Welkom op de ouderavond
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Welkom op de ouderavond PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom op de ouderavond. h avo-4, v wo-4. Ouderavond 7 oktober 2013 havo-4 en vwo-4. * voorlichting Tweede Fase. * kennismaking met de mentor. Wat is er anders?. Profielen CM, EM, NG en NT Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel

Download Presentation

Welkom op de ouderavond

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom op de ouderavond

Welkom op de ouderavond

havo-4, vwo-4


Welkom op de ouderavond

Ouderavond

7 oktober 2013

havo-4 en vwo-4

* voorlichting Tweede Fase

* kennismaking met de mentor


Wat is er anders

Wat is er anders?

 • Profielen CM, EM, NG en NT

 • Verplichte vakken, profielvakken en vakken in het vrije deel

 • Nieuwe vakken: bijv. ml, ckv, bsm en rekenen

 • Studiewijzers en programmaplanners, PTA

 • Invloed examen al (in beperkte mate) merkbaar

 • Toetsweken

 • (Deel)Toetsen over grotere delen van de stof

 • Praktische opdrachten(o.a. PWS), handelingsdelen


Overzicht schooljaar 2013 2014

Overzicht schooljaar 2013-2014

 • Vier periodes die afgesloten worden met een toetsweek:

  • toetsweek 1: 30 oktober - 6november 2013

  • toetsweek 2: 15 januari - 22 januari 2014

  • toetsweek 3: 26 maart – 2 april 2014

  • herkansing voor EEN vak na toetsweek 1, 2 ,3

  • toetsweek 4: 2 juli - 9 juli 2014 (GEEN herkansingsmogelijkheid)


Toetsen

Toetsen

 • Eén herkansing na elke toetsperiode, geen herkansing na toetsweek 4

 • Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar kunnen niet worden herkanst

 • Herkansingstoetsen en gemiste toetsen worden afgenomen in het 2e tijdvak

 • Handelingsdeel (o.a maatschappelijke stage) te laat ingeleverd? Dan geen recht op herkansing


Regels rond toetsen en examens

Regels rond toetsen en examens

 • Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de examenzaal !!

 • Beslist geen mobiele telefoons o.i.d. in de toetsruimte!!

 • Te laat (niet meer dan een half uur!) bij schriftelijke toets:geen extra tijd

 • Bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0


Ziekte tijdens de toetsweek

Ziekte tijdens de toetsweek

 • Ouder of verzorger belt rechtstreeks met de administratie (Dus niethet antwoordapparaat inspreken!)

 • Volgendedag ziek? Opnieuwbellen!

 • Inhalen nadat een ondertekende verklaring is ingeleverd bij de teamleider (formulier op de website)


Examencijfer 1

Examencijfer(1)

Het examen per vak bestaat uit :

 • Centraalexamencijfer (CE)

 • Schoolexamencijfer (SE):

  gewogen gemiddelde van alle toetsen en praktische opdrachten

  - in havo-4 (jaarresultaat=SE1) en 5

  - in vwo-4 (jaarresultaat=SE1), 5 en 6


Examencijfer 2

Examencijfer(2)

 • Eindcijfer = (SE + CE)/2

 • In, BSM en wis D hebben geen CE, in dat geval geldt: SE-cijfer = eindcijfer

 • Een aantal van die vakken vormt samen één SE-cijfer (het combinatiecijfer):

  - havo: maat, lv, PWS.

  - vwo: (kcv), lv, anw, maat, PWS.


Combinatiecijfer

Combinatiecijfer

 • Toetsen van de combinatievakken (Lv,anw, kcv en maat) kunnen niet herkanst worden

 • Onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet lager dan een 4 zijn

 • Combinatiecijfer is belangrijk voor compensatie!


Combinatiecijfer havo

Combinatiecijfer (HAVO)

 • - maatschappijleer: 6,46

  - levensbeschouwing: 5,45

  - profielwerkstuk:5,4 5

 • Combicijfer: (6 + 5 + 5)/3 = 5,3 5


Combinatiecijfer havo1

Combinatiecijfer (HAVO)

 • - maatschappijleer: 6,57

  - levensbeschouwing: 5,66

  - profielwerkstuk: 6,5 7

 • Combicijfer: (7 + 6 + 7)/3 = 6,7 7


Bevorderingsnorm

Bevorderingsnorm

 • Een leerling is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de slaag-/zakregeling van het eindexamen (vindt u in het examenreglement op de website)

 • Alle overige leerlingen zijn “in bespreking” indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden


Overgang slaag zakregeling

Overgang slaag-/zakregeling

 • alle vakken voldoende

 • één 5 en de overige vakken voldoende

 • één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers

 • twee vakken een 5, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers

 • één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers

 • slechts één van de KERNvakkenNetl, Entl en Wis A of Wis B met eindcijfer 5

  Cijfer REKENEN komt wél op de cijferlijst diploma, maar

  telt niet mee voor slaag-/zakregeling (wél in 2015-2016)


Begeleiding

Begeleiding

 • Mentor - eerste aanspreekpunt

 • Teamleider

 • TTO – Mevr. Oskam

 • Decaan - profielkeuze, vervolgopleiding

  - proefstuderen (voor havo-4)

  - opleidingenavond, dinsdag 26 november 2013


Na de pauze bijeenkomst met de mentor

havo-4

Borlok. 103

Cne lok. 216

Dlnlok. 131

Emzlok. 013

Haglok. 211

Hntlok. 011

Laglok. 025

Midlok. 136

Meilok. 105

vwo-4

Asklok. 203

Bewlok. 205

Hei lok. 012

Hntlok. 011

Krylok. 026

Linlok. 101

Lodlok. 209

Nchlok. 206

Scslok. 028

Sndlok. 110

Sprlok. 116

Wihlok. 030

Na de pauze: bijeenkomst met de mentor

Wie is de mentor ?


Welkom op de ouderavond

pauze


 • Login