Zemeljsko gravitacijsko polje - PowerPoint PPT Presentation

Zemeljsko gravitacijsko polje
Download
1 / 12

 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zemeljsko gravitacijsko polje. Slavko Milojčić in Sašo Petrović 9.c. Gravitacija. Odkril jo je , Newton čeprav nekateri pravijo da jo je samo matematično določil

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zemeljsko gravitacijsko polje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zemeljsko gravitacijsko polje

Zemeljsko gravitacijsko polje

Slavko Milojčić in

Sašo Petrović 9.c


Gravitacija

Gravitacija

 • Odkril jo je, Newton čeprav nekateri pravijo da jo je samo matematično določil

 • Vsa telesa padajo proti središču Zemlje, zato je Newton mislil, da je njen izvor v središču Zemlje

 • Je sila, ki je vzrok za premikanje nebesnih teles

 • Se pravi, telesa lahko delujejo druga na drugo tudi na daljavo


Premikanje nebesnih teles okoli sonca z gravitacijsko silo

Premikanje nebesnih teles okoli Sonca z gravitacijsko silo


Zemeljsko gravitacijsko polje

 • Njena velikost je odvisna od mas obeh teles in razdalje med njunima središčema

 • Večja je masa telesa, večja je gravitacijska sila

 • Dve telesi se privlačita s silo, ki je premo sorazmerna produktu njunih mas in obratno sorazmerna kvadratu razdalje med njima

 • Zapišemo pa tako:


Zemeljsko gravitacijsko polje

 • m1, m2 - masi teles

 • r - razdalja med težiščema teles

 • κ - gravitacijska konstanta

 • To je gravitacijski zakon ali težnostni zakon

 • Sila teže deluje proti središču planeta

 • Vsi planeti se gibljejo s to gravitacijsko silo

 • Ta zakon je tudi zapisan v Newtonovi knjigi Matematična načela naravoslovja


Zemeljsko gravitacijsko polje

 • Zemlja deluje na Luno s to silo, da jo drži v krožnem gibanju

 • Gravitacija pojema z razdaljo

 • Newtonow težnostni zakon pojasni tudi, zakaj ljudje, na drugi strani Zemlje ne padejo z nje. Ne padejo pa zato ker je sila teže usmerjena proti središču Zemlje in je usmerjena navzdol pri vsaki točki Zemlje


Zemlja dr i luno v kro nem gibanju

Zemlja drži Luno v krožnem gibanju


Gravitacija zemlje deluje proti njenem sredi u

Gravitacija Zemlje deluje proti njenem središču


2 prva kozmi na hitrost

2) Prva kozmična hitrost

 • To je hitrost, ki jo mora doseči telo nad površino Zemlje da ne pade nanjo ampak da začne krožiti okoli nje

 • Njena vrednost je 7.9 km/s

 • Sateliti morajo krožiti visoko nad površino Zemlje (v orbiti), da se jim ne bi zmanjšala hitrost

 • Tudi tam se čuti Zemljina težnost

 • Krožiti morajo na višini kjer ni več zraka, kjer je tudi gravitacijska sila manjša


3 te nostni pospe ek

3) Težnostni pospešek

 • Označimo ga z [g]

 • Na površju zemlje je sorazmeren z njeno maso in obratno sorazmeren s kvadratom njenega polmera

 • Težni pospešek določa velikost teže v določeni točki prostora

 • Zapišemo ga tako:

 • Odkril ga je Galileo Galilei

 • Ugotovil je da telesa z različno maso padajo z enakim pospeškom


Zemeljsko gravitacijsko polje

 • Težni pospešek je na ekvatorju, kjer se vrtenje Zemlje najbolj pozna, približno 9,789 m/s², na polih, kjer se ne pozna, pa 9,823 m/s².


Zemeljsko gravitacijsko polje

Viri:

 • Internetna stran Wikipedija

 • Literatura: Učbenik fizike za 8. razred - poglavje Zemlja in vesolje


 • Login