מבוא ל-
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

מבוא ל- QDA PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

מבוא ל- QDA. (QDA - Quality Data Analysis). 3 רמות ניהול תהליך. 3 רמות ניהול תהליך. כיבוי שריפות תפעולית אסטרטגית. הדרך מנתונים למידע. אסוף נתונים מבט ראשוני תוך שימוש בכלים גרפיים ניפוי (ניקוי) נתונים טיפול בנתונים תוך שימוש בכלים כמותיים ניתוח (מסקנות והמלצות) מידע.

Download Presentation

מבוא ל- QDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


מבוא ל- QDA

(QDA - Quality Data Analysis)


3 רמות ניהול תהליך


3 רמות ניהול תהליך

 • כיבוי שריפות

 • תפעולית

 • אסטרטגית


הדרך מנתונים למידע

 • אסוף נתונים

 • מבט ראשוני תוך שימוש בכלים גרפיים

 • ניפוי (ניקוי) נתונים

 • טיפול בנתונים תוך שימוש בכלים כמותיים

 • ניתוח (מסקנות והמלצות)

 • מידע


כדי לקבל החלטות אנחנו זקוקים למידע.שאלה: " העולם מלא רעש,אז איך להפוך נתונים למידע ?"

תשובה: בעזרת כלים סטטיסטיים


מה עשויה לעשות חשיבה סטטיסטית ?

 • להפריד בין עובדות למבדות

 • למקד תשומת לב בבעיה

 • לשכנע לעבור מתיקונים לכוונונים

 • להבין את המצב האמיתי שקיים

 • לעזור לקבוע מטרות ויעדים נכונים

 • לתרום לשיפור ערך


דוגמה לחוסר הבנה סטטיסטית

נומינל = ממוצע

 • מעל ממוצע – טוב !

 • מתחת לממוצע – רע !

  פיזור = אפס

  יש למנוע (לסלק) כל מה שסוטה מערך נומינלי


סוגי נתונים


4סולמות של נתונים


תוכנית אסוף נתוני איכות צריכה לספק תשובה ל-5 שאלות

 • מה ?- יש לזהות תכונות קריטיות לאיכות

 • היכן ? – להגדיר נקודות קריטיות של התהליך

 • כמה?- להגדיר מדגם אופטימלי

 • מתי ? – להגדיר תדירות הדגימה

 • איך ? – להגדיר שיטת בדיקה (מדידה) וכלים נחוצים


3 עקרונות של אסוף נתונים

 • בשלב התחלתי תוכנית אסוף נתונים צריכה להתייחס רק למטרות המחקר.

 • בשלב סופי תוכנית אסוף נתונים צריכה להתייחס רק לתוצאות המחקר.

 • תמיד תבדוק אישית את הנתונים שנאספו, אל תניח מראש שנתונים יאספו בדיוק בהתאם לתוכנית שפיתחת.


דרכים לאסוף נתונים


שיטה סבילה

 • תשומות נבדקות (בחינת קבלה)

 • תפוקות נבחנות (בדיקה סופית)

 • פרמטרים של תהליך מבוקרות (מעקב אחר התהליך-SPC)


שיטה פעילה

 • קלטים - should be changed

 • תגובות - should be measured

 • גורמים בלתי נשלטים – should be simulated

 • גורמים נשלטים - should be changed


ניתוח מדדים ל:

 • מגמה (ממוצע, חציון, שכיח) – מדגם קטן

 • פיזור (שונות,סטיית תקן,טווח) - מדגם בינוני

 • צורת ההתפלגות (skewness, kurtosis)- מדגם גדול


בעיות של נתונים

 • העדר נתונים

 • מחסור נתונים

 • יותר מדי נתונים

 • נתונים לא רלוונטיים

 • נתונים שגויים (למשל:בעקבות שגיאות מדידה כגון:דיוק,דייק,אמינות,אי יציבות,כושר הבחנה)

 • נתונים מורעשים

 • אי שלמות של נתונים


איתור וניפוי חריגים

חריג (outlier) – שונה לגמרי משאר האוכלוסייה/מדגם,לכן לגביו קיים חשד, שהוא בא מאוכלוסייה אחרת.


ניפוי חריגים

אם, כתוצאה של שימוש באיזשהו test, הנתון מזוהה כחריג, יש להוציא אותו מהמדגם.אחרי זה נתן להפעיל את אותו test שוב על מה שנותר .

מדיניות לגבי החריג שהוצא:

 • פשוט להוריד אותו

 • לנתח אותו בנפרד


שיטת ניפוי חריגים למשתנה חד מימדי

Grubbs’ Test: if T>Tcr


טבלה ל- Tcr


ניפוי חריגים למשתנים רב מימדיים

 • Jackknife

 • Cross-Validation


 • Login