slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Almennar heilbrigðiskröfur ESB Framleiðsla matvöru frá hráefni til neysluvöru

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Almennar heilbrigðiskröfur ESB Framleiðsla matvöru frá hráefni til neysluvöru - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Almennar heilbrigðiskröfur ESB Framleiðsla matvöru frá hráefni til neysluvöru. Dr Ólafur Oddgeirsson Food Control Consultants Ltd. Nokkrar staðreyndir um Evrópubandalagið.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Almennar heilbrigðiskröfur ESB Framleiðsla matvöru frá hráefni til neysluvöru' - olive


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Almennar heilbrigðiskröfur ESB

Framleiðsla matvöru

frá hráefni til neysluvöru

Dr Ólafur Oddgeirsson

Food Control Consultants Ltd

nokkrar sta reyndir um evr pubandalagi
Nokkrar staðreyndir um Evrópubandalagið
 • ESB er ekki sambandsríki líkt og Bandaríkin eða Brasilía, heldur samband sjálfstæðra ríkja sem hafa ákveðið að “samnýta” vissa þætti þjóðarrekstursins
 • Þetta ferli hófst 1956 og því er ekki lokið
 • ESB samanstendur í dag af 25 aðildarríkjum með samtals um 480 milljónir íbúa
 • ESB hefur eigin stofnanir svo sem þing, ráðherraráð, dómstól og framkvæmdastjórn
vi skipti esb
Viðskipti ESB
 • 20 % af öllum útflutningi þróaðra ríkja fer til ESB
 • Innflutningur frá þróunarríkjum er um 40% af öllum innflutningi ESB
 • ESB er stærsti innflytjandi landbúnaðarafurðar frá þróunarríkjum, flytur meira inn enn Bandaríkin, Japan og Kanada samanlagt
hv tb kin um matv la ryggi
Hvítbókin um matvælaöryggi
 • Kom út árið 2000
 • Samhæfð áætlun fyrir allt framleiðsluferlið til að endurbyggja traust neytenda í Evrópu sem tekur til:
  • matvælaframleiðslu
  • matvælarannsókna og vísinda
  • matvælalöggjafar
  • matvælaeftirlits
hv tb kin um matv la ryggi frh
Hvítbókin um matvælaöryggi frh
 • Ný hugsun og aðferð
  • Taka mið af fyrri vandamálum
  • Virkja alla aðila sem koma að matvælaframleiðslu
  • Styrkja eftirlit og eftirfylgni
  • Upplýsa neytandann betur en verið hefur
  • Tryggja að allir sitji við sama borð óháð staðsetningu og stöðu
n nar um a ger ir
Nánar um aðgerðir
 • Skipulagsbreytingar
  • Endurskipulagning Framkvæmdastjórnar
  • Stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
  • Stofnun Eftirlitsdeildar fyrir dýraheilbrigði
  • Endurskoðun á nefndum
  • Stofnun ráðgjafanefnda
 • Endurbætur á fyrri upplýsingatækni
  • RASFF
  • TRACES
 • Lagabreytingar
  • Ný rammalöggjöf (178/2002)
  • Ný löggjöf
n nar um skipulagsbreytingar
Nánar um skipulagsbreytingar
 • SANCO: Heilbrigðis- og neytendamálefni
 • Samanstendur af:
  • Dýraheilbrigði og dýraafurðir frá landbúnaðardeild
  • Lagamál frá iðnaðardeild
  • Heilbrigðismálefni frá félagsmáladeild
n nar um skipulagsbreytingar frh
Nánar um skipulagsbreytingar frh
 • EFSA: Matvælaöryggisstofnun ESB (European Food Safety Authority)
  • Nota nýjustu þekkingu eins og kostur er
  • Aðskilja áhættumat og áhættustjórnun
  • Óháð miðlun upplýsinga
 • FVO: Eftirlitsdeild fyrir dýraheilbrigði (Food and Veterinary Office)
  • Eftirlit með aðildarríkjum og,
  • þriðju ríkjum
framt arm lefni
Framtíðarmálefni

Áætlun nýrrar Framkvæmdastjórnar

Örugg matvæli, áhersla á að

 • Lögleiða, innleiða og festa í sessi nýja löggjöf
 • Þjálfa viðkomandi, setja upp þjálfunarmiðstöð
 • Efla og auðvelda viðskipti við þriðju ríki

Heilbrigð matvæli, áhersla á

 • Nýtt vandamál: offita
 • Upplýsa neytendur
 • Ný löggjöf um heilbrigðisyfirlýsingar og næringarmerkingar
 • Endurskoða merkingar almennt
traces
TRACES
 • “Nýtt” tölvukerfi til að skrá flutning á dýrum sem flutt eru til eða innan ESB
 • Á að styrkja og einfalda það kerfi sem fyrir er auk þess að bætt er við tæki til að auðfelda viðbrögð þegar farsótt kemur upp
 • Helstu eiginleikar:
  • Notað til að prenta út dýraheilbrigðis-vottorð á rafrænu formi
traces frh
TRACES frh
 • Helstu eiginleikar:
  • Heldur utanum lista yfir fyrirtæki í þriðju löndum sem hafa leyfi til að flytja dýraafurðir til ESB
  • Heldur utanum skráningu á sendingum sem hefur verið hafnað við ytri landamæri ESB
  • Notað við áhættumat vegna farsótta
  • Er óháð tungumáli og auðveldar þannig aðgang að upplýsingum í aðildarríkjunum
  • Notað til að skiptast á upplýsingum milli fyrirtækja og yfirvalda
lagabreytingar
Lagabreytingar
 • Ný löggjöf fyrir eftirfarandi málefni
  • Hreinlæti og eftirlit
  • Sjúkdóma sem bersta milli manna og dýra og sjúkdóma sem berast með matvælum
  • Dýrafóður
  • Dýrarvernd
  • Aukefni og Mengunarefni
  • Merkingar
  • Erfðabreytt matvæli og matvæli fyrir sykursjúka
rammal ggj fin
Rammalöggjöfin
 • Fyrrum löggjöf þróast samkvæmt þörf, sambland frá aðildarríkjum, enginn heildstæður grunnur
 • Reglugerð (EC) 178/2002, nýjungar:
  • Almenn matvælalög
  • Stofnun EFSA (European Food Safety Authority)
  • Ákvæði um RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
  • Ný laganefnd (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health)
  • Ákvæði um neyðarviðbrögð (t.d. ef innkalla þarf matvæli)
helstu kv i
Helstu ákvæði
 • Tilgangur með matvælalögum
 • Skilgreiningar
 • Tilvísun til alþjóðastaðla
 • Reglur um áhættugreiningu
 • Vísindalegur grunnur áhættumats
 • Forvarnarreglan
 • Um aðgang að upplýsingum
 • Rekjanleiki
 • Um alþjóðaviðskipti
 • Um öryggi matvæla
 • Um ábyrgð
tilgangur me n jum matv lal gum
Tilgangur með nýjum matvælalögum
 • Matvæli eiga að vera heilnæm og örugg
 • Undirstaða frjálsra viðskipta með matvæli innan ESB
 • Skipulag matavælaeftirlits er mismunandi í aðildarríkjunum - hindrar eðlilega samkeppni á innri markaði
tilgangur frh
Tilgangur frh
 • Ákvarðanir um matvæli byggðar á eðli áhættu
 • Áhættugreining á að tryggja að ekki séu teknar óþarfa ákvarðanir sem hindra viðskipti
 • Matvælalög eru sett til að eyða eða minnka þá áhættu sem matvæli geta valdið
forvarnarreglan
Forvarnarreglan

Grein 7 (1)

 • Má aðeins nota í sérstökum tilfellum þegar
  • Framkvæmt hefur verið nákvæmt mat á þeim upplýsingum sem liggja fyrir
  • Komið hefur í ljós að heilsa manna geti verið í hættu en ekki verið mögulegt að sanna slíkt með óyggjandi hætti
  • Ljóst er að aðgerðirnar eru nauðsynlegar til að tryggja það varnarstig sem ESB hefur ákveðið
 • Má aðeins ákveða
  • Samhliða frekari vísindarannsóknum til að auðvelda tryggara áhættumat
forvarnarreglan frh
Forvarnarreglan frh.

Grein 7 (2)

Aðgerðir á grundvelli 1. málsgreinar eiga að vera:

 • Í réttu hlutfalli við mögulega hættu
 • Ekki takmarka viðskipti meir en nauðsynlegt er til að ná tilætluðum árangri (sem er sú heilbrigðisstaða sem ákveðin hefur verið innan ESB)
 • Þó skal taka tillit til:
  • Þess sem er tæknilega og efnahagslega mögulegt
  • Annarra þátta (óskilgreint) sem taldir eru réttlætanlegir lagalega séð með hliðssjón af málefninu á hverjum tíma
forvarnarregla frh
Forvarnarregla frh

Grein 7 (2) framhald:

Aðgerðir á að endurskoða innan tímabils sem ákvarðast af:

 • Eðli hættunnar
 • Eðli þerra upplýsinga sem þarf að afla
  • Til þess að skera úr um vísindaóvissu eða ágreining
  • Til þess að framkvæma víðtækara áhættumat
uppl singar
Upplýsingar
 • Almenn skoðanaskipti (9. grein)
  • Við undirbúning og setningu laga um matvæli á að fara fram opin og auðskilin skoðanaskipti við almenning, annaðhvort beint eða í gegnum stofnanir sem koma fram fyrir hönd almennings, nema í neyðartilfellum þar sem því verður ekki við komið
 • Upplýsingar til almennings (10. grein)
  • Ef grunur leikur á að heilsu almennings geti stafað hætta af matvælum, þá ber viðkomandi yfirvöldum að upplýsa almenning um eðli hættunnar eins vel og kostur er þar með talið
   • Hvaða matvæli eða tegund af matvælum
   • Hvaða hætta stafar af þeim og
   • Til hvaða aðgerða hefur verið gripið til þess að minnka eða eyða þessari hættu.
rekjanleiki sj n nar seinni fyrirlestur
Rekjanleiki (Sjá nánar seinni fyrirlestur)

Á við um eftirfarandi

 • Matvæli
 • Fóður
 • Dýr sem notuð eru við matvælaframleiðslu
 • Öll önnur efni sem sem ætluð eru til, eða búsast má við að notuð séu í fóður eða matvæli
rekjanleiki
Rekjanleiki

Almenn regla:

 • Setja á upp rekjanleika vöru á öllum stigum, framleiðslu, úrvinnslu og dreifingu
 • Matvælaframleiðendum ber að hafa upplýsingar um frá hverjum þeir fá hráefni
 • Matvælaframleiðendum ber að hafa upplýsingar um viðskiptavini
 • Matvælaframleiðendur þurfa að hafa kerfi og aðferðir sem gera þeim mögulegt að veita lögbærum yfirvöldum þessar upplýsingar ef þau krefjast þess
matv la ryggisstofnunin
Matvælaöryggisstofnunin
 • Mikilvæg stoð matvælaeftirlits, framkvæmir óháð áhættumat
  • Fær frá ESB eða aðildarríkjum ósk um mat
  • Þeir sem vinna við matið gera það sem óháðir vísindamenn eingöngu!
  • Stofnunin getur látið framkvæma rannsóknir og greiningar
  • Stofnuninni ber að veita almenningi upplýsingar, allir hafa aðganga að sömu upplýsingum
h ttugreining
Áhættugreining

Þrír meginþættir:

 • Áhættumat
 • Áhættustjórnun
 • Upplýsingar um áhættu
n nar
Nánar....
 • Áhættumat og rannsóknir sem miða að því að finna og greina mögulegar hættur sem neytendum getur stafað af matvælum – óháð
 • Eftirlit sem miðar að matvælarframleiðendur uppfylli kröfur um framleiðslu matvæla
 • Upplýsingar um áhættu til að tryggja að allir hafi sama aðganga að sömu upplýsingum um áhættu, sem eru nákvæmar og áreiðanlegar
almenn krafa
Almenn krafa

Aðgreining á :

 • Áhættumati og upplýsingar um áhættu annarsvegar og
  • Vísindalegt óháð
 • Áhættustjórnun hinsvegar
  • Lagasetning, matvælaeftirlit
slide28

Þrír meginþættir

Áhættumat

Óháð og tekur frumkvæði.

Tekur við

verkefnum

Upplýsingargjöf

Örugg og Auðskilin

Sjáanleg minnkun áhættu

Framkvæmd eftirlits

Eftirlit með eftirlitskerfum

Á við alla fæðukeðjuna

sta a l ggjafans
Staða löggjafans
 • Taka tillit til niðurstöðum áhættumats við lagasetningu og framkvæmd eftirlits
 • Óska eftir áhættumati áður enn ákvarðanir eru teknar
 • Virða sjálfstæði þeirra sem framkvæma áhættumat
sta a eftirlitsa ila
Staða eftirlitsaðila
 • Framkvæma eftirlit eins og um getur í lögum þar um
  • Samræmt, jafnt og réttlátt
 • Óháð þeim sem haft er eftirlit með
 • Grípa til aðgerða samkvæmt áætlun ef nauðsyn krefur
 • Nota áhættumat fyrir tíðni skoðana
slide31

Notkun áhættugreininar

Tegund áhættu og skigreining

Skilgreining á hættu/ vandmáli

Ákveða spurningar sem þarf að svara

1

Tæknilegt mat

2

Mat áhættu

- Einkenni hættu

Annað mat

 • Mat almennings á hættu, tími
 • Dýravernd, næringarþættir

Áhættumat og greining

 • Geining hvort aðgerð er nauðsynleg til að minnka áhættu
 • val á aðferðum / tækjum til að stýra aðgerðum

3

Áhættustjórnun / stjórnvaldsaðgerðir

Mat stjórnvalda og þjóðfélags á hættu

4

a ilar sem gefa lit
Aðilar sem gefa álit
 • Mikilvægt að ræða við alla sem málið varðar
  • Vísindamenn sem vinna við áhættumat
  • Eftirlitsaðilar
  • Upplýsingafulltrúar
  • Aðrir þeir sem málið varðar, t.d. iðnaður
t knilegt mat
Tæknilegt mat
 • Óháð, skýrt og opið
 • Notaðar þekktar aðferðir til að greina hættur
 • Tekið mið af tilfellum – gagnvirkt
 • Ekki bara mat á slæmum áhrifum – víðara
 • Niðurstöður opinberar
hver er h ur
Hver er óháður?
 • Það er sagt að enginn sé algjörlega áháður en:
  • Ætlast er til að sérfræðingar vinni óháð eins og tök eru á
  • Sérfræðingum ber að tilkynna ef þeir eiga hagsmuna að gæta
  • Vinna og mat er háð eftirliti
  • Faggilding
ni ursta a
Niðurstaða
 • Rammalöggjöf sem skýrir hlutverk aðila
 • Löggjöfin tekur mið af alþjóðastöðlum
 • Grunnreglur varðandi rekjanleika
 • Grunnur að vísindalegri ákvarðanatöku
 • Aðskilnaður áhættumats og stjórnunar lögfestur
 • Almenningi tryggðar upplýsingar um mat
ad