Sadr aj
Download
1 / 29

Sadržaj - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Sadržaj. I deo – Kontekst medjunarodnog računovodstva Značaj izučavanja i uzroci razlika Glavne medjunarodne razlike u finansijskom izveštavanju Regulativa finansijskog izveštavanja u V.Britaniji, SAD, Australiji i Kanadi Harmonizacija finansijskog izveštavanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sadržaj' - oneida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sadr aj
Sadržaj

I deo – Kontekst medjunarodnog računovodstva

 • Značaj izučavanja i uzroci razlika

 • Glavne medjunarodne razlike u finansijskomizveštavanju

 • Regulativa finansijskog izveštavanja u V.Britaniji,SAD, Australiji i Kanadi

 • Harmonizacija finansijskog izveštavanja

  II deo – Sistemi pojedinih izabranih zemalja

 • Finansijsko izveštavanje u Severnoj Americi

 • Finansijsko izveštavanje u Velikoj Britaniji i Australiji

 • Finansijsko izveštavanje u Francuskoj

 • Finansijsko izveštavanje u Nemačkoj

 • Finansijsko izveštavanje u Holandiji

 • Finansijsko izveštavanje u Japanu

 • Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi


6 finansijsko izve tavanj e u v elikoj britaniji i australiji

6.Finansijsko izveštavanje u Velikoj Britaniji i Australiji


Sadr aj1
Sadržaj

6.1. Uvod

6.2. Uticaji na računovodstvo

6.3. Kompanije i zakon o kompanijama

6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi

6.5. Revizija

6.6. Izveštaj direktora i izveštaj o tokovima sredstava

6.7. Računovodstveni principi i politike

6.8. Konsolidovanje i prevodjenje (pretvaranje) stranih valuta

6.9. Društveni izveštavanje korporacija

6.10. Kreativno računovodstvo

6.11. Rezime


6 1 uvod
6.1. Uvod

 • Anglosaksonski sistem finansijskog izveštavanja se razlikuje od sistema koji je karakterističan za zemlje kontinentalne Evrope

  • Zemlje sa anglosaksonskim sistemom: SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija, Republika Irska, Novi Zeland, Južna Afrika, Nigerija, Kenija, Malezija, Singapur i Hong Kong

 • Finansijsko izveštavanje u Velikoj Britaniji i Australiji je vrlo slično, ali postoje i razlike u nekim važnim aspektima

  • U Velikoj Britaniji su morali da se prilagodjavaju uticajima drugih zemalja u okviru EU, a u Australiji, kao federalnoj državi, da prihvataju američka iskustva u primeni standarda


6 2 uticaji na ra unovodstvo 1
6.2. Uticaji na računovodstvo (1)

 • Osnovne karakteristike računovodstva (1)

  • Direktan uticaj na finansijsko računovodstvo imaju zakon o preduzećima i računovodstvena profesija, a od manjeg značaja su berze i poreski sistem

  • Privredni sistem se zasniva na preduzećima iz privatnog sektora koja su obavezne da prezentiraju godišnje izveštaje akcionarima i Registru kompanija (Velika Britanija) ili Komisiji za poslovanje korporacija (Australija)

  • Preduzeća se podvrgavaju nezavisnoj reviziji od strane računovodstvenih firmi

  • Oporezivanje korporacija ima uticaj na finansijsko izveštavanje, ali ne toliko kao u zemljama kontinentalne Evrope


6 2 uticaji na ra unovodstvo 2
6.2. Uticaji na računovodstvo (2)

 • Osnovne karakteristike računovodstva (2)

  • Berza zauzima centralno mesto u finansiranju velikog dela privreda

   • Zato ima uticaja na standarde za finansijsko izveštavanje kompanija čijim se akcijama trguje na berzi

  • Britanski i australijski sistemi finansijskog računovodstva su još uvek dosta slični, ali se razlike povećavaju

   • Uticaj direktiva EU na britanski i uticaj američke prakse na australijski sistem

  • Inkorporacija, ili pretvaranje u akcionarsko preduzeće, postoji u Velikoj Britaniji od 1844. godine, a najnoviji zakon o kompanijama je donet 1985. godine

   • Značajne izmene, u delu koji se odnosi na računovodstvo, napravljene su 1989., pod uticajem četvrte, sedme i osme direktive EU


6 3 kompanije i zakon o kompanijama 1
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (1)

 • Vrste kompanija

  • Ekonomski najznačajnije su javne kompanije koje imaju pravo na emitovanje akcija i obveznica i koje mogu da pristupe berzi hartija od vrednosti

  • Najbrojnije su privatne kompanije

  • Značajna razlika u pogledu finansijskog izveštavanja postoji izmedju velikih, srednjih i malih kompanija


6 3 kompanije i zakon o kompanijama 2
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (2)

 • Računovodstveni zahtevi

  • Prema zakonskim zahtevima, kompanije prezentiraju akcionarima

   • Bilans stanja i bilans uspeha sa prilozima i izveštajem direktora

   • Konsolidovane bilanse (za holding kompanije) i

   • Revizorski izveštaj

  • Godišnji finansijski izveštaj mora pružiti istinit i pošten uvid, a revizor bi to trebalo da potvrdi


6 3 kompanije i zakon o kompanijama 3
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (3)

 • Velika Britanija (1)

  • Pod uticajem četvrte direktive EU, zakonom su propisane osnovne računovodstvene konvencije i principi

  • 1981. godine uvedene su standardne forme godišnjeg izveštaja, pa kompanije mogu da biraju izmedju dve forme bilansa stanja i četiri forme bilansa uspeha

  • Dopušteno je sastavljanje računa prema principu “istorijskih troškova”, ali i prema “alternativnim računovodstvenim pravilima” koja se zasnivaju na tekućim troškovima


6 3 kompanije i zakon o kompanijama 4
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (4)

 • Velika Britanija (2)

  • Pet bazičnih principa za sastavljanje finansijskih izveštaja

   • Pretpostavka da preduzeće posluje kao »going concern« (kontinuitet poslovanja)

   • Zahtev da se računovodstvene politike primenjuju iz godine u godinu

   • Opreznost prilikom utvrdjivanja iznosa pojedinih pozicija

    • Uzimaju se u obzir samo realizovani dobici i sve poznate obaveze i gubici

   • Uzročnost prilikom sučeljavanja prihoda i rashoda

   • Posebno procenjivanje, tj. vrednovanje pojedinačnih sredstava i izvora sredstava


6 3 kompanije i zakon o kompanijama 5
6.3. Kompanije i zakon o kompanijama (5)

 • Australija

  • Prema zakonu o preduzećima iz 1981. godine, sve kompanije moraju da sačine bilans stanja i bilans uspeha koji će dati istinit i pošten uvid

  • Prema izmenama zakona iz 1986. godine, pravila procenjivanja su skoro ukinuta, a pravila o otkrićima su postala manje obavezujuća, mada su neka od njih pokrivena računovodstvenim standardima

  • Propisane su forme i stepen otkrića za razne tipove kompanija


6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 1
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (1)

 • Računovodstvena profesija

  • Velika Britanija je bila prva zemlja u svetu u kojoj se razvila računovodstvena profesija

   • Posle drugog svetskog rata računovodstvena profesija je imala važnu ulogu u kreiranju i tumačenju tzv. najbolje računovodstvene prakse.

   • Danas postoji šest institucija koje predstavljaju asocijacije računovodja i revizora

    • Pokušaji da se one ujedine nisu dali rezultate

  • U Australiji postoje dve institucije koje predstavljaju asocijacije računovodja i revizora

  • Britanske i australijske računovodje imale su vodeću ulogu u radu Komiteta za medjunarodne računovodstvene standarde


6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 2
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (2)

 • Računovodstveni standardi

  • Pripremanjem i izdavanjem računovodstvenih standarda, profesija vrši snažan uticaj na finansijsko izveštavanje u Velikoj Britaniji i Australiji

  • Opredeljenje za donošenje standarda, u obe zemlje, javilo se kao odgovor na brojne primere šteta nastalih kao posledica pogrešnih godišnjih finansijskih izveštaja


6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 3
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (3)

 • U Velikoj Britaniji

  • Za razvijanje »iskaza o standardnoj računovodstvenoj praksi (SSAP)« bio je zadužen najpre Komitet za računovodstvene standarde (ASC), a kasnije Odbor za računovodstvene standarde (ASB)

  • Postoji ukupno 25 britanskih standarda koji su tokom vremena menjani i dopunjavani

 • U Australiji

  • 24 računovodstvena standarda

  • 7 iskaza o računovodstvenim koceptima

  • Priručnik za računovodstvena razjašnjenja


6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 4
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (4)

 • Zakonski zahtevi, računovodstveni standardi,

  “istinit i pošten” uvid (1)

  • U obe zemlje

   • Ispunjavanje zakonskih zahteva i primena računovodstvenih standarda komplikuje se zbog nedovoljno jasne definicije »istinitog i poštenog uvida« i zahteva se otkrivanje dodatnih informacija, ukoliko su potrebne za »istinit i pošten uvid«

  • Odredjene kompanije mogu odstupiti od detaljnih zakonskih zahteva u Velikoj Britaniji, a u Australiji od odobrenih računovodstvenih standarda


6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 5
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (5)

 • Zakonski zahtevi, računovodstveni standardi,

  “istinit i pošten” uvid (2)

  • Uticaj zakonskih zahteva i uticaj računovodstvenih standarda menjali su se tokom vremena, što je imalo efekta i na »istinit i pošten« uvid, pa su zbog toga postojale različite situacije

   • Zakonski zahtevi bez preporuka ili standarda (do ranih pedesetih godina)

   • Zakonski zahtevi i profesionalne preporuke ali bez standarda

   • Zakonski zahtevi i nepotvrdjeni standardi

   • Zakonski zahtevi i legalno potvrdjeni (odobreni) standardi


6 4 ra unovodstvena profesija i ra unovodstveni standardi 6
6.4. Računovodstvena profesija i računovodstveni standardi (6)

 • Australija

  • Podržavalo se mišljenje (ali ne od svih računovodstvenih organizacija) da bi kombinacijom zakonskih zahteva i računovodstvenih standarda trebalo pokriti sve važne aspekte finansijskog izveštavanja i da tada ne bi bilo potrebe za profesionalnim prosudjivanjem, odnosno za primenom koncepta “istinitog i poštenog” uvida

 • Velika Britanija

  • Računovodstvena profesija uporno insistira na zadržavanju koncepta “istinitog i poštenog uvida” kao sveopšteg kriterijuma prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja


6 5 revizija
6.5. Revizija (6)

 • Uspešno ispunjavanje zahteva koje nameće privredno zakonodavstvo i računovodstveni standardi podrazumeva postojanje revizije

 • Velika Britanija i Australija

  • Britanski revizorski izveštaji potvrdjuju saglasnost sa privrednim zakonodavstvom, a australijski i sa odobrenim računovodstvenim standardima

   • Britanski pominju standarde samo kada se od njih odstupi

  • Profesionalna tela su sledila američku praksu izdavanja revizorskih standarda


6 6 izve taj direktora i izve taj o tokovima sredstava
6.6. Izveštaj direktora i izveštaj o tokovima sredstava (6)

 • Velika Britanija i Australija (1)

  • Izveštaj direktora se odnosi na prikaz poslovanja i detalje o dividendama i interesima menadžmenta

   • Ovaj izveštaj ne predstavlja predmet revizije

  • Izveštaj o izvorima i upotrebi sredstava su predmet revizije u obe zemlje

  • U Velikoj Britaniji se zahteva od revizora da provere da li su iskazi u izveštaju direktora konzistentni sa iskazima u finansijskim izveštajima

   • Ovakav zahtev ne postoji u Australiji


6 6 izve taj direktora i izve taj o tokovima sredstava1
6.6. Izveštaj direktora i izveštaj o tokovima sredstava (6)

 • Velika Britanija i Australija (2)

  • U obe zemlje se računovodstvo po istorijskim troškovima održalo i pored pokušaja da bude zamenjeno računovodstvom po tekućoj kupovnoj snazi ili po tekućim troškovima

  • Pet računovodstvenih principa kojih britanske kompanije po zakonu moraju da se pridržavaju navedene su u tački 6.3

  • Australijski zakon o preduzećima ne zahteva računovodstvene politike, ali se prema standardima prilikom sastavljanja izveštaja moraju uzimati u obzir: relevantnost, materijalnost, konzistentnost, opreznost i suština (a ne samo forma)


6 7 ra unovodstveni principi i politike 2
6.7. Računovodstveni principi i politike (2) (6)

 • Bilansiranje sredstava

  • U Velikoj Britaniji pravila za vrednovanje sredstava su sadržana i u privrednom zakonodavstvu i u računovodstvenim standardima, a u Australiji uglavnom u računovodstvenim standardima

  • U Velikoj Britaniji, ali ne i u Australiji, postoji zakonska definicija osnovnih (fiksnih) sredstava. To su »sredstva namenjena za upotrebu na kontinuiranoj bazi u poslovanju preduzeća«

   • Ovakva definicija osnovnih sredstava se uglavnom stavlja na probu kada se bilansiraju nematerijalna sredstva


6 7 ra unovodstveni principi i politike 3
6.7. Računovodstveni principi i politike (3) (6)

 • Britanski i australijski standardi se razlikuju u

  • tretmanu troškova istraživanja i razvoja

  • tretmanu troškova pripreme proizvodnje u rudarstvu i proizvodnji nafte i gasa

  • zahtevima za amortizovanjem materijalnih osnovnih sredstava i otkrivanjem iznosa amortizacije

 • Britanski i australijski standardi su slični u

  • tretmanu zaliha (LIFO metod nije prihvatljiv) i tretmanu ugovora o gradnji


6 7 ra unovodstveni principi i politike 4
6.7. Računovodstveni principi i politike (4) (6)

 • Bilansiranje obaveza(1)

  • U novije vreme donosioci računovodstvenih standarda počeli su da posvećuju više pažnje tretmanu obaveza, zbog pojave novih vrsta finansiranja

  • U obe zemlje donosioci standarda su se suočili sa

   • Mnogim novim finansijskim instrumentima (obveznice sa diskontom, stepenaste obveznice, obveznice sa promenljivim kamatnim stopama, obveznice konvertibilne u akcije i dr.)

   • Zahtevima za amortizovanjem materijalnih osnovnih sredstava i otkrivanjem iznosa amortizacije


6 7 ra unovodstveni principi i politike 5
6.7. Računovodstveni principi i politike (5) (6)

 • Bilansiranje obaveza(2)

  • Vanbilansno finansiranje, kao aspekt tzv. kreativnog računovodstva, podrazumeva prikazivanje duga izvan bilansa stanja

   • Najčešće se radi o

    • Lizingu

    • Porastu duga koji je pod kontrolom dela preduzeća isključenog iz konsolidovanja

    • Veštačkom otkupu ili reotkup akcija

  • Britanski zakonodavci i donosioci standarda su nastojali da otežaju vanbilansno finansiranje


6 8 konsolidovanje i prevodjenje pretvaranje stranih valuta
6.8. Konsolidovanje i prevodjenje (pretvaranje) stranih valuta

 • Konsolidovanje

  • Britanska zakonska pravila (ali ne i tehnike konsolidovanja) su znatno revidirana zakonom o preduzećima 1989. godine, kojim je uvedena sedma direktiva EU

  • Australijsko zakonodavstvo zahteva eliminisanje internih transakcija preduzeća u okviru tzv. zajedničkog interesa (združena preduzeća)

  • Britanski donosioci standarda su posvetili malo pažnje računovodstvu zajedničkih poduhvata (“joint venture”), a u Australiji je ovaj problem uspešnije rešavan

  • Računovodstveni standardi o prevodjenju stranih valuta su prilično ujednačeni u zemljama engleskog govornog područja, pa tako i u Velikoj Britaniji i Australiji


6 9 dru tveno izve tavanje korporacija
6.9. Društveno izveštavanje korporacija valuta

 • Velika Britanija i Australija

  • Društvenom izveštavanju korporacija nije posvećena veća pažnja od strane britanskih i australijskih zakonodavaca i donosilaca standarda

  • U Velikoj Britaniji društveno izveštavanje se svodi na izveštaj o dodatoj vrednosti i izveštaj o zaposlenima

  • U Australiji su kompanije pokazivale mali interes za izveštavanjem o dodatoj vrednosti, ali su izveštaji o zaposlenima uobičajeni


6 10 kreativno ra unovodstvo
6.10. Kreativno računovodstvo valuta

 • Velika Britanija i Australija

  • Kreativno računovodstvo, odnosno korišćenje finansijskih izveštaja za zbunjivanje pre nego za informisanje, nije novi fenomen ni u Velikoj Britaniji ni u Australiji i poslednjih godina je u ekspanziji

  • Kreativno računovodstvo je intenziviralo sukob izmedju pravne forme i ekonomske suštine i pogoršalo odnose izmedju računovodstvene i pravne profesije


6 11 rezime 1
6.11. Rezime (1) valuta

 • Finansijsko izveštavanje kompanija u Velikoj Britaniji i Australiji ima važnu društvenu funkciju koja teži da pomogne da se kapital usmerava prema najprofitabilnijim projektima i da podstakne veći osećaj odgovornosti kod računovodja, direktora i revizora za kvalitet računovodstva

 • Mada zakoni o preduzećima koji regulišu i pitanja računovodstva postoje u obe zemlje još od XIX veka, računovodstvena profesija se javlja kao tumač potreba društva za objavljivanjem finansijskih informacija


6 11 rezime 2
6.11. Rezime (2) valuta

 • Preispitivanje postojećih i razvijanje novih standarda finansijskog izveštavanja je, u novije vreme, bilo stimulisano inflacijom, promenjenim očekivanjima društva u pogledu privrednog razvoja i većom primenom kreativnog računovodstva

 • Računovodstvena profesija je, uprkos mnogih prepreka, stvorila sistem za donošenje standarda


ad