Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u i razred srednje kole u kolskoj godini 2013 2014
Download
1 / 28

OPĆE ODREDBE - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2013./2014. OPĆE ODREDBE. U 1. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, a u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

OPĆE ODREDBE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u i razred srednje kole u kolskoj godini 2013 2014

ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2013./2014.


Op e odredbe

OPĆE ODREDBE

 • U 1. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, a u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.

 • Kandidati za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

 • U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše pet škola odnosno ukupno 10 obrazovnih programa.


Zajedni ki poseban i dodatni element vrednovanja

ZAJEDNIČKI, POSEBAN I DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA

 • ZA UPIS U 1. RAZRED REDOVITOG SREDNJEG OBRAZOVANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA VREDNUJU SE I BODUJUZAJEDNIČKI, POSEBAN I DODATNI ELEMENT, ODNOSNO:


Op e odredbe

 • ZAJEDNIČKI ELEMENTI:

 • Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja;

 • Za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA i PRVI STRANI JEZIK; na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.


Op e odredbe

- Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA i PRVI STRANI JEZIK te TRIJU NASTAVNIH PREDMETA VAŽNIH ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA U POJEDINIM VRSTAMA OBRAZOVNOG PROGRAMA (iz priloženog Popisa predmeta posebno važnih za upis). Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.


Op e odredbe

 • POSEBAN ELEMENT:

 • Sposobnosti i darovitosti

 • DODATNI ELEMENT

 • Uspjeh kandidata u otežanim uvjetima obrazovanja

 • U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnog predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.


Poseban element vrednovanja

POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

 • Sposobnosti i darovitosti kandidata dokazuju se i vrednuju:

 • Na osnovi provjere (ispitivanja sposobnosti) umjetničkog izražavanja i kreativnosti;

 • Na osnovi natjecanja u znanju koja se provodi u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te rezultata međunarodnih natjecanja:

 • Na osnovi rezultata natjecanja školskih sportskih društava za osnovne škole koja se organiziraju i izvode pod nadzorom Hrvatskog školskog športskog saveza;

 • Na osnovi kategorizacije Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora odnosno Hrvatskog športskog saveza gluhih.


Upis u umjetni ke programe likovne glazbene i plesne

UPIS U UMJETNIČKE PROGRAMElikovne, glazbene i plesne

PROGRAM LIKOVNE UMJETNOSTI I DIZAJNA

 • Boduje se:

 • Zajednički elementi (najmanje 44 boda)

 • Posebni elementi ( najmanje 70 bodova, najviše 120 bodova)

  Crtanje olovkom i ugljenom

  Slikanje (tempera, gvaš ili akvarel)

 • Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz provjere darovitosti


Op e odredbe

PROGRAMI GLAZBENE UMJETNOSTI

a) Upisuju se kandidati koji su uspješno završili OSNOVNO GLAZBENO OBRAZOVANJE ili II. PRIPREMNI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

 • Boduje se:

 • Zajednički elementi (najmanje 44 boda)

 • Opći uspjeh iz petog i šestog razreda osnovne glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja

 • Ostvareni rezultati na prijamnom ispitu iz glazbene darovitosti (instrumentalisti i pjevači – temeljni predmet struke i solfeggia; teoretičari – klavir i solfeggio; graditelj i restaurator glazbala – solfeggio i izrađeno glazbalo) – najmanje 70 bodova

 • Najveći broj bodova: 180


Op e odredbe

 • b) Kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju PRVI PRIPREMNI RAZRED srednje glazbene škole nakon:

 • prijamnog ispita s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma

 • za glazbenika pjevača – izvedbe dviju vokalnih skladbi po slobodnom izboru


Op e odredbe

 • PROGRAMI PLESNE UMJETNOSTI

 • Kandidati koji su završili osnovno plesno, baletno obrazovanje ili pripremni razred srednje plesne škole

 • Boduje se:

 • Zajednički elementi (najmanje 44 boda)

 • Opći uspjeh iz četvrtog razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnog razreda

 • Ostvareni rezultat na prijamnom ispitu plesne darovitosti, uz uspjeh predmeta koje utvrđuje škola – najmanje 70, najviše 120 bodova


Op e odredbe

 • B) Kandidati koji nisu pohađali osnovnu plesnu školu (bili su članovi folklornih ili plesnih skupina…) upisuju PRVI PRIPREMNI razred srednje plesne škole, nakon prijamnog ispita plesne darovitosti


Op e odredbe

PRAVO ZA UPIS KANDIDATA U RAZREDNE ODJELE ZA SPORTAŠE

 • Pravo imaju ako su:

 • zadovoljili minimalni bodovni prag prema zajedničkim elementima vrednovanja

 • priložili potvrdu odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza o sportskom postignuću


Vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom obrazovanju

VREDNOVANJE POSEBNIH REZULTATA U PRETHODNOM OBRAZOVANJU

 • POSEBNI REZULTATI IZ PRETHODNOG OBRAZOVANJA:

 • završena osnovna škola i šest razreda osnovne glazbene škole ili četiri razreda plesne škole koje imaju odobrenje MZOS-a – 2 BODA za upis u SVE PROGRAME

 • učenje drugog stranog jezika najmanje 4 školskegodine u osnovnoj školi – 1 BOD za upis u SVE PROGRAME

 • Učenje jednog od klasičnih jezika – 1 BOD za upis u KLASIČNE GIMNAZIJSKE PROGRAME


Op e odredbe

VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA IZ ZNANJA

 • Boduje se:

  - Osvojeno 1. 2. ili 3. mjesto na DRŽAVNIM ILI MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje


Op e odredbe

VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA SPORTSKIM NATJECANJIMA

 • Boduju se:

 • 1. 2. 3. mjesto na DRŽAVNOM ILI MEĐUNARODNOM natjecanju školskih športskih društava koja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava RH

 • Kategorizacija sportaša kao vrhunski sportaš, vrsni sportaš ili daroviti sportaš, a na temelju postignutih sportskih rezultata, kategorizaciju izdaje Hrvatski školski sportski savez


Dodatni element vrednovanja

DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA

VREDNOVANJE REZULTATA UČENJA KANDIDATA U OTEŽANIM UVJETIMA PRETHODNOG OBRAZOVANJA

 • Pravo na izravan upis uz uvjet – ostvareni minimalni broj bodova (zajedničkih elemenata):

 • djeca civilnih invalida rata

 • djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma

  ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI ODGOVARAJUĆA RJEŠENJA I POTVRDE NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA:

 • Potvrdu nadležnog područnog odjela ili odsjeka za poslove obrane u RH (dokaz o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata)

 • Potvrdu mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)samouprave (djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100%-znim oštećenjem organizma)


Op e odredbe

UPIS KANDIDATA S TEŠKOĆAMA

Kandidati s teškoćama u razvoju – osnovnu školu završili prema rješenju ureda državne uprave o primjerenom obliku školovanja

 • Izravan upis – u programe za koje posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz zadovoljavanje na ispitu sposobnosti i darovitosti (ako je to uvjet za upis u odabranu školu)

 • Za ostvarenje prava izravnog upisa priložiti:

 • RJEŠENJE UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJI O PRIMJERENOM OBLIKU ŠKOLOVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI

 • STRUČNO MIŠLJENJE NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA, A NA OSNOVI MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

 • STRUČNO MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


Op e odredbe

 • KANDIDATI KOJI SU OSNOVNO OBRAZOVANJE ZAVRŠILI PO REDOVNOM NASTAVNOM PLANU UZ INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP ILI PRILAGOĐENOM PROGRAMU MOGU NASTAVITI ŠKOLOVANJE PO:

 • Redovitom nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja uz individualiziran pristup

 • Po prilagođenom nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja

 • Po posebnom nastavnom planu i programu u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama


Op e odredbe

 • KANDIDATI SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA – prethodno obrazovanje završili prema redovitom nastavnom planu i programu, ali su teška zdravstvena oštećenja, kronične bolesti ili dulje liječenje utjecale na rezultate tijekom prethodnog obrazovanja

 • Kandidat dobiva 2 BODA, ako je ostvario minimalan broj bodova na temelju zajedničkih elemenata i dodatnih bodova, a koji je potreban za upis u željenu školu ; ZA PROGRAME OBRAZOVANJA ZA KOJE POSJEDUJE STRUČNO MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE


Op e odredbe

 • POTREBNO PRILOŽITI:

 • STRUČNO MIŠLJENJE NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA o utvrđenim zdravstvenim smetnjama koje mogu značajnije sužavati mogući izbor obrazovnih programa i zanimanja

 • STRUČNO MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanja


Op e odredbe

KANDIDATI KOJI ŽIVE U OTEŽANIM UVJETIMA

OBRAZOVANJA UZROKOVANIM NEPOVOLJNIM

EKONOMSKIM, SOCIJALNIM TE ODGOJNIM

ČIMBENICIMA koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi – 1 BOD – uz uvjet da se ostvari minimalan broj bodova za upis u određenu školu (zajednički elementi i dodatni bodovi)


Op e odredbe

 • OTEŽANI UVJETI:

 • ŽIVOT UZ JEDNOG I /ILI OBA RODITELJA S DUGOTRAJNOM TEŠKOM BOLESTI

 • ŽIVOT UZ DUGOTRAJNO NEZAPOSLENA OBA RODITELJA

 • ŽIVOT UZ SAMOHRANOG RODITELJA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI

 • AKO JE JEDAN RODITELJ PREMINUO

 • AKO JE KANDIDAT DIJETE BEZ OBA RODITELJA ILI ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI


Op e odredbe

 • PRILOŽITI:

 • LIJEČNIČKU POTVRDU O DUGOTRAJNOJ TEŽOJ BOLESTI JEDNOGA I /ILI OBA RODITELJA

 • POTVRDU O DUGOTRAJNOJ NEZAPOSLENOSTI OBA RODITELJA IZ PODRUČNOG UREDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 • POTVRDU O KORIŠTENJU SOCIJALNE POMOĆI

 • POTVRDU O SMRTI RODITELJA ( preslika smrtovnice)

 • POTVRDU NADLEŽNOG CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DA JE KANDIDAT KORISNIK SOICIJALNE SKRBI


Posebna mjerila i postupci za upis

POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS

 • MJERILA I POSTUPCI ZA IZBOR I UPIS U PROGRAME OBRAZOVANJA ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE U TRAJANJU OD TRI GODINE

 • Izbor se utvrđuje na temelju:

  - zajedničkih elemenata vrednovanja

 • zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju – dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada

 • Škole koje upisuju u programe za koje je potrebna specifična sposobnost (govorna, tjelesna…) mogu provoditi dodatnu provjeru


Op e odredbe

 • MJERILA I POSTUPCI ZA IZBOR I UPIS U PROGRAME OBRAZOVANJA ZA VEZANE OBRTE

 • Izbor kandidata utvrđuje se na temelju:

 • Zajedničkih elemenata vrednovanja

 • Zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju

  LICENCIRANI OBRT MOŽE PROVESTI POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA S KOJIMA ĆE SKLOPITI UGOVOR O NAUKOVANJU, AKO SE O TOME USUGLASE PODRUČNA OBRTNIČKA KOMORA I ŠKOLA.


Utvr ivanje ukupnog rezultata kandidata

UTVRĐIVANJE UKUPNOG REZULTATA KANDIDATA

 • Ukupan rezultat utvrđuje se na temelju broja bodova stečenih:

 • USPJEHOM U PRETHODNOM OBRAZOVANJU,

 • SPOSOBNOSTIMA I DAROVITOSTI,

 • USPJEH NA NATJECANJIMA,

 • OTEŽANIM UVJETIMA OBRAZOVANJA.

 • Na temelju ukupnog rezultata utvrđuje se ljestvica poretka i objavljuje na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.


Minimalni bodovni prag

MINIMALNI BODOVNI PRAG

 • Minimalni broj bodova potrebnih za prijavu temelji se na zajedničkom elementuvrednovanja te iznosi:

 • 56 BODOVA ZA UPIS U GIMNAZIJE

 • 50 BODOVA ZA UPIS U EKSPERIMENTALNI PROGRAM STRUKOVNE GIMNAZIJE

 • 44 BODA ZA UPIS U OSTALE PROGRAME U TRAJANJU OD NAJMANJE 4 GODINE

 • ZA PROGRAME OBRAZOVANJA ZA STJECANJE STRUKOVNEKVALIFIKACIJE I PROGRAME OBRAZOVANJAZAVEZANEOBRTE U TRAJANJU OD TRIGODINE TE ZA PROGRAME KOJI TRAJU MANJE OD TRIGODINE – NE UTVRĐUJE SE MINIMALNI BROJ BODOVA


ad
 • Login