กำหนดการพิธีเททองหล่อ
Download
1 / 8

กำหนดการพิธีเททองหล่อ พระพุทธอุดมสุข - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

กำหนดการพิธีเททองหล่อ พระพุทธอุดมสุข. ครบรอบวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ๗๒ ปี.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กำหนดการพิธีเททองหล่อ พระพุทธอุดมสุข' - oliver-myers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

กำหนดการพิธีเททองหล่อกำหนดการพิธีเททองหล่อ

พระพุทธอุดมสุข

ครบรอบวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ๗๒ ปี


พระพุทธอุดมสุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าจัดสร้างพระพุทธอุดมสุข พระราชทานประจำต้นสกุล ‘รพีพัฒน์’ จัดสร้างสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ.วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๕

พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่ ๒ ในเจ้าจอมมารดาตลับ เป็นที่ ๑๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นสกุล ‘ รพีพัฒน์’

ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ เป็นโอรสองค์ที่ ๖ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กับหม่อมอ่อน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้พระราชทานพระพุทธอุดมสุขให้แก่ ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์

กรมปศุสัตว์ เป็นวังเก่าของ ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ เคยประทับอยู่ พระพุทธอุดมสุข จึงอยู่คู่กรมปศุสัตว์จนถึงปัจจุบัน

พระพุทธอุดมสุข


เนื่องในโอกาสกรมปศุสัตว์สถาปนาครบรอบ 72 ปี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้จัดสร้างพระพุทธอุดมสุขจำลองพระบูชา และพระกริ่ง เพื่อประจำหน่วยงานของกรมปศุสัตว์,เอกชนและผู้สนใจ เพื่อเป็นศิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้สนใจ ให้มีความอุดมสุขตลอดไป

พระพุทธอุดมสุข ปางมารวิชัย ประดิษฐานบัวหงายประดับกลีบ ที่มีการเพิ่มมุมของฐานล่าง ที่รองรับฐานบัวอีกชุดหนึ่ง ซึ่งมีเทวาประจำวัน ทั้ง 7 วันรอบฐาน 9 เหลี่ยม

1.เทวดาพระอาทิตย์ ทรงราชสีห์

2.เทวดาพระจันทร์ ทรงม้า

3.เทวดาพระอังคาร ทรงกระบือ

4.เทวดาพระพุธ ทรงช้าง

5.เทวดาพระพฤหัสบดี ทรงกวางทอง

6.เทวดาพระศุกร์ ทรงโค

7.เทวดาพระเสาร์ ทรงพยัคฆ์

8.เทวดาพระราหู ทรงครุฑดำ คนเกิดพุธกลางคืน

9.เทวดาพระเกตุนาคราชเทวดาประจำวัน

พระพุทธอุดมสุข (ต่อ)


พระพุทธอุดมสุข 72 ปี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้จัดสร้างพระพุทธอุดมสุขจำลองพระบูชา และพระกริ่ง เพื่อประจำหน่วยงานของกรมปศุสัตว์,เอกชนและผู้สนใจ เพื่อ


ประธานฝ่ายสงฆ์ 72 ปี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้จัดสร้างพระพุทธอุดมสุขจำลองพระบูชา และพระกริ่ง เพื่อประจำหน่วยงานของกรมปศุสัตว์,เอกชนและผู้สนใจ เพื่อ

สมเด็จพระมหามณีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)

เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


ประธานฝ่ายฆราวาส 72 ปี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้จัดสร้างพระพุทธอุดมสุขจำลองพระบูชา และพระกริ่ง เพื่อประจำหน่วยงานของกรมปศุสัตว์,เอกชนและผู้สนใจ เพื่อ

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

อธิบดีกรมปศุสัตว์


วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๔.๓๐ น. สาธุชนพร้อมกัน ณ บริเวณเททองหล่อในโรงหล่อพระบุญเรือน หงษ์มณี

เวลา ๑๕.๑๕ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๖.๐๙ น. พิธีเททองหล่อพระพุทธอุดมสุข

- พระสมเด็จมหามณีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ประธานฝ่ายสงฆ์

เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

- นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กำหนดการพิธีเททองหล่อพระพุทธอุดมสุขณ โรงหล่อพระบุญเรือน หงส์มณี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


แผนที่ มีนาคม ๒๕๕๗


ad