Ditt naturlige valg av forsikringsmegler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Ditt naturlige valg av forsikringsmegler! PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

29. oktober 2009 Christian Theodorsen Elin Lunde Sørensen. Ditt naturlige valg av forsikringsmegler!. Agenda. Utvidet yrkesskadedekning Gruppelivsdekninger Behandlingsforsikring Reiseforsikring Brilleforsikring. Yrkesskadedekning. Dagens løsning er en lovpålagt dekning

Download Presentation

Ditt naturlige valg av forsikringsmegler!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


29. oktober 2009

Christian Theodorsen

Elin Lunde Sørensen

Ditt naturlige valg av

forsikringsmegler!


Agenda

 • Utvidet yrkesskadedekning

 • Gruppelivsdekninger

 • Behandlingsforsikring

 • Reiseforsikring

 • Brilleforsikring


Yrkesskadedekning

 • Dagens løsning er en lovpålagt dekning

  • gjelder i arbeidstid, på arbeidssted, i arbeid

 • Mulighet for å utvide dekning til å gjelde til/ fra oppdragssted

  • Vil da være forsikret på vei til arbeid, og fra arbeid

  • Bilansvarsdekning går foran yrkesskadedekning

  • Premien skal lønnsinnberettes

  • Hovedforfall yrkesskade er 1.5, men mulighet for å utvide forsikring fra 1.1.


Gruppeliv

 • Frivillig tilslutning for medlemmer/ ansatte (lik fritidsulykke)

 • Utbetaling ved død, uansett årsak

 • Utbetaling på 5, 10 eller 15 G

 • Utbetales til ektefelle/ samboer


Behandlingsforsikring

Hva er behandlingsforsikring?

Med en behandlingsforsikring vil du være sikret rask og profesjonell behandling i det private/offentlig helsevesen. Du vil være garantert nødvendig behandling eller operasjon i løpet av 28 dager. Som oftest går det raskere.


Behandlingsforsikring

 • Behandlingsforsikring kan tas i bruk når du har mottatt en henvisning fra lege. Forsikringen skal omfatte blant annet:

 • Spesialistundersøkelse

 • Fysioterapi/ kiropraktor

 • Operasjoner

 • Rehabilitering

 • Dekning av kostnader i forbindelse med behandlingsløpet

 • Muligheter for tilknytning av familie, samt pris

 • Service knyttet til behandlingen

 • Service knyttet til distribusjon


Behandlingsforsikring

 • Behandlingsforsikringen er enkel å bruke

 • Når forsikringen skal tas i bruk tar du kontakt med leverandørens behandlingsservice som hjelper deg med å velge behandlingsinstitusjon, bestille timer, eventuelt bestille reise og losji og foreta oppgjør.

 • Hva koster forsikringen?

 • Vi innhenter pris fra forskjellige leverandører, en løsning vil være på plass innen årsskiftet.

 • Ønsker du å tilslutte deg ordningen? Dette vil gjøres via NLTs hjemmesider.

 • Etter påmelding vil du motta premie og mer informasjon fra leverandør.

 • Vi håper at flest mulig ønsker å benytte seg av dette tilbudet!


Ved valg av leverandør legger vi vekt på følgende:

 • Pris

 • Mulighet for tilknytning av familiemedlemmer

 • Behandlingsvilkår

 • Tilbyders erfaring med frivillige løsninger


Øvrige forsikringer

 • Vi innhenter tilbud på :

 • Reiseforsikring – utvidet dekning fritid og familie

 • Brilleforsikring – obligatorisk dekning, egenandel 500 kr, max dekning 4000 kr


 • Login