Datov schr nky ve velk spole nosti
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Datové schránky ve velké společnosti PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Datové schránky ve velké společnosti. SharePoint partenrská konference Microsoft 2. 2 . 2010 Pavel Salava [email protected] Mainstream technologies, s.r.o. Co řeší postregistr.cz. Datové schránky a velká společnost. Představení aplikace. Architektura aplikace.

Download Presentation

Datové schránky ve velké společnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Datové schránky ve velké společnosti

SharePoint partenrská konference

Microsoft 2. 2. 2010

Pavel Salava

[email protected]

Mainstream technologies, s.r.o.


Co řeší postregistr.cz


Datové schránky a velká společnost


Představení aplikace


Architektura aplikace

postregistr.cz využívá platformu Windows SharePoint Services 3.0


Komunikace s datovou schránkou

Vyzvednutí zpráv:

 • Z jedné, či více datových schránek

  • Automaticky

  • Na vyžádání

 • Komunikace s ISDS je logována

  Odeslání zpráv:

 • Odeslání zprávy do systému ISDS a následné předání zpět systému:

  • časového razítka

  • dodejky

  • doručenky

 • Výběr adresy z vytvořené interní databáze

 • Hromadné odeslání zprávy na více adres


Podatelna datové schránky


Pracovní postupy

 • Uživatel v aplikaci vystupuje v jedné z rolí:

  • Administrátor datové schránky

  • Pracovník podatelny

  • Správce oddělení

  • Odesílatel

  • Příjemce

 • Pracovní postupy jsou řízeny a kontrolovány aplikací s nastavitelnými dobami odezvy

 • Uživatelé ve všech rolích jsou o požadavku na zpracování notifikováni e-mailem


Zpráva k převzetí uživatelem


Zpracování zprávy uvnitř organizace

 • Evidence a archivace veškeré komunikace a uvnitř organizace

 • Efektivní distribuce zpráv uvnitř organizace

  • Předání zprávy odpovědné osobě – notifikace

   • Automaticky – pokud systém pozná adresáta

   • Pracovníkem podatelny

  • Přijetí, předání nebo odmítnutí zprávy odpovědnou osobou

  • Řešení odmítnutých zprávpracovníkem podatelny

  • Časová kontrola procesu přijetízprávy v organizaci


Archivace a přehledy

 • Veškeré přijaté/odeslané zprávy včetně všech atributů

 • Kompletní proces přijetí zprávy uvnitř org.:

  • Celková doba zpracování

  • Pohyb zprávy v rámci organizace (pracovní postupy, přijetí/odmítnutí/předání zprávy, délka procesu,…)


Přehled zpráv


Další možnosti

 • Definované rozhraní pro připojení systému/komunikačního modulu k externí podatelně nebo DMS systému

 • Jednoduché rozšíření nebo změny systému práce uvnitř organizace díky „stavebnicové“ architektuře a maximálnímu využití standardních komponent WSS 3.0

 • Podepisování obsahu zpráv

 • Konverze z papírové do elektronické podoby

 • A další…


reference


Referenční instalace


[email protected]

[email protected]


 • Login