Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego - PowerPoint PPT Presentation

Szkoła organizuje konkursy,
Download
1 / 28

  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań. Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego 81-057 Gdynia, ul. Raduńska 21, tel/fax 58 623-04-52, www:kolegiummiejskie.info.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kolegium miejskie centrum kszta cenia ustawicznego

Szkoła organizuje konkursy, a uczniowie uczestniczą w konkursach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.

Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

81-057 Gdynia, ul. Raduńska 21, tel/fax 58 623-04-52, www:kolegiummiejskie.info


Konkursy organizowane przez szko

Konkursy organizowaneprzez szkołę


Szkolny mistrz klawiatury

Szkolny mistrz klawiatury


Konkurs grafiki komputerowej zaprojektuj kartk wi teczn przedstaw yczenia

konkurs grafiki komputerowej „Zaprojektuj kartkę świąteczną - przedstaw życzenia”


Konkurs logo szko y na koszulk

konkurs logo szkoły na koszulkę

W nagrodzonych koszulkach występowaliśmy na

„ Giełdzie szkół Gdyńskich”


Konkurs zak adka do ksi ki promuj ca szko

konkurs zakładka do książki promująca szkołę


Konkurs folder i plakat promuj cy szko

konkurs - folder i plakat promujący szkołę


Coroczny konkurs z wiedzy technologia informacyjna i ja

coroczny konkurs z wiedzy „Technologia informacyjna i Ja”


Konkurs j zyka angielskiego hallowen

konkurs języka angielskiego -„Hallowen


Konkurs j zykowy czy znasz j zyk rosyjski

Konkurs językowy czy znasz język rosyjski


Najlepsza firma coroczny konkurs dzie przedsi biorczo ci

najlepsza firma - coroczny konkurs - Dzień Przedsiębiorczości


Corocznie konkurs wiedzy o katyniu

corocznie - konkurs wiedzy o Katyniu


Konkursy mi dzyszkolne wojew dzkie

Konkursy międzyszkolne, wojewódzkie


Konkursy mi dzyszkolne wojew dzkie1

Konkursy międzyszkolne, wojewódzkie

  • Międzyszkolny konkurs „Gdynia, miasto ludzi morza” - I edycja (konkurs polega na zbieraniu dokumentacji na temat Gdynian, którzy zapisali się na kartach najnowszej historii miasta)

  • „Gdynia, miasto ludzi morza” II edycja


I miejsce szk ponadgimnazjalnych za udzia w konkursie fotograficznym

I miejsce szkół ponadgimnazjalnych za udział w konkursie fotograficznym

  • Konkurs fotograficzny "Rezerwaty Przyrody Gdyni" - rok szkolny 2010/2011


Kolegium miejskie centrum kszta cenia ustawicznego

Wojewódzki konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości pod hasłem „Wygraj swoją przyszłość z WSAiB”

Główną nagrodą był indeks WSAiB na wybranym kierunku studiów w trybie stacjonarnym. Do konkursu zgłosiło się ok. 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Trójmiasta, Pucka, Starogardu Gdańskiego, Kartuz, Lęborka.

Do finału – II etapu zostało zakwalifikowanych 116 osób. Drugi etap konkursu składał się z 60 pytań testowych o tematyce z zakresu: zarządzania, ekonomii, marketingu i finansów.


Wyniki konkursu fotograficznego pt pi kno w d rok szkolny 2011 2012

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „Piękno wód”rok szkolny 2011/2012


Kolegium miejskie centrum kszta cenia ustawicznego

  •  Ogólnopolski konkurs Ligi Morskiej i Rzecznej – finał kategoria „Wiedza o morzu”


Og lnopolski konkurs informatyczny tik tak

Ogólnopolski KonkursInformatyczny „TIK-TAK”


Udzia w akcji dzie bezpiecznego internetu

Udział w akcji dzień bezpiecznego internetu


Udzia w og lnopolskim konkursie polski internet

Udział w ogólnopolskim Konkursie "Polski Internet"


Certyfikat szko y z klasa 2 0

CERTYFIKAT SZKOŁY Z KLASa 2.0


  • Login