Perspektivy kodifikace logistick ch informac
Download
1 / 39

Perspektivy kodifikace logistických informací - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Perspektivy kodifikace logistických informací. Ing. Miroslav Lorenc, CSc. - Ing. Pavel Drybčák, CSc. VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚO Brno lorenc @vtuo.cz drybcak @vtuo.cz Trenčín, květen 2010 VI. CODISEM. Čtyři hlavní perspektivy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Perspektivy kodifikace logistických informací' - olympe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perspektivy kodifikace logistick ch informac

Perspektivy kodifikace logistických informací

Ing. Miroslav Lorenc, CSc. - Ing. Pavel Drybčák, CSc.

VOP-026 Šternberk, s. p., divize VTÚO Brno

[email protected] [email protected]

Trenčín, květen 2010

VI. CODISEM


Ty i hlavn perspektivy
Čtyři hlavní perspektivy

 • Automatizační nástroje (on-line analýzy, technologie webových služeb),

 • eLearning (produktivní podpora uživatelů – intuitivní, neurolingvistická),

 • Knowledge Management (soustavné a cílevědomé ukládání znalostí),

 • Configuration Management (reálné předpoklady aktualizace, C&DM -> sémantický web, ontologie s evolucí).

Trenčín, květen 2010
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <!-- DLIS ISO-22745 DATA FOR INC:38421 FIIG:A1000 COMPILED ON 9/27/2009 9:05:24 PM  --> - <ig:identification_guide xmlns:ig="urn:iso:std:iso:ts:22745:-30:ed-1:tech:xml-schema:identification-guide" xmlns:dt="urn:iso:std:iso:ts:22745:-30:ed-1:tech:xml-schema:data-type" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:ts:22745:-30:ed-1:tech:xml-schema:identification-guide c:\ISO_22745\XML-schema\identification-guide.xsd http://www.w3.org/1999/xhtml http://www.w3.org/2002/08/xhtml/xhtml1-transitional.xsd"><!-- BACTERIA CULTURE CONTROL DISCS (AIN:38421)  -->

Trenčín, květen 2010


Trenčín, květen 2010 DATA FOR INC:38421 FIIG:A1000 COMPILED ON 9/27/2009 9:05:24 PM  -->


List of differences between the NATO-H6 and FIIG data of DLIS web portal.STATUS INC = A

Trenčín, květen 2010


Trenčín, květen 2010 DLIS web portal.


Trenčín, květen 2010 DLIS web portal.


Nsn 6515 66 134 8953
NSN 6515-66-134-8953 DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Trenčín, květen 2010 DLIS web portal.


Www cz katalog cz
www.cz-katalog.cz DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Vyhled vac formul cz mcrl
Vyhledávací formulář cz-mcrl DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


P klad kat z znamu polo ky s konceptem
Příklad kat. záznamu položky s konceptem DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


P klad kat z znamu polo ky s popisem
Příklad kat. záznamu položky s popisem DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Spuk podpora pro zpracov n povinn ch daj ke katalogizaci
SPUK DLIS web portal.(podpora pro zpracování povinných údajů ke katalogizaci)

chyba ve SPUK

formulář pro správu SPÚK

Trenčín, květen 2010


SPUK DLIS web portal.

chyba v záznamu

detail existujícího SPÚK - seznam zpracovaných položek

Trenčín, květen 2010


SPUK DLIS web portal.

 • Formulář pro záznam dat u položky hmotného charakteru(24 povinných prvků).

 • záznam dat je podporován všemi aktuálními číselníky NCS (tlačítka, rolety)

 • možnost přiložení obrázku

 • červeně označené položky obsahují chyby

 • analogicky pro nehmotný majetek (13 povinných datových prvků)

Trenčín, květen 2010


Spuk vlo en cpa z seln ku
SPUK DLIS web portal.vložení CPA z číselníku

Trenčín, květen 2010


Spuk vlo en cpa z seln ku1
SPUK DLIS web portal.vložení CPA z číselníku

Trenčín, květen 2010


Spuk dost o p id len ncage
SPUK DLIS web portal.žádost o přidělení NCAGE

Trenčín, květen 2010


Spuk dost o p id len ncage1
SPUK DLIS web portal.žádost o přidělení NCAGE

Trenčín, květen 2010


Spuk dost o p id len ncage2
SPUK DLIS web portal.žádost o přidělení NCAGE

Trenčín, květen 2010


Aktualizace DLIS web portal. číselníkůČíselník H6 (2006 až 2010)

Poznámka: průměrně je do H6 přidáno každý měsíc 12 nových záznamů

Trenčín, květen 2010


Aktualizace číselníků DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Aktualizace číselníků MRD DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Aktualizace číselníků MRD DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Aktualizace číselníků MRD DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Aktualizace číselníků MRD DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Aktualizace číselníků MRD DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


Aktualizace číselníků MRD DLIS web portal.

Trenčín, květen 2010


S mantick anal za h6 slovn k substantiv
Sémantická analýza H6 DLIS web portal.(slovník substantiv)

INC NAME (En) NAME (Cz)

11489 BAG,CHAPLAIN'S KIT BRAŠNA, NA SOUPRAVA KAPLANSKÝCH REKVIZIT

16631 BAG,RODENT KLEC, PRO HLODAVCE

04926 BAG,COFFEE KONTEJNER, NA KÁVU

11531 BAG,CARTRIDGE CLIP LAPAČ, NÁBOJOVÝCH PÁSKŮ

45326 BAG,PLASTIC,HOT WATER NÁDOBA, Z UMĚLÉ HMOTY, NA HORKOU VODU

50888 BAG,PARAGLIDER CANOPY OBAL /VAK, NA VRCHLÍK PARAGLIDERU

11485 BAG,PASTRY DECORATING PLÁTĚNÝ PYTLÍK, NA ZDOBENÍ CUKROVÍ

37250 BAG,TISSUE SPECIMEN PŘENOSKA, VZORKŮ TKÁNĚ

04925 BAG,CEMENT PYTEL, NA CEMENT

04931 BAG,TEA PYTEL /ŽOK, NA ČAJ

22579 BAG,PLASTIC,SIMULATED BLOOD SÁČEK, PLASTIKOVÝ, SIMULOVANÉ KRVE

16935 BAG,PAPER SÁČEK /PYTEL, PAPÍROVÝ

35819 BAG,CHARGE SÁČEK /VÁČEK /PYTLÍK, S NÁPLNÍ

11529 BAG,AMMUNITION SUMKA, NA MUNICI

04774 BAG,CELLOPHANE VAK, CELOFÁNOVÝ

Trenčín, květen 2010


S mantick anal za h6 p klady
Sémantická analýza H6 DLIS web portal.(příklady)

INC NAME (En) NAME (Cz)

06649 COFFEE BOILER VÁRNICE NA KÁVU

07436 URN,COFFEE,SINGLE KÁVOVAR, JEDNODUCHÝ

07437 URN,COFFEE,TWIN KÁVOVAR, DVOJITÝ

07439 URN,COFFEE,BATTERY KÁVOVARY V BATERII

11031 COFFEE MAKER,DRIP PŘEKAPÁVAČ NA KÁVU

11032 COFFEE MAKER,PERCOLATOR KÁVOVAR, PŘEKAPÁVACÍ

15144COFFEE MAKER SET,VACUUM SOUPRAVA NA VAŘENÍ KÁVY, PODTLAKOVÁ

Trenčín, květen 2010


Aktualizace h6 odkazy inc v def

21123: BREATHING APPARATUS,SELF-CONTAINED DLIS web portal.

A portable respiratory protective device, which supplies respirable air to the wearer from self-contained air cyclinder(s) without recourse to atmospheric air supply. It may have breathing bags. Excludes items which use chemicals to generate oxygen, and RESPIRATOR OUTFIT.

14568: RESPIRATOR OUTFIT

An individual protective device designed to provide clean air from an uncontaminated source to personnel in confined spaces where high concentrations of gases or low oxygen content exist. May include facepiece(s), safety harness, blower, hose, hood, vest, air regulating valve, and explosimeter. Excludes RESPIRATOR, PORTABLE; BREATHING APPARATUS, SELF-CONTAINED; and ENVIRONMENTAL CONTROL UNIT, PERSONNEL, SELF-CONTAINED.

13922: RESPIRATOR,PORTABLE

26836: ENVIRONMENTAL CONTROL UNIT,PERSONNEL,SELF-CONTAINED

A portable device designed to provide respiratory and ventilation requirements for the user. It is provided with a harness for wearing beneath a protective clothing outfit, or provided with a handle for carrying in the hand with a facility to connect it to a pressure suit inlet, to provide the wearer with ventilation to prevent overheating during transit from ready-room to craft. Excludes BREATHING APPARATUS, SELF-CONTAINED and RESPIRATOR OUTFIT.

21123: DÝCHACÍ PŘÍSTROJ, S VLASTNÍ VZDUCHOVOU LÁHVÍ

Přenosné dýchací ochranné zařízení, které dodává vzduch k dýchání uživateli ze samostatné láhve se vzduchem bez přívodu vzduchu z okolní atmosféry. Může mít dýchací vaky. Nezahrnuje položky, které používají na výrobu kyslíku chemické látky a nezahrnuje VYBAVENÍ RESPIRÁTORU (14568).

14568: VYBAVENÍ RESPIRÁTORU

Ochranný prostředek pro jednotlivce, který přivádí čistý vzduch z nekontaminovaného zdroje osobám v ohroženém prostoru s vysokou koncentrací plynů nebo s nedostatečným množstvím kyslíku. Může se skládat z náustnice, bezpečnostního pásu, dmýchadla, hadice, kapuce, vesty, vzduchového regulačního ventilu a exposimetru. Nezahrnuje RESPIRÁTOR, PŘENOSNÝ(13922); DÝCHACÍ PŘÍSTROJ S VLASTNÍ VZDUCHOVOU LÁHVÍ(21123); a PŘÍSTROJ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ REGULACI, OSOBNÍ, AUTONOMNÍ(26836).

13922: RESPIRÁTOR, PŘENOSNÝ

26836: PŘÍSTROJ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ REGULACI, OSOBNÍ, AUTONOMNÍ

Přenosné zařízení, které uživatel používá k respiraci a ventilaci. Je vybaveno popruhy, aby je bylo možno nosit pod ochranným oblečením nebo je vybaveno držadlem, aby je bylo možno nosit v ruce a je vybaveno zařízením k připojení ke vstupnímu otvoru tlakového obleku, aby zajišťovalo uživateli ventilaci, a zamezovalo jeho přehřátí při přechodu z pohotovostní prostoru do lodě. Nezahrnuje DÝCHACÍ PŘÍSTROJ, S VLASTNÍ VZDUCHOVOU LÁHVÍ(21123) a VYBAVENÍ RESPIRÁTORU (14568).

Aktualizace H6(odkazy INC v Def)

Trenčín, květen 2010


Aktualizace h6 odkazy inc v def1
Aktualizace H6 DLIS web portal.(odkazy INC v Def)

pro INC = 21123

BREATHING APPARATUS,SELF-CONTAINED

DÝCHACÍ PŘÍSTROJ, S VLASTNÍ VZDUCHOVOU LÁHVÍ

21123  14568  13922, 21123, 26836 21123, 14568

(7 odkazů, 4 INC)

pro INC = 29529

CONDUIT,NONMETALLIC,FLEXIBLE

INSTALAČNÍ HADICE, NEKOVOVÁ, OHEBNÁ

(630 odkazů, 278 INC)

Poznámka:

V En verzi jsou v odkazovaných názvech v definicích za čárkou mezery, v NAME_En však mezery nejsou (obtíže při vyhledávání).

Trenčín, květen 2010


ad