Välkomna
Download
1 / 20

Presentation Koppla ihop dig med en medarbetare som du inte känner så väl - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS. Presentation Koppla ihop dig med en medarbetare som du inte känner så väl

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Presentation Koppla ihop dig med en medarbetare som du inte känner så väl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd8-9 oktober 2007Sandviks GårdHälsarGunilla E MagnussonLiU – ISV - VS


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

Presentation

Koppla ihop dig med en medarbetare som du inte känner så väl

Intervjua varandra om vilket uppdrag man har inom VS, 1,5 min vardera. Anteckna. Lyft fram något positivt från var och en som andra inte känner till

Presentera din kollega, 1 min


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

 • Jag vill sträva mot….

 • - att institutionens mål ska bli tydliga för alla medarbetare

 • - att ansvarsfördelningen ska bli tydlig

 • att ansvar och befogenheter går ”hand i hand”

 • att det finns en tydlig koppling mellan verksamhetens mål, den egna arbetsinsatsen och resultat

 • - att arbetet är upplagt så att det tar tillvara medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenheter


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

- att medarbetarna ges möjlighet till personlig utveckling och ett kontinuerligt lärande

- att medarbetarna ska kunna påverka det egna arbetet och kunna bidra till att utveckla verksamheten

- att arbetet organiseras så att det skapar en god kommunikation mellan medarbetare och ger ett öppet och utvecklande klimat

- att arbetet känns meningsfullt och ger möjlighet till variation


Utmaningar 2007 2008 2010

Utmaningar 2007/2008 (2010?)

 • Budget i balans samt få kontroll på tid & kostnader

 • Förverkliga det förstärkta forskningsprogrammet

 • VoK: få balans mellan uppdrag och kompetens samt säkerställa långsiktig kompetensförsörjning

 • Få avdelningarna att bli intellektuella gemenskapar

 • Öka antalet forskningsanslag och publikationer (öka andelen forskande personal)

 • Öka, fokusera och professionalisera uppdragsverksamheten

 • Närvaro, arbetsmiljö i relation till forskning och grundutbildning


Ny befattningsstruktur f r administrationen inom liu

Ny befattningsstruktur för administrationen inom LiU

Institutionsadministratör

(fokus på t ex personal, ekonomi, lokaler)

Institutionsintendent

Ekonomi resp personalintendent

Administrativ chef


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

UPPDRAG

Värdegrund

Vision

Målbild

Syfte/

Verksam-

hetsidé

MÅL

STRATEGIER

Om världs-/risk-analys

Policy

Vad? Hur? Vart?


De 6 r en

De 6 R:en

Riktning – mål och syfte

Roller – måste tydliggöras

Ramar – tydlig spelplan

Regler – samt normer och värderingar

Relationer – bra kommunikation

Resultat – vad ska vi uppnå


Utvecklingscirkeln

Inventera

Utvärdera

Analysera

Dialog

Besluta

Utveckla

Tid

Tid

Följa upp

Reflektion

Genomföra

Planera

Utvecklingscirkeln

Gunilla E Magnusson (2007)


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

L e d n i n g s f i l o s o f i

S Y S T E M F A K T O R E R

Struktur/ Regler/ Mål/mät- IT-stöd Kultur

Arbetsorg.Procedurer system

Processarbete


Smart

SMART:

Specifika

Mätbara

Accepterade

Relevanta

Tidssatta


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

Vision, Mission and Goals

Winds

Culture and tradition

Currents

Old patterns

Feelings

Fears

Values

Beliefs


Rogers 1995

Det tar tid innan förändringar implementeras

Rogers, 1995

”Sölkorvarna”

20%

Långsamma majoriteten

30%

Snabba majoriteten

30%

Innovatörer

5%

Tidiga anpassare

15%

24

18

12

6

månader


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

Profil

Image

Identitet


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

Framgångsfaktorer för organisationer

Några exempel:

 • Fokusering på kärnområdena/uppdraget

 • Nära kundkontakt, entreprenöranda

 • Handlingsbenägenhet, experimenterande

 • Ägnar tid och kraft att förstå omvärlden

 • Värderingar, kulturstyrning

 • Enkel struktur, små staber


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

Främjandet av kvalificerat lärande på arbetsplatsen

 • Medarbetarnas delaktighet i målformulering och planering

 • Arbetsuppgifter med hög lärandepotential

 • Möjligheter att pröva olika handlingsalternativ

 • Tid för kommunikation och reflektion

 • Organisationskultur och grupprocesser som främjar lärandet

 • Stöd i arbetet

 • Förändringstryck

 • Legitimering från ledningen


Den femte disciplinen

”Den femte disciplinen”

 • Personligt mästerskap

 • Tankemodeller

 • Teamlärande

 • Gemensamma visioner

 • Systemtänkande

  Senge (1990)Gunilla E Magnusson, 2007


Presentation koppla ihop dig med en medarbetare som du inte k nner s v l

Initiativstegen

Tar egna initiativ

Jag

Agerar, stämmer av

Vi

Börjar agera, söker stöd

Föreslår lösningar

Någon

Ber om lösningar

Väntar på lösningar/direktiv

Dom

Klagar och söker fel


Verktyg kiplings sex tj nare

Verktyg: ”Kiplings sex tjänare”

Vid systematiska genomgångar av en uppgift eller process bör man ställa fem grundfrågor och för var och en av dem ett varför.

Vad?

Vem?

Var?

När?

Hur?

Varför?


ad
 • Login