Авылым
Download
1 / 18

Авылым минем - АРЫ - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

Авылым минем - АРЫ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Авылым минем - АРЫ' - odina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Авылым минем - АРЫ


Ары авылынкергәч тә,Уңга киткэнюлбулыр.Яна ташбинакаршылар-Пекарнябызшулбулыр.Уңган,булган,ачык йөзлеКешелэрэшлимонда.Көнне- төнгэ ялгый-ялгый,Сизмилэрвакытны да."Бәрэкәтле ризык",-булсын,Диппешерәләр алар.Шуңа күрә исемендәШулайдипатаганнар.ТараталарризыкларынКүп кенә авылларга.Ашап караганһэр кешеРәхмәт әйтә аларга.Уңышлар гелюлдашбулсын,Шатлыккатиенсеннәр.Арының даның күтэреп,Сөенеп эшлэсеннэр.


елнын 5 нчеавгустындаавылыбыздамэгърурбинаузененишеклэрентэугетапкырачты.

Ике көннең берендә “Авылҗирендә эшюк!” дипчаң сугылганхәзерге замандаЭтнэ районы Ары авылындаяшәүче Файзрахмановларгаилэсекебеккешеләр барында, димэкавыляши, килэккэякты омет бар.


Эшлибашлауларынанибарыдурт ай гынабулса да, Ары авылындагыәлеге мини-пекарня турындабүген ишетмәгән кешеюкдиярлек. Хәзер биредә заявка нигезендә эшлиләр. Әтнә районнары, авылкибетләреннән даимирәвештә заказларкилеп тора икән.

Бүген ассортимент та бай. . Йомыркабелән онныкатыштырыпкамырясауданбашлап, анытабадангынатөшкән әзер пирогларрәвешенә китергәнче булганбарлыкэшләрне шушуунганкызларыбызбашкара.


Киләчәктә пешерелгән ассортимент күләме дә, авыллар саны да, пекарняның мәйданы да артырәле. Файзрахмановларкиләчәккә әнә шундыйниятләр белән яши. БирсенХодай! Оста кулгаэшиярә бит.


треугольник

ватрушки

пицца

Сосиска в тесте

Олеш с курицей

Сосиска с картошкой

Пирожки с мясом

Пирожки с картошкой

перемечи

Пирожки с яблоками

Конверт с яблоками

Пирожки с капустой

булочки

Беляши (рис с мясом)

Пельмени домашние (говядина)

Лапша домашняя

хворост

пироги

курага

чернослив

лимонник

капуста

Капуста с мясом

медовый

атнинка

вишня

сметаник

губадия

калина

солнышко

киви

яблочный

Дружная семья

трехслойка


Тумыштанкилгэн Талант


Уза гомер… Арыдаяшэп, авылклубындаэшлэгэн, тормышыныняртыгасырынмэдэнияткэбагышлап, 1972 елныТатарстаннын, 1986 елныРоссиянен «Атказанганмэдэниятхезмэткэре» исемнэреналугаирешкэнГарэфетдин (Гэрэфи) CэлэхетдинулыЭхмэтжановка 2 март конне 85 яшьтулды. Туган як данлыхезмэтебелэнботен ил кулэмендэмактауга лаек булган батыр йорэклеулларынбелергэтиеш… Ары авылыклубында эле бугендэанынтырышлыгыбелэнторлееллардаалган 17 Ботенроссия, республика хэм район грамоталарысаклана.


Кузтимэсентавышына

Искиткечанынмоны

85 яшьнебирмэсхич кем

Егетлэрдэй буй – сыны.


- Тормышюлымнымэктэптэукыганчорданбашлаудоресрэкбулыр, - диГарэфиЭхмэтжанов. 1937 елдан 1943 елгакадэр Ары, Кулле Киме мэктэплэрендэVII сыйныфукыпбелемалдым. Кондезукып, тонлэсыер, атжигепбасудан,кибэннэнэвенгэашлыкташыдым, 1943нен октябрендэколхозгабирелгэннэрэтнигезендэ, 1927 елгыегетлэрбелэнбергэ, МаринынСуслонгерыннанШелонгерстанциясенэагачташыдым, -ди. 1944 елнынурак осте башлангачкынатуганавылынаэйлэнепкайта. Аннанкайткач, Алатспиртзаводынаашлык, бэрэнгеташый. Э инде 1945 ел ахырында Арча янындагыУрнэккэтракторчыгаукыргажибэрэлэр. 5 ай укыганнан сон, 1946 елнынязындатракторчытаныклыгыбелэнкайта. Шулелны «За доблесный труд в ВОВ 1941-1945г» медаленэ лаек була. «Колесный» тракторгаутыра, шундатракторнын шкивы ярдэмендэ «сложный молотилка»ныэйлэндергэндэ, кулынсындыра.


1957 елныСССРнынмэдэниятминистрлыгы татар эдэбиятысэнгатедекадасыуздыра. Республиканынторлерайоннарыннанжыелган 120 кешелекузешчэннэр хоры данлыклы «Соловей» жырытэржемэсентэкъдимитэ. ХоргаФэритЯруллиннэселеннэнбулганРазыяЯруллинадирижерлыкитэ. Э башлапжырлаучыГарэфиабыйбула


1948 ел башларындаЭтнэ районы мэдэниятбулегежитэкчесеРазыяХэбибуллинааныМэскэугэ, АвылхезмэтчэннэрененБотенроссиясэнгатьузешчэннэресмотрынабарыргачакыра. Мэскэугэбарганчы 1 ай дэвамында «Казан» шифаханэсендэ репетиция бара, коненэ 4 тапкырашатып-эчертэлэр.

- 16 кешеидек, э ир-егетлэрдэн мин хэмгармунчыХатыйпГалиевкенэ, обком жыелышыннан сон концерт куйдык – шундаберенчетапкырграмотага лаек булдым, - дипискэ ала. Мэскэудэге смотр концертыннан сон, Ары авылы клубы модиреОркыяИсмэгыйлева – акчалата, э ГарэфиЭхмэтжанов 6 метрлыкматериягэ – пэлтэтышлыгына лаек була.


Улпэлтэискерсэдэ эле дэ бар, - дипколэ. – Зурбулэкбулды ул. Сугышартыбулса да, хокумэтмэдэнияткэзуригътибарбирдешул.

Мэскэугэалардантыш, Татар филармониясе, Академия театры, Зур рус театры да бара. Татарстан обкомынынтулысоставынантыш, композиторларЖэудэтФэйзи, Александр Ключарев, балетмейстерларФэйзиГэскэров, ЭдхэмНариков та булла. КонцертныКремльненхэм Чайковский исемендэгеконцертлар, Колонналарзалларында, Зуртеатрдакуялар.


Зал шыгрымтулыиде. Политбюронынтулы составы диярлеккилде, карыйм, алдаук Сталин, Ворошилов, Каганович, Жданов утыралар. Сталинныистэкалдырдым: бикчибэр, ыспайкешеиде… хэзергеартистларкыяфэтлетугел, - ди


Аннанкайткач, ЖэудэтФэйзиКазанга, филармониягэчакыра. «Оркыя ките, э мине китмэскэ эти кундерде», - дипискэ ала. ГарэфиЭхмэтжановны Ары авылы клубы модиреитепбилгелилэр. Шулукелны армия хезмэтенэалына. Шоферларкурсынтэмамлап, машинагаутыра. Иран, Торкиячиклэрендэхезмэтитэ, СталиннынтуганшэхэреГоридабула. Армиядэдэузешчэннэрконцертындакатнаша, татарчабиеп дивизия, армия буенчаIурынгачыга. Андабирелгэнграмоталарны да кадерлэпсаклый. 1953 елныармиядэнкайта,аны Олы Этнэмэдэниятйортынаэшкэчакыралар. Этисеулеп, энисе 9 бала белэн тол кала – нэтижэдэ,ГарэфиабыйАрыда клуб модиреитепбилгелэнэ.


1957 елны Ары авылыузешчэннэре Риза Ишморатнын «Кайту» пьесасынсэхнэлэштерэ. Репетициягэ автор узе кайта, кинэшлэренбирэ. Элеге спектакль райондаIурынны ала.

Аны «За трудовое отличие» медалебелэнбулэклилэр,э 1985 елны «Ветеран труда» медаленэ лаек була.


Этнэ, Арча районнарысэхнэлэренештаптый ул. Купсанлы район булэклэренэ лаек була. 1986 елны Ары хэмКулле Киме авылларыузешчэннэренен 18 кешелекторкеме Татар яшьлэренен туй хэм Мари халкыбиюлэребелэнМэскэугэ, ВДНХгабаралар. ВДНХ билгелэрен, грамоталарынкадерлэпсаклый ул. Менэшундыйтумыштанкилгэн талант иясе 85 яшенкаршылады. Бэхеткэторенеп, шатлык-куанычкачолганып, сэламэтлекэчендэ эле тагынозын-озакяшэргэязсынана.


Филиал №5

Рэхмэт!!!


ad