yilin makaleler 2005 2006
Download
Skip this Video
Download Presentation
YILIN MAKALELERİ 2005-2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

YILIN MAKALELERİ 2005-2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

YILIN MAKALELERİ 2005-2006. Doç.Dr.Hasan F. Batırel Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul. Yöntem. Periyod: Mayıs 2005-Nisan 2006 Thoracic Literature Watch - CTSnet JTCVS, ATS ve EJCTS. Yabancı makaleler, Türkiye kaynaklı makaleler, Orjinal makaleler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YILIN MAKALELERİ 2005-2006' - olympia-clarke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yilin makaleler 2005 2006

YILIN MAKALELERİ2005-2006

Doç.Dr.Hasan F. Batırel

Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul

y ntem
Yöntem
 • Periyod: Mayıs 2005-Nisan 2006
 • Thoracic Literature Watch - CTSnet
 • JTCVS, ATS ve EJCTS.
 • Yabancı makaleler,
 • Türkiye kaynaklı makaleler,
 • Orjinal makaleler...
slide4
J Clin Oncol. 2005 Feb 20;23(6):1136-43. Sasaki R et al. MD Anderson Cancer Center Fluorodeoxyglucose uptake by positron outcome of non-small-cell emission tomography predicts lung cancer.162 hasta. Tedavi öncesi (92 cerrahi, 69 RT) SUV değeri 5’in üzerinde prognoz (OS, DFS) kötü.
slide5
J Clin Oncol 2005;23:8348-56. Pozo-Rodriguez F et al. İspanya Accuracy of helical computed tomography and [18F] fluorodeoxyglucose positron emission tomography for identifying lymph node mediastinal metastases in potentially resectable non-small-cell lung cancer.132 hasta. Prospektif. İki yöntemin duyarlılık (%90) ve özgüllükleri (%50) aynı.
slide6
J Clin Oncol 2005;23:8348-56. Hoekstra CJ, et al. Hollanda Prognostic relevance of response evaluation using [18F]-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography in patients with locally advanced non-small-cell lung cancer.47 hasta. PET neoadjuvan sırasında 1. ve 3. kürlerden sonra aktiviteye göre prognostik öneme sahip.
slide7
Chest 2005;128:2289-97. Halpern BS , et al. UCLA Presurgical staging of non-small cell lung cancer: positron emission tomography, integrated positron emission tomography/CT, and software image fusion.36 hasta. Entegre PET/CT sadece PET’e göre %26 daha doğru sonuç. PET/CT %83 hastada doğru klinik evre veriyor.
slide8
JTCVS 2005. Cerfolio RJ, et al. UAB. The maximum standardized uptake values on positron emission tomography of a non-small cell lung cancer predict stage, recurrence, and survival.315 hasta. SUV>10 az diferansiye tm, ileri evre ve inkomplet rezeksiyon. Ayrıca kötü DFS, OS.
slide10
Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:177-82. LeBlanc JK , et al. USA. Endoscopic ultrasound in non-small cell lung cancer and negative mediastinum on computed tomography.76 hasta NSCLC ve CT negatif, EUS %12/ 9 hastada ameliyatı gereksiz hale getirmiş. Alt lob ve hiler NSCLC’da daha hassas.
slide11
Am J Respir Crit Care Med 2005;171:1164-7. Herth FJ, et al. Heidelberg. Transbronchial versus transesophageal ultrasound-guided aspiration of enlarged mediastinal lymph nodes.160 hasta. Transbronşiyal ve transözofajiyal yaklaşımların her ikisi uygulandığında %97, % 94 başarı. Sağ taraf lenf nodlarında transbronşiyal USG daha iyi.
slide13
Chest 2005;128:3489-99. İsveç (7 göğüs cerrahisi merkezi). Comparison of lung volume reduction surgery and physical training on health status and physiologic outcomes: a randomized controlled clinical trial.Her iki grupta 53’er hasta. Cerrahi grupta %12 mortalite, fakat FEV1, RV ve yürüme testinde 6 ve 12.aylarda düzelme var.
slide14
Chest. 2005;127:909-15. CALGB çalışması, USA. Phase III intergroup study of talc poudrage vs talc slurry sclerosis for malignant pleural effusion.Randomize, prospektif, 501 hasta. 242 torakoskopik talk, 240 hasta tüp ile talk. Sonuçlar eşit. Akciğer ve meme ca’larda torakoskopik daha üstün (%82’ye %67).
slide16
Ann Thorac Surg 2005. Nagano, Japonya. Unnoticed Glove Perforation During Thoracoscopic and Open Thoracic Surgery. Torakoskopi sırasında %25, torakotomi sırasında %70 eldivenlerde delik oluşuyor. 2 saatte bir değiştirmek öneriliyor.
slide18
JTCVS, 2005. Güven Olgaç ve ark.Decision-making for lung resection in patients with empyema and collapsed lung due to tuberculosis.

JTCVS, 2006. Altan Kır ve ark.Adjuvant resectional surgery improves cure rates in multidrug-resistant tuberculosis.

EJCTS 2005. Cengiz Gebitekin ve ark.Complex pulmonary aspergilloma treated with single stage cavernostomy and myoplasty.

EJCTS 2006. Hıdır Esme ve ark.Effect of lung ischemia–reperfusion on oxidative stress parameters of remote tissues.

slide20
Wan IY, Toma TP, Geddes DM, Snell G, Williams T, Venuta F, Yim AP. Chest 2006;129:518-26. Multisentrik Çalışma. Bronchoscopic lung volume reduction for end-stage emphysema: report on the first 98 patients.
slide21
Multisentrik çalışma.
 • Endobronşiyal Valv ile akciğer hacim küçültücü ameliyatı.
 • Bronşiyal implantlar, silikon bazlı tek yönlü valv sistemi, nitinol stent içine yerleştirilmiş. Nitinol vücut sıcaklığında açılarak yerleşiyor.
slide22
98 hasta. 9 Merkez.
 • Preop evalüasyon: toraks BT, V/Q sintigrafi.
 • FEV1, FVC, rezidüel volüm, DLCO
 • 6 dakika yürüme testi.
 • 30 ve 60’ıncı günlerde SFT ve yürüme testi tekrarı.
slide23
Çalışmaya alınma Kriterleri
  • Yaş 50-80, semptomatik amfizem, maksimal medikal tedaviye rağmen dispne, radyolojik heterojen hastalık.
 • Dışarıda bırakma Kriterleri
  • FEV1<20%. PaCO2 >55 mmHg. DLCO <%25, aktif akciğer enf, pulmoner hipertansiyon.
slide24
Yöntem
  • Entübasyon, ventilasyon ve fleksibl bronkoskopi,
  • Sedasyon , spontan solunum, fleksibl bronkoskopi,
  • Rijid bronkoskopi, fleksibl bronkoskopi
hasta grubu
Hasta grubu
 • 20 kadın, 78 erkek.
 • FEV1 %30.1, FVC %63.8, RV %244.3, TLC %128.4, DLCO %32.7
 • 6 dakika yürüme testi 303 m.
valvlerin yerle tirilmesi
Valvlerin Yerleştirilmesi
 • 69 hastada lober, 29 hastada non-lober
 • 39 hastada sağ üst lob. 25 hastada bilateral üst lob.
 • Hasta başına ortalama 4 +/- 1.6 (1-8) valv.
sonu lar
Sonuçlar
 • 45 hastada (%46) FEV1’de %15’den fazla anlamlı klinik düzelme.
 • 54 hastada (%55) 6 dakikalık yürüme testinde 50 metreden veya %15’ten fazla artma.
alt grup analizleri
Alt grup analizleri

Unilateral ve lober yerleştirilenlerde FEV1’deki artış %16.

Başlangıç FEV1’i %30’dan azsa işlem sonrası artış %20.6. FEV1’i %30 dan fazla olanlarda artış %2.

RV >%225’ten fazla ise FEV1’deki düzelme %17.

komplikasyonlar
Komplikasyonlar
 • 1/98 mortalite (Sağ üst lobektomili hastaya sol üst valv yerleştirilmiş) Pnömoni, sepsis ve sonrasında solunum yetmezliği.
 • 8 (%8.2) ciddi komplikasyon (Pnömotoraks-diğer bölgelerin hiperenflasyonuna bağlı? 3, uzamış hava kaçağı 4) . 17 KOAH ekzaserbasyonu. 5 pnömoni (Valv takılmamış loblarda)
yorum
Yorum
 • Etkili yöntem.
 • En önemlisi kollateral rezistans (Amfizematöz bölgenin yan segmentten havalanması).
 • Rezistans yüksek ise Bu yöntem iyi.
 • Rezistans düşük ise – LVRS?
 • Düşük morbidite, mortalite.
 • Bir sonraki aşama çok merkezli, randomize çalışma.
ad