VIZIJA RAZVOJA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI - PowerPoint PPT Presentation

Vizija razvoja knji ni arstva v sloveniji
Download
1 / 16

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VIZIJA RAZVOJA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI. Otočec, 20. – 22.10.2003. KAKŠEN BO SVET, KI PRIHAJA?. demografski trendi znanje, poklici, sposobnosti trendi preobrazbe podjetij družba in posameznik. S L O V E N I J A družba, temelječa na znanju. K N J I Ž N I CE. ohranjajo, posredujejo,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VIZIJA RAZVOJA KNJIŽNIČARSTVA V SLOVENIJI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vizija razvoja knji ni arstva v sloveniji

VIZIJA RAZVOJAKNJIŽNIČARSTVA VSLOVENIJI

Otočec, 20. – 22.10.2003


Kak en bo svet ki prihaja

KAKŠEN BO SVET, KI PRIHAJA?

 • demografski trendi

 • znanje, poklici, sposobnosti

 • trendi preobrazbe podjetij

 • družba in posameznik


Vizija razvoja knji ni arstva v sloveniji

S L O V E N I J A

družba, temelječa na znanju


K n j i n i ce

K N J I Ž N I CE

ohranjajo,

posredujejo,

ustvarjajo

Z N A N J E


Vizija razvoja knji ni arstva v sloveniji

šolstvo in znanost

gospodarstvo

K N J I Ž N I C E

socialna politika

kultura


Poslanstvo knji nic

POSLANSTVO KNJIŽNIC

 • ohranjanje kulturne identitete

 • podpora formalnemu izobraževanju, vseživljenjskemu učenju in razvoju novih znanj

 • podpora kompetitivnemu gospodarstvu

 • podpora uresničevanju socialne pravičnosti


K u l t u r a

K U L T U R A

nacionalna identiteta

lokalna identiteta

razpoznavnost Slovenije

od razvijanja bralne kulture k razvijanju nacionalne kulture


Olstvo in znanost

ŠOLSTVO IN ZNANOST

zagotavljanje splošnega in neomejenega dostopa do informacij,

potrebnih za pridobitev, obnovo in razvoj spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v družbi znanja


G o s p o d a r s t v o

G O S P O D A R S T V O

visoko specializirani centri, ki zagotavljajo zaposlenim v podjetjih dostop do znanja in s tem razvoj podjetij in gospodarske panoge


Socialna politika

SOCIALNA POLITIKA

dostop do informacij,

s pomočjo katerih se socialno ogrožene skupine prebivalstva

enakovredno vključujejo v družbo


Vizija razvoja knji ni arstva v sloveniji

V kakšni meri lahko izpolnjujemo svoje poslanstvo?

Ali zakonske podlage omogočajo razvoj v nakazani smeri?


Vizija razvoja knji ni arstva v sloveniji

SLOVENSKE KNJIŽNICE DANES

primerljive s knjižnicami EU


Odprta vpra anja

formalna raven

vsebinska raven

ODPRTA VPRAŠANJA


Formalna raven

Formalna raven

 • izvajanje Zakona o knjižničarstvu

 • ustanavljanje novih visokošolskih zavodov brez zagotovljene infrastrukture za knjižnično dejavnost

 • ustanavljanje novih občin brez urejenega financiranja knjižnične dejavnosti

 • vključevanje zasebnih knjižnic v sistem


Vsebinska raven

Vsebinska raven

 • asimetrično razvit sistem

 • določanje strokovnih postopkov ni jasno določeno in opredeljeno

 • nizek status knjižničarjev


Vizija razvoja knji ni arstva v sloveniji

Ali smo pripravljeni na izzive

Evropske unije?


 • Login