumagiuk


Niuernermiksuliaqartunutnunanitallaneersunutsaqqummiineqimmikkutunammilligassartaqarpoq

Saqqummiinerit "SMART"-ussapput

Specific (immikkuullarissut)

Measurable (uuttorneqarsinnaasut)

Achievable (anguneqarsinnaasut)

Results-oriented (angusaqarnissamuttunngasut)

Timely (piffissalersukkat)

Attaveqaqatigiinneq: Saqqummiinerit


PiorsarsimassutsikkutassigiinngissutaasutaammaNunanitamalaanituniniaanissamiknittarsaassisarneq

 • Piorsarsimassutsitakimorlugittuniniaanissamiknittarsaassinermi, piorsarsimassutsikkutassigiinngissutsinuttuniniaanissamiknittarsaassisarnermutattaveqaqatigiinnermulluperiusissaniknaleqqussaasarneqilinniartariaqarpoq

 • Piorsarsimassutsikkutassigiinngissutaasunikilisimanninneqniuerfimmikmisissuinernut, periusissanikinerisaanermut, pilersaarusiornermutpiviusunngortitsinermullutunngaviulluinnarpoq

 • Tuniniaanissamiknittarsaassineritajutoorfiusutakisoorujussuitpinngitsoorniarlugit, najukkamiilitsersorneqarneqpilersaarusiornermutilaavoqpingaaruteqartorujussuaq


PiorsarsimassutsikkutassigiinngissutaasutaammaNunanitamalaanituniniaanissamiknittarsaassisarneq

 • Ajornartorsiutit:

  • tunisassiaptaaguutaatakissaatigineqartututisumaatamatiguttoqqaannartumiknutserinermutnaapertuuttanngilaq

  • piorsarsimassutsiniassigiinngitsuninaammagisimaarinnitsitsisinnaanissamuttuniniaanissamiknittarsaassinermiatortutpoortuutilluniuerfimmitniuerfimmutallanngorassapput

  • aalajangersimasumikilinniagaqarsimasutamerlanertigutsiunnerfiusunisuliat /ilisarnaatitannertussusaatpitsaassusaalluaalajangertarpaat


PiorsarsimassutsikkutassigiinngissutaasutaammaNunanitamalaanituniniaanissamiknittarsaassisarneq

 • Ajornartorsiutit:

  • Ilusilersugaanera: Nunapimmikkoortuanipisariaqartitsineqnaammassiniarlugutunisassiamikallannguinissaqpisariaqarsinnaavoq

  • Qalipaataa:Qalipaatitpoortuutiniaammatuniniaanissamutnittarsaassinermutatortuniatorneqartutniuerfimmutsiunnerfigineqartumutnaleqqutissapput

  • Nipilersuut: Tuniniaanissamiknittarsaassinermiksuliniuteqarnerminipilersukkanikatuiguitpiorsarsimassutsikkutsunnertiassuseqatorneqassaaq


Kaffisorluniunillatsiarneq!


Piorsarsimassutsitakimorlugitisumaqatiginninniartarneq

 • Inuunerputtamaatarlaatigutisumaqatiginninniartuaannarpugut

 • Isumaqatiginninniarnerniajugaaffiusinnaasuttamarmikallatpilliutigalugitajugaaffigisinnaanissaatapeqqutaasariaqanngilaq

 • Isumaqatiginninniarnerit Win-Win (tamarmikajugaallutik) angorusunnarnerupput

 • Piorsarsimassutsiniassigiinngitsuniavatangiiseqarluniisumaqatiginninniarnequnammilligassartaqarnerusarpoq, periusissatiguteqqarsartoqartariaqarluni


Isumaqatiginninniartarneq:

Immikkoortut sisamat

Isumaqatigiissutpissarsiarigaannisuliakkiissutipmatunissaa

Suleqatigiin-nermikinerisaaneq

Paasissutis-sanikpaarlaasse-qatigiinneq

Niuernermiiluaqutissar-taasut


Isumaqatiginninniarnermiilluatungeriitimminnutataqqeqatigiinnermiktatigeqatigiinnermilluinerisaasariaqarput

Piorsarsimassutsiniannertuumikataqatigiiffiusunipiffissaqarnerunissaqpisariaqarpoq

Siunissamiisumaqatiginninniarnernisanilliussillunimisissueqqissaarneqataatsimoorussamiksiunnerfittutinerisarneqassaaq

Aallarniutaasumikpaasissutissanikpaarlaasseqatigiinneqtatiginninnermikinerisaanermutiluaqutaavoq

Saassussiniarpalaanngitsumikimaluunniittoqqaannarpallaanngitsumikapeqquteqartarit

Isumaqatiginninniartarneq:


Isumaqatiginninniartarneq:

 • Immikkoortumisiullermiisumaqatigiissuteqarnissamutperiarfissaqarfiusutpaasiniarneqassapput

 • Nalunaarutit ”Uanga”-mik aallussiffiusutpinaveersaakkitaammalunalunaarutit ”Uagut"-mik aallussiffiusutatukkit

 • ”Akuersititsiniaalluniperiusissami” piorsarsimassutsiniavatangiisaasuteqqarsaatigineqartariaqarput

 • Piorsarsimassutsimiannertuumikataqatigiiffiusuminukittuneruniarsaraluniperiuseqarneqatorsinnaassanngilaq


Isumaqatiginninniartarneq: Ingerlatsinissamutakuersissutaammaisumaqatigiissut

 • Isumaqatiginninniartutmaannakkutimmikkoortumutnaggasiisussamutingerlaqqissinnaalerput: Ingerlatsinissamutakuersissutaammaisumaqatigiissut

 • Illuatungeriittamarmiknassueruteqarsinnaapputisumaqatigiinnissaqpisariaqartoqanguniarlugu ”inooqataaffigisinnaasaminnik"

 • Ingerlatsinissamutakuersissummutkisitsissummutikiuutaasussatutingerlatsinissamutakuersissutipilanngunneqartarneranalinginnaasuuvoq ”taassuma" oqaasertaa, assersuutigalugutassaasinnaalluni ”Ilanngaaserisunianingaasartuutitakilernissaatakuerisinnaagukku, usitsillimmasernissaannutakisussaaffiktigusinnaavata"


Nunanuttamalaanuttunngatilluguattaveqaatinikinerisaaneq

Ataqatigiinneqqanoqannertutigisoqpisariaqarpa?

Ataqatigiinneqannertooq

Ataqatigiinneqannikitsoq


Suliffimmutatatilluguataatsimooqatigiinnerit:

Ulloqeqqasioqatigiinnertutpisariitsigisutimaluunniitnereqatigiinnertalimmikpisututannertutigisut

Ilaqutariinnutangerlarsimaffiannutpulaarneq

Suliffeqarfiuptikeraartitsisuusup inuit ataatsimooqatigiinnissaannikaaqqissuussinernutakisussaasuusarneranalinginnaasuuvoq

Amerlanertigutillittikeraartitsisupinussiarnisaarneraakiniarluguiliuuseqarnissatnaatsorsuutigineqartarpoq, immaqa allatut pisoqarneranitikeraartitsisuullutit, tunissuteqarlutitqujassuteqarlutitimaluunniitillitangerlarsimaffernipulaaqqusillutit

Nunanuttamalaanuttunngatilluguattaveqaatinikinerisaaneq


Nunanuttamalaanuttunngatilluguattaveqaatinikinerisaaneq

Ataatsimiinnermutattaveqaatinulluperiarfissaalluartoq

Pissutissaqalersit-sisoq

Angalaarneq

Tikeraartitsisumutpingaaruteqarpoq

Persuarsiorfiunngit-sumikoqaloqati-giinnissamutperiarfissaq

Ulloqeqqasiorneqaammanereqatigiinneq

Persuarsiornartumikpisoq

Tunissuteqarnerit

Piorsarsimassutsikkutapeqqutit

Angerlarsimaffim-mut pulaaqqusineq

Tikeraartitsisupqutsaviginissaanutperiarfissaq

Tunissuteqarneq

Aallarneq-naammassineq


Nunanuttamalaanuttunngatilluguattaveqaatinikinerisaaneq

Aningaasartuutit

 • Nunanitamalaaniniueqatigiinneqangerlarsimaffigisaminiuerfimmisuliaqarnermitamerlanertigutakisunerusarpoq

 • Piorsarsimassutsiniannertuumikataqatigiiffiusartuniniueqatigiinneq, piorsarsimassutsiniannikinnerusumikattaveqatigiiffiusartunitaallaqqaammutakisunerusinnaavoq

 • Nunanitallamiunutniueqatigiinnermiattaveqaatinikinerisaaneqpiffissaqungasissoqeqqarsaatigaluguaallaqqaammuteqqarsaraluarnermitaningaasartuutikiffiunerusinnaavoq


Nunanuttamalaanuttunngatilluguattaveqaatinikinerisaaneq

Qanigisaniksalliutitsineq (pitsaasoqimaluunniitpitsaanngitsoq)

 • Canadamipiorsarsimasutsimiqanigisaniksalliutitsineqnalinginnaasumikakuersaarneqarsinnaanngitsutut, ilaatigulluileqqorissaannginnertutisigineqarpoq

 • Suliffeqarfippassuit, pingaartumikpisortanitaningaasalersorneqartut, ilaquttanikatorfinitsitsisarneqpilluguimmikkuullarissunikpolitikkeqarput

 • Inuiaqatigiitilaanniinunnitavataaneersunitilaqttattatigineqarnerusarneratpissusissamisoorpoq


Nunanuttamalaanuttunngatilluguattaveqaatinikinerisaaneq

Ileqqorissaarneq

 • Ingerlatarpassuit inuit ilaannitileqqorluliornertutimaluunniitileqqorissaarfiunngitsututisigineqartut, nunarsuaqtamakkerluguakuttunngitsumiktakussaasarput

 • Suliffeqarfiupnajukkamiileqqutmalikkaluarai, inatsisitunioqqutinneqaqqusaanngillat

 • Ingerlataminunaniallaniniuerfimmiinatsisinikmalinniffiulluinnartumi, kisianniatuisutilinnitpisisartutamerlanersaannitileqqorissaannginnertutisigineqartumipeqataaguit, tamannasuliffeqarfiuptusaamasaaneranutsunniisinnaavoq


Sungiusarneq

Eqimattanisungiusarneq:

 • Peqataasutpingasunngorlutikagguataassapput

 • Nallukattatataatsiteqimattanuttamanutagguarneqassapput, aammalumaleruagassateqimattanuttamanuttunniunneqassallutik.

 • Peqataasuttamarmiknormumiktunineqassapput.

 • Normutataaseqtoqqarneqassaaqaammalupeqataasoqnormumiktaassuminngatigummiartoq, eqimattami 5 minutsitpinnguareernermi, eqimattamiteqimattamutallamut nuussooq.

 • PinnguarnerupnalaanioqaatsitatorneqaSSANNGILLAT.


Sungiusarneq

Eqimattatsungiusarneranniapeqqutit:

• pinnguarneqoqaatsimikataasiinnarmiknassuiaasagukkutaannasuussagaluarpa? • Pinnguarnerupaallartinneraniqanoqnaatsorsuutigisaqaraluarpit? • Qangapaasilerpiukajortoqartoq? • Qanoqiliuuseqarfigaajuk? • Maleruagassatoqaluuserisinnaallugitqanoqmisiginarpa?


Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluartumikiliuuseqartarneq: Piginnaasaqarnerit

OqaaseqPiorsarsimassuseq

 • Tunuarsimaarneqaammaataqqinninneq

 • Inuit siunnerfiusuttaakkualupiorsarsimassusaat

 • Naleqqussarneqaammapikkorissutsit

 • Piorsarsimassutsitakornanniattaveqaqatigiinneq

 • Ataqatigiinnerupinerisarneqarnera

 • Inuttutpeqataaneq


Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluartumikiliuuseqartarneq: OqaaseqPiorsarsimassuseq

Piorsarsimassuseqmisissuinertigutmisilittakkatigulluilinniarneqarsinnaavoq.

 • Suliassaqarfimmitassanipaasinninnissamut:

  • piorsarsimassutsiniksanilliussinermuttunngavissatpingaarnerpaatatorneqartutnassuiarneqarsinnaapput, soorluoqartussaasut, periaatsit (assersuutigaluguoqartussaaqatigiinnanniaammaoqartussaaqatigiilluni), inuiaqatigiinniinissisimaneq (assersuutigaluguinuiaqatigiinniinisseeriaaseqarneq), aammapiffissamutsuiaassutsimulluapeqqutiniisummertaatsit

  • piorsarsimassuseqqanoqniuernermuttunngasunisunniisarnersoqnassuiarneqarsinnaavoq, soorluisumaqatiginninniarneritaammaataqatigiinnerit


Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluartumikiliuuseqartarneq: Tunuarsimaarneqaammaataqqinninneq

Piorsarsimassutsitallatisummerfiginaveersaakkitimaluunniitpiorsarsimassutsitallatpillugitnamminequpperisarnikupperinnitsiniarsarinaveersaakkit

 • Illitnammineqpiorsarsimassutsitpillugutunuarsimaarneritatuutsiinnaruk

 • Illitnammineqpiorsarsimaasutsitpitsaanerusututtakutinniarsaralugusanilliussineritpinaveersaakkit

 • ”Ajornerunngilaqajunnginnerunaniluunniit, allaaneruinnarpoq” tamatigutataqqiuk


Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluartumikiliuuseqartarneq: Inuit siunnerfiusuttaakkualupiorsarsimassusaat

 • Inuit siunnerfigisatitilisimasaqarfigigukkitpiorsarsimassutsikkutajutoorfiusinnaasutpinngitsoornissaannutiluaqutigissavat

 • Inuit suliassaqarfimmitassanipiginnaasaqarluartutpiorsarsimassutsittakornartatilinniarnissaatpillugukissaateqartarput:

  • piorsarsimassuseqnutaaqtaannapilluguatuaqqissaarlutik

  • inunniknunaqavissuppiorsarsimassusaaneersutakornanniillutik

  • najukkamipiorsarsimassutsiminerisassanimamassuseqarneritpillugitilinniarlutik

  • inerniliillunioqaaseqalinnginnerminajoqqutarisatassigiinngisitaarnerat (atuakkit, internet, allatpiorsarsimassutsimikilisimannittut) aammaisummersorneritisumaliutigalugit

  • nunapoqaluttuarisaanerataaammainuiaqatigiitaningaasaqarnerannipissutsitqanoqisumaqatiginninniarnernutsunniisinnaanersutpaasisinnaaleriartorlugu


Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluartumikiliuuseqartarneq: Adaption Skills – Naleqqussarsinnaassuseqarneq

 • Nunanitallamiumutsuleqaternutnaleqqussarniarlutitileqqutoqqatittaamaatittariaqalersinnaavatit

 • Soorunamiaammanunanitallamiunutsuleqaternutpaarlattuaniktamannaatuutissaaq

 • Nunanitamalaaniniuernermiuippakajaarnerulersinneqarsinnaavugut


Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluartumikiliuuseqartarneq: Piorsarsimassutsitakornanniattaveqaqatigiinneq

piorsarsimassutsitakornanniattaveqaqatigiissitsisartutpikkorissut, piorsarsimassutsiniassigiinngisitaartuniattaveqaqatigiinnermipeqataanissamutpiumassuseqarput, aammalukukkuneritpisinnaasut, aammakukkuneritilinniarfiusinnaasutnassuerutigalugu!


Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluartumikiliuuseqartarneq: Relationship Building – Ataqatigiinnernikinerisaaneq

 • Attaveqarneritiluatsitsiviusutpiffissapingerlaneraniinerisarneqartarputaammalupitsanngorsarneqartuartarlutik

 • Ataqatigiinneritinerisarneqarneratnunanitamalaaniniuerfimmikilisimanninnermutaammalusunniuteqarluartumikattaveqaqatigiinnermutqanimutatasuupput

 • Nunaniallaniisumaqatiginninniarnermiiluatsitsilluarneqimaluunniitiluatsitsinngitsoorneq, attaveqarlualersinnaanermikpiginnaaneqarnermuttunngalluinnarpoq


Piorsarsimassutsitakornannisunniuteqarluartumikiliuuseqartarneq : Inuttutpeqataaneq

 • Nunanitamalaaniniueqatigiinnermiksuliaqartutqanoqangusaqarnissamikkissaateqarnerlutikpiviusorsiortumikneriuutigisaminniksuliaqassapputallanngutsaaliuissallutillu

 • Piginnaaneqarnerniknunanitamalaaniniuerfimmiiluatsitsilluarnissamutpisariaqartuniktamaginnikangusasqarnissamut, inuttutpeqataalluarnissaqpisariaqarpoqaammalusivisusarluni


Pikkorissaanermiknaliliineq

 • Ukunatutittunikpikkorissaasinnaanissamutillitpikkorissaaneqpilluguisummatpisariaqartipparput, pikkorissaasutpillugitaammalupikkorissaaneritsuutsiunissamipiumanerititpillugu


QUJANAQ ULLUMI!

 • Greenland Petroleum Services A/S

 • TELEFON: +299 56 46 33

 • E-MAIL: [email protected]

 • WEBSITE: www.suppliers.gl

 • FACEBOOK: www.facebook.com/suppliersgreenland


 • Login