DINARSKI SVET

DINARSKI SVET PowerPoint PPT Presentation


  • 851 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

DINARSKI SVET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. DINARSKI SVET ANA ZAVRNIK ANJA VINDER HRUSTELJ MOJCA ELE EVA VANOVEK

2. DINARSKO PODROCJE

3. LEGA Dinarski svet obsega SV del obsenega Dinarskega gorovja, ki se razprostira vzdol Jadranskega morja. V Sloveniji se razteza od Soke doline dalec proti JV.

4. VECJA MESTA Postojna Kocevje Crnomelj

5. SESTAVA DINARSKE PLANOTE Trnovski gozd Nanos Snenika planota Suha krajina DINARSKA PODOLJA Bela krajina Ribniko kocevsko podolje Dolenjsko podolje Notranjsko podolje

6. VISOKE PLANOTE Visoke planote imajo veliko gozdov, e od nekdaj so znane po lesu.

7. Najviji vrh: SNENIK 1796 m

8. NIZKE PLANOTE Leijo na vzhodu dinarskega sveta. Brez vodovoda - ljudje e vedno uporabljajo kapnico.

9. DINARSKA PODOLJA Podolje: je pas nijega sveta v hribovitem svetu.

11. VODE Povrinskih voda ni, ker so tla iz apnenca.

12. KRAKI POJAVI Nastajajo v pokrajinah, kjer rahlo kisla deevnica raztaplja apnenec. Voda odnaa raztopljeni apnenec in ga drugje spet odlaga. Nastajajo krake oblike. To so vrtace, vecje oblike pa so uvale.

13. KJE SE POJAVLJAJO KRAKE OBLIKE Na Krasu in drugih pokrajinah dinarskega sveta.

14. KRAKE POSEBNOSTI Najvecja oblika so kraka polja. Posebnost polij so krake reke ali ponikalnice, ki tecejo po dnu. Ob velikih deevjih kraka reka poplavlja in nije dno polja se lahko spremeni v JEZERO.

15. KAJ POMENI POIRALNIK-odprtina v krakih tleh, kamor izginja voda KRAKI IZVIR - zelo mocan izvir, iz njega pritece reka APNENEC - kamnina, usedlina odmrlih lupin ivali

16. KRAKE JAME Postojnska jama, kocjanske jame, Taborska jama, Krina jama, Pivka jama, Crna jama, Otoka jama, upanova jama in Kostanjevika jama.

17. KAPNIKI Lahko visijo iz stropa ali pa stojijo.

19. CLOVEKA RIBICA Ali navadni moceril zraste do 30 cm. Svetle barve je zato, ker poje malo barvil.

20. PODZEMNI KRAKI POJAVI Presihajoca jezera, Poiralniki, Ponikalnice, Krake jame, Kapniki, stebri, sige,

21. KRAKE JAME

22. PRESIHAJOCA JEZERA Presihajoce jezero je obcasno jezero oziroma poplavljeno krako polje. Eno najbolj znanih presihajocih jezer je Cerkniko jezero. Zaslovelo je pred 300 leti. O njem je pisal e Valvasor. Cerkniko jezero je najvecje presihajoce jezero v Sloveniji. Ko je polno, se razprostira na povrini 2400 ha in je dolgo nad 10, iroko pa kakih 5 km. V njem je priblino 76 milijonov m3 vode.

23. PRESIHAJOCA JEZERA

25. KRAKA POLJA Njihovo ravno dno obdajajo vzpetine, njihova pobocja pa se strmo vzdigujejo.Po krakem svetu tece reka, ki se imenuje ponikalnica.

26. POIRALNIKI Mestom, kjer voda ponikne v tla, pravijo domacini poiralniki. Veliko jih je na krakem polju, e vec pa jih je na njegovem obrobju. Najbolj znana sta Velika in Mala Karlovica na robu Cerknikega polja.

27. PONIKALNICA Je voda, ki tece po krakem svetu in ponikne v krako podzemlje. Odprtina, kamor se izgublja voda, se imenuje PONIKEV.

28. REKE Unica Kolpa Pivka Reka

29. REKE

30. PODNEBJE

31. PODNEBJE

32. PODNEBJE

  • Login