K opoty z gwiazd polarn
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Kłopoty z Gwiazdą Polarną PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kłopoty z Gwiazdą Polarną. Wioletta Ogłoza 2003. Kłopot 1. Gwiazda Polarna wcale nie jest najjaśniejsza !. Jak znaleźć Gwiazdę Polarną na niebie:. Gwiazda Polarna to  UMi. Gwiazda Polarna wskazuje kierunek północny. Na półkuli południowej nie ma gwiazdy biegunowej. S N.

Download Presentation

Kłopoty z Gwiazdą Polarną

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K opoty z gwiazd polarn

Kłopoty z Gwiazdą Polarną

Wioletta Ogłoza

2003


K opot 1

Kłopot 1

Gwiazda Polarna wcale nie jest najjaśniejsza !


Jak znale gwiazd polarn na niebie

Jak znaleźć Gwiazdę Polarną na niebie:


Gwiazda polarna to umi

Gwiazda Polarna to  UMi


Gwiazda polarna wskazuje kierunek p nocny

Gwiazda Polarna wskazuje kierunek północny


Na p kuli po udniowej nie ma gwiazdy biegunowej

Na półkuli południowej nie ma gwiazdy biegunowej

S N


Biegun po udniowy

Biegun południowy:


Wysoko umi nad horyzontem jest r wna szeroko ci geograficznej

Wysokość  UMi nad horyzontem jest równa szerokości geograficznej

 ~ 0o  ~ 70o


Redniowieczna nawigacja

Średniowieczna nawigacja:


Redniowieczna nawigacja1

Średniowieczna nawigacja:


K opot 2

Kłopot 2

Polaris nie leży DOKŁADNIE na biegunie, lecz około 3/4 stopnia od niego!


K opot 21

Kłopot 2

 • różnica 1’ w szerokości geograficznej odpowiada odległości 1 mili morskiej

 • 1 mila morska = 1852 m

 • pomyłka o 3/4 stopnia = 45’  83 km !!!


K opot 3

Kłopot 3

Odległość Polaris od bieguna się zmienia na skutek kołysania się osi obrotu Ziemi, spowodowanego grawitacyjnym oddziaływaniem Słońca i Księżyca


Precesja osi obrotu ziemi

Precesja osi obrotu Ziemi


Przesuni cie znak w zodiaku

Przesunięcie znaków zodiaku:


Po o enie bieguna na tle gwiazd

Położenie bieguna na tle gwiazd


K opoty z gwiazd polarn

 • Obecnie Gwiazda Polarna zbliża się do bieguna (o 1/4 stopnia za ostatnie 50 lat)

 • Rozwartość stożka precesji wynosi 23.5o

 • Okres precesji (rok Platona) to 26000 lat


Obecne badania umi

Obecne badania  UMi

 • Polaris ma towarzysza, gwiazdę orbitującą wokół niej z okresem 29.5 dnia

 • Gwiazda Polarna jest gwiazdą zmienną typu cefeid

 • Zmiany jasności spowodowane są pulsacjami gwiazdy


K opoty z gwiazd polarn

 • Wygląd

 • Jasność

 • Temperatura

 • Typ widmowy

 • Prędkość radialna powierzchni

 • Promień


Pomiar odleg o ci w kosmosie

Pomiar odległości w kosmosie

Jednostka astronomiczna (AU)=149.6 mln km.

Rok świetlny = 9.467 x 1012 km = 63282 AU

Parsek = 3.26 roku świetlnego = 206 265 AU

Zgodnie z definicją jest to odległość, z której 1 AU jest widoczna jako jedna sekunda łuku


Pomiar odleg o ci w kosmosie1

Pomiar odległości w kosmosie


Pomiar odleg o ci w kosmosie2

Pomiar odległości w kosmosie

 • W 1908 pani Henrietta Leavitt odkryła zalezność:

 • Mamy P

P


Pomiar odleg o ci w kosmosie3

Pomiar odległości w kosmosie

 • A skąd wziąć „a” i „b” ? :


A co z a

A co z „a” ?

 • Paralaksa trygonometryczna:

Paralaksa


K opot 4

Kłopot 4

 • Najlepsze paralaksy zmierzył satelita Hipparcos

 • dokładność pomiarów 0,00097”

 • paralaksy cefeid powinny dać nam „a”

 • Zagadka:Ile cefeid ma wyznaczone paralaksy z dokładnością lepszą niż 10% ?

Odp: Jedna ! (Gwiazda Polarna)


K opot 5

Kłopot 5

 • Polaris jest nietypowa!

 • Amplituda jasności tylko ~ 0.01mag.


K opot 6

Kłopot 6

 • Gwiazda Polarna pulsuje niejednostajnie!(jest złym zegarem)

Odchyłka

czas


K opot 7

Kłopot 7

 • Właściwości pulsacji się zmieniają !


K opot 8

Kłopot 8

 • Jak pulsuje Polarna ?


K opoty z gwiazd polarn

 • Jak pulsuje Gwiazda Polarna ?

 • Mod fundamentalny:

 • Pierwszy owerton:

Tak pulsuje Polaris


Zastosowania interferometr w

Zastosowania interferometrów:

 • Jedyna cefeida w zasięgu tej techniki!

 =1.22 •  / D


Lista pozosta ych problem w

Lista pozostałych problemów:

 • Polaris jest jasna

 • Ma towarzysza

 • Leży przy biegunie


Jak wida gwiazda polarna wymaga jeszcze wielu bada

Jak widać Gwiazda Polarna wymaga jeszcze wielu badań.....


A przecie na niebie gwiazd jest sporo

.... A przecież na niebie gwiazd jest sporo...


 • Login