Uuden kirjastoj rjestelm n valmisteluryhm n
Download
1 / 9

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän. Sinikka Luokkanen Valmisteluryhmän pj 14.9.2011. Lyhyt historia (1/2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän' - olga-marsh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uuden kirjastoj rjestelm n valmisteluryhm n

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän

Sinikka Luokkanen

Valmisteluryhmän pj

14.9.2011


Lyhyt historia 1 2
Lyhyt historia (1/2)

 • 15.2.2011 pidettiin Linnea2 (Voyager-kirjastojen yhteiset työryhmät) työryhmien workshop, jossa osallistuneet asiantuntijat toivoivat konsortion käynnistävät uuden kirjastojärjestelmän valinnan valmistelut mahdollisimman pian.

 • Maaliskuussa ad hoc työryhmällä Tommi Jauhianen (Kansalliskirjasto), Mirja Iivonen (SYN), Vuokko Palonen (Linnea2) ja Sinikka Luokkanen (AMKIT) työstettiin AMKIT- ja Linnea2-konsortioille esitys, että ne perustaisivat valmisteluryhmän viemään asiaa eteenpäin ja että valmisteluun kutsuttaisiin mukaan myös YKN ja Erikoiskirjastojen neuvosto

 • Huhtikuussa AMKIT- ja Linnea2 konsortioiden vuosikokouksissa molemmat konsortiot hyväksyivät esityksen ja nimesivät edustajansa valmisteluryhmään. Sen jälkeen kutsuttiin Erikoiskirjastoista ja YKN:sta edustajia. Valmisteluryhmän toimiaika määriteltiin elokuun 2012 loppuun.


Lyhyt historia 2 2
Lyhyt historia (2/2)

 • Kesäkuussa (15.6.) pidettiin valmisteluryhmän ensimmäinen kokous.

 • Ensimmäinen yhteiskokous valmisteluryhmän ja nimeävien sektoreiden/konsortioiden johtoryhmien/työvaliokuntien kanssa pidettiin 17.6., mutta Erikoiskirjastoista ja YKN:stä ei ollut osallistujia (”työtapaturmia” matkan varrella, kun asiaa on valmisteltu monella taholla, mutta kukaan ei ole ollut ”päävastuullinen”)

 • Valmisteluryhmän kokouksessa 9.9 käytiin läpi valmisteluryhmän tehtäväkenttään kuuluvat asiat, päätettiin, että työ tehdään 1.9. voimaantulleen tietohallintolain kokonaisarkkitehtuuriajattelua soveltaen sekä laajasti kirjastokentän asiantuntijoita osallistaen.

 • Nyt (14.9.11) ollaan pyytämässä asiantuntijoita valmistelun työryhmiin.


Toimeksianto
Toimeksianto

 • Toimeksiantoa on työstetty adhoc työryhmästä saakka, mutta ”lopullista muotoa” sillä ei ole vieläkään.

  • Valmisteluryhmän tavoitteena on määritellä kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus.

  • Järjestelmäkokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana ovat kirjastojen ja niiden asiakkaiden tarpeet.

  • Järjestelmäkokonaisuuden toteuttamisessa huomioidaan kokonaisuuden yleinen kustannustehokkuus ja tarvittavien uusien järjestelmien yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon tietohallintolaki ja siinä esitetty kokonaisarkkitehtuuri.

  • Valmisteluryhmä tuottaa projektisuunnitelman 31.8.2012 mennessä. Sen pohjalta päätetään erikseen hankinta- ja käyttöönottoprojektien käynnistämisestä.


Ty n tekemisest 1 2
Työn tekemisestä (1/2)

 • Kokonaisarkkitehtuuri:

  • 4 arkkitehtuurinäkökulmaa: toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit

  • 3 tasoa: käsitteellinen, looginen ja fyysinen taso


Ty n tekemisest 2 2
Työn tekemisestä (2/2)

 • 9.9. kokousessa sovittu työryhmä pohjaisesta työskentelystä:

  • Aineiston kuvailu

  • Aineiston käyttö, lainaus ja kaukopalvelu

  • Monografiahankinta

  • Kausijulkaisujen ja tietokantojen hankinta

  • Hallinnolliset järjestelmät ja rajapinnat muihin järjestelmiin

  • Arkkitehtuurien koosto ja työryhmien 1-5 työn koordinointi

  • Strategisen tahtotilan määrittäminen ja riskianalyysi

  • Kustannus/hyöty analyysi/laskelma

  • Hallintomalli, juridiset kysymykset ja rahoitusratkaisu

  • Tilastointi – Vaikuttavuuden arviointiryhmän tehtäväksi

 • Työryhmiä 1-7 ollaan parhaillaan kokoamassa. Työryhmät 8 ja 9 nimetään/kutsutaan hiukan myöhemmin.

 • Työryhmän 1-6 tekevät kaikki työtä kokonaisarkkitehtuurimallin mukaisesti omalta aihealueeltaan sekä kaikkien arkkitehtuurinäkökulmien että tasojen osalta. Ryhmä 6 koordinoi kokonaisuutta (ryhmässä 6 ovat kaikki ryhmien 1-5 vastuuhenkilöt/vetäjät mukana)


Tavoitteesta tuloksista 1 2
Tavoitteesta / tuloksista (1/2)

 • Projektisuunnitelma, jonka pohjalta halukkaat organisaatiot voivat tehdä jatkotyöskentelyn osalta päätöksi.

 • Tehdä yhdessä pohjaa, jota kaikki voivat hyödyntää kirjastojensa järjestelmä- hankinnoissa.

 • Toki tavoitellaan, että löytyisi vaihtoehtoja tehdä myös hankintoja yhdessä eli uusi/erilaisia järjestelmäkonsortioita, mutta niistä tehdään päätökset vasta tämän valmistelutyön pohjalta eikä tämän valmistelun aikana eikä mitkään konsortiomallit ole tämän työskentelyn reunaehtoina.


Tavoitteesta tuloksista 2 2
Tavoitteesta / tuloksista (2/2)

 • Jakaa osaamista Suomen kirjastokentän asiantuntijoiden kesken yli sektorirajojen ja oppi toisilta.

 • Tunnistaa omassa työskentelyssä tehottomat tavat ja työt joita valtakunnassa ihan turhaan tehdään moneen kertaan. Me kaikki tarvittaneen jo ihan lähitulevaisuudessa virikkeitä kuin tehdä työmme tehokkaammin vähemmällä väellä.ad