Chemick pokusy v laborato i
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

CHEMICKÉ POKUSY V LABORATOŘI PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CHEMICKÉ POKUSY V LABORATOŘI. Základem chemie je pozorování a pokus. p okus (experiment) - je chemická reakce, která probíhá za předem zvolených podmínek - při chemických pokusech zanikají původní látky a vznikají nové, s jinými vlastnostmi

Download Presentation

CHEMICKÉ POKUSY V LABORATOŘI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Chemick pokusy v laborato i

CHEMICKÉ POKUSYV LABORATOŘI


Chemick pokusy v laborato i

Základem chemie je pozorování a pokus.

 • pokus (experiment)

  - je chemická reakce, která probíhá za předem zvolených podmínek

  - při chemických pokusech zanikají původní látky a vznikají nové, s jinými vlastnostmi

  - mohou být doprovázeny změnou barvy, ohněm, bubláním, výbuchem, …


Chemick pokusy v laborato i

 • pokusy se provádí v laboratoři

 • při provádění pokusů používáme

  speciální pomůcky

  z chemického skla,

  kovu, plastu,…


Chemick pokusy v laborato i

Při provádění pokusu a při manipulaci

s chemikáliemi dodržujeme

bezpečnostní opatření:

► pracuji opatrně, bezpečně,

dodržuji pokyny a postup

práce, beru ohled na spolužáky,…

PRVNÍ POMOC při potřísnění chemikálií:

▬ omyjeme proudem vody

▬ nahlásíme učiteli


Dopl v ty

Doplň věty:

V laboratoři je zakázáno …. a ….

Chemikálie nebereme nikdy do ….. .

Při poleptání žíravinami zasažené místo

opláchneme ……. …. .

Při práci s ……….. nesmí být v blízkosti

…….. oheň.

Pokusy provádíme …….. a podle ……..,

abychom ………….. své okolí.


Dopl v ty e en

Doplň věty: řešení

V laboratoři je zakázáno jísta pít.

Chemikálie nebereme nikdy do rukou.

Při poleptání žíravinami zasažené místo

opláchneme proudem vody.

Při práci s hořlavinami nesmí být v blízkosti

otevřený oheň.

Pokusy provádíme bezpečně a podle

návodu, abychom neohrozili své okolí.


Chemick pokusy v laborato i

KONEC PREZENTACE


 • Login