Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging - PowerPoint PPT Presentation

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging
Download
1 / 24

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs. Het tekort. Structureel kader Ondersteunend kader Activiteitenbegeleiders Sporttechnisch kader vrijwilligers werknemers. 5 x B. 1. Binnenhalen 2. Begeleiden 3. Behouden 4. Belonen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging

Nel Garrelfs


Het tekort

Het tekort

 • Structureel kader

 • Ondersteunend kader

 • Activiteitenbegeleiders

 • Sporttechnisch kader

  vrijwilligers

  werknemers


5 x b

5 x B

1. Binnenhalen

2. Begeleiden3. Behouden

4. Belonen

5. Beëindigen


Waar te beginnen

Waar te beginnen?

 • Wat is het probleem?

 • Welke functie?

 • Welke taken?

 • Welk project?

 • Welke vaardigheden nodig?

 • Vraag en aanbod binnen de club?

 • Vraag en aanbod buiten de club?

  Vraagt tijd, inzet en motivatie, wat zich later terug verdient!!!


Tips potenti le nieuwe vrijwilligers

Tips potentiële nieuwe vrijwilligers

11 groepen:

 • Jonge ouders

 • Scholieren en studenten

 • WAO-ers

 • Bijstandsmoeders – vaders

 • Mensen met een lichamelijke beperking

 • Asielzoekers

 • Inburgeraars

 • Ex-gedetineerden

 • (Ex) psychiatrische patiënten

 • Werknemersvrijwilligers

 • Taak combineerders


Wervingscirkel

Wervingscirkel

 • Doel: Waar wil je vrijwilligers voor werven?

 • Doelgroep: Welke type vrijwilliger zoeken we?

 • Boodschap: Wat wil je vragen?

  Wat heb je te bieden?

 • Middel: Waar zitten die vrijwilligers/werknemers?

 • Organisatie/budget: Hoe ga je het organiseren?


Wat als het niet lukt

Wat als het niet lukt?

 • Intern:

  • Wat is het probleem?

   bijv. iemand doet het al heel lang.

   takenpakket is omvangrijk.

  • Wat zijn de oorzaken?

   bijv. niet goed gezocht.

   criteria niet duidelijk geformuleerd.

   Draai het eens om!!!


Draai het eens om

Draai het eens om!!!

 • Vraag aan mensen wat ze willen doen

 • Wat wat ze (goed) kunnen

 • Kijk dan of je iemand kan inzetten.


1 binnenhalen

1. Binnenhalen

 • Waarom zou iemand vrijwilliger bij mijn club willen worden?

 • Welke kwaliteiten vraagt de club?

 • Past wat de club wil bij wat de vrijwilliger wil?

 • Welke communicatiekanalen kan de club gebruiken?

 • Kunnen we met elkaar overweg?


2 begeleiden

2. Begeleiden

 • Welke oefenruimte (inwerktijd) bied ik mijn nieuwe vrijwilliger?

 • Voor welke aanpassingen, training en/of deskundigheidsbevordering moet de club zorgen?

 • Bij wie kan de vrijwilliger terecht?

  4. Is er wet- en regelgeving van toepassing?

  5. Wat doen we met de ervaring van de vrijwilliger?


Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging

Tips

 • Begeleidingsgesprekken

  • Tussen de bedrijven door

  • Coaching

  • Groepsbegeleiding

  • Onderlinge begeleiding

  • Externe begeleiding

  • Deskundigheidsbevordering

   - Ondersteuning

   - Sporttechnisch


Vervolg tips

Vervolg tips

 • Loopbaanbegeleiding – planning

 • Duidelijke verwachtingen van beide kanten

 • Waarderen en motiveren

 • Inspraak

 • Aandachtspunten:

 • Overbelasting

 • Slecht functioneren

 • conflicten


3 b ehouden

3. Behouden

 • Zijn het werk en de club nog interessant genoeg voor de vrijwilliger?

 • Past de club zich aan als de omstandigheden van de vrijwilliger veranderen?

 • Welke vrijwilligerscarriére en persoonlijke ontwikkelingmogelijkheden kan de club bieden?

 • Wat mist de vrijwilliger?

 • Denkt de club mee over “de volgende stap” van de vrijwilliger, ook als die elders wil gaan werken?


Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging

Tips

 • Evaluatiegesprekken

 • Deskundigheidsbevordering

 • Initiatieven serieus nemen

 • Loopbaanbegeleiding – planning

 • Waarderen en motiveren


4 belonen

4. Belonen

1.Wat wil de vrijwilliger halen uit het vrijwilligerswerk?

2. Wat heb je te bieden? (Waarderingsbeleid)

3. Wie is verantwoordelijk voor “belonen”?

4. Hoe zit het met de onkosten, reiskosten en verzekering?

5. Wanneer is de vrijwilliger tevreden?


Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging

Tips

 • Reden:

  • Certificering

  • Taalstage

  • Getuigschrift

  • Meer dan een schouderklopje!

   - Erkennen

   - Waarderen

   - Belonen


5 be indigen

5. Beëindigen

 • Waarom wil / moet de vrijwilliger stoppen?

 • Hoe wil de vrijwilliger stoppen?

 • Wat laat de vrijwilliger achter / hoe worden zaken overgedragen?

 • Wat kan de club nog voor de vrijwilliger doen?

 • Hoe komt de vrijwilliger terug als hij/zij dat wil?


Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging

Tips

 • Exit-gesprek

 • Getuigschrift


Technisch kader

Technisch kader

 • Betaald

 • Vrijwilliger


Betaald

Betaald

 • Welke rechtsvorm?

 • Gedetacheerd?

 • Zelfstandige?

 • Meerdere dienstbetrekkingen?


Vraag en aanbod

Vraag en aanbod

 • Sportbonden

 • Sportraden

 • Instituten

 • Onderwijsinstellingen

 • Kranten

 • Websites


Voorbeelden

Voorbeelden:

 • Eigen website

 • Eigen clubblad

 • Sportbondmagazine

 • Sportbond sites, sommige hebben eigen vacaturebankNOC*NSF / bestuur en management/werken in de sport

 • Sportvacaturesite.nl

 • Sportcontact.com


Sportopleidingen

Sportopleidingen

 • Sportbonden

 • Onderwijsinstellingen mbo/hbo

 • Beroepsopleidingen (Willen betaald werk. Is hun beroep)

 • Website NOC*NSF zoek sportopleidingen

  Voorbeelden van enkele sites ter inzage


Vragen

Vragen?

over cursussen of begeleiding

Hans Posthuma - MO Sport

Stadsdeel Zuidoost Amsterdam

H.Posthuma@Zuidoost.Amsterdam.nl


 • Login