spr kv rden vem reste den sven a svennberg tyres rk stockholm s derrk 2011 04 11
Download
Skip this Video
Download Presentation
Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Möteslokal . Rest. Gondolen Stadsgården 6 Box 15155 10465 Stockholm. Mötestid. Måndag  12:15. Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11. Språkvården- vem reste den? Bakgrund: Nyttig kunskap?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11' - olympia-castaneda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr kv rden vem reste den sven a svennberg tyres rk stockholm s derrk 2011 04 11

Möteslokal 

Rest. GondolenStadsgården 6Box 1515510465 Stockholm

Mötestid

Måndag  12:15

Språkvården- vem reste den?Sven A. Svennberg, Tyresö RKStockholm-SöderRK 2011-04-11

Sven A. Svennberg

definition p bra historia
Definition på bra historia
 • Kort,
 • Högreståndsrelation,
 • Kyrklig anknytning,
 • Ekivok avslutning.
 • Exempel:
 • Herre Gud, sade grevinnan till biskopen,
 • Släpp genast mitt knä!

Sven A. Svennberg

bakgrund
Bakgrund
 • Chalmers maskinteknik, kärnkemi, kärnfysik 1954
 • Konsult i energi- och miljöteknik
 • Internationell standardisering
 • Ordlistor inom teknik, utgivna av TNC
 • Rådgivare till TNC, ”Sällskapet för ordbruk och bokstavsskötsel”
 • Företagsledare
 • Professor på KTH i drift och underhåll på 90-talet
 • Motto: Drift – något att underhålla”
 • Privatflygare i 50 år, SPAF 40 år
 • Golfare i 45 år, Ågesta, Sth golfförbund, SGF

Sven A. Svennberg

dagsaktuellt
Dagsaktuellt
 • Konsult åt Locum i energi- och miljöfrågor
 • Kommunfullmäktige i Tyresö (tidigare ordf)
 • Byggnadsnämndens namnberedning
 • Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län
 • Svenska kyrkan: ordförande i kyrkofullmäktige i Tyresö
 • Kyrkogårdsnämnden- ledamot
 • Energi och miljö i Bukoba, Tanzania; ”LED-ljus”
 • Ung företagsamhet, Tyresö gymnasium
 • Motto: “Retired, but not tired”

Sven A. Svennberg

tnc teknikspr k
TNC-teknikspråk
 • Term Uttryck för en (teknisk) företeelse
 • Termförklaring Uttryck som direkt kan ersätta facktermen i en sats
 • Bullervall Bullerskyddsvall
 • Bullermur Bullerskyddsmur
 • Hur mycket ljud avger en bullermur??

Sven A. Svennberg

allm nspr k teknikspr k
Allmänspråk-Teknikspråk
 • SAOL rekommenderar bindnings-s i de flesta fall, även för enkelt sammansatta substantiv
 • För dubbelt sammansatta substantiv är huvudregeln att bindnings–s används
 • Exempel: vägbank; järnvägsbank
 • TNC rekommenderar direktanknytning
 • Vad är skillnaden mellan driftkostnad och driftskostnad?

Sven A. Svennberg

de stora spr ken miljoner personer
De stora språken (miljoner personer)
 • 1. Kinesiska 885
 •  2. Spanska 332
 •  3. Engelska 322
 • 4. Arabiska 257
 • 5. Bengali 189
 • 6. Hindi 182
 • 7. Portugisiska 170
 • 8. Ryska 170
 • Vad är singularformen av portuguese?

Sven A. Svennberg

punktskrift 1
Punktskrift-1
 • Louis Braille, född 4 januari 1809 i Coupvray nära Paris, död 6 januari 1852 i Paris, var en fransk blindlärare, som skapade Brailleskriften (punktskrift).
 • Den baserades på sex punkter, och genom att kombinera dem kunde man få fram inte bara olika bokstäver utan också siffror, och även notsystem
 • De tio första bokstäverna i alfabetet, a-j, bildas genom att de fyra översta punkterna i fyrkanten, eller cellen som den kallas, kombineras.
 • Bokstäverna k-t, fås på samma sätt, men en punkt läggs till längst ned till vänster (punkt 3)

Sven A. Svennberg

punktskrift 2
Punktskrift-2

Sven A. Svennberg

nominativ och dativ
Nominativ och dativ
 • De eller dem?
 • Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de:
 • Innan - Före
 • Före = preposition föregår substantiv
 • Innan = tidsadverbial inleder sats

Sven A. Svennberg

definition av ordklasser
Definition av ordklasser
 • Adjektiv:Skitbra,
 • Substantiv: Gubbjävel
 • Undantag: Skitstövel
 • Verb:Utav helvete

Sven A. Svennberg

verb i umg nget
Verb i umgänget
 • Gå i skolan
 • Sitta i sammanträde
 • Ligga vid universitet
 • Lägga manken till
 • Hålla till godo
 • Vara på tvären
 • Stå till förfogande
 • Åka på pumpen

Sven A. Svennberg

b jningsformer
Böjningsformer
 • Medium, pl. medier
 • Undvik pluralformen media (latin) Fel: ett media
 • Exempel på sammansättning:
 • Medie- som förled: Medielinjen på gymnasiet Fel medialinjen
 • Köldmedium, ämne vars ångbildningsvärme används för kylning
 • Köldbärare, vätska med låg fryspunkt som utan fasändring transporterar värme
 • Kylmedel, gas eller vätska som bortför värme från värmeavgivare till omgivningen
 • Antibotikum, pl. Antibiotika. Fel: Ett antibiotika
 • Antependium
 • Compositae

Sven A. Svennberg

j mf rt med
Jämfört med
 • I SvD den 4 oktober 2010 stod: "Bilbränderna ökar kraftigt. Fem gånger fler än jämfört med 1996".Det borde ha stått "Fem gånger fler än 1996".
 • Om orden ”jämfört med” onödigtvis skulle användas borde skrivningen ha varit  
 • "Fem gånger fler jämfört med 1996"  

Sven A. Svennberg

procentr kning
Procenträkning
 • Vid jämförelsetal större än 100% bör hellre kvot användas
 • Exempel En ökning i antalet cancerinsjuknade per år från 10 miljoner år 2009 till  35 miljoner år 2050 innebär att antalet fall ökar 3,5 gånger.
 • En sådan förändring innebär en ökning med 250 % (differensen är 25 miljoner per år).
 • Den matematiken klarar inte journalisterna

Sven A. Svennberg

slide17

Göta kanal mot Hallandsåsen (11 Gkr), Botniabanan (15 Gkr) Nusummevärde 2,7 Gkr, ca 15 Gkr?? Ordbruk på kostnadsområdetKälla: Lars Strömbäck: ”Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal” ;Avhandling Linköping 1993 Investering till dagspris: 700 Mkr. Nusummevärde av kanalen ??.

Sven A. Svennberg

inflation 1830 2010
Inflation 1830-2010

Sven A. Svennberg

investeringskostnad

Investeringskostnad??

Investering = utgift för projekt med viss beräknad brukstid

Investeringen är inte en kostnad, den är en utgift.

Utgiften motsvaras av en tillgångsökning i balansräkningen

Investeringen ger som regel upphov till både drift- och räntekostnad och driftintäkt

Nusummeberäkning av årligt driftöverskott visar om investeringen är lönsam eller icke

Sven A. Svennberg

substantivsjukan
Substantivsjukan
 • Rådet fattade beslut = beslutade
 • Hur definieras beslutfattare?
 • ”Personer som inte fattar någonting- utom beslut”

Sven A. Svennberg

vem riskerar
Vem riskerar ?
 • Exempel DN 4 nov. 2010:
 • Samtal om Kosovo riskerar att skjutas upp
 • Exempel DN Debatt (Markus Uvell, Timbro):
 • På flera punkter riskerar valet 2010 att bli en Pyrrhus-seger
 • Exempel SvD 6 feb 2011:
 • Spindel stoppar 65 000 bilar. Den gillar nämligen att bygga bo i bilarna ochriskerar att orsaka bränder.
 • Dagens klimatnyheter 2011-04-06:
 • Smältvatten från ishavet riskerar störa havsströmmen

Sven A. Svennberg

samk nad hermafrodit
Samkönad = hermafrodit
 • Enligt bl. a. SAOL och NE betyder samkönad växt eller djur som i sig innehåller både hanligt och honligt könsorgan (jämför Linnés sexualsystem). Synonym är hermafrodit.
 • I NE anges som exempel maskar och blötdjur ha denna egenskap.
 • I lagtext och senast i Svenska Kyrkans bestämmelser i kraft den 1 november 2009 anges korrekt
 • ”Äktenskap mellan personer av samma kön”.
 • Ett alternativ enligt Svenska språknämnden kan vara att skriva ”enkönat äktenskap” för den minoritet av människor som vill ingå äktenskap med en person av samma kön.
 • Äktenskap mellan personer av olika kön kan benämnastvåkönat äktenskap.

Sven A. Svennberg

latinska flerstaviga ord
Latinska flerstaviga ord
 • Betoning på 3:e stavelsen från slutet (”antepenu’ltima”),
 • Exempel
 • Antibio’tikum,
 • Antepe’ndium,
 • Compo’sitae (korgblommiga växter),
 • Pro’stata.

Sven A. Svennberg

ventilation utbyte av luft
Ventilation- utbyte av luft
 • Luftbehandling, behandling av luft genom beredning, distribution och luftväxling
 • Luftkonditionering, luftbehandling som reglerar luftens temperatur, fuktighet, renhet och hastighet i ett utrymme
 • Engelskt uttryck: Air conditioning
 • Observera: Air condition = lufttillstånd

Sven A. Svennberg

lag och lagstiftning
Lag och lagstiftning
 • Lagstiftning sker i riksdagen,
 • Lag är resultatet av riksdagens arbete
 • Exempel: Länsstyrelsen har felaktigt skrivit
 • ”..en samlad miljö- och naturvårdslagstiftning"
 • Riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar gör samma fel!
 • Det gör också journalister
 • Norm Ett mera vidsträckt begrepp, ofta som komplement till lag eller förordning
 • EU-direktiv EU-dokument med inverkan på medlemsländernas lagar

Sven A. Svennberg

precision och noggrannhet
Precision och noggrannhet
 • Precision, Överensstämmelse mellan likartade bestämningar av mätvärden
 • (exempel tavelträff på samma plats vid skjutning)
 • Noggrannhet, Överensstämmelse mellan mätvärde och sant värde
 • (exempel träff i tian efter justering av siktet)
 • Överskott och underskott??

Sven A. Svennberg

kommunalt spr k
Kommunalt språk
 • Delegation = persongrupp
 • Delegering = överlåtelse av beslutsrätt
 • Arvode utgår = slopas??
 • Arvode utges = utbetalas
 • Inkomster- utgifter kontantmetod
 • Intäkter- kostnader periodisering

Sven A. Svennberg

ordf rande
Ordförande
 • Singularis: ordförande best. form ordföranden
 • Pluralis: flera ordförande best.form ordförandena
 • Exempel:
 • Två personer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet
 • Vid mötet utsågs två ordförande

Sven A. Svennberg

fr ga fr gest llning en g ng trodde jag att jag hade fel men jag misstog mig
Fråga –Frågeställning”En gång trodde jag att jag hade fel- men jag misstog mig”

?

Sven A. Svennberg

on diga anglicismer
Onödiga anglicismer
 • Bebisar Dubbel plural
 • HR Personalansvarig
 • Back-up Kopia
 • Hårdvara Maskinvara (dator)
 • Mjukvara Programvara
 • Air bag Luftkudde
 • Air conditioning Luftbehandling
 • Body builder Kroppsbyggare
 • Release (en skiva) Utge, publicera

Sven A. Svennberg

on diga anglicismer1
Onödiga anglicismer
 • Benchmarking Provresultat ställt mot mål eller mall
 • Göra come back Återkomma
 • Mindmap(ping) Minneskart-a (–ering)
 • Mindfulness Sinnesnärvaro??
 • Mail E-post, e-brev
 • Male??

Sven A. Svennberg

l ngtradare
Långtradare
 • Lastbil för långväga transporter
 • Lång lastbil, ofta med släpvagn eller påhängsvagn
 • Lastbåt?

Sven A. Svennberg

trafikvett
Trafikvett
 • "Det är inte farten som dödar, det är smällen....”

      Vi tar det på engelska:     "Its not the fart that kills, it’s the smell...."

Sven A. Svennberg

svenska invektiv
Svenska Invektiv
 • En samling mustiga ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv
 • Finns på Internet
 • Se även Fula visboken
 • Finns i bokhandeln

Sven A. Svennberg

ord med betydelsef rvr ngning
Ord med betydelseförvrängning
 • Samkönad Hermafrodit, blötdjur, mask
 • Delegation Persongrupp
 • Delegering Överlåtelse av beslutsrätt
 • Teknologi- Teknik
 • Datalingvistik- Språkteknologi- språkteknik
 • Trosfråga Margit Sahlin
 • Symposium: Åhörardag, Konferens, Seminarium
 • Historiskt presens: Åkomma hos polisen
 • Kontroll Oftast styrning (fjärrstyrd TV)

Sven A. Svennberg

prestanda
Prestanda
 • Från början är prestanda en pluralform till singularen prestandum
 • Ordet har kommit att uppfattas som singular. Jämför med rekvisita, kontenta, spirituosa, narkotika och kosmetika.
 • hög prestanda eller höga prestanda? Båda formerna anses möjliga
 • Det måste konstateras att prestanda betyder prestationskrav, inte prestationsförmåga.

Sven A. Svennberg

ordv ndning med spets svd under strecket 2010 10 26 vendela fredricson
Ordvändning med spetsSvD, Under strecket 2010-10-26: Vendela Fredricson
 • ”Jag har ett personnummer, alltså finns jag”
 • Kroppen med tillhörande DNA, ett igenkänningstecken som bestämmer och genomsyrar kroppen in i dess minsta beståndsdel, borgar för min kontinuitet”
 • Martin Ljung: Jag skall be att få finnas till”

Sven A. Svennberg

sk mtaren martin ljung
Skämtaren Martin Ljung
 • ”Nu måste vi alla resa oss upp som en man
 • och sätta oss ned och tänka efter var vi står”

Sven A. Svennberg

litteratur

Litteratur

SAOL

Nusvensk ordbok

Etymologisk ordbok

NE jämte årsböcker

TNC:s ordlistor

Svenska språknämndens skrifter

Svenskan i tusen år, ISBN 91-1-962272-4

Sven A. Svennberg

tr stens ord till den som har det sv rt
Tröstens ord till den som har det svårt
 • Med största intresse har jag tagit del av Edra uttalanden.
 • Aldrig har jag hört talas om svårigheter så stora som Edra.
 • Mottag detta kort som ett bevis på mitt djupaste deltagande!

Sven A. Svennberg

ad