Aldersdiskriminering i norge 2013
Download
1 / 39

ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013. Aldersdiskriminering i Norge 2013. Innledning om likeverd Historisk tilbakeblikk Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering på andre samfunnsområder. Oslo, 11. oktober 2013 Adv. Erik Råd Herlofsen ( erh@raeder.no ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013' - oihane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aldersdiskriminering i norge 2013

ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013

Aldersdiskriminering i Norge/678381


Aldersdiskriminering i norge 20131
Aldersdiskriminering i Norge 2013

 • Innledning om likeverd

 • Historisk tilbakeblikk

 • Aldersdiskriminering i arbeidslivet

 • Aldersdiskriminering på andre

 • samfunnsområder

Oslo, 11. oktober 2013

Adv. Erik Råd Herlofsen

(erh@raeder.no)


Fn s menneskerettighetserkl ring
FN’s menneskerettighetserklæring

Artikkel 7.

 • Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

  • 10. desember 1948

 • FN’s resolusjon 46/91 – Prinsipper for eldre


  • Grunnloven § 110 c

   • Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneske-rettighederne

  • Menneskerettsloven viser til de viktigste konvensjonene og presiserer at disse går foran norsk lov (1999)


  Likebehandlingsreglene
  Likebehandlingsreglene

  Grunnloven § 110

  Internasjonale

  konvensjoner

  EU-direktiver

  & EØS-avtalen

  Grunnleggende saklighetsnorm

  Diskrimineringsloven

  om seksuell orientering

  Grunnleggende saklighetsnorm

  Diskriminerings- og

  tilgjengelighetsloven

  Diskrimineringsloven

  Menneskerettigheter

  Tilleggsprotokoll nr. 12

  Likestillingsloven

  Arbeidsmiljøloven


  Reasonable and objective
  «Reasonable and objective»

  Forskjellsbehandling som har et saklig formål, er nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, er ikke diskriminering i rettslig forstand.  Diskriminering definisjon
  Diskriminering – Definisjon

  • «Handlinger, praksis eller ytringer som virker eller kan virke begrensende på personers livsutfoldelse, redusere livskvaliteten, begrense muligheter og føre til at noen personer eller grupper får en dårligere stilling i samfunnet enn andre.»

  • «Ulik behandling av like tilfeller.»

   • NOU 2009:14 s. 37


  Historisk tilbakeblikk cicero r 106 43 f kr
  Historisk tilbakeblikkCicero – (År 106 – 43 f.kr.)

  Det er vanlig å påstå at alderdommen gjør oss uskikket til arbeid. Å si noe slikt, mener den gamle Cato, er like dumt som å påstå at en styrmann ikke gjør nytte for seg under seilasen "fordi han ikke klatrer opp i mastene, ikke løper omkring hit og dit på dekk eller pumper vann, men bare sitter stille akterut med hånden på rorkulten". Hans virksomhet forutsetter jo beregnende klokskap, og det er en egenskap som alderdommen gir langt mer av enn ungdomsårene. Klokskap og beregning er nødvendig i alle ledende stillinger, like meget for den som skal passe en jordeiendom som for statsmannen og hærføreren  Aldersgrenseloven 1917 70 65 r
  Aldersgrenseloven 1917 – 70/65 år århundre.

  Enhver vet jo, at det ikke er aarenesantal, der avgjør, om man er arbeidsdygtig eller ikke. Ser man paapensionslisterne vil man se, at mange er over 80 aar, naar de melder sig til pension, enkelte endog 90 aar.

  Peder Rinde

  Stortingsdebatten i 1917


  Forventet levetid
  Forventet levetid århundre.

  Ved fødsel Ved fylte 60

  • 1916 – 1920 M: 54,5 M: 76,67

   K: 57,67 K: 77,69

  • 2011 M: 79,00 M: 82,16

   K: 83,45 K: 85.52

  • Kilde SSB


  • Grunnloven § 110 århundre.

   • Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe seg Udkomme ved sit Arbeide.


  Aldersdiskriminering i arbeidslivet
  Aldersdiskriminering i arbeidslivet århundre.

  Direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt, jf. aml § 13-1

  Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles…på grunn av alder, jf. aml § 13-3 (2)


  Vi ønsker ingen forgubbing i LO århundre.

  Arve Bakke om 62 års grensen

  Ut med 62-åringene

  Spark de gamle

  E24


  Senior skvist ut av politijobb
  Senior skvist ut av politijobb århundre.

  Erfarne politifolk får ikke jobbe etter fylte 60 år, selv om de vil.


  Vindern rens og skjorteservice

  Vindern rens- og skjorteservice


  Kr sand brannvesen mars 2008

  • Vi søker brannkonstabel: stilling i vårt renseri på Røa".

  • - Alder, 20 – 26 år. Den begrensende aldersgruppe som søkes skyldes at vi pga ingen ”turn-over” blant mannskapene og de strenge fysiske krav som stilles, er nødt til å ta inn yngre folk for å hindre forgubbing i systemet og ende opp med for mange ansatte som ikke klarer de helsemessige krav som stilles.

  Kr.sand brannvesen mars 2008


  Tre ulike aldersgrenser
  Tre ulike aldersgrenser stilling i vårt renseri på Røa".

  • Særaldersgrenser

   • Aldersgrenseloven (70, 65, 60, 57…)

  • Bedriftsfastsatte aldersgrenser (67, 65…)

  • 70 års-grensen (62 for sjøfolk)

   • Bortfall av stillingsvern


  Rt stilling i vårt renseri på Røa".. 2010 s. 202 Rt. 2011 s. 609


  Bedriftsfastsatte aldersgrenser
  Bedriftsfastsatte aldersgrenser stilling i vårt renseri på Røa".

  Nødvendig for å oppnå et saklig formål

  Ikke uforholdsmessig inngripende

  Konsekvent praktisert

  Allment kjent blant de ansatte

  Direkte overgang til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

  Rt. 2011 s. 964


  Helikopter dommen
  Helikopter-dommen stilling i vårt renseri på Røa".

  Tariffestet aldersgrense på 60 år

  Sertifikatgrensen er 65 år

  Ikke nødvendig og forholdsmessig

  Sosiale hensyn vektlagt, behov for å gjøre nytte

  for seg, bruke ferdigheter

  Rt. 2012 s. 219


  Dersom oppsigelse ikke foreligger innen 10 dager, vil arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess»

  «Medarbeidere leder ønsker å beholde kan tilbys ett års vikariat på samme vilkår. Vikariatet kan ved behov forlenges med inntil ett år om gangen frem til du blir 70 år»


  Hvor st r vi i forhold til aldersgrenser i arbeidslivet
  Hvor står vi i forhold til aldersgrenser i arbeidslivet? arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess»

  • 70 års grensen er juridisk «uangripelig»

   • Til politisk vurdering

   • Sjømannslovens 62 års grense er foreslått hevet til 70 år

  • Bedriftsfastsatte aldersgrenser er under press

   • Nordre Vestfold tingrett

   • Politiske uttalelser

  • Særaldersgrenser

   • Til vurdering

   • P.t. ikke rettspraksis


  Utenfor arbeidslivet

  NOU 2009:14 arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess»

  Tilleggsprotokoll nr. 12

  Sverige 1. januar 2013

  Utenfor arbeidslivet


  BANKGIGANTEN CITIBANK: arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess»

  - Eldre nektes kredittkort

  «Man vet ikke hvor lenge man lever når man har fylt 75 år,» sier Citibank


  Varer og tjenester

  • Øvre aldersgrenser for lån og kredittkort arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess»

  • Øvre aldersgrenser for leie av bil

  • Økte gebyrer for manuelle tjenester

  • Øvre aldersgrenser for mobilabonnement

  • Øvre aldersgrenser for bensinkort

  • Øvre aldersgrenser/økte priser for forsikringstjenester

   • Reiseforsikring

   • Ulykkesforsikring

   • Helseforsikring

  Varer og tjenester


  Helse og omsorg

  Helse og omsorg


  Bjarne vil ikke bry nattevakten: – Jeg har ofte sittet og grått på badet

  GRUE (TV 2):Èn nattevakt har ansvaret for 32 beboere i omsorgsboligene i Grue kommune. Pleierne har varslet om situasjonen, men ordføreren sier han aldri har hørt om det  Begrensninger i yrkesut velse

  • Inndragning av fastlegehjemmel ved fylte 70 år grått på badet

  • Inndragning av eldre fiskeres fangstkvoter

  • Inndragning av støtte til eldre bønder

  • Begrensninger i stipend og forskningsmidler til eldre forskere (70 år)

  • Bortfall av sykepenger, arbeidsavklaringspenger (67 år)

  • Bortfall av yrkesskadeforsikring (70 år)

  • Bortfall av bostyreroppdrag ved fylte 62 år

  Begrensninger i yrkesutøvelse


  Generelle begrensninger

  • Øvre aldersgrenser for tilgang i enkelte borettslag grått på badet

  • Øvre aldersgrenser for deltakelse i samfunnet

   • Meddommere

   • Blodgivere

   • Transportreiser/fritidsreiser

   • Studier

   • Stønad til invalidebil

   • Sertifikater, legeattester

   • Øvre aldersgrenser på restauranter/nattklubber

   • Øvre aldersgrenser på ulike kundearrangementer

  Generelle begrensninger


  Oppsummering

  • Bør vi ha et generelt forbud mot aldersdiskriminering? grått på badet

   • Andre land har tatt standpunkt

   • Bør man akseptere forskjellsbehandling basert på fødselsdato?

  • Trenger vi øvre aldersgrenser?

   • Verdig avgang?

   • Fremme yngres deltakelse?

   • Bidra til ansettelse av eldre?

  • Hva er konsekvensene ved opphevelse av aldersgrenser?

  Oppsummering


  Anbefaling

  Anbefaling:


  Likestilling i storebrand anno 1913
  Likestilling i Storebrand anno 1913 grått på badet

  • ...Fram har mange damer i sin tjeneste. Min erfaring om disse er, at de ikke er saa utholdende som mandlige kontorister og derfor trenger permission utover den ordinære ferie. Naar selskapets erfaring er saadan, har det ikke vovet at gaa til det experiment at ha gifte kvinder i sin tjeneste.

  • Disse, der foruten sin kontorgjerning også vil faa sit hjem at tænke paa og ordne med, maa forutsættes at kunne komme til at faa behov for end yderligere permission, og det har direktionen av hensynet til arbeidet ikke turdet utsætte seg for....

   • Brev til Landskvindestemmeretsforeningen 17.11.13