מתחם החרש והאומן
Download
1 / 16

מתחם החרש והאומן מתחם אברבאנל דיון בשאלת הפיתוח המאוזן בשכונת פלורנטין - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

מתחם החרש והאומן מתחם אברבאנל דיון בשאלת הפיתוח המאוזן בשכונת פלורנטין. ישיבת מועצת עירית תל-אביב יפו - מליאת הועדה המקומית לתכנון 30.12.04. רקע. תוכנית האב לפלורנטין נערכה במהלך שנות התשעים ופורסמה בשנת 2001.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' מתחם החרש והאומן מתחם אברבאנל דיון בשאלת הפיתוח המאוזן בשכונת פלורנטין' - oihane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

מתחם החרש והאומן

מתחם אברבאנל

דיון בשאלת הפיתוח המאוזן בשכונת פלורנטין

ישיבת מועצת עירית תל-אביב יפו - מליאת הועדה המקומית לתכנון

30.12.04


רקע

תוכנית האב לפלורנטין נערכה במהלך שנות התשעים ופורסמה בשנת 2001

התוכנית הציעה הגדלת וגיוון מלאי הדיור בשכונה ככלי למשיכת אוכלוסיה חדשה וכן טיפול במערך התשתיות והשירותים בשכונה

בשכונת פלורנטין נערכות מס' תוכניות לבינוי חלקן מאושרות וחלקן בתהליכי אישור

 • על שולחן הועדה המקומית מונחות שלוש תוכניות אשר מעוכבות בגלל בעיית המחסור בשטחי ציבור ובשטחים ירוקים:

 • החרש והאומן

 • מתחם אברבנאל

 • תיקון תוכנית 44


תוכניות מגורים קיימות בפלורנטין

הערה: תוכנית 44 אינה מוסיפה יח"ד אלא מגדילה יח"ד קיימות ומוסיפה אוכלוסיה ביח"ד המשמשות למסחר, מחסנים, מלאכה. הנחת עבודה: ייתווספו כ – 500 משפחות חדשות

[הטבלה הוכנה בסיוע החברה להגנת הטבע בתל-אביב]


תוכניות אברבנאל אילת (תב"ע 3094) החרש והאומן: תוכניות נקודתיות בקונטקסט שכונתי

מתחם החרש והאומן - הדמייה

מיקום התוכניות בפלורנטין

 • בתוכניות אברבנאל אילת והחרש והאומן 24.4% מתוספת האוכ'

האם תוכניות אלו תורמות להשלמת החוסרים בשכונה או מוסיפות עומס משתמשים לקיים???


? התוכניות 5,912 נפש

פלורנטין

איזור כיכר המדינה

שטחים פתוחים ומבני ציבור – מצב קיים

ניתוח משווה

רמת אביב

מקור: אתר האינטרנט העירוני


מבני ציבור ושטחים פתוחים בפלורנטין

ניתוח מצב קיים עבור אוכלסיה נוכחית

מתוך תוכנית אב פלורנטין – דו"ח מסכם:

"בפלורנטין קיים שטח מצומצם מאוד המוקצה לשטחים ציבוריים פתוחים."

"העדר מוחלט של שטחים ציבוריים פתוחים"

"העדר עוגנים ושירותים ציבוריים בתוך השכונה: מתנ"ס, מרכז קהילתי, שירותים קהילתיים אחרים... חוסר ניצול של עוגנים קיימים (סדנאות האומנים)... צורך בשידרוג מערך החינוך מהגיל הרך ועד התיכון."

- תוכנית אב פלורנטין – דו"ח מסכםפלורנטין: שטחים פתוחים ומבני ציבור

תיעוד מצב קיים

מרכז קהילתי מאולתר

שטח ירוק פתוח

הקשישים מתקשים לעלות למועדון בקומה השניה


גני ילדים ציבור

מעון יום

מרכז יום לקשיש

מרכז חוגים

מרכז ספורט

מגרשי משחק

50 ד' של גנים ציבוריים

שירותים נדרשים בפלורנטין

מתוך: תוכנית אב פלורנטין – דוח מסכם:

"כחלק מהתפישה התפקודית-מרחבית של השכונה ממליצה התכנית על הקמת קריה ציבורית בה ירוכזו מוסדות ציבור שונים עבור תושבי השכונה והסביבה, כגון: מוסדות חינוך,שירותי חינוך בלתי פורמליים, שירותי קהילה, תרבות, ספורט, שטחים פתוחים, וכן חלל עירוני לארועי תרבות שכונתיים, וכלל עירוניים. "


הצעות העיריה לפתרון בעית המחסור בשטחי ציבור ושטחים פתוחים

 • הקצאת שטחים בתוכניות:

 • עפ"י מצגת שטחי ציבור לצפ' מע' פלורנטין: "

 • כל תוכנית חדשה מספקת לעצמה את צרכי הציבור.. לאוכלוסיה החדשה ואף תורמת לאוכלוסיה הקיימת באזור

 • תכנון בי"ס יסודי ומרכז קהילתי במתחם דרויאנוב או במנשיה

 • 6 כיתות גן ו – 12 כיתות מעון בתוכניות: גבולות, החרש-אומן, מע"ץ מנשיה ובלומפילד

 • מימוש ההצעות:

 • בי"ס דרויאנוב נשאר סדנאות אומנים ואין אפשרות לממש

 • מתחם מנשיה ובלומפילד מרוחקים מהשכונה ומנותקים ע"י כביש שלבים ("מסדרון תחבורתי")

 • תוכנית גבולות: שימושים מותרים במגרשים נעלי אופי ציבורי: "בתי ספר פרטיים, סדנאות לאמנים, אולמות תצוגה למכירות... אכסון מלונאי ומשרדים של חברות עירוניות או ממשלתיות


רכישת מגרשים ומבנים ריקים בשטחי ציבור ושטחים פתוחים

הפקעת שטחים

הקטנת נפחי בניה בתוכניות ופינוי שטחי מגרש

סגירת רחובות קטנים והפיכתם לגינות ומגרשי משחקים

מימוש חלקי של הבניה עד שיימצאו פתרונות

אמצעים נוספים להוספת שטחים

הנחת בסיס: יש להציע מגרשים בתוך תחומי השכונה בלבד בשל מערכת הכבישים הגודרת את השכונהמבנים בבעלות קרקע משותפת של העיריה וגורמים אחרים הניתנים למימוש

(לפי תוכנית אב פלורנטין נוסף על המפה)

 • ידידיה פרנקל 2

 • ידידיה פרנקל 6

 • ידידיה פרנקל 8

 • בנבנישתי 6

 • החלוצים 52

 • דרך יפו 44

 • הרצל 98

 • נחלת בנימין 161

 • העליה 64

 • אוריאל אקוסטה 21

 • ידידיה פרנקל 17

 • הקישון 62

 • החלוצים 55


השפ"פ מציאות מול הדמיה העיריה וגורמים אחרים הניתנים למימוש

הטלת אחריות פיתוח ותחזוקה של שטחים פתוחים, בעלויות גבוהות, על הדיירים יוצרת לעיתים מצב של הזנחה בשטחים הירוקים

תכנון שטח פתוח מעל מרתפי חניה יוצר שטח מרוצף עם עצים נמוכים ומעט צמחיה וצל

מתוך תוכנית גבולות: "מרבית השטחים [הפתוחים] ירוצפו באבן"

הדמיה החרש והאומן

שכונת כפיר

שפ"פ: שטח פרטי פתוח, עפ"י רב אינו סגור לשימוש הציבור


הצעת החלטה: העיריה וגורמים אחרים הניתנים למימוש

 • מועצת העיר תל-אביב יפו רואה לנכון להוסיף שטחי ציבור ושטחים ירוקים בתחומי פלורנטין כמענה על צרכי האוכלוסיה הקיימת בשכונה והאוכלוסיה העתידית

 • יגובש תקן מקל של 4 מ"ר שטח ירוק לנפש בתחומי פלורנטין

 • תוקם ועדה עירונית לטיפול בחוסרים בשטחים ירוקים בפלורנטין כולל מבנה משולב עבור מתנ"ס ומועדון קשישים, על בסיס תוכנית אביב בפלורנטין. הועדה תגיש את המלצותיה תוך 3 חודשים.

 • יאושר תקציב למטרת רכישת/הפקעת שטחים בפלורנטין

 • 4. התוכניות שבדיון יעברו לדיון במחוזית על בסיס החלטה זו

 • 5. לא יקודמו תוכניות חדשות עד למימוש החלטות 2,3 לעיל