Byggsanktioner gammalt och nytt
Download
1 / 13

Byggsanktioner gammalt och nytt - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Byggsanktioner gammalt och nytt. Yvonne Svensson rättschef. Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011. En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare Avgiften tillfaller och administreras av kommunen Avgifterna är fastställda i förordningen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Byggsanktioner gammalt och nytt' - ojal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Byggsanktioner gammalt och nytt

Byggsanktioner gammalt och nytt

 • Yvonne Svensson

 • rättschef


Byggsanktionssystemet fr n 2 maj 2011
Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011

 • En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare

 • Avgiften tillfaller och administreras av kommunen

 • Avgifterna är fastställda i förordningen

 • Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet


Principerna bakom systemet med byggsanktioner
Principerna bakom systemet med byggsanktioner

 • Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna gäller som svensk lag från 1 januari 1995

 • Strikt ansvar

 • Inga skönsmässiga bedömningar i befrielsefallen

 • Rättvis och enhetlig tillämpning i landet


Principerna bakom systemet med byggsanktioner1
Principerna bakom systemet med byggsanktioner

 • Avgiften kopplas till prisbasbeloppet, inte till bygglovtaxan som skiljer sig åt i olika kommuner

 • Förutsägbart

 • I lagen anges högsta avgiftsnivån

 • Regeringen fastställer de olika avgiftsnivåerna

 • Förbud mot dubbla sanktioner (vite och byggsanktionsavgift)


Byggsanktioner nuvarande pbf
Byggsanktioner – nuvarande PBF

 • Observera attsanktionsavgift ska tas ut om någon

 • Inte sökt bygglov,

 • Inte sökt marklov,

 • Inte anmält,

 • rivit utan rivningslov

 • Detta gäller för

 • byggnader,

 • andra anläggningar,

 • markåtgärder samt

 • skyltar och ljusanordningar


Byggsanktioner nuvarande pbf1
Byggsanktioner – nuvarande PBF

 • Sanktionsavgift ska tas ut om någon

 • Påbörjar utan startbesked gäller åtgärder avseende byggnad

 • Ta i bruk utan slutbesked eller utan interimistiskt slutbesked gäller åtgärder avseende byggnad

 • Observera !

 • Dettagäller inte för andra anläggningar, markåtgärder samt fristående skyltar och ljusanordningar


Regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler

 • Dnr S2012/5994/PBB

 • Förslag till ändringar både i lagen och förordningen

 • Lagförslag

  • Möjlighet för BN att sätta ner sanktionsavgiften, om avgiften i ett enskilt fall inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts

  • Får sättas ner till hälften eller till en fjärdedel (ny 55a§)

  • PBL 11 kap 52§förtydligas så att det tydligt framgår att den endast riktar sig till regeringen


Regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler lagen
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - lagen

 • Nu gäller: att BN ska ta ut sanktionsavgift om bryter mot …osv (11 kap 51§)

 • Men ska inte om vite dömts ut (11 kap 55§)

 • Förslaget : att BN ska ta ut sanktionsavgift om inte annat anges i detta kapitel (11 kap 51§)


Regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen

 • 25 nya paragrafer

 • Ett 20-tal paragrafer ändras

 • En helt ny struktur

 • Sanktionsavgifterna sänks generellt

 • Sanktionsarean kompletteras med öppenarea


Regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen1
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen

 • Ett förtydligande av PBF 9 kap 2§så att det tydligt framgår att sanktionsavgiften för en viss överträdelse dubbleras varje gång den tas ut till dess rättelse sker eller max 50 pbb uppnås

 • 9 kap 2§har samma funktion som ett löpande vite

 • Nu blandas begreppen sanktionsarea och bruttoarea i de olika paragraferna – enligt förslaget används begreppet sanktionsarea

 • Sanktionsreglerna avseende lovplikten ändras från sökt lov till att utan lov utfört åtgärd


Regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen2
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen

 • Sanktionsavgiften för att utan anmälan vidta åtgärd avseende byggnad eller annan anläggning får olika pbb beroende på vad det handlar om, t ex murar, plank, eldstäder

 • Sanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja delas upp på 16 nya §§


Regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen3
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen

 • Nybyggnad

 • Tillbyggnad

 • Ändrad användning

 • Andra lovpliktiga ändringar –flera olika

 • Anmälningspliktig ändring av byggnad

 • Andra anläggningar – flera olika

 • Åtgärder avseende byggnadsverk – flera olika, t ex hiss, eldstad

 • Skyltar / ljusanordningar

 • Rivning / markåtgärder


Regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen4
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen

 • Sanktionsavgiften för att utan slutbesked tas i bruk delas upp på 8 nya §§

 • Begränsas till sådant som kan ”tas i bruk”

 • Byggnader, nybyggnad, tillbyggnad, annan användning och vissa ändringar (flera §§)

 • Annan anläggning

 • Vissa åtgärder avseende byggnadsverk, t ex hiss, eldstad, va


ad