2007
Download
1 / 32

Dia 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

2007. Hoofdstuk 2: Technisch lezen en spellen Pol Ghesquière & Aryan van der Leij. Universiteit van Amsterdam. Katholieke Universiteit Leuven. Model 1: Taakanalytische modellen domeinspecifieke ontwikkelingsmodellen technisch lezen en spellen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dia 1' - omer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2007

Hoofdstuk 2:

Technisch lezen en spellen

Pol Ghesquière & Aryan van der Leij

Universiteit van Amsterdam

Katholieke Universiteit Leuven


Model 1: Taakanalytische modellen

domeinspecifieke ontwikkelingsmodellen

technisch lezen en spellen

specifieke deelvaardigheden volgens relatief vaste volgorde verworven

hiërarchische schema’s

‘latere’ vaardigheden bouwen voort op de ‘vroegere’


Lezen

van spellende leesstrategie (teken-klankkoppelngen en auditieve synthese)

via visuele synthese

naar directe woordherkenning

elementaire leeshandeling:

alleen woorden op

niveau I MK-KM-MKM

niveau II MMKM-MKMM-MMKMM


AUDITIEF

SEQUENTIEEL

GEHEUGEN

AUDITIEVE

SYNTHESE

AUDITIEVE

DISCRIMINATIE

VISUELE

SYNTHESE

TEKEN-KLANK

KOPPELING

DIRECTE

WOORD-

HERKENNING

VISUELE

DISCRIMINATIE

Figuur 1: Taakanalytisch model van technisch lezen (naar Struiksma, Van der Leij en Vieijra, 2004)


 • Lezen

 • Dus niet op niveau

 • spellingpatronen

 • meer lettergrepen


Model van optioneel passen (‘mapping’).

heel

woord

geschreven woord

gesproken woord

foneem

lettergreep

gesplitste

lettergreep

kennis van

- hele woorden

- grafemen

- grafeem clusters

- spellingpatronen

spelling-

patroon

2 of meer

lettergrepen


Model van optioneel passen (‘mapping’).

heel

woord

geschreven woord

gesproken woord

foneem

lettergreep

gesplitste

lettergreep

kennis van

- hele woorden

- grafemen

- grafeem clusters

- spellingpatronen

spelling-

patroon

2 of meer

lettergrepen


Spellen

van auditieve spellingstrategie (auditieve analyse en klank-tekenkoppelngen)

naar directe woordspelling

elementaire spellinghandeling volgens fonologisch principe:

alleen klankzuivere woorden


AUDITIEF

SEQUENTIEEL

GEHEUGEN

AUDITIEVE

ANALYSE

AUDITIEVE

DISCRIMINATIE

VIELE

SYNTHESE

KLANK-KLANK

KOPPELING

DIRECTE

WOORD-

SPELLING

VISUELE

DISCRIMINATIE

Figuur 1: Taakanalytisch model van spellen (naar Struiksma, Van der Leij en Vieijra, 2004)


Spellen

Dus niet:

morfologische principe

(bijvoorbeeld de regels van de werkwoordspelling).

etymologische principe

(bijvoorbeeld leenwoorden, ‘weekend’ of ‘ei’/‘ij’ of ‘ou’/‘au’)


Taakanalytische modellen

zijn meer prescriptief (wat (ortho)didactisch te doen?)

dan descriptief (hoe verloopt het ontwikkelingsproces precies?)

laten zich direct vertalen in interventie

maar beperken zich tot de elementaire lees- en spellingshandeling


Model 2: Informatieverwerkingstheorie

lezen en spellen = verwerken van informatie.

(‘phonological codes’)

korte termijn geheugen

werkgeheugen

lange termijn geheugen

declaratieve kennis (feitenkennis)

procedurele kennis (kennis van oplossingen)

metacognitieve kennis (kennis van keuzes)

nieuwe opslag


Model 2: Informatieverwerkingstheorie

in

korte termijn

geheugen

werk-

geheugen

lange termijn

geheugen

uit

feitenkennis

strategische kennis

keuze kennis


Model 2: Informatieverwerkingstheorie

in

korte termijn

geheugen

werk-

geheugen

lange termijn

geheugen

uit

feitenkennis

strategische kennis

keuze kennis


Model 2: Informatieverwerkingstheorie

in

korte termijn

geheugen

werk-

geheugen

lange termijn

geheugen

uit

feitenkennis

strategische kennis

keuze kennis

putje van vergetelheid


 • Lezen

 • - indirecte woordherkenning

 • procedurele strategie

 • spellende leesstrategie

 • auditieve spellingstrategie

 • - directe woordherkenning

 • geheugenstrategie

 • directe woordherkenning

 • directe woordspelling

 • gebruik maken van de context

  • procedurele en geheugenstrategie

  • anticiperen

  • corrigeren


 • Spellen

 • - auditieve strategie

 • - regelstrategie (‘wordt’/’loopt’)

 • - analogiestrategie (‘bureau’/ ‘cadeau’)

 • - inprentingstrategie

 • - mnemotechnische strategie (ezelsbruggetjes)

 • hulpmiddelenstrategie

  • (woordenboek, spelling checker)

 • visueel-motorische strategie

  • (direct spellen)


 • Impliciet: ontwikkelingsmodellen

  ‘self-teaching mechanism’ (Share, 1995)

  automatisering = overgang van indirect naar direct op basis van inprenting

  snelheid en accuratesse nemen toe

  energie en aandacht vrij voor meer complexe aspecten:

  begrijpend lezen

  ordenen en verwoorden van gedachten

  Interactief-compensatorisch proces (Stanovich, 1980)


  Lees- en spellingproblemen

  Beschrijven

  Verklaren i.t.v. oorzaken:

  specifieke leerproblemen/leerstoornissen

  niet-specifieke leerproblemen

  school

  gezin

  individu

  lichamelijke ziektes

  fysieke of sensorische beperkingen

  psychosociale problemen

  verstandelijke beperkingen


  Dyslexie

  Definities

  discrepantiecriterium

  exclusiviteitscriterium

  normaliteitscriterium (Dumont, 1994)

  maar … kritiek (Stanovich, 1996, p. 160).


  Dyslexie

  beschrijvend (SDN, 2004)

  “Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.”

  verklarend (Braams, 1996)

  “Dyslexie is een specifiek probleem met de fonologische verwerking van taal door de hersenen, dat doorgaans leidt tot lees- en spellingproblemen en vaak ook tot meer of minder duidelijke problemen bij andere taken waarbij taal een rol speelt”


  Diagnostiek van lees- en spellingproblemen

  Signalering en identificatie: LVS

  Classificeren en verklaren

  achterstandscriterium

  didactische resistentie

  differentiaaldiagnostiek

  bijv. algemene taalachterstand

  (te) lage intelligentie

  omgevingsoorzaken

  Relatie met continuum van zorg

  ‘response-to-instruction’


  Begeleidingsgerichte diagnostiek

  - analyse op taakniveau:

  probleem- en hulpgeschiedenis, niveaubepaling, profielanalyse, foutenclassificatie en foutenanalyse

  - onderwijsbelemmeringen

  - pedagogisch perspectief/hulpvraag

  andere leer- en gedragsproblemen dan wel ontwikkelingsstoornissen

  algemene cognitieve processen
  Relatie met continuum van zorg:

  Response-to-instruction

  Bao:

  groep zwakkere lezers 25 %

  Intensieve begeleiding

  in de groep

  1


  Relatie met continuum van zorg:

  Response-to-instruction

  uit de zorg

  15 %

  Bao:

  groep zwakkere lezers 25 %

  Intensieve begeleiding

  in de groep

  1

  2

  +

  - 10 %

  BaO:

  groep met flinke achterstand

  Individuele remedial teaching buiten de groep


  Relatie met continuum van zorg:

  Response-to-instruction

  uit de zorg

  15 %

  verder in de klas

  6-7 %

  Bao:

  groep zwakkere lezers 25 %

  Intensieve begeleiding

  in de groep

  1

  2

  3

  +

  - 10 %

  BaO:

  groep met flinke achterstand

  Individuele remedial teaching buiten de groep

  +

  - 3-4 %

  Buiten de school:

  groep met toenemende achterstand en didactische resistentie

  Individuele behandelingin leeskliniek


  Relatie met continuum van zorg:

  Response-to-instruction

  uit de zorg

  15 %

  verder in de klas

  6-7 %

  verder op school

  2-3 %

  non-reponders

  1 %

  Bao:

  groep zwakkere lezers 25 %

  Intensieve begeleiding

  in de groep

  1

  2

  3

  +

  - 10 %

  BaO:

  groep met flinke achterstand

  Individuele remedial teaching buiten de groep

  +

  - 3-4 %

  Buiten de school:

  groep met toenemende achterstand en didactische resistentie

  Individuele behandelingin leeskliniek

  +


  Relatie met continuum van zorg:

  Response-to-instruction

  Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

  ECN (Wentink & Verhoeven)

  Rotterdamse Aanpak Dyslexie

  (Struiksma e.a.)

  Protokollen voor indicatiestelling en behandeling (Blomert).

  Bao:

  groep zwakkere lezers 25 %

  Intensieve begeleiding

  in de groep

  1

  2

  3

  10 %

  BaO:

  groep met flinke achterstand

  Individuele remedial teaching buiten de groep

  3-4 %

  Buiten de school:

  groep met toenemende achterstand en didactische resistentie

  Individuele behandelingin leeskliniek


  Toetsen voor niveaubepaling en signalering

  LVS

  zie boek

  Nog wat te wensen?


  Handboek

  Interventie in de leerlingbegeleiding?


  ad