samenlevingsopbouw
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samenlevingsopbouw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Samenlevingsopbouw - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Historiek. Samenlevingsopbouw. Interventies. Regelgeving. Professionalisering. Inleiding. Thema’s. Samenlevingsopbouw. Inleiding. deskundige en onafhankelijke ondersteuning maatschappelijk kwetsbare groepen participatie aan de samenleving oplossingen voor collectieve problemen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samenlevingsopbouw' - olympe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samenlevingsopbouw

Historiek

Samenlevingsopbouw

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

Inleiding

Thema’s

slide2

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • deskundige en onafhankelijke ondersteuning
 • maatschappelijk kwetsbare groepen
 • participatie aan de samenleving
 • oplossingen voor collectieve problemen

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

 • het ondersteunen van doelgroepen
 • het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen
 • het bewerkstelligen van structurele maatregelen
slide3

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • Is het bestaan van samenlevingsopbouw wel nodig?
 • Waarom is dit belangrijk?

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

“Als ik minister zou zijn, zou ik de sector afschaffen. . Ik vind dat de sector te weinig zijn maatschappelijke relevantie in de picture blijft plaatsen.” (Wim Van Damme)

slide4

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • Verschillend van meerderjarenplan
 • “Eigenlijk gooien wij alles op één grote hoop en zeggen wij van: projectmatig opbouwwerk”
 • opbouwwerk eerst territoriaal
 • Ontstaan categoriaal opbouwwerk  algemeen welzijnswerk?
 • ’80: functioneel

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

 • “Eigenlijk is het een onderscheid tussen categoriaal en territoriaal.
 • Historisch gezien echter is er wel een derde: functioneel opbouwwerk, dit wordt echter niet veel meer gehanteerd.”
slide5

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • fusie in 1 structuur? (Wim VD)
 • Evolutie naar meer samenwerken
 • Belang voor de doelgroep?

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

“als wij zo’n kleine sector blijven en er geen maatschappelijk draagvlak is voor meer middelen voor onze sector, dan is het wel de vraag wat we daarmee kunnen bereiken en of het niet krachtiger kan zijn om meer te gaan samenwerken met andere sectoren of toch sterkere particuliere sector te gaan uitbouwen.”

slide6

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • verandering in wijken
 • verandering in manier van werken
 • Ook niet meer in elke wijk, enkel deze die prioritair zijn
 • Accent op projectmatig werk

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

“Dat betekent dan ook dat die wijksetting een stuk verschuift naar de achtergrond.” (Wim Van Damme)

slide7

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • tegenstelling met Alain Storme: kantelmoment ‘83

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

“De jaren 90 en begin van 2000 zijn een kantelmoment geweest en lag de klemtoon echt op “hoe geef je zo’n organisatie nu vorm.” (Lut Vael)

slide8

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • eigen of overheidsbeslissingen? Meerjarenplan?
 • onderwijs
 • wonen
 • nu meer resultaatsgericht
 • taal in de sector
 • leefbaarheid geen thema meer, maar doelstelling

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

“Ik denk dat er thema’s zijn die een beetje op en af zijn gegaan, arbeid is daar een voorbeeld van.”(Lut Vael)

slide9

Samenlevingsopbouw

Inleiding

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

slide10

Interventies

Is wijkgericht werken bevorderendof stigmatiserend ?

 • Problemen Samenlevingsopbouw:
 • Probleemanalyse maken
 • Verschuiving
  • Vroeger: wijkgericht werken;
  • Nu: maatschappelijke problemen mogen niet geterritorialiseerdworden.
  • Meer afbakening, qua thema of doelgroep (bvb.: school)

Praktijkvoorbeeld: Samenlevingsopbouw Brussel

Vroeger: werd in alle Brusselse wijken ingegrepen

Nu: wordt gewerkt in specifieke wijken rond specifieke thema’s

 belangrijk nuanceverschil

slide11

Interventies

 • Contextgericht werken
  • Wat is er aan de hand?
  • Wat kan ik doen, als opbouwwerker?
  • Tussenkomen in de situatie van de mensen in de wijk die als
  • negatief wordt bestempeld.
  • Wat ervaren zij als welzijnsverhogend, ondersteunend?
  • Een handeling heeft niet altijd het gewenste effect.
  • Een interventie is niet neutraal.
slide12

Interventies

Lokaal of interprovinciaal werken ?

 • Probleemdefinities
 • Oorspronkelijk: armoedesituaties
 • Groeiende aanwezigheid in buurten
 • Verschuiving naar categoriaal en functioneel opbouwwerk. Bvb.: kansarmen naar economisch werklozen, thuislozen, …
 • Nu een groeiend belang aan intersectoraal samenwerken.
 • Grotere pressiemogelijkheden t.a.v. beleid
slide13

Interventies

 • Initiatieven
 • Meerjarenplan (‘93)
  • Termijn van 5 jaar
  • Vorige plan: 7 thema’s
  • Huidig plan: 3 thema’s
  • Projecten moeten op voorhand verantwoord worden.
  • Subsidies
 • Stedenbeleid - Participatieve ontwikkeling
 • (Bvb.: Kansarmoede- projecten, Plaatselijke educatieve netwerken, …)
 • => Veel disciplines werken samen
slide14

Interventies

 • Participatie
 • Vertrouwen participanten (meetbaar?)
 • Verschuiving
  • 20 jaar geleden: negatief beeld participatie en inspraak
  • Activiteiten gericht op de verschuivingen in de maatschappij.
  • Anno 2010: ‘Doe- participatie’
  • = Participatie is inherent aan methodes:
  • Vraaggericht werken
  • Mensen ondernemen zelf actie

Discussie:

Is vraaggericht werken uitsluitend empowering?

slide15

Samenlevingsopbouw

Inleiding

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

slide16

Regelgeving

Samenlevingsopbouw Gent is een stadsdienst ? Ja / Neen

 • Subsidies: een overzicht
 • Vlaamse Overheid: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking
 • Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid
 • Koning Boudewijnstichting
 • Nationale Loterij
 • Stedenfonds (via stad Gent)
 • Veiligheids- en preventiecontract (via stad Gent)
 • Gent Stad in werking
 • Electrabelfonds
 • Stichting Bonevolenta
 • EFRO-doelstelling2
 • Bron: www.samenlevingsopbouwgent.be
slide17

Regelgeving

 • 64% Vlaamse financiering (sinds 2004: enveloppefinanciering)
 • 24% Stad Gent
 • Kleine %:
  • middelen van de Provincie Oost- Vlaanderen
  • RISO werkt samen met verenigingen en het algemeen welzijnswerk rond beleidssignalering inzake armoedebestrijding
  • Middelen voor preventie en veiligheidworden in feite bij de stad gerekend. Ze komen van het federaal niveau, maar ze worden bij de subsidies van de stad gerekend
slide18

Regelgeving

 • Kantelmomenten
 • Organisatie (‘83)
  • VIBOSO
  • RISO
 • Methodiek (‘83)
  • Projectmatig werken
 • Duidelijkheid
 • Goede doelstellingen
 • Planmatig werken
 • Gefaseerd werken
 • Meerjarenplan (’93)
slide19

Regelgeving

 • Spanningsveld autonomie/afhankelijkheid
 • Afhankelijk van subsidies
 • In Vlaanderen: residuele benadering / projectmatige benadering
 • Familiale netwerk is verantwoordelijk voor het welzijn
 • van de mens.
 • De overheid treedt op bij tekorten.

Overheerst de agogische boven de sociaal-politieke functie ? Ja / Neen

 • Politiek onafhankelijk ?
  • Beleidsdoelstellingen / Strategiebepaling
  • Autonoom handelen
 • Nood aan dialoog en communicatie
 • Evenwichtsoefening
slide20

Regelgeving

 • Perspectievenstrijd
 • Politieke sfeer: te weinig verband met politieke contexten of beleidsniveaus
 • Sociale sfeer: te weinig kansen in positiebepaling
 • Samenlevingsopbouw als middenpool in veel belangen
  • Buurt
  • Beleid
  • Opbouwwerkers
  • Participanten
  • Flexibiliteit
  • Maatschappelijke tendensen (innovatief)
  • Management
  • Marktdenken
  • Professionalisering
slide21

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • Professioneel werken is werken met onderbouwde, gelegitimeerde methoden.

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

slide22

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • opbouwwerkmethodiek
 • Wim Van Damme
 • Alain Storme
  • herstructurering in 1983
  • vermethodologisering
 • LutVael
  • management organisatie

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

 • Professioneel werken is werken met onderbouwde, gelegitimeerde methoden.
slide23

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • Opbouwwerkers moeten kritisch staan tegenover maatschappelijke evoluties.

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

slide24

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • agogische kernopdracht
 • politieke kernopdracht
 • reflectie op maatschappelijke evoluties
 • thematische vorming
 • Alain Storme
  • politiek-ideologische opbouwwerker

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

 • Opbouwwerkers moeten kritisch staan tegenover maatschappelijke evoluties.
slide25

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • Het werken met vrijwilligers is een deel van de opdracht van Samenlevingsopbouw.

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

slide26

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • Wim Van Damme
  • mensen uit je doelgroep
  • zichzelf overbodig maken
  • discussie
 • LutVael
  • kwetsbaarder dan vrijwilligers in andere organisaties
  • deel van de opdracht van SLO

Historiek

Interventies

Regelgeving

Professionalisering

 • Het werken met vrijwilligers is een deel van de opdracht van Samenlevingsopbouw.
slide27

Samenlevingsopbouw

Inleiding

 • gemeenschapsvorming
 • Lokale economie
 • doelgroepen
 • stadsvernieuwing

Historiek

Interventies

Regelgeving

professionalisering

Thema’s

slide28

gemeenschapsvorming

gemeenschapsvorming

- Gemeenschappelijke punten Buurtwerk en Samenlevingsopbouw :

- begrippenkader

- gemeenschapsvorming

- aandachtspunt oorsprong

- Bespreking Buurtwerk en Samenlevingsopbouw

- Discussiepunten

Lokale economie

stadsvernieuwing

doelgroepen

 • inhoud
slide29

gemeenschapsvorming

- Begrippen sociale cohesie, leefbaarheid en gemeenschapsvorming

-> verwarring en overlapping

-> verschillende invalshoeken

gemeenschapsvorming

Lokale economie

stadsvernieuwing

doelgroepen

 • Gemeenschappelijke punten
slide30

gemeenschapsvorming

 • 3 verschillende kaders omtrent GV :
 • - homogeniteit
 • - herkenbaarheid
 • - ambivalentie

gemeenschapsvorming

Lokale economie

stadsvernieuwing

doelgroepen

 • Gemeenschapsvorming volgens Maria De Bie
slide31

gemeenschapsvorming

invloed op zowel

- Individueel niveau

- Collectief niveau

gemeenschapsvorming

Lokale economie

stadsvernieuwing

doelgroepen

 • Gemeenschapsvorming volgens Marc Verheirstraeten
slide32

gemeenschapsvorming

- Teloorgang verzuiling

- Detraditionalisering

- Aandachtspunt van de samenleving

-> aandachtspunt in SLO

gemeenschapsvorming

Lokale economie

stadsvernieuwing

doelgroepen

slide33

gemeenschapsvorming

 • - GV minder centraal : leefbaarheid centraal?
 • - Onrechtstreeks effect projecten
 • - Inspraakproces/participatie

gemeenschapsvorming

Lokale economie

stadsvernieuwing

doelgroepen

 • samenlevingsopbouw
lokale economie

Lokale economie

Reguliere economie

= Stedelijke economie

Sociale economie

Informele economie

Economie

Het geheel van de financiële voorzieningen, de handel en industrie van een land.

slide36

Lokale economie

Reguliere economie

  • Industrie
 • Logistiek
 • Service cluster
 • Kenniscluster
 • Detailhandel en horeca
 • Landbouw
 • Ambulante handel

Sociale economie

Informele economie

 • Voornamelijk gericht op winst maken (profit- of harde sector)
 • Groeiend belang globalisme, (neo-)liberalisme
 • Toenemende aandacht duurzaam ondernemen (met korrel zout)
slide37

Lokale economie

Reguliere economie

‘De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde meerwaarde vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren:

- voorrang van arbeid op kapitaal,

- democratische besluitvorming,

- maatschappelijke inbedding,

- transparantie,

- kwaliteit en duurzaamheid.

Sociale economie biedt aan personen die (nog) niet op de reguliere markt terechtkunnen de mogelijkheid om toch arbeid te verrichten of een opstap naar de reguliere economie

Sociale economie

Informele economie

 • non-profit- of zachte sector
 • Groeiend belang lokaal niveau, socialisme (overheidstussenkomst)
 • Duurzaam ondernemen
slide38

Lokale economie

Reguliere economie

 • Thema arbeid
  • Leefbaarheid
  • Diep i.p.v. breed werken
  • Tegengestelde logica’s
 • Evolutie naar zelfstandige sector

Sociale economie

Informele economie

Discussie

Wat primeert ? Streven naar 100% participatie of hogere kwaliteit bij lager percentage?

 • Voorbeeld volkstuintjes Rabot, magazijnier sociale kruidenier
slide39

Lokale economie

Reguliere economie

 • Als overlevingsstrategie, zonder intentioneel schade te berokken aan andere personen.
 • Bvb.:
 • - IsmaëlFarouk
 • Fruitstandjes
 • Strijksalon zonder vergunning
 • Crimineel
 • Bvb.:
 • Mensen, drug- of wapenhandel

Sociale economie

Informele economie

Kun je als opbouwwerker een illegaal circuit ondersteunen ? Ja/ Neen

 • niet erkend
 • niet georganiseerd door de stad
 • illegaal
slide40

Lokale economie

Reguliere economie

Informele economie

Sociale economie

slide41

Lokale economie

Markt

Wederkerigheid

Herverdeling

slide42

Stadsvernieuwing

Historiek

Stadsvernieuwing = ?

Doel

Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing

Verschuivingen

Spanningsvelden

slide43

Stadsvernieuwing

Historiek

 • 19deeeuws stadsgordel
 • Industriële revolutie: migratiebewegingen
  • Immigratie
  • Emigratie
 • Woon- en ruimtelijke kwaliteit
 • Wijk na wijkaanpak
  • Zuurstof voor de Brugse Poort
  • Bruggen naar Rabot
  • Ledebergleeft!

Stadsvernieuwing = ?

Doel

Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing

Verschuivingen

Spanningsvelden

slide44

Stadsvernieuwing

Historiek

 • Stadsprojecten
  • Strategische interventies
  • Structurerende impact
  • Hefboomwerking
  • Focus: ruimtelijk, sociaal,
  • cultureel en economisch

Stadsvernieuwing = ?

Doel

Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing

Verschuivingen

Spanningsvelden

 • “Wat we dan concreet bedoelen met stadsvernieuwing in de Vlaamse context, is dat er dan allerlei projecten aan opgehangen worden (Stijn Oosterlinck)”.
slide45

Stadsvernieuwing

Historiek

 • Sociale weefsel
 • Participatie
 • Stadsvlucht keren, segregatie halt
 • toe roepen en sociale mix realiseren
 • op wijkniveau

Beleidsvisie

 • Katalysator
 • Fysiek-ruimtelijk, economisch en
 • sociocultureel
 • Leefbaarheid
 • Verschillende actiepunten in het
 • beleid

Stadsvernieuwing = ?

Doel

Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing

Verschuivingen

Spanningsvelden

slide46

Stadsvernieuwing

Historiek

 • Informatie, inspraak en participatie
 • Positief gebruik van de openbare
 • ruimte
 • Kader
  • Meerwaarde van projecten,
  • evaluatie gevolgen
  • Voelspriet voor ongerustheid
  • Organisatie, ondersteuning en
  • voorbereiding
  • Realisatie van
  • bewonersbetrokkenheid
  • Terugkoppeling van de resultaten
  • Evaluatie na uitvoering van
  • deelprojecten

Stadsvernieuwing = ?

Doel

Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing

Verschuivingen

Spanningsvelden

slide47

Stadsvernieuwing

Historiek

 • ‘Leefbaarheid\'
 • Vroeger: mobiliteitNu: woonfuncties, publieke ruimtes die verkeersvrij zijn, groen in de stad

Stadsvernieuwing = ?

Doel

Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing

Verschuivingen

Spanningsvelden

slide48

Stadsvernieuwing

Historiek

 • Huidige <-> nieuwe bewoners
 • Ruimtelijk <-> sociaal - cultureel,
 • economisch
 • Sociale verdringing
 • Participatie
  • Invulling
  • Middelen

Stadsvernieuwing = ?

Doel

Samenlevingsopbouw en stadsvernieuwing

Verschuivingen

Spanningsvelden

ad