Syst mov arteri ln hypertenze
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Systémová arteriální hypertenze PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Systémová arteriální hypertenze. MUDr. D. Kačaras. Animace systémové hypertenze – eng. Systémová arteriální HN.

Download Presentation

Systémová arteriální hypertenze

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Systémová arteriální hypertenze

MUDr. D. Kačaras


Animace systémové hypertenze –eng.


Systémová arteriální HN

 • Arteriální hypertenze, často jen hypertenze, hypertonus nebo zvýšený krevní tlak, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti. Ten má přímý vztah k rozvoji mrtvice a ischemické choroby srdeční, která vede ke vzniku infarktu myokardu. Tyto choroby postihující oběhovou soustavu patří k nejčastějším příčinám úmrtí v průmyslových zemích. V ČR v roce 2004 ze všech úmrtí připadalo na choroby kardiovaskulární soustavy 51,4 %.

 • Tlak v cévním řečišti a v jednotlivých srdečních oddílech je závislý na síle srdečních stahů,rezistenci (odporu) cévního řečiště a aktuálním krevním volumu (objemu). Pokud je krevní tlak dlouhodobě (chronicky) zvýšený, vede to postupně k poškození cév a následným nemocem, které mohou postihnout celý organismus. (hluboká žilní trombosa, infarkt myokardu, plicní embolie) Krevní tlak se vyjadřuje ve dvou hodnotách. Jako optimální se uvádí tlak 120 na 80 mm rtuťového sloupce. První hodnota odpovídá systolickému tlaku (tlak, který odpovídá fázi srdečního stahu), což je nejvyšší tlak jaký je srdce schopno při svém stahu vytvořit. Druhý tlak odpovídá diastolickému tlaku, což je nejnižší tlak v srdci a odpovídá době plnění srdce krví.


Klasifikace hypertenze


Epidemiologie

 • V západních průmyslových zemích žije přibližně každý druhý dospělý s krevním tlakem vyšším než 140/90 mm Hg. Ve věkové skupině mezi 25 a 29 lety jet krevní tlak u přibližně každé desáté ženy a přibližně každého čtvrtého muže zvýšený. Se stoupajícím věkem se zvyšuje i počet lidí trpících hypertenzí. V populaci nad 60 let má normální krevní tlak přibližně každý čtvrtý.


Typy arteriální hypertenze

 • Primární arteriální hypertenze - zvýšený tlak není důsledkem jiného onemocnění

 • Sekundární arteriální hypertenze - je důsledkem jiného zjištěného onemocnění, pro léčbu je nutné tuto příčinu odstranit, zmírnit.

 • Samostatným onemocněním s odlišnými příčinami, projevy a následky je plicní arteriální hypertenze - hypertenze v plicním oběhu.


Primární (esenciální) hypertenze

 • 85-95% pacientů je diagnostikováno jako primární hypertonici (bez dalšího onemocnění, které by způsobovalo hypertenzi) a musí být dlouhodobě nebo doživotně léčeni prostředky snižujícími krevní tlak.

 • Podstatou esenciální hypertenze je vlastní porucha regulace TK.

 • Ta operuje jak s krátkodobými mechanizmy (změny srdeční frekvence, kontraktility a rezistence odporových cév tj. arteriol) prostřednictvím vegetativní inervace, tak se středně) a dlouhodobými mechanizmy (změna cirkulujícího objemu krve její redistribucí a změna reabsorpce Na+ a H2O v ledvině) prostřednictvím zejm. humorálních faktorů.


Esenciální HN a kardiometabolickýsy

 • Esenciální hypertenze není jen prostou hemodynamickouabnormalitou, ale je až v 80% případů sdružena s řadou metabolických odchylek jako inzulinová rezistence resp.

 • porušená glukózová tolerance či diabetes, obezita,

 • aterogennídyslipidemie aj.

 • Jejich společný výskyt je častější než by odpovídalo

 • náhodnému souvýskytu, proto byl zaveden

 • termín kardio-metabolický syndrom.


Esenciální hypertenze

 • primární příčina není známá

 • větší riziko je u lidí s nadváhou

 • při vysokém užívání soli

 • u alkoholiků

 • při užívání hormonální antikoncepce

 • zneužívání léků a drog

 • při nadměrné konzumaci kávy a čaje

 • u lidí trpících chronickým stresem


Sekundární hypertenze může být způsobena:

 • dědičným zúžením aorty

 • cukrovkou

 • zvýšenou funkcí štítné žlázy

 • onemocněním nadledvinek

 • aterosklerózou

 • onemocněním ledvin

 • těhotenstvím

 • nežádoucími účinky léků, např. antikoncepčních pilulek či steroidů

  Nebo dělení:

 • 1) renální (renovaskulární, renoparenchymatózní),

 • (2) endokrinní (prim. Hyperaldosteronismus, feochromocytom,

 • Cushingův syndrom, akromegalie aj.) a

 • (3) monogenníformy hypertenze (mutace genů

 • kódujících proteiny ovlivňujících hospodaření se Na

 • v ledvině)


Rizikové faktory HN


Třídění klasifikace

 • I. stupeň znamená pouze zvýšení hodnot TK bez jakýchkoliv dalších komplikací.

 • U II. stupně již můžeme sledovat tzv. orgánové změny. Pozorujeme zvětšení LKS, což můžeme vysvětlit pomocí RTG snímku srdce, ultrazvuku nebo EKG křivky. Dále pozorujeme výskyt bílkoviny v moči, což znamená již poškození ledvin. Typické jsou také změny na očních cévách, které nám popíše oční lékař.

 • Kalcifikace v aortě


Třídění klasifikace

 • III. stupeň představuje poruchy funkce postižených orgánů. Typické je postižení srdce, které začíná selhávat jako pumpa a objevuje se postupně narůstající dušnost. Přicházejí poruchy funkce mozku ve smyslu bolesti hlavy, nebo spavosti a psychických změn. Nejzávažnějším důsledkem postižení mozku při hypertenzi jsou tzv.cévní mozkové příhody, kdy krvácení do mozku má nejhorší prognózu. V konečných studiích hypertenze mohou být tak těžce postiženy ledviny, že dojde k jejich selhání a pacient je nucen k záchraně života podstoupit léčbu umělou ledvinou. Vysoký TK všeobecně podporuje rozvoj aterosklerózy tepen, důsledkem čeho je pak často infarkt myokardu.

 • IV. stádium -  maligní hypertenze s neuroretinopatiía dalšími těžkými orgánovými poruchami


Příznaky

 • Diagnóza:Opakovaná měření krevního tlakuNutno pátrat po možnosti onemocnění ledvin či hormonálního systému, které by mohlo být příčinou sekundární hypertenzePříznaky:

 • Zpočátku může být bez příznaků

 • Bolest hlavy - především v oblasti čela a spodiny lebeční

 • Bušení srdce

 • Rychlý srdeční tep

 • Nadměrné pocení

 • Poruchy vidění

 • Šumění v uších

 • Únava

 • Nespavost


Příznaky

 • Krvácení z nosu

 • Závratě

 • Poruchy vědomí

 • Menší mozkové příhody

 • Otoky kotníků

 • Zhoršený dechZhoubná (maligní) hypertenze - 250/130 mm Hg i více může trvat několik hodin a dnů

 • Hrozí poškození cév v ledvinách, sítnici nebo mozkuNeléčená může skončit smrtí


Komplikace

 • Cévní onemocnění mozku:

 • ischemickacevnimozkovapřihoda, mozkovekrvaceni, tranzitorniischemicka ataka

 • ● Postižení srdce:

 • infarkt myokardu, angina pectoris, koronarnirevaskularizace, chronickesrdečniselhani

 • ● Renální postižení:

 • diabeticka a nediabeticka nefropatie, pokles renalnich funkci

 • (serovy kreatinin M > 133, Ž > 124 μmol/l; proteinurie, > 300 mg/24 hod.)

 • ● Postižení periferních tepen

 • ● Pokročilá retinopatie:

 • hemoragie nebo exsudaty, edem papily


Hypertenzní krize

 • Hypertenzní krize je náhle vzniklá dysegulace krevního tlaku v systémovém oběhu s hodnotami tlaku vyššími než 230/130 mmHg. Tato krize bývá většinou provázena příznaky jako bolest hlavy, nevolnost, zvracení, někdy i křečemi a je zvýšené riziku vzniku akutního krvácení do mozku nebo selhání srdeční činnosti. Tento stav vyžaduje urgentní nemocniční léčbu.


Orgány nejvíce ohrožené HN


Působení HN na cévy


Faktory ovlivňujiciprognozuhypertoniků

 • Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění použité ke stratifikaci rizika podle projektu SCORE

 • ● Věk

 • ● Pohlavi

 • ● Kouřeni

 • ● Hodnoty systolickeho TK

 • ● Hodnoty celkoveho cholesterolu nebo poměr celkovy cholesterol/HDL-cholesterol


Jaká vyšetření provádíme u hypertenze?

 • TK Holter.

 • vyšetření moče a krevní testy, ekg.

 • U vybraných skupin nemocných provádíme navíc echokardiografii, vyšetření očního pozadí, ultrazvukové vyšetření krkavic a femorálních tepen, vyšetření proteinurie.

 • Při podezření na sekundární hypertenzi je třeba vyšetřit také ledviny a ledvinné tepny, v některých případech vyšetření oblouku aorty pomocí poč. tomografie k vyloučení koarktace, endokrinologická vyšetření, případně zobrazení nadledvin počítačovou tomografií. Ve specialníchsituacích je nutno odebrat katetrizačně krev přímo z ledvinných žil.


Všeobecná opatření

 • Změna životního stylu

 • přestat kouřit

 • snížit hmotnost

 • omezit pití alkoholických nápojů

 • tělesný pohyb/ sport

 • redukce příjmu soli

 • vyvážená strava s velkým podílem ovoce, zeleniny, omezení tuků


Medikamentózní terapie

 • Pro terapii medikamenty se používají léky označované jako antihypertenziva:

 • diuretika

 • vazodilatancia

 • blokátory vápníkových kanálů

 • betablokátory

 • alfablokátory

 • ACE inhibitory

 • AT1 antagonisté

 • Volba léku závisí na věku pacienta, přidružených onemocněních a jiné pacientově medikaci.


Nové cílové hodnoty TK


Kde působí antiHN terapie


Přírodní a doplňková léčba

 • Strava:Nutno omezit:1. Sůl (Na omezené solení se dá jednak zvyknout, jednak je možno řadu pokrmů chuťově korigovat používáním vhodného koření, jako např. rozmarýn, libeček, oregano a podobně)2. Konzumaci minerálek3. Konzumaci uzenin ( značné množství soli a nasyceného tuku ).4. Konzumaci masa, zejména tzv. červeného.5. Alkohol7. Omezení celkového příjmu potravy.8. Moučná a sladká jídla. 9. Nápoje jako Coca -cola, Fanta....10. Konzervovanou zeleninu a komerčně připravené potraviny


Přírodní a doplňková léčba

 • Do jídelníčku byste měli zařadit:

 • 1. Tzv. bílé maso, tj. zejména drůbež a ryby. Konkrétně právě ryby jsou většinou velmi vhodné, protože obsahují také tzv. omega 3 mastné kyseliny, které působí antiskleroticky. Doporučuje se, aby týdenní dávka ryb byla alespoň 2 x 200 g.2. Používání kvalitních olejů ( za studena lisovaný olivový, sezamový olej či lněný olej)3. Konzumaci většího množství vlákniny( více zeleniny a ovoce)4. Tmavý chléb, tmavé pečivo, dalamánky, celozrnné těstoviny, rýži Natural.5. Čerstvě vylisované šťávy - z řepy, karotky, celeru, petržele, špenátu, citrusových plodů a rybízu.6. Česnek


10 pravidel


Invazivní léčební postupy.

 • Tyto způsoby léčby se týkají sekundárních forem hypertenze, kdy usilujeme o odstranění vyvolávající příčiny. Patří sem tedy chirurgická korekce koarktace aorty, nebo odstranění hormonálně aktivního nádoru vyvolávajícího hypertenzi, ale také například katetrizační rozšíření zúžené ledvinové tepny (obdobně jako katetrizační angioplastikla věnčité tepny u ischemické choroby srdeční).


sympatikus


 • Login