Spotkanie informacyjne dotyczace programu rzadowego  Radosna Szkola

Spotkanie informacyjne dotyczace programu rzadowego Radosna Szkola PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Harmonogram realizacji III edycji programu. Do 12 pazdziernika 2010 r. dyrektorzy szkl podstawowych skladaja do organw prowadzacych wnioski dotyczace potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabawDo 2 listopada 2010 r. organy prowadzace skladaja wnioski do wojewodw o udzielen

Download Presentation

Spotkanie informacyjne dotyczace programu rzadowego Radosna Szkola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Spotkanie informacyjne dotyczace programu rzadowego „Radosna Szkola”

2. Harmonogram realizacji III edycji programu Do 12 pazdziernika 2010 r. dyrektorzy szkól podstawowych skladaja do organów prowadzacych wnioski dotyczace potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw Do 2 listopada 2010 r. organy prowadzace skladaja wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego Do 15 stycznia 2011 r. - przekazanie wojewodzie sprawozdan przez organy prowadzace objete programem rzadowym w danym roku

3. Wydatki kwalifikowalne – pomoce dydaktyczne Ksztaltowanie umiejetnosci motorycznych: - duze miekkie klocki, walki, zestawy figur geometrycznych; miekkie pilki; materace do zabaw ruchowych; tory przeszkód; elementy umozliwiajace pokonywanie wysokosci (drabinki, liny, siatki); materialy do integracji zmyslowej i stymulacji wielozmyslowej

4. Wydatki kwalifikowalne – pomoce dydaktyczne Ksztaltowanie umiejetnosci w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej: ukladanki; materialy do integracji zmyslowej i stymulacji wielozmyslowej; klocki; gry planszowe; zabawki dydaktyczne. UWAGA!!!! Nietrwale pomoce dydaktyczne – gorzej punktowane

5. Wydatki niekwalifikowalne – pomoce dydaktyczne Meble; Wykladziny, dywany; Pojemniki, pudla do przechowywania pomocy dydaktycznych; Tablice informacyjne do miejsc zabaw; Inne, niezgodne z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia

6. Wydatki kwalifikowalne – place zabaw Zakup i instalacja sprzetu rekreacyjnego. trzyletni okres gwarancji, wykonany z bezpiecznych i trwalych materialów zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa; Koszty prac przygotowawczych – w tym koszty projektu Tablice informacyjne oraz tablice z regulaminem

7. Wydatki kwalifikowalne – place zabaw NAWIERZCHNIA 1) Bezpieczna o powierzchni 150 m2/ 240m2: Amortyzacja upadku z wys. do 1,50m Piankowa lub gumowa, pomaranczowa w odcieniu PANTONE 152 C, Tieforange Zgodna z Polskimi Normami 2) Syntetyczna o powierzchni 20m2 / 50m2: Typu tartan badz inna syntetyczna Niebieska w odcieniu Pantone 540 C, RAL:5003 Saphirblau 3) Zielen o powierzchni 70m2/ 210m2

8. Wydatki kwalifikowalne – place zabaw lawki; kosze na smieci; wieszaki na ubrania; ogrodzenie (koszt wlasny)

9. Wydatki niekwalifikowalne – place zabaw Karuzele Piaskownice

10. Co podlega ocenie formalnej Wypelnienie wszystkich pól we wniosku (nawet jesli nie dotyczy); Termin zlozenia wniosku; Kwalifikowalnosc planowanych wydatków; Kalkulacja kosztów oraz wnioskowany poziom dofinansowania; Zapewnienie wkladu wlasnego rzeczowego i finansowego; Który raz zostal zlozony wniosek; Zalaczniki do wniosku; Kto podpisal wniosek.

11. Co podlega ocenie merytorycznej Lokalizacja szkoly Stosunek liczby 6-latków do liczby uczniów w klasach I-III Aktualny stan wyposazenia Potrzeby w zakresie zakupu pomocy badz utworzenia placu zabaw – zgodnosc z rozporzadzeniem Racjonalnosc wydatków Przygotowanie miejsca zabaw Przygotowanie terenu pod plac zabaw Wyrózniajace sie rozwiazania

12. Obowiazki dot. realizacji projektów - place zabaw Organ prowadzacy jest zobowiazany do przygotowania i realizacji projektu zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, ze zm.).

13. Rozliczenie projektów - place zabaw i pomoce dydaktyczne rzeczowe zakonczenie realizacji projektu finansowe zakonczenie realizacji projektu

14. Rozliczenie projektów - place zabaw i pomoce dydaktyczne Kopie dokumentów: faktur, protokolów odbioru polecen przelewu; kazda strona potwierdzona za zgodnosc z oryginalem (data, podpis, pieczec). Faktury powinny byc opisane w sposób wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

16. Rozliczenie projektów - place zabaw Klasyfikacja budzetowa wydatków (wydatki inwestycyjne i biezace)

17. Podstawy prawne Uchwala Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r.  zmieniajaca uchwale w sprawie Rzadowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnoksztalcacych szkól muzycznych I stopnia - „Radosna szkola” Uchwala Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rzadowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnoksztalcacych szkól muzycznych I stopnia - „Radosna szkola” Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnoksztalcacych szkól muzycznych I stopnia (wersja skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw).

18. Wzory wniosków Wzory dla dyrektorów szkól – http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/Radosna%20Szko%C5%82a.html Wzory dla organów prowadzacych -przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=175

19. Obszary wrazliwe Definicja wniosków skladanych ponownie Konsekwencje niewykorzystania dotacji w kontekscie kolejnych edycji programu Dotacje dla szkól filialnych Zamówienia publiczne

20. Dodatkowe informacje www.radosnaszkola.men.gov.pl http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/Radosna%20Szkola.html http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=375&news=511&number=1&biuletyn=1

21. Czy macie Panstwo jeszcze jakies pytania?

22. Dziekujemy za uwage Kontakt: Wydzial Zarzadzania Funduszami Europejskimi 32 20 77 174 32 20 77 142

  • Login