Hinsides Horisonten Billedanalysestrategi til værker af Poul Anker Bech og Niels Lergaard - PowerPoint PPT Presentation

Hinsides horisonten billedanalysestrategi til v rker af poul anker bech og niels lergaard
Download
1 / 17

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hinsides Horisonten Billedanalysestrategi til værker af Poul Anker Bech og Niels Lergaard. Hinsides horisonten Indholdsfortegnelse:. Billedanalyse Billedslides: Sammenligning af billeder Forslag til opgaver. Hinsides horisonten l. Facts om kunstværket: . Hvilken titel har billedet?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hinsides Horisonten Billedanalysestrategi til værker af Poul Anker Bech og Niels Lergaard

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hinsides horisonten billedanalysestrategi til v rker af poul anker bech og niels lergaard

Hinsides HorisontenBilledanalysestrategi til værker af Poul Anker Bech og Niels Lergaard


Hinsides horisonten indholdsfortegnelse

Hinsides horisontenIndholdsfortegnelse:

Billedanalyse

Billedslides: Sammenligning af billeder

Forslag til opgaver


Hinsides horisonten l facts om kunstv rket

Hinsides horisontenl. Facts om kunstværket:

 • Hvilken titel har billedet?

 • Hvem er kunstneren?

 • Hvornår blev billedet lavet?

 • Hvilken teknik og hvilke materialer er brugt? (maleri, fotografi, grafik, collage, eller... ?)

 • Hvilke dimensioner har billedet?


Hinsides horisonten 2 beskrivelse af billedets motiv denotativ betydning

Hinsides horisonten2. Beskrivelse af billedets motiv(Denotativ betydning)

 • Beskriv så objektivt som muligt og med dine egne ord, hvad du ser på billedet.

 • Beskriv følgende: sted, miljø, personer,

  relationer, gestik, mimik, handlingsmønster.

 • Beskriv også de mest betydningsfulde detaljer.

 • På dette niveau skal man koncentrere sig om det virkeligt sete og ikke hverken “tro”, “føle”, eller vurdere.

 • Ved abstrakte billeder er dette punkt forholdsvis kort


Hinsides horisonten 3 formanalyse hvordan er det s gjort

Hinsides horisonten3. Formanalyse: HVORDAN er det så gjort?

Her ser man på billedets formelementer. Det er:

 • Komposition

 • Rum

 • Synsvinkel

 • Bevægelse

 • Lys

 • Farve

 • Malemåde/penselføring

  Nærmere analyse af disse elementer kan afsløre hvilke træk ved motivet, der er lagt særlig vægt på, hvordan det er belyst, hvor det ses fra etc. - og dets forhold til virkeligheden.

  Når alle billedelementer hver især er underkastet en grundig analyse, er det vigtigt at samle sin analyse i en samlet konklusion om billedets helhedsvirkning.


Hinsides horisonten 4 erwin panofskys billedanalyse

Hinsides horisonten4. Erwin Panofskys billedanalyse

Der findes forskellige betydningsanalytiske metoder til billedtolkning, der er fx. Erwin Panofskys metode.

Panofsky har tre overordnede punkter:

 • Jeg ser: præ-ikonografisk

 • Jeg fortæller: ikonografisk

 • Jeg fortolker i en kulturel kontekst: ikonologisk


Hinsides horisonten 4 tolkning

Hinsides horisonten4. Tolkning

Gennem en syntese af de foregående punkter, kan man nærme sig en tolkning. Denne tolkning vil aldrig være helt objektiv, fordi ens egen personlighed og samtid naturligvis vil indgå i fortolkningen.

Underbyg derfor også din udlægning ved at inddrage relevante data fra værkets egen tid i din analyse (fx filosofiske, religiøse, kunstneriske strømninger, tidens symbolsprog, politiske forhold, kunstnerens liv osv.)


Hinsides horisonten 4 forsat

Hinsides horisonten4. …forsat

Inddragelse af kontekstuelle data, fx filosofiske, religiøse, æstetiske eller tidstypiske symboler og 'billedkoder' kan yderligere bidrage til at sætte billedtolkningen i et kunsthistorisk og kulturelt perspektiv og således styrke konklusionen i den samlede analyse.

(Kontekstuelle data: Hvordan man tænkte, levede, udtrykte sig i den tid, hvor værket blev skabt!)


Hinsides horisonten

Hinsides horisonten

Poul Anker Bech og Niels Lergaard

Billedeksempler til brug i undervisningen


Hinsides horisonten h j horisont

Hinsides horisontenHøj horisont

Niels Lergaard:

Aften ved havet, 1939-40

Poul Anker Bech:

Platform for en motoriseret nonne, 2009


Hinsides horisonten h j horisont1

Hinsides horisontenHøj horisont

Niels Lergaard:

Grønt landskab ved havet, 1941

Poul Anker Bech:

Den sidste sommer, 2007


Hinsides horisonten h j og lav horisont

Hinsides horisontenHøj og lav horisont

Niels Lergaard: Solopgang, 1937

Poul Anker Bech: Sidste dans, 2008


Hinsides horisonten kaos

Hinsides horisontenKaos

Poul Anker Bech: Sælsom himmel, 1988

Poul Anker Bech: Vejen, 1986


Hinsides horisonten skulptur bygning

Hinsides horisontenSkulptur/Bygning

Poul Anker Bech: Fimbul, 1987

Poul Anker Bech:

Huset på bakken, 1967


Hinsides horisonten cumulusskyer

Hinsides horisontenCumulusskyer

Poul Anker Bech:

Den grønne bølge II, 2008

Poul Anker Bech:

Himmelbjerge over havet, 2008


Hinsides horisonten mennesker

Hinsides horisontenMennesker

Poul Anker Bech:

Familien Hansen, 1993

Niels Lergaard: Interiør, 1932


Hinsides horisonten billedanalysestrategi til v rker af poul anker bech og niels lergaard

Hinsides horisonten

Forslag til opgaver

1) Kopier af de syv slides med billeder udleveres, og der findes på en titel til hvert enkelt billede. Denne titel begrundes af eleverne.

De originale titler udleveres og sættes sammen med de ”rigtige” billeder.

2) Analyser de billeder du synes, du forstår og analyser nogle, du mener, du ikke forstår. Har arbejdet med fortolkningen nogen betydning for din billedlæsning?

3) I grupper laves mindmap over et udleveret billede. Eleverne kan eventuelt selv vælge, hvilket billede de gerne vil arbejde med.

4) Udvælg et billede du finder interessant og skriv et digt, der passer til billedet.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Anne Marie Larsen, Gitte Gram Kusk, Anne-Mette Kjærup, Kristina Juhl, Line Gemmer

- alle studerende på Læreruddannelsen i Aalborg. Ansvarshavende er lektor Bodil Christensen, Læreruddannelsen i Aalborg.


 • Login