Welkom op de ouderavond - PowerPoint PPT Presentation

Welkom op de ouderavond
Download
1 / 17

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom op de ouderavond. h avo-4, v wo-4. Ouderavond 7 oktober 2013 havo-4 en vwo-4. * voorlichting Tweede Fase. * kennismaking met de mentor. Wat is er anders?. Profielen CM, EM, NG en NT Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Welkom op de ouderavond

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom op de ouderavond

Welkom op de ouderavond

havo-4, vwo-4


Welkom op de ouderavond

Ouderavond

7 oktober 2013

havo-4 en vwo-4

* voorlichting Tweede Fase

* kennismaking met de mentor


Wat is er anders

Wat is er anders?

 • Profielen CM, EM, NG en NT

 • Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel

 • Nieuwe vakken: bijv. ml, ckv, bsm en rekenen

 • Studiewijzers en programmaplanners, PTA

 • Invloed examen al (in beperkte mate) merkbaar

 • Toetsweken

 • (Deel)Toetsen over grotere delen van de stof

 • Praktische opdrachten(o.a. PWS), handelingsdelen


Overzicht schooljaar 2013 2014

Overzicht schooljaar 2013-2014

 • Vier periodes die afgesloten worden met een toetsweek:

  • toetsweek 1: 30 oktober - 6november 2013

  • toetsweek 2: 15 januari - 22 januari 2014

  • toetsweek 3: 26 maart – 2 april 2014

  • herkansing voor EEN vak na toetsweek 1, 2 ,3

  • toetsweek 4: 2 juli - 9 juli 2014 (GEEN herkansingsmogelijkheid)


Toetsen

Toetsen

 • Eén herkansing na elke toetsperiode, geen herkansing na toetsweek 4

 • Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar kunnen niet worden herkanst

 • Herkansingstoetsen en gemiste toetsen worden afgenomen in het 2e tijdvak

 • Handelingsdeel (o.a maatschappelijke stage) te laat ingeleverd? Dan geen recht op herkansing


Regels rond toetsen en examens

Regels rond toetsen en examens

 • Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de examenzaal !!

 • Beslist geen mobiele telefoons o.i.d. in de toetsruimte!!

 • Te laat (niet meer dan een half uur!) bij schriftelijke toets:geen extra tijd

 • Bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0


Ziekte tijdens de toetsweek

Ziekte tijdens de toetsweek

 • Ouder of verzorger belt rechtstreeks met de administratie (Dus niethet antwoordapparaat inspreken!)

 • Volgendedag ziek? Opnieuwbellen!

 • Inhalen nadat een ondertekende verklaring is ingeleverd bij de teamleider (formulier op de website)


Examencijfer 1

Examencijfer(1)

Het examen per vak bestaat uit :

 • Centraalexamencijfer (CE)

 • Schoolexamencijfer (SE):

  gewogen gemiddelde van alle toetsen en praktische opdrachten

  - in havo-4 (jaarresultaat=SE1) en 5

  - in vwo-4 (jaarresultaat=SE1), 5 en 6


Examencijfer 2

Examencijfer(2)

 • Eindcijfer = (SE + CE)/2

 • In, BSM en wis D hebben geen CE, in dat geval geldt: SE-cijfer = eindcijfer

 • Een aantal van die vakken vormt samen één SE-cijfer (het combinatiecijfer):

  - havo: maat, lv, PWS.

  - vwo: (kcv), lv, anw, maat, PWS.


Combinatiecijfer

Combinatiecijfer

 • Toetsen van de combinatievakken (Lv,anw, kcv en maat) kunnen niet herkanst worden

 • Onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet lager dan een 4 zijn

 • Combinatiecijfer is belangrijk voor compensatie!


Combinatiecijfer havo

Combinatiecijfer (HAVO)

 • - maatschappijleer: 6,46

  - levensbeschouwing: 5,45

  - profielwerkstuk:5,4 5

 • Combicijfer: (6 + 5 + 5)/3 = 5,3 5


Combinatiecijfer havo1

Combinatiecijfer (HAVO)

 • - maatschappijleer: 6,57

  - levensbeschouwing: 5,66

  - profielwerkstuk: 6,5 7

 • Combicijfer: (7 + 6 + 7)/3 = 6,7 7


Bevorderingsnorm

Bevorderingsnorm

 • Een leerling is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de slaag-/zakregeling van het eindexamen (vindt u in het examenreglement op de website)

 • Alle overige leerlingen zijn “in bespreking” indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden


Overgang slaag zakregeling

Overgang slaag-/zakregeling

 • alle vakken voldoende

 • één 5 en de overige vakken voldoende

 • één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers

 • twee vakken een 5, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers

 • één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers

 • slechts één van de KERNvakkenNetl, Entl en Wis A of Wis B met eindcijfer 5

  Cijfer REKENEN komt wél op de cijferlijst diploma, maar

  telt niet mee voor slaag-/zakregeling (wél in 2015-2016)


Begeleiding

Begeleiding

 • Mentor - eerste aanspreekpunt

 • Teamleider

 • TTO – Mevr. Oskam

 • Decaan - profielkeuze, vervolgopleiding

  - proefstuderen (voor havo-4)

  - opleidingenavond, dinsdag 26 november 2013


Na de pauze bijeenkomst met de mentor

havo-4

Borlok. 103

Cne lok. 216

Dlnlok. 131

Emzlok. 013

Haglok. 211

Hntlok. 011

Laglok. 025

Midlok. 136

Meilok. 105

vwo-4

Asklok. 203

Bewlok. 205

Hei lok. 012

Hntlok. 011

Krylok. 026

Linlok. 101

Lodlok. 209

Nchlok. 206

Scslok. 028

Sndlok. 110

Sprlok. 116

Wihlok. 030

Na de pauze: bijeenkomst met de mentor

Wie is de mentor ?


Welkom op de ouderavond

pauze


 • Login