KAPACITETI HRVATSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA - PowerPoint PPT Presentation

Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta
Download
1 / 49

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KAPACITETI HRVATSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA. SADRŽAJ:. definicija turizma funkcije turizma regionalna dinamika svjetskog turizma strukturni učinci svjetske industrije razvojni čimbenici hrvatske turističke industrije konkurentska sposobnost hrvatskog turizma.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KAPACITETI HRVATSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

KAPACITETI HRVATSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA


Sadr aj

SADRŽAJ:

 • definicija turizma

 • funkcije turizma

 • regionalna dinamika svjetskog turizma

 • strukturni učinci svjetske industrije

 • razvojni čimbenici hrvatske turističke industrije

 • konkurentska sposobnost hrvatskog turizma

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

Turizam je društveno ekonomska pojava koja se zasniva na potrebama ljudi za povremenom promjenom prebivališta rada odmora i zabave

kao i mogućnosti da se te potrebe zadovolje

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

 • TURIZAM JE KLJUČAN OSLONAC SVEKOLIKE DUGOROČNE RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKE UTEMELJEN NA PRIRODNO-PROMETNIM RESURSIMA I LJUDSKOM KAPITALU

stabilizator platno-bilančnih odnosa

DVIJE GLAVNE

ULOGE TURIZMA

stabilizacija nacionalnog tržišta radne snage

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Funkcije turizma

FUNKCIJE TURIZMA:

- devizna funkcija

- zapošljavanje

- razvoj određenih područja

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Dru tvene funkcije turizma

DRUŠTVENE FUNKCIJE TURIZMA

 • izražavaju se učincima dominantno društvenog obilježja

 • one se iskazuju u području sociologije, psihologije, kulture, politike obrazovanja

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

 • A) na emitivnim turističkim područjima:

 • razvoj kulture putovanja,

 • stjecanje pozitivnih iskustava iz putovanja,

 • povećanje povjerenja među ljudima.

 • B) na receptivnim turističkim područjima:

 • razvoj turističke kulture,

 • unaprjeđenje različitih životnih sadržaja domaćeg stanovništva,

 • zaštita prirodne i ljudske sredine.

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Regionalna dinamika svjetskog turizma

REGIONALNA DINAMIKA SVJETSKOG TURIZMA

 • Turistička industrija jedan je od najdinamičnijih sektora suvremenog gospodarstva

 • Turizam ima jasno anticikličko djelovanje u doba recesije

 • Rast turističkog outputa u visokorazvijenim zemljama iznosi gotovo 5% prosječno godišnje ( 1980.-1990.), te 3,8% (1990.-2000.).

 • Rast turističkog outputa u zemljama u razvoju iznosi više od 8% godišnje ( 1980.-1990.), te 7,46% (1990.-2000.).

U strukturi globalnog turističkog outputa 2000. godine razvijene zemlje

sudjeluju s 70%, a zemlje u razvoju s gotovo 30%.

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

INTERNACIONALNI TURIZAM PO REGIJAMA (1980.-2000.)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Strukturni u inci turisti ke industrije

STRUKTURNI UČINCI TURISTIČKE INDUSTRIJE

 • Udio turističkog outputa u nacionalnom proizvodu zemalja u razvoju varira između 2% i 6%

 • Na globalnoj razini udio turističkog proizvoda u GDP-u je cca 12%

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Uloga turisti kog sektora u restrukturiranju nacionalnog gospodarstva ima nekoliko ograni enja

Uloga turističkog sektora u restrukturiranju nacionalnog gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

 • niska gustoća turističkog outputa u ukupnom nacionalnom proizvodu,

 • koeficijent geopolitičke elastičnosti potražnje za turističkim proizvodom; primjer gotovo "savršene" elastičnosti,

 • zakon opadajućih stopa rasta,

 • želja za osiguranjem sve većih investicija u turizmu da bi se održala jednaka stopa rasta i to putem stranih ulaganja,

 • koncept životnog ciklusa turističkog proizvoda.

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Razvojni imbenici hrvatske turisti ke industrije 1 zaposlenost i proizvodnost

RAZVOJNI ČIMBENICI HRVATSKE TURISTIČKE INDUSTRIJE1. Zaposlenost i proizvodnost

 • na vrhu prioriteta tržišne transformacije turističkog sektora bivših planskih gospodarstava je kvalificiranost djelatnika

 • turistički bi sektor trebaoapsorbirati veći dio viška ponude radne snageu prvim etapama tranzicije

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Granice rasta proizvodnosti i zaposlenosti

... granice rasta proizvodnosti i zaposlenosti

 • rast proizvodnosti djeluje u smjeru smanjenja zaposlenosti , odnosno smanjenja utroška rada po jedinici turističkog proizvoda

 • rast potražnje za turističkim proizvodima izravno tržišno eksplicira kao rast turističkog outputa, što rezultira rastom zaposlenosti

 • granice rasta u turizmu znatno su preciznije nego u gospodarstvu općenito

 • multiplikativni efekti turizma

 • zapošljavanje u dopunskim turističkim

  djelatnostima

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Elasti nost potra nje i zaposlenosti

... elastičnost potražnje i zaposlenosti

BDP po JKD procjena u stalnim cijenama, u tisućama kuna (1987. - 1996.)

 • 2 ČIMBENIKA PROMJENE POTRAŽNJE:

 • promjena konkurentskog položaja, razvoj drugih destinacija u susjednim zemljama

 • izvanekonomski faktori, npr. terorizam i rat

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Turisti ki proizvod i zaposlenost

... turistički proizvod i zaposlenost

BROJ POSTELJA I NOĆENJA U TURIZMU (1987.-2000.)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


2 proizvodni kapital turisti ke industrije

2. Proizvodni kapital turističke industrije

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

SMJEŠTAJNI KAPACITETI U RH U 2006. GODINI

 • usprkos otvaranju novih hotela, broj hotelskih kreveta privremeno je smanjen zbog ulaganja u povećanje kategorije postojećih objekata

 • zahvaljujući mjerama za suzbijanje sive ekonomije i dalje raste broj prijavljenih kreveta u privatnom smještaju

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma

KONKURENTSKA SPOSOBNOST HRVATSKOG TURIZMA

DOLASCI TURISTA U RH ( 1968.-2000. )

 • U 1989. i 1990. broj inozemnih turista opao je za gotovo 20% u odnosu na 1988. godinu

 • Razlog je u promjeni potražnje na tri, za Hrvatsku, najvažnija tržišta: talijanskom, austrijskom i njemačkom;

 • Broj turista iz Italije povećan je u razdoblju 1989. i 1990. za 21%

 • Broj turista iz Austrije u istom se razdoblju smanjio za približno 30%

 • Broj turista iz Njemačke u istom se razdoblju smanjio za 30%

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

NOĆENJA TURISTA U RH (2003.-2005.)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

DOLASCI I NOĆENJA U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

STRUKTURA DOLAZAKA I NOĆENJA PO ZEMLJAMA IZ KOJIH TURISTI DOLAZE U RH U 2006. GODINI

U 000

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

DOLASCI I NOĆENJA PO REGIJAMA U RH 2007. GODINI (1.-2. mj.)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

STUPANJ OBRAZOVANJA TURISTA (2004.)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

PRATNJA NA PUTOVANJIMA U RH (2004.)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

U 2004. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

IZVORI INFORMACIJA

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Duljina boravka no enja

DULJINA BORAVKA (NOĆENJA)

Skraćuje se boravak

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Boravak u destinaciji aktivnosti

BORAVAK U DESTINACIJI (AKTIVNOSTI)

Gosti

višestruko

aktivniji

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Prosje na dnevna potro nja po osobi

PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA PO OSOBI

2%

6%

1%

14%

5%

43%

36%

7%

12%

11%

32%

31%

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

Tko su ‘najjači’ potrošači?

 • Britanci115

 • Francuzi100

 • Talijani 55

 • Nijemci 52

 • Austrijanci 52

 • Mađari 47

 • Nizozemci 46

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

Prosječna dnevna potrošnja po smještajnim kapacitetima

Hoteli 80,17

Turistička naselja57,82

Privatni smještaj44,90

Kampovi33,94

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

Prihod od turizma u RH

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta

PRIHODI OD TURIZAM U RH U 2006. GODINI

UDIO PRIHODA OD TURIZMA U UKUPNOM BDP-u u %

 • u prvih devet mjeseci 2006. godine prihodi od turizma su porasli za 4%

 • procjenjuje se da su za cijelu 2006. godinu prihodi premašili 6 milijardi €

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Ulaganja u 2007 godini autoceste

ULAGANJA U 2007. GODINI (autoceste)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Ulaganja u 2007 godini morske luke

ULAGANJA U 2007. GODINI (morske luke)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Ulaganja u 2007 godini zra ne luke

ULAGANJA U 2007. GODINI (zračne luke)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Prioritetne teme turisti kih proizvoda po regijama

PRIORITETNE TEME TURISTIČKIH PROIZVODA PO REGIJAMA

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Strate ki ciljevi razvoja turizma

STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA TURIZMA

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


 • Login