Kinderdienst zondag 26 februari 2012
Download
1 / 61

Kinderdienst Zondag 26 februari 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kinderdienst Zondag 26 februari 2012. Psalm 5 : 9 (Geref. kerkboek) Heer u bent mijn leven Psalm 84 : 6 ( Geref . kerkboek ) Als je dorst hebt Een rivier vol van vrede Gods Heilge Geest Psalm 113: 1 Johannes 4 : 1-42 (NKB). Welkom in deze dienst Voorganger:ds. H. de Bruijne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kinderdienst Zondag 26 februari 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kinderdienst Zondag 26 februari 2012

Psalm 5 : 9 (Geref. kerkboek)

Heer u bentmijn leven

Psalm 84 : 6 (Geref. kerkboek)

Als je dorsthebt

Eenriviervol van vrede

GodsHeilgeGeest

Psalm 113: 1

Johannes 4 : 1-42 (NKB)


 • Welkom in deze dienst

 • Voorganger:ds. H. de Bruijne

 • Ouderling:Wouter Roorda

 • Organist: Krijn van Veen

Intro


Welkom en mededelingen


Psalm 5 : 9 (Geref. Kerkboek)

 • Wie bij U schuilt zal zich verblijden

 • en juichend zullen tot U gaan,

 • Wie onder uw bescherming staan.

 • Zij zullen U hun liefde wijden,

 • Uw naam belijden.


Stil gebed, votum en groet


Heer U bent mijn leven 1, 2, 3, 4

 • Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta

 • Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt

 • U woord is het pad de weg waarop ik ga

 • Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta

 • Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij

 • Heer, ik bid U, blijf mij nabij


Heer U bent mijn leven 1, 2, 3, 4

 • ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd

 • eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij

 • U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

 • en met God de Vader en verenigt met uw volk

 • Tot de dag gekomen is van uw wederkomst

 • dan brengt U ons thuis in Gods rijk


Heer U bent mijn leven 1, 2, 3, 4

 • Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw

 • Heer, U bent mijn waarheid,

 • de vrede van mijn hart

 • En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

 • Zo weet ik mij veilig,

 • want uw hand laat mij nooit los

 • Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

 • En in uw vergeving leef ik nu


Heer U bent mijn leven 1, 2, 3, 4

 • Vader van het leven, ik geloof in U

 • Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U

 • Kom hier in ons midden,

 • Geest van liefde en kracht

 • U die via duizend wegen ons hier samen bracht

 • En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

 • Om het zaad te zijn van Godsrijk


10 goede regels


10 goede regels

 • De HERE gaf de mensen zijn wet: tien goede regels – die helpen om gelukkig te zijn.


 • “Eén, ” zei de HERE. “Vergeet nooit dat ik God ben. Ik heb jullie gered en Ik houd van jullie.”

1


 • Laat nooit iets of iemand voor Mij in de plaats komen.”

2


 • Bedenk goed wie Ik ben als je over Mij praat.

3


 • Er zijn zes dagen om te werken en er is één dag om te rusten – dat is mijn bijzondere dag.”

4


 • Luister altijd naar je vader en jemoeder; doe ze nooit verdriet.

5


 • Je mag van niemand het levenafnemen, want het leven is heelkostbaar.

6


 • Als je man en vrouw bent, moet je alleen van elkáár houden op die speciale manier.

7


 • Steel niet wat van een ander is.

8


 • Vertel geen leugens.

9


 • Je moet niet willen hebben – hebben – hebben wat andere mensen hebben.

10


Psalm 84 : 6 (Geref. Kerkboek)

 • Want God, de Heer, is goed en mild

 • en voor zijn volk een zon en schild.

 • Eer en genade zal Hij geven.

 • U zult het goede niet, o Heer,

 • onthouden hun die tot uw eer

 • Steeds in oprechtheid voor U leven.

 • Welzalig, Heer, wie op U bouwt,

 • Em zich geheel U toevertrouwt.


Gebed


Lezen uit de bijbel

 • We lezen uit de Nieuwe Kinderbijbel

 • Johannes 4 : 1-42

 • Het gesprek met de Samaritaanse vrouw


 • Toen Jezus uit Judea naar Galilea terugkeerde, moest Hij door Samaria heen. Zo kwam Hij bij de stad Sichar . De bron van Jakob was daar vlakbij. Hij ging bij de bron zitten om uit te rusten. Het was midden op de dag. Hij zat daar helemaal alleen omdat zijn leerlingen de stad in waren gegaan om levens­middelen te kopen. Een vrouw uit Samaria kwam water putten. Jezus vroeg haar: "Wilt u Mij wat water geven?"


 • De Joden gingen nooit met de Samaritanen om, daarom vroeg de vrouw verbaasd: "Hoe kunt U nu als Jood drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?"

 • "Als u wist wat God kan geven," antwoordde Jezus, "en als u wist wie het is die u om drinken vraagt, dan zou u er Hém om vragen en dan zou Hij u lévend water geven."


 • De vrouw zei: "Deze put is diep en U heeft niet eens een emmer om water mee te putten. Waar haalt U dan dat levende water vandaan? Bent U soms groter dan onze vader Jakob die ons deze put gaf?"

 • "Iedereen die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, zal nooit meer dorst hebben. Het wordt in hem een bron, die nooit meer zal opdrogen."


 • De vrouw begreep dit niet en zei: "Heer, geef mij dan alstublieft van dat water, dan zal ik geen dorst meer krijgen en hoef ik niet meer naar deze bron te komen om water te putten."

 • "Ga uw man roepen en kom dan hier terug," zei Jezus. "Ik heb geen man," zei de vrouw.

 • “U hebt gelijk," zei Jezus. "Want u hebt vijf mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet."


 • “Heer," zei de vrouw verbaasd, "ik zie dat U een profeet bent. Daarom heb ik een vraag voor U. Onze voorouders hebben op deze berg hier God vereerd ... maar de Joden zeggen dat Jeruzalem de plaats is waar je bidden moet. .. "


 • Jezus viel haar in de rede. "Geloof Mij, de tijd zal komen dat het geen vraag meer zal zijn wáár of men aanbidden zal, op deze berg of in Jeruzalem. U aanbidt zonder te weten wát u aanbidt. Maar wij weten wel wat wij aanbidden, want uit het Joodse volk komt de verlossing voort."


 • O ja, ik weet dat de Messias komt," zei de vrouw. "En als Hij komt, dan zal Hij ons alles uitleggen."

 • Jezus zei: “Dat ben Ik, die met u spreekt."


 • Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug. Ze keken er van op dat Jezus met een vrouw stond te praten. De vrouw ging vlug terug naar de stad (ze vergat zelfs haar waterkruik) en daar vertelde ze aan iedereen: "Kom gauw kijken. Daar is een man, die alles van mij weet en ook wat ik vroeger gedaan heb. Zou Hij soms de Messias zijn?"


 • De mensen liepen de stad uit en gingen naar Jezus toe. Veel Samaritanen uit die stad kwamen tot geloof in Jezus omdat de vrouw had verklaard: 'Hij heeft mij gezegd wat ik allemaal gedaan heb.' Zij smeekten Hem om bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen.


 • Toen Hij weer wegging, zeiden de mensen tegen de vrouw: "Nu geloven wij niet alleen om wat u ons hebt verteld, maar ook omdat wij Hem nu zelf hebben gehoord met onze eigen oren. Nu weten wij dat deze man werkelijk de redder van de wereld is."


Als Je Dorst Hebt

 • Als je dorst hebt, als je dorst hebt,

 • Mag je bij Mij komen.

 • Want Ik ben de bron, zegt Jezus,

 • Die zal blijven stromen.


 • Drink nu levend water,

 • Fris als een fontein,

 • Drink nu levend water,

 • Laat het in jou zijn.


 • Als je dorst hebt, als je dorst hebt,

 • mag je bij Mij komen.

 • Want Ik ben de bron, zegt Jezus,

 • Die zal blijven stromen.


 • Drink nu levend water,

 • Fris als een fontein,

 • Drink nu levend water,

 • Laat het in jou zijn.

 • Een bron van eeuwig leven


 • Drink nu levend water,

 • Fris als een fontein,

 • Drink nu levend water,

 • Laat het in jou zijn.


Verkondiging


Van Galilea naar Judea via Samaria


We zingen: een rivier vol van vrede, een fontijn vol van blijdschap….


Een rivier vol van vrede

 • Een rivier vol van vrede

 • Een rivier vol van vrede

 • Een rivier vol van vrede in mijn hart!


 • Een fontein vol van blijdschap

 • Een fontein vol van blijdschap

 • Een fontein vol van blijdschap in mijn hart


 • Ik heb lief als mijn Jezus

 • Ik heb lief als mijn Jezus

 • Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart


 • Een rivier vol van vrede

 • Een fontein vol van blijdschap

 • Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart


Gebeden


Gods heilige Geest

 • Ik ben nooit alleen,

 • want Gods heilige Geest,

 • Zijn heilige Geest woont in mijn hart.

 • 2x


 • Hij helpt mij als ik bang ben

 • Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij

 • Hij troost mij als ik verdriet heb

 • ’t Is of ik Gods stem hoor: ‘Kom maar bij Mij’.


 • Ik ben nooit alleen,

 • want Gods heilige Geest,

 • Zijn heilige Geest woont in mijn hart.

 • 2x


 • Collecten:

 • Stichting Timon

  Timon helpt jongeren, (jong)volwassenen en ouders bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid.

 • Kerk


Psalm 113 : 1

 • Prijst, halleluja, prijst den HEER,

 • gij 's HEREN knechten, immermeer

 • moet 's HEREN naam gezegend wezen.

 • Van waar de zon in 't Oosten straalt,

 • tot waar z'in 't Westen nederdaalt,

 • zij 's HEREN grote naam geprezen.


Zegen

te beantwoorden met


 • Vanmiddag om 17.00 uur dienst met

 • Ds. Marc Janssens

 • Een goede thuisreis toegewenst!


ad
 • Login