Generalitat de Catalunya
Download
1 / 24

Generalitat de Catalunya - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Generalitat de Catalunya. Condicionalitat DUN2008. Servei d’Ajuts al Sector Agrícola. Què és la condicionalitat?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Generalitat de Catalunya' - oliver-nichols


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Generalitat de Catalunya

CondicionalitatDUN2008

Servei d’Ajuts al Sector Agrícola


Qu s la condicionalitat
Què és la condicionalitat?

 • Conjunt de requisits legals de gestió en matèria de salut pública, zoosanitat i fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals, a més de les bones condicions agràries i mediambientals que han d’observar determinats ajuts directes de la PAC que tinguin com activitat l’agricultura i/o la ramaderia, d’acord amb la normativa de la Unió Europea (R CE 1782/2003, de 29 de setembre)

 • Novetat: alguns ajuts de desenvolupament rural


Antecedents
Antecedents

 • Compromís afinals dels 80 d’integrar consideracions mediambientals en la PAC

 • Reforma 1992: increment de la dependència dels pagaments directes. Transparència dels pagaments de la PAC: debat sobre el que l’agricultura UE ha de donar a la societat

 • Intensificació del debat sobre els beneficis mediambientals i socials que els agricultors proporcionen a la societat a canvi dels ajuts

 • Primera introducció de condicions mediambientals en boví, oví i cabrum (UK)


Antecedents1
Antecedents

 • Sensibilització creixent cap als efectes que l’activitat agrària causa sobre el medi ambient, sobre la salut pública i sanitat dels animals, i el benestar animal, entre d’altres

 • Agenda 2000: mesures per fomentar la protecció del medi ambient en els dos pilars de la PAC: política de mercats i rendes (1er pilar), i el desenvolupament sostenible de les zones rurals (2on pilar). Ecocondicionalitat

 • Aprofundiment en el concepte d’ecocondicionalitat introduït per l’Agenda 2000: la condicionalitat

 • El medi ambient, la salut pública, la sanitat i el benestar animal són alguns dels nous condicionants de la política agrícola comuna


Objectius
Objectius

Integrar requisits bàsics

en matèria de medi ambient,

seguretat alimentària, salut

i benestar dels animals

Reforçar la legitimitat

de la PAC i l’aceptació

pels consumidors

Condicionalitat

Promoure

l’agricultura sostenible

Evitar l’abandonament de

terres agràries:

manteniment en bones

condicions agràries i

mediambientals


Aplicaci de la condicionalitat
Aplicació de la condicionalitat

- Els agricultors i ramaders poden optar als pagaments directes de la PAC i alguns ajuts de Desenvolupament Rural a condició de que mantinguin les seves terres en bones condicions agràries i mediambientals, i respectin les normes en matèria de salut pública, zoosanitat i fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals, és a dir, els requisits legals de gestió

- La condicionalitat és d’aplicació a tota l’explotació, amb independència de què les parcel·les o instal·lacions de que consta l’explotació agrària estiguin dedicades a cultius o a la cria d’animals que tinguin dret a ajut o no


R gims afectats
Règims afectats

 • Ajuts en matèria d’agricultura

  • Ajut als conreus herbacis

  • Ajut específic per hectàrea als productors d’arròs

  • Prima específica per hectàrea a les proteaginoses

  • Ajut específic per hectàrea als cultius energètics

  • Ajut als fruits de closca

  • Ajut a la producció de llavor certificada

  • Ajut específic a l’oliverar

  • Declaració de deshidratació de farratges

  • Ajut als productes agrícoles transformats

 • Ajuts en matèria de ramaderia

  • Prima per oví i cabrum

  • Prima addicional d’oví i cabrum per zona desfavorida

  • Prima per sacrifici de bovins

  • Prima per vaques alletants

  • Pagament addicional a les explotacions que mantinguin vaques alletants

  • Pagament addicional al sector lacti

  • Pagament addicional a la carn de vaquí de qualitat

 • Ajut Pagament únic


 • R gims afectats1
  Règims afectats

  • Ajuts DR 2008

   - Mesures destinades a la utilització sostenible de les terres agrícoles

   • Indemnització compensatòria en zones desfavorides

   • Indemnització compensatòria en zones de muntanya

   • Agricultura Ecològica

   • Ramaderia Ecològica

   • Producció Integrada

   • Erosió i paisatge: llenyosos en murs de pedra

   • Agricultura Racional i de conservació

   • Millora i foment de pastures

   • Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils

   • Millora del hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000

   • Gestió de les zones humides incloses en el conveni RAMSAR

   • Foment de la pastura del sotabosc en perímetres de protecció prioritària

   • Conservació i millora de varietats vegetals autòctones

   • Conservació i millora de races autòctones

   • Gestió sostenible de la fertilització

   • Sistemes alternatius a la lluita química per al cultiu de la vinya

   • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat


  Condicionalitat
  Condicionalitat

  R (CE) 1782/2003

  Requisits Legals de gestió (art. 4)

  - Salut pública, zoosanitat, fitosanitat

  - Medi Ambient

  - Benestar dels Animals

  Bones Condicions Agràries i Mediambientals (art. 5)

  -Manteniment de les terres en bon estat, especialment les que ja no s’utilitzin per

  a la producció

  -Manteniment de les pastures permanents

  ANNEXE III

  ANNEXEIV

  Paquet de 18 reglaments i directives

  Normes:

  RD 2352/2004

  i Decret 221/2005

  - Gravetat

  - Abastament

  - Persistència

  - Negligència - Incompliment deliberat

  Aplicació de les reduccions i exclusions dels pagament (art. 6 i 7)


  Bones condicions agr ries i mediambientals
  Bones condicions agràries i mediambientals

  • - Són els requisits mínims que s’exigeixen perquè totes les terres agràries es mantinguin en un estat acceptable des del punt de vista agrari i mediambiental.

  • Es defineixen atenent a les característiques específiques de la superfície, incloses les condicions climàtiques del sòl, el sistema d’explotació agrària i l'estructura de l'explotació.

  • - El Decret 221/2005, d’11 d’octubre, sobre l’aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts directes de la PAC, estableix les bones condicions agràries i mediambientals que haurà de complir l'agricultor d'acord amb la condicionalitat dels ajuts directes de la PAC, de conformitat amb el R (CE) 1782/2003.


  Bones condicions agr ries i mediambientals1
  Bones condicions agràries i mediambientals

  • El Decret 221/2005 estableix les BCAMA que haurà de complir l’agricultor d’acord amb la condicionalitat en els següents aspectes:

  • Condicions exigibles per evitar l’erosió

  • Condicions exigibles per conservar la matèria orgànica del sòl. Gestió de rostolls i de restes de poda

  • Condicions exigibles per evitar la compactació i mantenir l’estructura dels sòls. Utilització de la maquinària adequada

  • Condicions exigibles per garantir un manteniment mínim de les superfícies agrícoles

  • Condicions exigibles per evitar el deteriorament dels hàbitats


  Requisits legals de gesti
  Requisits Legals de Gestió

  • Són disposicions legals comunitàries (directives i reglaments), normativa nacional i autonòmica actualment en vigor, descrits en l’annex III del Reglament (CE) 1782/2003, de les quals un o més articles són d’obligat compliment per a poder seguir rebent els ajuts directes de la PAC, i aplicables en els següents àmbits:

   salut pública, zoosanitat i fitosanitat

   medi ambient

   benestar dels animals


  Requisits Legals de Gestió

  SALUT

  PÚBLICA

  SANITAT

  ANIMAL

  BENESTAR ANIMAL

  MEDI

  AMBIENT

  • DIRECTIVES I REGLAMENTS:

  • Identificació i registre animals*

  • - Comercialització de fitosanitaris

  • Substàncies d’efecte hormonal i tireostàtic, i subst. ß- agonistres

  • Seguretat alimentària

  • EEB

  • 3DIRECTIVES DE NOTIFICACIÓ DE MALALTIES ANIMALS:

  • - Febre aftosa

  • M. vesicular porcina i altres malalties

  • Febre catarral ovina

  • DIRECTIVES:

  • - Protecció vedells

  • Protecció porcí

  • Protecció animals en explotacions ramaderes

  • DIRECTIVES:

  • - Protecció aus

  • Protecció Hàbitats

  • Protecció aigües subterrànies

  • Protecció sòls (fangs depuradora)

  • Protecció aigües enfront Nitrats

  *01/01/2005 - 01/01/2006

  01/01/2006

  01/01/2007

  01/01/2005


  Pastures permanents
  Pastures Permanents

  • Art. 5 R CE 1782/2003

  • Prevenir l’abandonament de la terra i la degradació mediambiental associada

  • EEMM han d’assegurar que l’àrea de Pastures Permanents es manté en igual magnitud que al 2003

  • 2005, 2006 i 2007: no diferències significatives


  Dun2008
  DUN2008

  • Compromisos

  • Informació en el SIGPAC de l’afectació individual de cada recinte

  • - Informació en la pantalla DUN sobre l’afectació de cada recinte per ZEPA, LIC (ZEC), Aqüífers sobreexplotats i ZV Nitrats

  • Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (CROMOS)

  • - Impressió de Fitxes divulgatives, segons la tipologia de l’explotació (nous agricultors i exp. ramaderes)


  Dun20081
  DUN2008

  Compromisos


  Dun20082
  DUN2008

  Informació en pantalla

  Informatiu


  Dun20083
  DUN2008

  Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (DUN-SIGPAC)


  Dun20084
  DUN2008

  Sistema d’Informació Gràfica de l’Explotació (DUN-SIGPAC)


  Dun20085
  DUN2008

  Impressió de Fitxes divulgatives als nous sol·licitants

  0- Condicionalitat: totes les explotacions

  1- Bones condicions agràries i mediambientals: exp. agrícoles

  2- Salut Pública, Sanitat dels animals i qüestions veterinàries: explot. agrícoles i ramaderes

  3- Gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització nitrogenada: explot. ramaderes i agrícoles en ZV

  4- Conservació de les aus silvestres, i conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres: exp. agrícoles

  5- Utilització de fangs de depuradora en l’agricultura: exp. agrícoles

  6- Protecció de les aigües contra la contaminació: exp. agrícoles

  7- Benestar animal: expl. Ramaderes


  Incidència econòmica pel sector agrari

  -Els agricultors i ramaders podran optar als pagaments directes de la política agrària comuna i alguns ajuts de Desenvolupament Rural a condició de que mantinguin les seves terres en bones condicions agràries i respectin els requisits legals de gestió

  - S’efectuen controls sobre el terreny a un 1%, com a mínim, del total dels beneficiaris d’ajuts directes

  - Quan no es respectin els RLG o les BCAMA s’aplicarà una reducció de l’import total dels pagaments directes a abonar durant l’any natural en el que es produeixi l’incompliment
  ad