slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКА пројекат: ‘’Заједно на истом путу’’

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКА пројекат: ‘’Заједно на истом путу’’ - PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКА пројекат: ‘’Заједно на истом путу’’. ОШ ‘’Велимир Маркићевић, Мајданпек Директор школе: Славиша Јеремић. Праћење и евидентирање насиља. ПРАЋЕЊЕ НАСИЉА- СВИ АКТЕРИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ ПРОЦЕДУРА И ПУТЕМ:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКА пројекат: ‘’Заједно на истом путу’’' - olivia-hyde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКАпројекат: ‘’Заједно на истом путу’’

ОШ ‘’Велимир Маркићевић, Мајданпек

Директор школе: Славиша Јеремић

slide2
Праћење и евидентирање насиља

ПРАЋЕЊЕ НАСИЉА-СВИ АКТЕРИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ ПРОЦЕДУРА И ПУТЕМ:

-ДИСЦИПЛИНСКИХ СВЕСКИ, ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЗАПАЖЊА УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА , ТИМА ЗА ЗАШТИТУ, БАЗЕ ПОДАТАКА

-ЕВИДЕНТИРАЊЕ: ПУТЕМ ОБРАЗАЦА ( за пријаву насиља ) , СВЕСКИ ПРАЋЕЊА..

slide3
АНАЛИЗЕ

-ДНЕВНЕ-’’дисциплинске свеске’’

-МЕСЕЧНЕ-ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ

-ПОЛУГОДИШЊЕ-ТИМ ЗА ЗАШТИТУ

БАЗА ПОДАТАКА-ВОЂЕЊЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ-АНАЛИЗА : КРАЈЕМ ГОДИНЕ

САСТАВНИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА О ГПР

slide5

ШКОЛСКА 2009/ 2010. ГОДИНА –ДРУГИ НИВО РИЗИКА

ШКОЛСКА 2009/ 2010. ГОДИНА –ТРЕЋИ НИВО РИЗИКА

slide6
КО ЈЕ ПРИЈАВЉИВАО

БРОЈ ПРИЈАВА ОД СТРАНЕ РОДИТЕЉА: ШЕСТ

БРОЈ ПРИЈАВА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА: ЈЕДНА

ОСТАЛЕ ПРИЈАВЕ-ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ / НАСТАВНИЦИ

2010 2011 2011
ШКОЛСКА 2010/ 2011до маја 2011

НИВО РИЗИКА 2

Број пријава : 13 ( већи део пријава у првом полугодишту односио се на једног ученика )

ВРСТА НАСИЉА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ:

физичко насиље и претње

ВРЕМЕ: Између часова и једном за време великог одмора

slide8

АКТЕРИ: УЧЕНИЦИ МУШКОГ ПОЛАСТАРИЈИХ РАЗРЕДА

СВИ СЛУЧАЈЕВИ УСПЕШНО РЕШЕНИ ОД СТРАНЕ ТИМА ЗА ПРОЦЕНУ И РЕСТИТУЦИЈУ

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ:

НАСИЉЕ СЕ СМАЊИЛО КОД УЧЕНИКА СТАРИЈИХ АЛИ ЈЕ ПОСТАЛО УЧЕСТАЛИЈЕ КОД УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА

НАЈЧЕШЋЕ: ВЕРБАЛНО И ПОНЕКАД ФИЗИЧКО

ВИШЕ СЕ ЈАВЉА КОД ДЕЧАКА

СИТУАЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ НАСИЉА: ДЕВОЈЧИЦЕ МЛАЂЕГ УЗРАСТА

slide9
БРОЈ НЕУСПЕШНИХ РЕСИТУЦИЈАДВЕ

НЕОДАЗИВАЊЕ РОДИТЕЉА ( једне стране у сукобу ) НА САСТАНАК-МЕЂУСОБНИ КОНФЛИКТ ИЗМЕЂУ ПОРОДИЦА, ЛОШИ КОМШИЈСКИ ОДНОСИ

ДЕЦА СУ ‘’ЖРТВЕ ‘’ РОДИТЕЉСКОГ ПОНАШАЊА-КОРИШЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА МЕЂУСОБНО ‘’ПРЕПУЦАВАЊЕ’’

ПОЗИТИВНО: ИАКО ПРОЦЕС РЕСТИТУЦИЈЕ

НИЈЕ УРАЂЕН У ШКОЛИ ЈЕ ЗАУСТАВЉЕНО

НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

ИНТЕЗИВИРАН РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА И ПРАЋЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

slide10

Ниво ризика 3: један-укључени МУП И ЦСР

КО ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ ПРИЈАВЉИВАО:

РОДИТЕЉИ: 9

УЧЕНИЦИ: 2

ОСТАЛО: НАСТАВНИЦИ / ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ

slide11
РЕСТИТУЦИЈАПРИКАЗ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ

АНАЛИЗА СЛУЧАЈА:

ПРВО САЗНАЊЕ О ДЕШАВАЊУ НАСИЉА НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ ПРИЈАВЕ И РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИЦЕ

ВИД НАСИЉА ПО ПРИЈАВИ: ВЕРБАЛНО И СОЦИЈАЛНО

slide12
КОРАЦИ ПОСТУПАЊА

-По пријављивању обављен разговор са родитељима од стране ппс службе-прикупљање свих информација у циљу бољег сагледавања ситуације

Нпр:’’... вређање, претње, искључивање из друштва вршњака ) које је трајало дуже време и које се испољавало највећим делом на путу од куће до школе и обратно. Актери ‘’ситуације ‘’ су из истог одељења.

slide13
ИНФОРМИСАЊЕ И ДАЉЕ ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

Родитељи који пријављују насиље упознају са током процедуре, сарадљиви су и сагласни за заједнички сусрет са другом страном- ‘’реституција’’

Истог дана, након пријављивања педагошко-психолошка служба:

позива родитеље друге ученице на разговор-циљ: упознавање са пријавом и даљим корацима, прикупљање додатних информација

-информише учитељицу и прикупља додатне податке везане за однос између две ученице

slide14

РАЗГОВОР СА УЧЕНИЦАМА

-уз сагласност родитеља који су поднели пријаву разговара се са ученицом

-родитељи друге ученице не дозвољавају разговор са њиховим дететом

ТИМ ЗА ПРОЦЕНУ И РЕСТИТУЦИЈУ УПОЗНАЈЕ СЕ СА СИТУАЦИЈОМ

УЗ САГЛАСНОСТ ОБЕ СТРАНЕ УГОВОРЕН ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ СУСРЕТ

slide15

Сагледавају се чињенице, као и евентуалне потешкоће које би се јавиле током решавања проблема

Информације прикупљене од родитеља и једне и друге ученице међусобно контрадикторне-МЕЂУСОБНО ОПТУЖУЈУЋЕ

slide16
ДОДАТНО ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

Пре одржавања састанка, одржан час одељенске заједнице ‘’Другарство у нашем одељењу’’

Ученици сами почињу причу о ономе што их мучи-’’сукоб између две другарице’’ и говоре о томе шта се све дешавало..

ПРИКУПЉЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ-БОЉИ УВИД У СИТУАЦИЈУ

slide17
РЕСТИТУЦИЈА

ПРИСУСТВУЈУ: стални чланови родитељи обе ученице као и ученице.

ПОЧЕТАК: упознавање са правилима понашања током трајања састанка уз наглашавање циља а то је проналажење заједничког решења без тражења кривца. Проблем је однос другарице према другарици-’’реч’’ је прво дата ученицама.

slide18

По обављеном разговору са ученицама-наставља се рад само са родитељима.

Основни разлог: на основу претходно прикупљених информација дошло се до сазнања да између породица постоји конфликт који се пренео на децу.

Разговор између родитеља усмераван од стране чланова тима у циљу конструктивног сагледавања ситуације

‘’Родитељи су упознати са социјалном климом у одељењу односно да другој деци смета њихов међусобни однос и њихове међусобне свађе те да би и деца волела да се њих две друже.’’

slide19

Постигнуто: увид да је међу родитељима сукоб ( обе стране ) и сагласност да се тај сукоб превазиђе у интересу оба детета

slide20
РЕЗУЛТАТИ

-Идентификован главни узрок проблема-однос између породица

-Родитељи спремни за сарадњу и измирење и компромис

-Предлажу решења и прихватају сугестије ( нпр. постојала забрана да се ученице друже, јављају једна другој-родитељи сагласни да ту забрану укину али исто тако да укажу свом детету да не вређа, оговара... )

slide21
ДОГОВОР У ВЕЗИ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

Ученице поново присуствују састанку-САОПШТЕЊЕ родитеља-’’дозвола да се друже али и међусобно поштују’’-задовољство и осмех деце-’’загрљај’’

СВИ АКТЕРИ ПРЕДЛАЖУ РЕШЕЊА: ученице, родитељи, чланови тима

slide22
ДОНЕТЕ МЕРЕ И НАЧИН ПРАЋЕЊА

-Боља сарадња између породица-међусобни контакт како би се пратили даљи односи и на време реаговало уколико се проблем поново појави.

slide23
НА НИВОУ ШКОЛЕ

-организовање заједничких активности и рада у школи у којима би обе ученице учествовале

-седење у истој клупи ( на њихово обострано задовољство )

-рад ппс уколико се јави потреба

У случају непридржавања: позивање на одељенска правила, да једна другој кажу сваког дана лепе речи пре почетка часа...

slide24
ПРАЋЕЊЕ
  • Опсервација за време часова, одмора, праћење њиховог односа-свакодневно ( дисциплинска свеска, педагошка документација )
  • Праћење од стране родитеља и одржавање контакта са учитељицом и стручном службом као и одржавање међусобне комуникације
  • Периодично извештавање тима постигнутим резултатима
slide25
ЗНАЧАЈ

Социјално искључивање, избегавање су један од најтежих облика насиља. Често остају незапажени посебно ако се највећим делом дешавају ‘’ван’’ школе.

У овом случају на време је уочен проблем као и ‘’узрок ‘’ проблема који је могао да ескалира у много тежу ситуацију-захваљујући препознавању родитеља као и обостраној сарадњи

Породице више нису у сукобу а деца се међусобно друже

slide26

Презентацију сачинила

Зорица Вељковић, психолог

[email protected]

ad