Kraljevina srba hrvata i slovenaca
Download
1 / 40

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca - PowerPoint PPT Presentation


 • 901 Views
 • Uploaded on

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Otkud jugoslavenska ideja? U kakvim je okolnostima provedeno ujedinjenje? Tko je vodio pregovore? U čemu su se razilazili? Kako je izgledalo ujedinjenje?. zemlja. oko 250 000 km 2 i 12 milijuna stanovnika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca' - olina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Otkud jugoslavenska ideja?

 • U kakvim je okolnostima provedeno ujedinjenje?

 • Tko je vodio pregovore?

 • U čemu su se razilazili?

 • Kako je izgledalo ujedinjenje?


Zemlja
zemlja

 • oko 250 000 km2 i 12 milijuna stanovnika

 • različito gospodarsko, kulturno i povijesno nasljeđe

 • etnička šarolikost

  • Srbi, Hrvati, Slovenci - tri “plemena” Južnoslavenskog naroda

  • ostali (Makedonci, Crnogorci, Bošnjaci) - smatrani dijelom prva tri

 • predviđa se postupno oblikovanje jedinstvene južnoslavenske nacije - unitarizam
 • mirovna konferencija u Versaillesu Međimurje, Prekomurje, dio Baranje, Bačka i Banat

  • očekuju da će im to biti potvrđeno, ali je konferencija prihvatila Wilsonovih 14 točaka kao polazište pa je time Londonski ugovor postao ništavan

  • nije postignut sporazum na Mirovnoj konferenciji – nastavljeni izravni pregovori s Italijom


Rapalski ugovor
Rapalski ugovor Međimurje, Prekomurje, dio Baranje, Bačka i Banat

 • u mjestu Rapallo u studenom 1920. potpisan ugovor između Italije i Kraljevine SHS o razgraničenju

  • Italiji priznati Trst, Gorica, dio Kranjske, Istra, Zadar, Cres, Lošinj, Lastovo i Palagruža

 • stvorena Slobodna država Rijeka (Fiume) pod upravom Društva naroda za čiju neovisnost jamče obje države, ali stvarnu vlast imaju Talijani


Rimski ugovor
Rimski Međimurje, Prekomurje, dio Baranje, Bačka i Banatugovor

 • 1924. Mussolini i Pašić

 • Rijeka pripala Italiji, SHS ima Sušak

 • Slovenci i Hrvati - nasilna talijanizacija, nasilje i bezakonje fašističkih odreda, iseljavanje, ukinute hrvatske škole

 • ustanak rudara u Labinštini 1921.

 • Italija ostaje najveća vanjska opasnost za međuratnu Jugoslaviju


Upravljanje dr avom
upravljanje državom Međimurje, Prekomurje, dio Baranje, Bačka i Banat

 • centralizacija, pokrajinske uprave nemaju značajnijih ovlasti

 • u prvim godinama upravlja se pomoću dekreta

 • dominiraju državni organi Kraljevine Srbije

 • zaobilaženje zakona, zatvaranje bez suđenja i batinanje onih koji izražavaju nezadovoljstvo, za vrijeđanje kralja ili isticanje republikanstva


Gospodarstvo
gospodarstvo Međimurje, Prekomurje, dio Baranje, Bačka i Banat

 • jedna od najnerazvijenijih zemalja Europe

 • dominira poljoprivreda; rudarstvo, iskorištavanje šuma

 • jak utjecaj stranog kapitala i države

 • nejednaka razvijenost - Slovenija i Hrvatska su u Austro-Ugarskoj bile industrijski zaostale, u SHS najrazvijenijeIgosanje stoke
žigosanje stoke nje kupuju državne institucije

 • 1920. žigosanje tegleće stoke (volovi i konji) koja je uzimana za vojne vježbe – nije se mogla prodavati

 • za protivljenja se batinalo i privremeno zatvaralo bez osude


Zamjena novca
zamjena novca nje kupuju državne institucije

 • austrougarske krune još u upotrebi - opasnost od inflacije zbog tiskanja kruna u Mađarskoj

 • žigosanje novca, pritom se uzima 20% provizijeEmigracija
Emigracija bi bilo 2:1 - znatno obezvrijeđen imetak građana iz nekadašnjeg austrougarskog dijela države

 • protivnici novostvorenog Kraljevstva SHS:

  • bivši austro-ugarski časnici

  • veleposjednici

  • pravaši

 • utočište im daju revizionističke zemlje (Austrija, Mađarska)

 • u Mađarskoj osnivaju Hrvatske legije


Gospodarstvo u hrvatskoj
GOSPODARSTVO U HRVATSKOJ bi bilo 2:1 - znatno obezvrijeđen imetak građana iz nekadašnjeg austrougarskog dijela države

 • Zagreb je najjače financijsko središte - najznačajnija je Prva hrvatska štedionica

 • gubitak Rijeke - glavna luka je Sušak

 • Lička pruga dovršena je 1925. - Split povezan s unutrašnjošću

 • Zagrebački zbor - gospodarska izložba, od 1922. svake godine (danas Velesajam)Razli ita stajali ta
Različita stajališta oruđa

 • integralno jugoslavenstvo

  • Pribićević - Demokratska stranka

  • stvoriti jednu jedinstvenu naciju i centraliziranu vlast, ali bez prevlasti bilo kojeg naroda

 • hegemonija Srbije

  • Pašić - Narodna radikalna stranka i dvor

 • federacija

  • Radić – HPSS

 • komunizam

  • KPJ


regent/kralj Aleksandar Karađorđević oruđa

 • 1921. umire njegov otac kralj Petar, Aleksandar i formalno postaje kralj

 • stalno izaziva nestabilnost i krize vlade

 • nesposoban riješiti probleme


Jugoslavenska demokratska stranka
Jugoslavenska demokratska stranka oruđa

 • osnovana 1919.

 • politika: jugoslavenska nacija, unitarizam, centralizam

 • predsjednik Ljuba Davidović

  • glavni ideolog Svetozar Pribićević - kao ministar unut. poslova nasilno provodi ujedinjenje


Samostalna demokratska stranka
Samostalna demokratska stranka oruđa

 • nastala 1924. Pribićevićevim izdvajanjem iz JDS-a

 • dobiva glasove Srba u Hrvatskoj

 • Pribićević kasnije uviđa da se ideja unitarizma zloupotrebljava za izrabljivanje zapadnih dijelova zemlje, osudio velikosrpsku politiku

  • kasnije u opoziciji, interniran, umire u emigraciji (“Diktatura kralja Aleksandra“)


Narodna radikalna stranka
Narodna radikalna stranka oruđa

 • najjača stranka u Srbiji

 • predvodi je Nikola Pašić do svoje smrti 1926.

 • najjača i vladajuća stranka, nositelj srpske dominacije u državi

 • Kraljevina SHS je proširenje Srbije, koja čini njezinu jezgru i ima pravo upravljati cijelom zemljom

 • bliski dvoru i kralju


Komunisti ka partija
Komunistička partija oruđa

 • 1919. objedinjene nekadašnje socijaldemokratske stranke > Socijalistička radnička partija Jugoslavije

 • kongres u Vukovaru 1920.>mijenja ime u KPJ

 • cilj - rušenje kapitalizma i stvaranje Sovjetske Republike Jugoslavije

 • preko sindikata organizira štrajkove

 • na izborima 1920. treća stranka u zemlji


 • pobijedila na općinskim izborima u Zagrebu i Beogradu - vlada ih je izbacila pomoću žandarmerije

 • 30.prosinca 1920. dekret o zabrani komunističke djelatnosti - tzv.Obznana - komunisti zatvatrani i progonjeni

 • Zakon o zaštiti javne sigurnosti i poretka u državi – kom.zastupnicima u Skupštini oduzeti mandati, suđeni

 • djeluje ilegalno, rukovodstvo u inozemstvu


Hrvatska pu ka selja ka stranka
Hrvatska pučka seljačka stranka vlada ih je izbacila pomoću žandarmerije

 • prije I.svj.rata mala stranka jer seljaci nemaju pravo glasa (1913. - 3 zastupnika)

 • Radić u A.-Ug. zagovara trijalizam

 • član Nar.vijeća SHS i sudionik odluka 29.10.

 • za ujedinjenje sa Srbijom i CG, ali uz garanciju ravnopravnosti, za federativnu republiku


 • upozoravaju da Hrv.sabor nikad nije potvrdio ujedinjenje - osporava državi legitimitet

 • na izborima 1920. postaje najjača hrvatska stranka

 • krajem 1920. ime stranke promijenjeno u HRSS, donesena odluka da ne sudjeluje u radu Skupštine dok se sporazumno ne riješi pitanje uređenja država - Aleksandra naziva "regent Srbije"


Hrvatska zajednica
Hrvatska zajednica osporava državi legitimitet

 • ujedinjenje različitih političkih skupina

 • Matko Laginja, Ivan Lorković, Stjepan Srkulj, Ante Trumbić

 • do izbora 1920. smatrana glavnim predstavnikom Hrvata u Kraljevini, kasnije skromnog utjecaja, surađuju s HRSS-om

 • kad je Radić priznao kraljevinu

  • dio članova prešao je u HZ

  • dio s Trumbićeem osniva Hrvatsku federalističku seljačku stranku


 • Hrvatska stranka prava osporava državi legitimitet

  • nekadašnja Čista stranka prava - nastavlja borbu za samostalnu Hrvatsku

  • istaknutija uloga -Ante Pavelić

  • korijen budućeg ustaškog pokreta

 • Hrvatska pučka stranka

  • za tradicionalne kršćanske vrijednosti, nazvani klerikalci

  • priznavala Kraljevinu, ali se protivila unitarizmu

  • beznačajnaUstavotvorna skup tina
Ustavotvorna skupština organizacija (JMO)

 • izbori 1920.: od 419 zastupnika

 • 92 DS

 • 91 NRS

 • 58 KPJ

 • 50 HPSS

 • 39 Savez zemljoradnika

 • 30 SLS

 • 24 JMO


Vidovdanski ustav
Vidovdanski ustav organizacija (JMO)

 • 223 za- Narodna radikalna stranka, Demokratska stranka, Jug. muslimanska organizacija i Nacionalna turska stranka

 • 35 protiv- socijalisti, republikanci i zemljoradnici

 • 161 apstinirao- HRSS, KPJ i dr.

 • ustav donesen 1921. na Vidovdan (28.6.)

  • unitarna država jednog naroda sastavljenog od “tri plemena”

  • parlamentarna monarhija, ali kralj je "prvi ustavni faktor" - velike ovlasti


Upravna podjela dr ave
upravna podjela države organizacija (JMO)

33 oblasti – negacija povijesnih teritorija


Politi ka nestabilnost
politička nestabilnost organizacija (JMO)


Djelovanje hrss a
djelovanje HRSS-a organizacija (JMO)

 • izradili nacrt Ustava neutralne seljačke republike Hrvatske

 • na izborima 1923. 70 zastupnika - osvojio većinu glasova Hrvata u Hrvatskoj i u BiH

 • osnivaju niz udruženja

  • Hrvatski radnički savez - sindikalna organizacija

  • Seljačka sloga - za prosvjećivanje seljaštva i promicanje narodne kulture

  • zadruge i štedionice


Radi u inozemstvu
Radić u inozemstvu organizacija (JMO)

 • traži podršku za rješenje hrvatskog pitanja – Francuska i Britanija rezervirane

 • 1924. posjećuje Moskvu i učlanjuje HRSS u Seljačku internacionalu, koja je djelovala pri Komunističkoj internacionali - nakon povratka u zemlju je uhićen a stranka je zabranjena


Hss u vladi
HSS u vladi organizacija (JMO)

 • izbore 1925. Radić dočekuje u zatvoru, odlučuje se za promjenu taktike

  • priznaju Vidovdanski ustav i mijenjaju ime u HSS

  • ulaze u vladu s radikalima (Pašić)

  • Radić postaje ministar prosvjete

  • “vlada narodnog sporazuma”

 • ne uspijeva iznutra promijeniti sustav i vraća se u opoziciju 1927.


SDK organizacija (JMO)

 • 1927. nekadašnji veliki protivnici Radić (HSS) i Pribičević (Samostalna damokratska stranka) ujedinjuju se u Seljačko-demokratsku koaliciju

 • postižu uspjeh na oblasnim izborima

 • SDK traži promjenu cjelokupnog državnog ustroja - najveći protivnik režima i stalno na njegovom udaru


Atentat
Atentat organizacija (JMO)

 • otvoreno kritiziraju političke ucjene i korupciju vladinih političara

 • sve oštrije rasprave u Nar.skupštini

 • 20.6.1928. zastupnik Ivan Pernar predbacio je radikalu Puniši Račiću da se obogatio krađom, na što je ovaj izvadio pištolj i pucao po zastupnicima HSS-a

 • ubijeni Pavle Radić i Đuro Basariček, ranjeni S.Radić, Ivan Pernar i Ivan Granđa


Stjepan radi umro 8 8 u zagrebu
Stjepan Radić umro 8.8. u Zagrebu organizacija (JMO)

 • pogreb žrtava - masovne mirne demonstracije

 • zastupnici SDK povukli se iz Skupštine i postavili zahtjev za korjenitom promjenom političkog sustava


ad